Dokument & lagar (62 546 träffar)

Interpellation 2016/17:411 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:411 Sysselsättningsfasen av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Innan valet berättade Socialdemokraterna gärna att de hade ett mycket bättre alternativ gällande sysselsättningsfasen, tidigare fas 3. För cirka ett år sedan kom också ett pressmeddelande

Inlämnad: 2017-03-29 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:411 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1155 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1155 Problem med jämställd bilkörning av Boriana Åberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I en intervju i Göteborgs-Posten den 8 mars sa miljöminister Karolina Skog: "Bilen körs i stor utsträckning av män. Genom att ge bilen stort utrymme ger vi också män utrymme – på bekostnad av kvinnor." Ansvaret

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1155 av Boriana Åberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1154 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1154 Jämnare könsfördelning när det gäller bilkörning av Boriana Åberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I en intervju i Göteborgs-Posten den 8 mars sa miljöminister Karolina Skog: Bilen körs i stor utsträckning av män. Genom att ge bilen stort utrymme ger vi också män utrymme – på bekostnad

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1154 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1153 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1153 Jämställd bilkörning av Boriana Åberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I en intervju i Göteborgs-Posten den 8 mars sa miljöminister Karolina Skog: "Bilen körs i stor utsträckning av män. Genom att ge bilen stort utrymme ger vi också män utrymme – på bekostnad av kvinnor." Ansvaret

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1153 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1152 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1152 Den statliga delegationen mot segregation av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) För att lösa problemen med olika former av segregation i samhället har regeringen beslutat att bilda en statlig delegation. På regeringen.se kan vi läsa följande:  Regeringen kommer därför att

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1152 av Boriana Åberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1151 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1151 Myndigheters behov av en extern samordnare av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) För att lösa problemen med olika former av segregation i samhället har regeringen beslutat att bilda en statlig delegation. På regeringen.se kan vi läsa följande:  Regeringen kommer därför att

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1151 av Boriana Åberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1150 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1150 Myndigheters samordning av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) För att lösa problemen med olika former av segregation i samhället har regeringen beslutat att bilda en statlig delegation. På regeringen.se kan vi läsa följande: Regeringen kommer därför att bilda en statlig

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1150 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1149 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:1149 Åtgärder mot illegala vapen i Sverige av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I Malmö hittas det mellan 600 och 700 vapen årligen. I snitt beslagtas därmed nära två vapen per dag. Samtidigt har de gängrelaterade dödsskjutningarna ökat i Sverige, speciellt i de tre storstäderna

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1149 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1148 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:1148 En utvärdering av RSO-verksamheten av Fredrik Christensson (C) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Inom ramen för arbetsmiljöstrategin tillsatte regeringen i början av 2016 en utredning – Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (dir. 2016:1) – med Kurt Eriksson

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1148 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1147 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:1147 Fornfyndshanteringen i södra Sverige av Anders Hansson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Lunds universitets historiska museum (LUHM) har i dag huvudansvaret för omhändertagande av fornfynd från hela södra Sverige. Detta är ett mycket viktigt arbete, men också en utmaning

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1147 av Anders Hansson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1146 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:1146 Äldres behov av bra mat av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Maten är för de flesta människor mer än bara energi och näring. Den är även en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande. En äldre person har samma behov som tidigare av vitaminer och mineraler men ett mindre

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1146 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:408 av Nooshi Dadgostar (V)

Interpellation 2016/17:408 Höjning av bostadsstandarden av Nooshi Dadgostar (V) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I DN den 22 mars säger arkitekten Erik Stenberg att många bostäder som byggs i dag håller mycket låg kvalitet. Eftersom det under lång tid byggts för lite kommer många bolag undan med att få bra betalt

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:408 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2016/17:407 av Jeff Ahl (SD)

Interpellation 2016/17:407 Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet av Jeff Ahl (SD) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Situationen i Sveriges så kallade utanförskapsområden är ohållbar. Brinnande bilar i förorterna och stora upplopp därtill var i början av 2000-talet otänkbart – i dag är det vardag. Brinnande

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:407 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1112 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02285/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1112 av Runar Filper (SD) Fiskodling i öppna kassar Runar Filper har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att underlätta etableringen av nya fiskodlingar samt förbättra förutsättningarna för befintliga

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1112 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1105 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01856/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M) Distanshandel med kvalitetsvin Michael Svensson har frågat mig vilka initiativ eller åtgärder jag avser att vidta med anledning av förslaget i Ds 2016:33. Inom

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Michael Svensson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1105 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1104 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00769/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1104 av Betty Malmberg (M) Energieffektivisering Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Statens energimyndighet framdeles ska nå högre grad av måluppfyllnad

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1104 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1103 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/00768/Kl M2017/00781/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Arbetet i Bryssel för att säkra det svenska självbestämmandet över skogen

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1103 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1102 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01855/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1102 av Betty Malmberg (M) Lika villkor för levande organdonatorer Betty Malmberg har frågat mig om jag och regeringen är beredda att snarast lösa den ekonomiska situationen för levande

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1102 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1101 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00460/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1101 av Lotta Olsson (M) Rekryteringsmyndigheten och väntetider Lotta Olsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att öka kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet genom att skapa

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1101 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1100 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01854/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1100 av Cecilia Widegren (M) Patientlagen Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen kommer att förverkliga patientlagen med sitt fulla innehåll, och vilka konkreta

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1100 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)