Dokument & lagar (66 823 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1027 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01828/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1027 av Nina Lundström M Tilläggsavgifter på giltig biljett i kollektivtrafik Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förstärka betalande resenärers rättigheter i kollektivtrafiken.

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1027 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1020 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01786/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1020 av Lars Beckman M Förlängd tid för däckbyten Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att förlänga tiden för däckbyten i år. Reglerna om dubb- och vinterdäck finns i trafikförordningen 1998:1276Personbil, lätt

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1020 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1013 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01752/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1013 av Per Åsling C Underhåll av vägar Per Åsling har frågat mig om jag kommer att införa krav på lägsta standard som svar på varningssignaler från Trafikverket om ökande underhållsskuld. Behoven av att underhålla de statliga

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1013 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1011 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/00 Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1011 av Betty Malmberg M Ökning av andelen enskilda vägar Betty Malmberg M har frågat mig om budskapet i nyhetsinslaget är korrekt, och om jag i så fall kommer att vidta några åtgärder för att förhindra den utvecklingen. Frågan

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1011 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:998 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01709/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:998 av Nina Lundström L Barn och cykling Nina Lundström L har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att satsningar på barns cykling ska ges högre prioritet sett till fördelning av statliga anslag. Regeringen

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:998 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:994 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01707/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:994 av Nina Lundström L Trafikregler för cykling Nina Lundström har frågat mig när jag avser att ta initiativ för att 1,5 metersregeln även ska införas i Sverige. Jag håller med Nina Lundström att det är mycket angeläget

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:994 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:991 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:991 av Ann-Britt Åsebol M Digitaliseringen Ann-Britt Åsebol har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta utöver det nya bidrag som trädde ikraft i dagarna, för att försäkra mig om att fler företag och enskilda har möjlighet att få en bra uppkoppling oavsett var i landet man bor eller verkar. Regeringens

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:991 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:989 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/00403/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:989 av Nina Lundström L Nationella mål för cykling Lundström L har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att nationella mål fastställs för cyklingen. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:989 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:984 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:984 av Jesper Skalberg Karlsson M Sälmask längs Skånekusten Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig hur jag och regeringen avser att verka för ett levande fiske längs Skånekusten, med särskild hänsyn till den ohållbara situation som sälbeståndet ger upphov till i form av smittor. Jag delar Jesper

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:984 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:972 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/01698/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:972 av Åsa Coenraads M Äganderätt och skog Åsa Coenraads har frågat miljöministern om hon anser att skogsägare ska få en skälig ersättning från staten när staten tar ett beslut om avverkningsförbud. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:972 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 87 kB)

Interpellation 2017/18:441 av Yasmine Posio Nilsson (V)

Interpellation 2017/18:441 Turkiets agerande i Afrin av Yasmine Posio Nilsson V till Utrikesminister Margot Wallström S Turkiska styrkor har nu tagit kontroll över Afrin i norra Syrien. Den turkiska aggressionen Operation olivkvist har pågått i två månader, och de senaste dagarna har turkiska markstyrkor gått in i staden.

Inlämnad: 2018-03-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:441 av Yasmine Posio Nilsson (V) (pdf, 100 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:999 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 01705/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:999 av Katarina Brännström M Färre välfärdsföretag Katarina Brännström har frågat mig vad jag gör för att stimulera svenskt näringsliv så att inte företagande minskar ännu mer. Regeringen anser att en mångfald

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:999 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:995 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/01704/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:995 av Betty Malmberg M Företagens regelbörda Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer vidta för att myndigheternas arbete med regelförbättring och regelförenkling ska öka. Regeringen delar uppfattningen

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:995 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:986 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/01165/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:986 av Jan R Andersson M Tillsynen över och transparensen hos Folkbildningsrådet Jan R Andersson har frågat mig om jag avser att agera för att öka tillsynen och transparensen när det gäller Folkbildningsrådets

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:986 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:982 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 01657/FF N2018/01677/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:979 av Hans Rothenberg M Företagsamhet inom välfärdssektorn och fråga 2017/18:982 av Lars Beckman M Företagare i välfärden Hans Rothenberg har frågat mig vad jag avser att göra för att öka företagsamheten

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:982 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:981 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 01670/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:981 av Lars Hjälmered M Minskat nyföretagande i högkonjunktur Lars Hjälmered har frågat mig på vilket sätt regeringens nedskalning av RUT och ROT samt den planerade vinstbegränsningen inom välfärdssektorn ökar

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:981 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:979 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 01657/FF N2018/01677/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:979 av Hans Rothenberg M Företagsamhet inom välfärdssektorn och fråga 2017/18:982 av Lars Beckman M Företagare i välfärden Hans Rothenberg har frågat mig vad jag avser att göra för att öka företagsamheten

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:979 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:952 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2017/18:952 av Penilla Gunther KD Regeringens reformer för ren- och gruvnäringen Penilla Gunther har frågat mig vad jag och regeringen gör med de förslag som lagts fram i rapporten Ökad samverkan mellan rennäringen och gruvnäringen som tagits fram av Länsstyrelsen i Norrbotten i samverkan med respektive närings

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:952 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 93 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1059 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2017/18:1059 Förseningsavgift till CSN av Lotta Finstorp M till Statsrådet Anna Ekström S Den 1 januari 2015 höjdes förseningsavgiften för dem som missat att betala sitt CSN-lån från 200 kronor till 450 kronor. En avsevärd höjning om man jämför med den förseningsavgift som företag har rätt att ta ut på 60 kronor.

Inlämnad: 2018-03-19 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1059 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1058 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2017/18:1058 Matchningen mellan högskola och arbetsmarknad av Boriana Åberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I svaret på min fråga om kvaliteten i den högre utbildningen anför statsrådet Helene Hellmark Knutsson att det råder god balans mellan högre utbildning och etableringen på arbetsmarknaden. Universitetkanslerämbetets

Inlämnad: 2018-03-19 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1058 av Boriana Åberg (M) (pdf, 89 kB)