Dokument & lagar (66 312 träffar)

Interpellation 2017/18:390 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2017/18:390 Kollektivavtal vid upphandling av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I maj 2017 antogs proposition 2016/17:163 om arbetsrättsliga villkor vid upphandling. De nya reglerna innebär enligt min mening inte att det är tillåtet att ställa krav på att den upphandlade leverantören

Inlämnad: 2018-02-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:390 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2017/18:388 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2017/18:388 Satellituppskjutning och rymdstrategi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det planeras nu en statsstödd satsning på satellituppskjutning från Esrange, har närings- och innovationsministern meddelat. Detta sker i samband med upprättandet av en svensk nationell

Inlämnad: 2018-02-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:388 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:778 av Camilla Waltersson Grönvall M Tydliga nationella riktlinjer Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder socialministern ämnar vidta för att minska antalet patienter som riskerar att drabbas av hypotermi i samband med operation till följd av brister i efterlevnad och implementering

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:777 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01062/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:777 av Camilla Waltersson Grönwall M Kunskap om organdonationer Camilla Waltersson Grönwall har frågat mig på vilket sätt jag ämnar säkerställa att Socialstyrelsens regelverk efterlevs av vårdgivarna och därmed säkerställa att färre

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:777 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:776 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01032/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:776 av Saila Quicklund M Åtgärder mot de växande köerna inom BUP Saila Quicklund har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att förbättra tillgången till barn- och ungdomspsykiatrin. Andelen som upplever psykiska

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:776 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:775 av Sofia Fölster M Försäljning av snus på internet Sofia Fölster har frågat mig på vilka grunder jag menar att regeringens förslag om exponeringsförbud för snusförsäljning stärker folkhälsan. Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar och hälften av alla

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:771 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/00562/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:771 av Christer Nylander L Basårsutbildningarnas fortlevnad Christer Nylander har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa basårsutbildningarnas fortlevnad vad gäller både finansiering

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:771 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:767 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:767 av Jessica Rosencrantz M Undantagen från mobilförbud i bil Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag bedömer att den nya förordningen kommer att fungera som tänkt i och med de nya undantagen, eller löper ytterligare verksamheter risk att påverkas negativt av det nya förbudet. Att förbättra trafiksäkerheten

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:767 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:766 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2018/0976/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:766 av Barbro Westerholm L Näthandel som alternativ till hemtjänst Barbro Westerholm har frågat mig om jag avser att verka för att förtydliga regelverket, så att den som behöver hjälp med matinköp inte ska

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:766 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:764 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2018/ 00975/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:764 av Camilla Waltersson Grönvall M Sis-regler som hindrar snabb hjälp till barn och unga Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vad jag gör konkret för att se till att även Statens institutions styrelse

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:764 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:762 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/00418/Ee Miljö- och energidepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:762 av Anders Åkesson C En kraftledning genom Småland och Blekinge Anders Åkesson har frågat mig hur jag och regeringen kommer att utöva inflytande över Affärsverket svenska kraftnät genom instruktionsförordning och årliga regleringsbrev

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:762 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:760 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Svar på fråga 2017/18:760 av Bengt Eliasson L Konsekvenser av nekad personlig assistans Bengt Eliasson har frågat mig om jag med anledning av det som framkom vid utfrågningen, tänker be Försäkringskassan att analysera sjukskrivningar hos föräldrar till barn som fått sin statliga assistans helt eller delvis indragen till

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Bengt Eliasson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:760 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 97 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:758 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/00946/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:758 av Edward Riedl M Konkurrenssituationen på svensk järnväg Edward Riedl har frågat närings- och innovationsminister Mikael Damberg om han och regeringen avser att se över konkurrenssituationen på svensk järnväg i syfte

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:758 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:757 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/ 00194/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:757 av Hans Wallmark M Helikopter 14 Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att tillsätta en bred oberoende utredning om helikopter 14-affären, dess konsekvenser och hur den genomförts. Helikopter 14 har en lång

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:757 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:752 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/ 00302/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:752 av Sten Bergheden M Bristen på chaufförer Sten Bergheden har frågat mig om jag vidtar några arbetsmarknadsåtgärder för att underlätta för arbetslösa att få anställning som chaufför. Det är viktigt

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:752 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:751 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/00518/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:751 av Sten Bergheden M Yrkesförarutbildning Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra inom mitt ansvarsområde för att snarast komma till rätta med bristen på chaufförer. Vi ser i dag att behovet

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:751 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:750 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:750 av Sofia Arkelsten M Olika timpriser för biståndssamarbete Sofia Arkelsten har med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport 2017:36 Sida-finansierad myndighetssamverkan ställt en fråga till mig om på vilket sätt den nuvarande regeringen

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:750 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:748 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/00924/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:748 av Sten Bergheden M Växande vårdköer Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser göra för att människor som är sjuka i Sverige ska få vård i tid. Tillgänglighet i vården är en prioriterad fråga för regeringen och det är en

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:748 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 93 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:824 av Suzanne Svensson (S)

Fråga 2017/18:824 Blekinge tingsrätts verksamhet i Karlshamn av Suzanne Svensson S till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tingsrättens vara eller inte vara i Karlshamn har varit en fråga som diskuterats under många år. Kansliets lokaler är för närvarande stängda i avvaktan på renovering, och verksamheten

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:824 av Suzanne Svensson (S) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:823 av Suzanne Svensson (S)

Fråga 2017/18:823 Nordiska utvecklingsfonden av Suzanne Svensson S till Statsrådet Isabella Lövin MP Nordiska utvecklingsfonden NDF grundades för 28 år sedan för att stötta utvecklingsländerna både ekonomiskt och socialt. Under 2009 beslutade NDF, med stöd av Nordiska rådet, att styra om finansieringen i Afrika, Asien

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:823 av Suzanne Svensson (S) (pdf, 88 kB)