Dokument & lagar (65 059 träffar)

Interpellation 2017/18:194 av John Widegren (M)

Interpellation 2017/18:194 Översyn av artskyddsförordningen av John Widegren (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I dag hindras alltför ofta skogsägare från att avverka sin skog på grund av artskyddsförordningen, regler om nyckelbiotoper eller utökad talerätt avseende avverkningar. Dessa regler är viktiga

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:194 av John Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:193 av Jens Holm (V)

Interpellation 2017/18:193 Miljön inom handelsavtalen av Jens Holm (V) till Statsrådet Ann Linde (S) Den 10–13 december äger världshandelsorganisationen WTO:s elfte ministerkonferens rum i Buenos Aires i Argentina. Det är ett viktigt möte, då WTO:s medlemsländer har möjlighet att påverka organisationens utveckling. Jag

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2017/18:193 av Jens Holm (V) (pdf, 84 kB)

Interpellation 2017/18:192 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2017/18:192 Framtiden för Svenska Filminstitutet av Cecilia Magnusson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den 15 juni 2016 riktade riksdagen sju tillkännagivanden om vad de uppfattade som en bristfällig filmpolitisk proposition, som inte gav de nödvändiga svaren på svensk

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:192 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2017/18:191 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2017/18:191 Digitalisering av filmarvet av Cecilia Magnusson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den 15 juni 2016 riktade riksdagen sju tillkännagivanden om vad de uppfattade som en bristfällig filmpolitisk proposition, som inte gav de nödvändiga svaren på svensk films

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:191 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2017/18:190 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2017/18:190 Illegal spridning av film av Cecilia Magnusson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den 15 juni 2016 riktade riksdagen sju tillkännagivanden om vad de uppfattade som en bristfällig filmpolitisk proposition, som inte gav de nödvändiga svaren på svensk films förutsättningar. Den

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:190 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2017/18:189 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2017/18:189 En parlamentarisk filmutredning av Cecilia Magnusson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Den 15 juni 2016 riktade riksdagen sju tillkännagivanden om vad de uppfattade som en bristfällig filmpolitisk proposition, som inte gav de nödvändiga svaren på svensk films

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:189 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2017/18:188 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2017/18:188 Återställande av biografmomsen av Cecilia Magnusson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Nyligen invigdes Stockholms filmfestival. Något som försvårar är att Svenska Bio nu stoppar Stockholms filmfestival från att hyra deras två centrala biografer från nästa

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:188 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2017/18:187 av Sotiris Delis (M)

Interpellation 2017/18:187 It-säkerheten vid länsstyrelserna av Sotiris Delis (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Länsstyrelserna har etablerat en gemensam it-enhet, LstIT, där Länsstyrelsen i Västra Götaland är värdmyndighet, detta efter uppdrag i regleringsbrevet 2008. I enlighet med

Inlämnad: 2017-11-17 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:187 av Sotiris Delis (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2017/18:185 av Ida Drougge (M)

Interpellation 2017/18:185 Undervisningsgapet av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Det kanske viktigaste verktyget för social rörlighet är en väl fungerande kunskapsskola. Kunskap är också en konkurrensfaktor i ett internationellt perspektiv, både för Sverige som land och för den enskilde.

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2017/18:185 av Ida Drougge (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:184 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2017/18:184 Rörligheten på bostadsmarknaden av Niklas Wykman (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Finansinspektionens mandat om förstärkt makrotillsyn innebär att inspektionen getts ökade möjligheter att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel när det gäller hushållens

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:184 av Niklas Wykman (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:183 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2017/18:183 Utvärdering av den tillfälliga lagen av Christina Höj Larsen (V) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Jag har genom en skriftlig fråga (2017/18:152 Utvärdering av den tillfälliga lagen) frågat statsrådet Heléne Fritzon hur och med vilka aktörer statsrådet avser att utvärdera behovet av

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:183 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:180 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:180 Framtiden för public service av Christian Holm Barenfeld (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Public services vara eller icke vara är ett ämne som varken är nytt eller okontroversiellt. Teknikens framfart har hur som helst förändrat spelplanen rejält och möjliggjort

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:180 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:178 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:178 Framtiden för den statliga filmpolitiken av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) DN Kultur rapporterar om en ökande konflikt kring den statliga filmpolitiken. Svenska Filminstitutet beskriver situationen som ”mycket allvarligt” och man befarar att

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:178 av Olof Lavesson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:176 av Mats Green (M)

Interpellation 2017/18:176 Investeringsstöd för hyresbostäder av Mats Green (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Till år 2025 behövs 600 000 nya bostäder. Även om byggtakten är mycket hög är den ändå inte tillräcklig för att möta behovet. Prognoserna inför nästa år tyder på att byggandet kommer att minska.

Inlämnad: 2017-11-17 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2017/18:176 av Mats Green (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:281 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/06979/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:281 av Carl-Oskar Bohlin (M) Situationen i bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge Carl-Oskar Bohlin har frågat mig om jag gör bedömningen att hyresvärdar i dag har de legala verktyg som krävs

Svarsdatum: 2017-11-21 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:281 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:268 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/06920/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:268 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Svenskt fiske efter Brexit Jesper Skalberg Karlsson (M) har frågat mig hur jag och regeringen arbetar för att Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (EU) inte ska slå

Svarsdatum: 2017-11-21 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:268 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:256 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/06883/SUBT Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:256 av Jan R Andersson (M) Långa handläggningstider på Lantmäteriet Jan R Andersson har frågat mig vilka konkreta förslag jag och regeringen tar för att komma tillrätta med Lantmäteriets långa

Svarsdatum: 2017-11-21 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:256 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:243 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/06842/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:243 av Susanne Eberstein (S) Bedrägeri med hjälp av postförsändelse Susanne Eberstein har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Polismyndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag att

Svarsdatum: 2017-11-21 Frågeställare: Susanne Eberstein (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:243 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 38 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:302 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:302 Arbetet för en lokalisering av Europeiska läkemedelsmyndigheten till Skandinavien av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Den 20 november fattades beslut om var Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ska lokaliseras när den, till följd av brexit, ska flytta från London. Beslutet

Inlämnad: 2017-11-21 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2017/18:302 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:301 av Aron Modig (KD)

Fråga 2017/18:301 Hinder för återvändandearbetet av Aron Modig (KD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Att vi har ett ordnat återvändande och att det är en tydlig skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen är viktigt för att legitimiteten i – och förtroendet för – asylrätten och vår reglerade migrationspolitik

Inlämnad: 2017-11-21 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:301 av Aron Modig (KD) (pdf, 78 kB)