Dokument & lagar (65 797 träffar)

Interpellation 2017/18:325 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:325 Kvarkenfärjan av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) När regeringen lämnade besked i frågan om finansieringen av den nya Kvarkenfärjan kom det som ett i ledet av negativa besked för Norrland. Ansökan avslås, trots att färjelinjen är nödvändig för näringslivet i Norrland.

Inlämnad: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:325 av Edward Riedl (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2017/18:324 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2017/18:324 Förbifart Stockholm i Häggvik av Niklas Wykman (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Att handskas med skattebetalarnas pengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt är en grunduppgift för varje regering. Under denna mandatperiod har vi sett prov på att så inte skett, inte minst i samband

Inlämnad: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:324 av Niklas Wykman (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:588 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:588 Ny polisstation i Västerås och framtida häktesverksamhet av Roger Haddad (L) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Kriminalvården har nu fattat ett definitivt beslut om att inte ersätta häktet i Västerås med ett nytt. Häktet har varit en del av det nuvarande polishuset och

Inlämnad: 2018-01-17 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:588 av Roger Haddad (L) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:587 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:587 Inbrottsvåg över landsbygden av Cecilia Widegren (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Under hösten har antalet inbrott och stölder ökat på landsbygden i Skaraborg, i till exempel samhällen som Tun. Utmärkande för stölderna är att de enligt polisen sker nattetid. Inbrotten

Inlämnad: 2018-01-17 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:587 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:586 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:586 Läkemedelshantering i ambulanssjukvården av Cecilia Widegren (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Att varje dag jobba för att stärka patientsäkerheten är oerhört viktigt och något som välfärdens kärna, det vill säga medarbetare i vård och omsorg, jobbar med dygnet runt. Myndigheter

Inlämnad: 2018-01-17 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:586 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:585 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2017/18:585 Vårdgaranti av Jenny Petersson (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Svenska patienter upplever sämre tillgänglighet till hälso- och sjukvården än patienter i andra jämförbara länder. Väntetiderna är nu återigen på samma höga nivåer som år 2007. Över 100 000 personer står i vårdköer.

Inlämnad: 2018-01-17 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:585 av Jenny Petersson (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2017/18:322 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2017/18:322 Arbetet mot våldsbejakande extremism av Roger Haddad (L) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Regeringen meddelade sommaren 2017 att den nationella samordnarens uppdrag mot våldsbejakande extremism ska övertas av Brottsförebyggande rådet från den 1 januari 2018. Arbetet

Inlämnad: 2018-01-16 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:322 av Roger Haddad (L) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:568 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/00393/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:568 av Kristina Yngwe (C) Levande djur i konsumentköplagstiftningen Kristina Yngwe har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen agerar på EU-nivå för att regelverket vid köp

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:568 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:567 av Helena Lindahl (C) Intrångsersättning för fjällnära skog Helena Lindahl har frågat mig hur jag ställer mig till att begränsa möjligheterna att få intrångsersättning för fjällnära skog. Vid föryngringsavverkning av fjällnära skog krävs tillstånd från Skogsstyrelsen. Om en avverkning är

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:566 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/00131/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:566 av Lars-Arne Staxäng (M) Det digitala utanförskapet Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder och initiativ jag avser att vidta för att se över hur det digitala samhället kan tillgängliggöras

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:566 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:565 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/00382/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:565 av Mikael Eskilandersson (SD) Länsstyrelse med huvudansvar för ställföreträdare Mikael Eskilandersson har frågat mig när en länsstyrelse kan förväntas få huvudansvar för samordnad

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:565 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/00129/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:562 av Maria Malmer Stenergard (M) Livsmedelsverkets rekommendation gällande viltkött Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Livsmedelsverkets rekommendationer gällande konsumtion

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:561 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:561 av Markus Wiechel (SD) Handel med diktaturens Iran Markus Wiechel har frågat mig om jag kan garantera att svensk export till Iran, inte minst it-relaterad handel, inte bistår diktaturen med sådant som kan användas för att övervaka

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:561 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:557 Stöd till demonstranterna i Iran och fråga 2017/18:560 Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran av Markus Wiechel (SD) Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen anser att det vore fel av Sverige

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:559 av Markus Wiechel (SD) Iraks oförmåga att garantera säkerheten i Kirkuk Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att Sverige kunde ha gjort mer för att förhindra de slitningar som har uppstått till följd av den irakiska regeringens

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:558 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/00381 /POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:558 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Åtgärder mot otillbörlig påverkan Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat statsministern på vilket sätt han arbetar för att säkerställa att det inte förekommer eller

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:558 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:557 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:557 Stöd till demonstranterna i Iran och fråga 2017/18:560 Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran av Markus Wiechel (SD) Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen anser att det vore fel av Sverige

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:557 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:535 av John Widegren (M) Lantmäteriets handläggningstider John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet så att myndigheten uppfyller förvaltningslagens skyndsamhetskrav. Så sent som i slutet av november besvarade

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:505 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2017/07653/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:505 av Ola Johansson (C) Vattendirektivets påverkan på bostadsbyggandet Ola Johansson har frågat mig om jag har för avsikt att verka för att implementeringen av ramdirektivet för vatten sker på

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:505 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 93 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:584 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2017/18:584 Ansvarsfördelning mellan klimatministern och miljöministern av Rickard Nordin (C) till Statsminister Stefan Löfven (S) Regeringen aviserar på Dagens Nyheters debattsida att man förbereder en proposition om förändringar av djurskyddslagen. I sakfrågan får vi givetvis återkomma när ett konkret

Inlämnad: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:584 av Rickard Nordin (C) (pdf, 88 kB)