Dokument & lagar (66 898 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1077 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2017/18:1077 Insatser för rening och destruktion av förorenat släckvatten av Beatrice Ask M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Varje år används miljontals kubikmeter vatten för att släcka bränder. Vid släckning av bränder med vatten eller skum kan det släckvatten som bildas innehålla höga halter

Inlämnad: 2018-03-22 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1077 av Beatrice Ask (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1075 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:1075 Statliga myndigheters affärer med utländska företag av Markus Wiechel SD till Statsrådet Ann Linde S Sveriges Radios program Kaliber avslöjade nyligen hur Luftfartsverket genom ett dotterbolag under flera år har bedrivit ett omfattande samarbete med ett företag i Förenade Arabemiraten som har kopplingar

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1075 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1074 av Andreas Carlson (KD)

Fråga 2017/18:1074 Polisens skyddsvästar av Andreas Carlson KD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Polisförbundets studieombudsman Peter Larsson har varnat för att den skyddsutrustning som tillhandahålls nyutexaminerade studenter är undermålig. Skyddsvästarna som poliser tillhandahålls passar helt enkelt

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1074 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1073 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2017/18:1073 Företags marknadsföring av grön el av Rickard Nordin C till Statsrådet Per Bolund MP För att nå målet om ett helt förnybart elsystem krävs ett brett engagemang från en rad olika aktörer i samhället. Därför är det mycket positivt att en rad företag investerar i vindkraft för att täcka upp för den egna

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1073 av Rickard Nordin (C) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2017/18:444 av Momodou Jallow (V)

Interpellation 2017/18:444 Skatteflykt och EU:s så kallade svarta lista av Momodou Jallow V till Finansminister Magdalena Andersson S I december 2017 beslutade Europeiska unionens råd att upprätta en EU-förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet. Vidare beslutades att medlemsstaterna bör tillämpa

Inlämnad: 2018-03-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:444 av Momodou Jallow (V) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2017/18:443 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2017/18:443 Omlokaliseringen av MUCF av Cecilia Magnusson M till Statsrådet Anna Ekström S I augusti förra året deklarerade regeringen att man avser att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCFEnligt uppdraget ska omlokaliseringen vara avslutad senast den 1 februari 2019. I februari

Inlämnad: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-04-10 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2017/18:443 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1031 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 01839/FST Socialdepartementet Barn, äldre och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1031 av Ann-Britt Åsebol M Fusk med assistans Ann-Britt Åsebol har frågat mig om vad jag avser vidta för åtgärder för att stävja fusket med assistansersättningen. Lagen om stöd och service LSS där personlig

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1031 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1030 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1030 av Amineh Kakabaveh V Turkiets agerande i Afrin Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra som enskilt land och medlem i EU samt FN för att förmå Turkiet att upphöra med sin folkrättsvidriga politik när det gäller

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1030 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 97 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1029 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2017/18:1029 Framtiden för Svenska Spel och den svenska spelmarknaden Roland Ubult KD har frågat mig vad jag anser behövs för att säkerställa att Svenska Spels framtida organisation blir förenlig med en licensmarknad för ansvarsfullt spel. Det behövs ordning och reda på spelmarknaden och ett starkare skydd

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1029 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1028 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

M2018/ 00815 Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1028 av Nina Lundström L Svenskproducerat biobränsle för flyget Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att medverka till för

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1028 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1026 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018 0 1739 POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1026 av Anders Hansson M Påföljder för vapensmuggling Anders Hansson har frågat om jag ämnar vidta någon konkret åtgärd i syfte att höja minimipåföljden för vapensmuggling och därigenom ge Tullverkets personal

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1026 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1025 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 01738/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1025 av Anders Hansson M Tjänstemannastatus på räddningstjänstpersonal Anders Hansson har frågat mig om jag ämnar vidta några konkreta åtgärder, och i så fall vilka, i syfte att ge räddningstjänstpersonal tjänstemannastatus

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1025 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1024 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M201 8 0 0799 Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på riksdagsfråga 2017/18:1024 av Anders Hansson M Sandsugning i Öresund Anders Hansson har frågat mig om jag tänker vidta några konkreta åtgärder, och i så fall vilka, i syfte att förmå den danska regeringen att upphöra med sandsugningen

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1024 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1023 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku201 8 00648/D Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1023 av Johan Forsell M Rätt till bostad vid beslut om utvisning Johan Forsell har frågat Per Bolund i vilket syfte regeringen möjliggör boende för personer som fått avslag på sin asylansökan, trots att rätten

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1023 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1021 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1021 av Jörgen Warborn M Fordonsindustrin och regeringens handelspolitik Jörgen Warborn har frågat mig vilka konsekvenser regeringen och jag räknar med att regeringens förda politik avseende EU:s reaktion på USA:s tullhöjningar på stål och aluminium

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1021 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1018 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/01239/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1018 av Teresa Carvalho S Yrkesförarutbildningar Teresa Carvalho har frågat mig om jag är villig att se över regelverket för att underlätta för åkeribranschen, utbildningsanordnarna och eleverna genom att

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Teresa Carvalho (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1018 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1014 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1014 av Hans Wallmark M Etableringen av Nordstream 2 Hans Wallmark har frågat statsministern om utbytet med Vita husets administration och president Trump har förstärkt uppfattningen att etableringen av Nordstream 2 inte är i Europas intresse

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1014 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1012 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01748/SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1012 av Lars Beckman M Försäkringskassans värdegrund Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Försäkringskassans ska upprätthålla en god och trovärdig värdegrund i sin verksamhet. Försäkringskassans

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1012 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1010 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1010 av Hans Wallmark M Övergrepp mot politiska motståndare i Venezuela Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att ta frågan om president Maduros attacker mot den egna befolkningen till FN:s säkerhetsråd. Jag delar

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1010 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1006 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdag en Svar på fråga 2017/18:1001 av Caroline Szyber KD Skatteverket och Taiwan samt fråga 2017/18:1006 av Cecilia Magnusson M Skatteverkets byte av namn på Taiwan Caroline Szyber har frågat mig om jag anser att Taiwan är en provins tillhörande Kina och vilken betydelse

Svarsdatum: 2018-03-21 Frågeställare: Cecilia Magnusson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1006 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 91 kB)