Dokument & lagar (64 073 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1827 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1827 Antalet polisutbildade i verksamhet av Roger Haddad (L) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Regeringen har återkommande uttalat att den satsar på fler poliser och att man i vårändringsbudgeten anslog 700 miljoner kronor extra till Polismyndigheten. Enligt rikspolisledningen

Inlämnad: 2017-08-22 Svarsdatum: 2017-09-05 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1827 av Roger Haddad (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1826 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:1826 Försämrade livsvillkor för grisar av Jens Holm (V) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Jordbruksverket ämnar lägga fram ett förslag om försämrade villkor för uppfödning av grisar. I den nya förordningen kommer griskultingar att kunna tas bort från suggan en vecka tidigare än vad som gäller

Inlämnad: 2017-08-21 Svarsdatum: 2017-09-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1826 av Jens Holm (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1825 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1825 Bilbränder och försäkringsbedrägerier av Roger Haddad (L) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Återkommande drabbas min hemkommun Västerås, men även andra kommuner runt om i landet, av bilbränder. Västerås toppade för något år sedan antalet bilbränder per capita och ligger

Inlämnad: 2017-08-21 Svarsdatum: 2017-09-05 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1825 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1824 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1824 Regeringens information om Transportstyrelsen av Hans Wallmark (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) Kunskap om Transportstyrelsens lagbrott och om säkerhetshaveriet har funnits i regeringskretsen sedan sent 2015. Tidigt under 2016 vet ett antal statssekreterare om det. Försvarsminister

Inlämnad: 2017-08-21 Svarsdatum: 2017-09-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1824 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:601 av Dennis Dioukarev (SD)

Interpellation 2016/17:601 Väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin av Dennis Dioukarev (SD) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Psykisk ohälsa och självmord är folkhälsoproblem som sällan får det utrymme det förtjänar i den politiska debatten. Det drabbar alla sociala klasser, män som kvinnor, gamla

Inlämnad: 2017-08-21 Svarsdatum: 2017-09-15 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2016/17:601 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 84 kB)

Interpellation 2016/17:600 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2016/17:600 Klimatråd om hållbart resande av Emma Wallrup (V) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Situationen är mycket tuff på klimatområdet. Det råder inga tvivel om att vi nu är inne i en förändrad situation för jordens klimat. Tundran har gått in i en fas där den tinar allt fortare, och isavsmältningen

Inlämnad: 2017-08-21 Svarsdatum: 2017-09-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:600 av Emma Wallrup (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:599 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:599 Överbeläggning inom akutsjukvården av Lotta Finstorp (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Mälarsjukhuset i Eskilstuna hade flest överbeläggningar i landet under 2016, enligt en granskning som Dagens Medicin har gjort av Sveriges 61 akutsjukhus. Enligt sjukvårdschefen på Landstinget

Inlämnad: 2017-08-21 Svarsdatum: 2017-09-15 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2016/17:599 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1823 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:1823 Kontroll av kosttillskott av Saila Quicklund (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Dagens Nyheter avslöjade häromveckan att ett kosttillskott som visade sig innehålla den dopingklassade substansen Hiegamin, salufördes som dopingfree. Den aktuella substansen är klassat av Wada som ett

Inlämnad: 2017-08-21 Svarsdatum: 2017-09-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1823 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:598 av Fredrik Malm (L)

Interpellation 2016/17:598 Flytt av ansvaret för arbetstillstånd av Fredrik Malm (L) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Människor ska inte utvisas eller skrämmas bort från att arbeta i Sverige på grund av stelbenta bestämmelser och tung byråkrati. Ett problem är de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket.

Inlämnad: 2017-08-18 Svarsdatum: 2017-09-15 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2016/17:598 av Fredrik Malm (L) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:597 av Barbro Westerholm (L)

Interpellation 2016/17:597 Trygghet i vården av Barbro Westerholm (L) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Sjukvården ska vara en trygg plats. Sjuka och skadade människor och deras oroliga närmaste ska få lugn och ro. Läkare och annan sjukvårdspersonal ska kunna ägna all sin tid och kraft åt

Inlämnad: 2017-08-18 Svarsdatum: 2017-09-15 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:597 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1756 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04915/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir Riksdagsfråga 2016/17:1756 av Roger Haddad (L) Åtgärder mot bilmål-vakter, som tidigare har överlämnats till statsrådet Anders Ygeman, kommer inte att besvaras. Skälet till det

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1756 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1756 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1754 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04876/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir Riksdagsfråga 2016/17:1754 av Sten Bergheden (M) Upprustning av Kinnekullebanan kommer inte att besvaras. Skälet till det är tidigare infrastrukturministerns entledigande som statsråd. Stockholm

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1754 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1754 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1753 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04856/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir Riksdagsfråga 2016/17:1753 av Nina Lundström (L) Trängselskatt och integritetsskyddet vid brott mot föreskrifter kommer inte att besvaras. Skälet till det är tidigare infrastrukturministerns

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1753 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1753 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1743 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04834/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir Riksdagsfråga 2016/17:1743 av Sten Bergheden (M) Dumpade bilar kommer inte att besvaras. Skälet till det är tidigare infrastruktur-ministerns entledigande som statsråd. Stockholm den 18 augusti 2017 Enligt uppdrag Fredrik Ahlén Expeditionschef

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1743 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1743 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1740 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01069/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1740 av Hans Wallmark (M) Försvarsministerns åtgärder med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen Hans Wallmark har frågat mig vilka åtgärder jag

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1740 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1739 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04820/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir Riksdagsfråga 2016/17:1739 av Hans Wallmark (M) Försvarsministerns information med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1739 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1739 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04808/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir Riksdagsfråga 2016/17:1738 av Hans Wallmark (M) Inrikesministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1737 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04807/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir Riksdagsfråga 2016/17:1737 av Hans Wallmark (M) Inrikesministerns information med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen,

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1737 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1737 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1736 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04803/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir Riksdagsfråga 2016/17:1736 av Hans Wallmark (M) Infrastruktur-ministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1736 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1736 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1735 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04804/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir Riksdagsfråga 2016/17:1735 av Hans Wallmark (M) Icke-säkerhets-klassade utländska personers tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen kommer inte att besvaras. Skälet

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1735 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1735 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 35 kB)