Dokument & lagar (63 305 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1408 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01262/Me Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1408 av Annicka Engblom (M) Helikopterflottiljens flygtillstånd på Malmen Annicka Engblom har frågat försvarsminister Peter Hultqvist om för-svarsministern är beredd att verka för en omprövning av regeringens

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Annicka Engblom (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1408 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1403 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/04311/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1403 av Boriana Åberg (M) Företagskapningar Boriana Åberg har frågat närings- och innovationsminister Mikael Damberg vilka åtgärder han avser att vidta för att förhindra att obehöriga personer

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1403 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1401 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00735/RS Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1401 av Annicka Engblom (M) Veterandagen som allmän flaggdag Annicka Engblom har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hur och när ministern avser att vidta åtgärder för att fullfölja riksdagens

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Annicka Engblom (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1401 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1400 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/02990/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1400 av Jenny Petersson (M) Hemlösa barn i Sverige Jenny Petersson har frågat mig vilken konkret analys och strategi som jag och regeringen kommer ta fram för att bryta den negativa utvecklingen

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1400 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1399 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/04308/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1399 av Markus Wiechel (SD) Rymningar från Migrationsverkets förvar Markus Wiechel har frågat mig vad jag och regeringen gör för att rymningar från förvaren framöver inte ska ske. Det är viktigt

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1399 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1398 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02229/E2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1398 av Boriana Åberg (M) Kostnadsökningar för kommuner Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kommande kostnadsökningar inte ska påverka landets kommuners förmåga att upprätthålla

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1398 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1395 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02984/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1395 av Jenny Petersson (M) Växande vårdköer Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att löftet om snabbare vård ska bli verklighet, och på vilket sätt dessa åtgärder kommer att

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1395 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1394 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02227/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1394 av Jörgen Warborn (M) Bankers huvudkontor i Sverige Jörgen Warborn har frågat finansministern om hon avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att banker och finansbolag behåller

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1394 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1393 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01051/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1393 av Jörgen Warborn (M) Arbetslösheten bland nyanlända Jörgen Warborn har frågat mig om regeringen och jag avser att vidta ytterligare åtgärder för att fler jobb ska skapas och för

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1393 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1392 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02947/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1392 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Kontinuitet i sjukvården Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder beträffande kontinuiteten i sjukvården, och i så fall

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1392 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1390 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02187/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1390 av Jessica Rosencrantz (M) Moms på bilpool Jessica Rosencrantz har frågat mig om en sänkning av momsen för bilpooler är förenlig med mervärdesskattedirektivet och om det är en åtgärd som jag överväger för att

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1390 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1389 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/04259/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1389 av Lars Mejern Larsson (S) Operatörernas ansvar när det gäller kollektivtrafik Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag är beredd att ta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1389 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1388 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/04262/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1388 av Gunilla Nordgren (M) Slopandet av id-kontroller Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av kommunernas svårigheter att ordna bostäder åt de flyktingar

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1388 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1387 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1387 av Ellen Juntti (M) Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade Ellen Juntti har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta framöver för att säkerställa att Kriminalvården kan genomföra transporter av frihetsberövade. Den 1 april 2017 trädde ny lagstiftning i kraft som reglerar Kriminalvårdens

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1387 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1386 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01235/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1386 av Caroline Szyber (KD) Hinder för villabebyggelse Caroline Szyber har frågat bostads- och digitaliseringsministern om han tänker verka för att regeringen lämnar förslag som förändrar vattentjänstlagens

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1386 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1384 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01034/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1384 av Lars Hjälmered (M) Hamnstrejken i Göteborg Lars Hjälmered har frågat vilka konkreta initiativ jag avser att ta för att bidra till att lösa konflikten i Göteborgs hamn. Inledningsvis

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1384 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1383 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02929/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1383 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Nollvisionen för självmord Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att nollvisionen för självmord ska bli verklighet. Varje

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1383 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1382 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1382 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) om åtgärder mot försök att påverka kommande riksdagsval Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att förhindra påverkansförsök mot Sverige, i synnerhet i samband med valet 2018. Fria och oberoende allmänna

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1382 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1381 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02180/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1381 av Lars Hjälmered (M) Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg Lars Hjälmered har frågat mig när jag beräknar att Backaundantaget införs av regeringen. Regeringen har utfärdat

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1381 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1380 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03510/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1380 av Sofia Arkelsten (M) Nya föreskrifter för djurhållning utan vetenskapligt råd Sofia Arkelsten har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa att det nya vetenskapliga rådet finns på

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1380 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)