Dokument & lagar (62 533 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1092 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00773/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1092 av Karin Svensson Smith (MP) Den svenska biogasens framtid Karin Svensson Smith har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att säkerställa att svensk biogas inte

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1092 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1091 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02817/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1091 av Christina Höj Larsen (V) Förvar av barn Christina Höj Larsen har frågat inrikesministern om han avser att verka för att Sverige står upp för innebörden i principen om barnets bästa och

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1091 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1088 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01847/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1088 HPV-vaccin även till pojkar Jenny Petersson har frågat mig varför jag och regeringen dröjer istället för att påskynda processen för att kunna erbjuda alla barn, oavsett kön, vaccinet

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1088 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1087 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00762/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1087 av Jonas Jacobsson-Gjörtler (M) Förutsättningarna för reduktionsplikten Jonas Jacobsson-Gjörtler har frågat ministern för Internationellt utvecklingssamarbete och klimat och vice statsministern,

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1087 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1085 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01428/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1085 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Regionala undantag från nationell flygskatt Jesper Skalberg Karlsson har frågat infrastrukturministern om hon kommer att verka för att Gotland får ett undantag från flygskatten

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1085 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1083 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02771/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M) Veterandagen som allmän flaggdag Erik Ottoson har frågat försvarsministern vad han avser att vidta för åtgärder för att göra veterandagen till allmän flaggdag. Arbetet

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1083 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1082 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01810/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1082 av Cecilia Widegren (M) Ambulanssjukvårdares arbetsmiljö Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att hot och våld mot ambulanssjukvårdare ökar och vilka konkreta åtgärder

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1082 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1079 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01807/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M) Stora regionala skillnader i fråga om överbeläggningar och effektivitet Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av framlagda rapporter

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1079 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1077 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1077 av Erik Ottoson (M) Ryska spioner på svenskt territorium Erik Ottoson har frågat försvarsministern vad han och regeringen avser att vidta för åtgärder för att komma till rätta med den spionage- och sabotage-verksamhet som främmande makt bedriver på svenskt territorium. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1077 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1076 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00447/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1076 av Erik Ottoson (M) Den svenska ubåtsjaktförmågan Erik Ottoson har frågat mig på vilket sätt det svenska försvarets förmåga att bedriva ubåtsjakt har förstärkts sedan hösten 2014. Riksdagen har fattat beslut

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1076 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1075 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M) Lönen för poliser Erik Ottoson har frågat mig om jag och regeringen avser att dra lärdomar av arbetet med att göra läraryrket mer attraktivt i våra ansträngningar att få fler att söka sig till jobbet som polis i yttre tjänst. Regeringen ska ge polisen så goda förutsättningar

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1075 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1074 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/02198/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1074 av Erik Ottoson (M) Digitaliseringsrådets befogenheter Erik Ottoson har frågat mig vilka befogenheter Digitaliseringsrådet kommer ha för att kunna påverka beslutsfattande som rör frågor inom

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1074 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1073 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00446/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1073 av Jan R Andersson (M) Försvarsmaktens användning av reservofficerare Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att fler reservofficerare ska få möjlighet att tjänstgöra vid de svenska

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1073 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1072 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/01397/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1072 av Carl Schlyter (MP) Tillämpning av AP-fondernas etiska riktlinjer Carl Schlyter har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta så att Sjätte AP-fondens styrelseordförande och övriga

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Carl Schlyter (MP)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1072 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1071 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/02200/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1071 av Lotta Finstorp (M) Förslaget om slopad övernattbefordran och dess konsekvenser för företag på landsbygden Lotta Finstorp har frågat mig om jag och regeringen avser att gå vidare med utredningens

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1071 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1066 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01753/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1066 av Cecilia Widegren (M) Välfärdsfinansierade terrorresor Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av att assistansersättning förefaller ha finansierat terrorresor,

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1066 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1064 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/02096/PBB Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1064 av Nooshi Dadgostar (V) Upplåtelseform i detaljplan Nooshi Dadgostar har frågat mig när jag och regeringen avser att genomföra förslaget om att kunna definiera upplåtelseform i detaljplan. För många är hyresrätten det första

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Nooshi Dadgostar (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1064 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1061 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02599/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M) AT-UND och krav på att klargöra sin identitet Johan Forssell har frågat mig hur jag och regeringen säkerställer att kraven för AT-UND tillämpas på ett rimligt sätt så

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1061 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1144 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1144 Utfasning av faxen av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Regeringens arbete med att digitalisera den offentliga sektorn gör att myndigheter, kommuner och landsting kan skrota faxen för gott i slutet av år 2018, enligt statsrådet Ardalan Shekarabi, vilket han meddelade under

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1144 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S)

Fråga 2016/17:1143 YH-utbildningar av Laila Naraghi (S) till Statsrådet Anna Ekström (S) Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska industrin – dess företag

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S) (pdf, 90 kB)