Dokument & lagar (63 717 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1668 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1668 Gemensam nationell läkemedelslista i långbänk av Cecilia Widegren (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) I regeringskansliet finns sedan år 2016 en promemoria upprättad i Socialdepartementet, Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista, som ingående beskriver hur en gemensam nationell

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1668 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1666 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1666 Utveckling av preclearance på Arlanda av Nina Lundström (L) till Statsrådet Anna Johansson (S) Arlanda flygplats är Sveriges största flygplats. Den verkar som nav för flygtrafiken och har därmed stor betydelse för svensk ekonomi. För inrikestrafiken är Arlanda flygplats central och erbjuder

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1666 av Nina Lundström (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1665 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1665 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1665 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1664 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1664 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1664 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1659 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1659 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1659 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1658 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1658 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1658 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1656 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1656 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1656 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2016/17:582 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:582 Sveriges exportstrategi av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Sedan ett och ett halvt år tillbaka har Sverige en exportstrategi vars mål är att bidra till en ökad export men även att nå regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Trots en exportstrategi

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-09-07 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2016/17:582 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1604 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1604 av Boriana Åberg (M) Förtroendet för rikspolischefen Boriana Åberg har frågat mig om jag har fortsatt förtroende för rikspolischef Dan Eliasson. Boriana Åberg inleder med att nämna Polismyndighetens tredje, och ännu ej publicerade, rapport om utsatta områden. Att en myndighetschef väljer

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1604 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1601 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02682/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1601 av Lars Beckman (M) Myndigheternas it-beredskap Lars Beckman har frågat civilministern vilka krav statsrådet ställer på våra myndigheters it-beredskap. Frågan har överlämnats till mig. Det uppstod ett

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1601 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1600 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03611/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1600 av Boriana Åberg (M) Könsstympning Boriana Åberg har frågat barn-, äldre- och jämställdhetsministern vilka åtgärder statsrådet avser vidta för att förhindra att flickor och kvinnor blir könsstympade.

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1600 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1599 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05386 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1599 av Cecilia Widegren (M) Lindrigare straff vid förflyttning från Sverige Cecilia Widegren har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han tänker vidta för att säkerställa att påföljder

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1599 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1598 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04217/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1598 av Emma Wallrup (V) Körkortstillstånd för före detta drogmissbrukare Emma Wallrup har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förenkla regelverk och förutsättningar för att personer åter ska

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Emma Wallrup (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1598 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1597 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/02723/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1597 av Ulla Andersson (V) Tandhygienistutbildning Ulla Andersson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att till exempel tandhygienistutbildningar och andra bristyrken

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1597 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1596 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1596 av Robert Hannah (L) Den nationella institutionen för mänskliga rättigheter Robert Hannah har frågat mig om jag och regeringen avser att placera den nationella institutionen för mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Regeringen överlämnade den 13 oktober 2016 en skrivelse till riksdagen

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1596 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 62 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1594 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05407/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1594 av Jenny Petersson (M) Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn Jenny Petersson har frågat mig när vi kan se konkreta lagförslag om en slopad preskriptionstid för sexualbrott mot barn. Det

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1594 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1591 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04051/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1591 av Mikael Dahlqvist (S) Tillgången till flyg på landsbygden Mikael Dahlqvist har frågat landsbygdsministern hur han inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen, säkrar att den upphandlade flygtrafiken

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Mikael Dahlqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1591 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1588 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04167/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1588 av Gunilla Carlsson (S) Dubbelspårig järnväg Göteborg–Oslo Gunilla Carlsson har frågat mig om jag delar hennes oro och om jag är beredd att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en åtgärdsvalsstudie som

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Gunilla Carlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1588 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1586 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04171/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1586 av Magnus Oscarsson (KD) Trafikleders dragning över åkermark Magnus Oscarsson har frågat miljöministern vad hon tänker göra för att infrastrukturprojekt, exempelvis vägar och järnvägar, i högre grad ska

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1586 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1585 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05320/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1585 av Barbro Westerholm (L) Juridisk trygghet vid surrogatmoderskap Barbro Westerholm har frågat mig om jag kan tänka mig att utreda frågan om juridisk trygghet kring barn som tillkommit genom

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1585 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)