Dokument & lagar (66 795 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:975 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:975 av Per-Ingvar Johnsson C Trafikskadenämndens oberoende Per-Ingvar Johnsson har frågat mig om jag anser att regeringen bör ändra på att nämndens beslutande ledamöter är alltför beroende av de medicinska rådgivande experterna. De trafikskadades situation är en angelägen fråga för regeringen. Den

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Per-Ingvar Johnsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:975 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:973 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/00372/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:973 av Hans Wallmark M Resurser för internationella insatser Hans Wallmark har frågat finansministern om det finns en beredskap från regeringens sida att skjuta till mer resurser så att Sverige kan axla ansvar för internationella

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:973 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:971 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:971 av Johan Forsell M Rättssäker asylprocess Johan Forsell har frågat mig hur regeringen avser säkerställa att Migrationsverket förbättrar kvaliteten i asylutredningar och asylbeslut i syfte att fatta rättssäkra beslut i asylärenden. Inledningsvis kan jag bara instämma i vikten av en rättssäker asylprocess.

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:971 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 99 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:970 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/ 01076 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:970 Korruption av Johan Nissinen SD Johan Nissinen SD har frågat mig hur regeringen och jag ska arbeta vidare i fråga om en handlingsplan mot korruption. Regeringen arbetar aktivt för en god förvaltningskultur och mot korruption och

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Johan Nissinen (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:970 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:969 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2017/18:969 LAN-spel och omreglerad spelpolitik av Isabella Hökmark M Isabella Hökmark har frågat mig om jag redan nu kan intyga att förslag till förändringar gällande tillståndsplikten för LAN-spel kommer att läggas fram med anledning av förslaget till en omreglerad spelmarknad. Regeringen arbetar intensivt

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:969 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:968 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 00551/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:968 av Markus Wiechel SD Skattemedel till tvivelaktiga integrationsprojekt Markus Wiechel har mot bakgrund av de bidrag som delats ut till Mångkulturellt centrum MKCfrågat mig om jag anser att det är rimligt att

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:968 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:966 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01062/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:966 av Boriana Åberg M Skatteverkets namnbyte på Republiken Kina Taiwan Boriana Åberg har frågat mig om jag kommer att vidta några generella åtgärder för att Skatteverkets namnbyte på Republiken Kina Taiwan inte ska göras. Skatteverkets

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:966 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:965 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:965 av Boriana Åberg M Namnbyte på Republiken Kina Taiwan Boriana Åberg har frågat mig om det namnbyte som Skatteverket meddelade den 28 februari har skett under påtryckningar från Utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet har inte utövat några påtryckningar på Skatteverket. Stockholm den 14 mars 2018 Margot Wallström

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:965 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:964 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:964 av Jamal El-Haj S Situationen i Ghouta Jamal El-Haj har frågat mig vad mer jag och Sverige kan göra för att hjälpa Syriens plågade folk och för att stoppa den omänskliga krigföringen mot civila och barn. Jag är förfärad över utvecklingen

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:964 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:962 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:962 av Yasmine Posio Nilsson V Situationen i turkiska fängelser Yasmine Posio Nilsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige som såväl enskilt land som medlem i EU och FN ska uppmärksamma situationen i de turkiska fängelserna

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Yasmine Posio Nilsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:962 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:961 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 00721 Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:961 av Maria Malmer Stenergard M Utsläppen från vägtrafiken Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag anser att regeringens miljöpolitik är förenlig med Miljömålsberedningens målsättning om reducerade utsläpp av

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:961 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:960 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2017/18:960 av Hans Wallmark M Granskning av Försvarets materielverk Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att låta Statskontoret granska även Försvarets materielverk, dess ekonomi och styrning kring materielprojekt. Uppdraget till Statskontoret omfattar att granska Försvarsmaktens

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:960 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:956 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 00520/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:956 av Saila Quicklund M Driften av Nationalmuseum Norr på Jamtli Saila Quicklund har frågat mig om hur jag och regeringen avser att agera för att Nationalmuseum ska kunna säkerställa sin del av samarbetet kring

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:956 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:954 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:954 av Christian Holm Barenfeld M Situationen i Vitryssland Christian Holm Barenfeld har frågat mig om Sveriges stöd till utvecklingssamarbete med Vitryssland numera riktas mer mot mellanstatligt samarbete än till stöd för demokratiarbete och

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:954 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:953 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:953 av Robert Hannah L Nederländernas erkännande av folkmordet 1915 Robert Hannah har frågat mig när den svenska regeringen avser att erkänna folkmordet 1915 och hur jag ser på det faktum att det är olagligt i Turkiet att hävda att folkmordet

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:953 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:950 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/01477 DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:950 av Betty Malmberg M Statliga distriktsveterinärer som snedvrider konkurrensen Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer att vidta för att Statens jordbruksverk Jordbruksverket framdeles dels ska följa

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:950 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:949 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 00 677 K e Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:949 av Betty Malmberg M Råttor som snabbt förökar sig Betty Malmberg har ställt en fråga till mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med den stora mängd råttor som sprider sig i våra städer.

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:949 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:947 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:947 av Roger Haddad L Arbetsförmedlingens roll i arbetet mot hedersrelaterat förtryck Roger Haddad har frågat mig om regeringen och jag är beredd att uppdra åt Arbetsförmedlingen att arbeta förebyggande när det gäller frågan om att förhindra hedersrelaterat förtryck. Kunskapen om hedersförtryck och

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:947 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:946 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/00973/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:946 av Anders Hansson M Utökad kontroll i gränsnära områden Anders Hansson har frågat mig varför jag inte ger Tullverket de befogenheter och resurser som krävs för ett effektivt gränsnära arbete mot utländska stöldligor. Att bekämpa

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:946 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:945 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2018/ 00993/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:945 av Betty Malmberg M Medförande av skolpeng utomlands Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att samtliga kommuner ska agera lika i frågan om att utlandssvenskars barn ska kunna medföra

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:945 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 92 kB)