Dokument & lagar (63 907 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1735 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1735 Icke-säkerhetsklassade utländska personers tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen av Hans Wallmark (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Enligt uppgifter i media inkom redan 2015 varningar för att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas

Inlämnad: 2017-07-17 Svarsdatum: 2017-08-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1735 av Hans Wallmark (M) (pdf, 72 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1725 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04689/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1725 av Sten Bergheden (M) Jägareförbundets allmänna uppdrag Sten Bergheden har frågat mig om jag och regeringen ämnar att göra det allmänna uppdraget till föremål för upphandling, trots juristernas besked

Svarsdatum: 2017-07-14 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1725 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1722 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04672/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1722 av Isabella Hökmark (M) Bottentrålning i Östersjön Isabella Hökmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av de konsekvenser som bottentrålning innebär för Östersjötorskens existens

Svarsdatum: 2017-07-14 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1722 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1711 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1711 av Hans Hoff (S) Sexuella övergrepp utförda av FN-personal Hans Hoff har frågat mig hur regeringen har agerat för att förhindra att FN-personal begår övergrepp sedan Sverige blev medlem i FN:s säkerhetsråd och hur vi kommer att agera

Svarsdatum: 2017-07-14 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1711 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1680 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1680 av Cassandra Sundin (SD) Nordjobb Cassandra Sundin har frågat mig om jag, som nordisk samarbetsminister, kommer att verka för att andra program och projekt som liknar Nordjobb möjliggörs i Norden. Att öka kunskapen om nordiska

Svarsdatum: 2017-07-14 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1680 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1675 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1675 av Markus Wiechel (SD) Regeringens syn på Muslimska brödraskapet Markus Wiechel har frågat kultur- och demokratiministern hur ministern och regeringen ser på Muslimska brödraskapet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det

Svarsdatum: 2017-07-14 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1675 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1721 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1721 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Regeringens exportstrategi Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat närings- och innovationsministern vilka åtgärder han avser vidta inom sitt ansvarsområde för att regeringens exportstrategi

Svarsdatum: 2017-07-13 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1721 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1709 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/02992/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1709 av Lotta Olsson (M) Simundervisning Lotta Olsson har frågat mig hur jag tänker tillse att skolorna följer lagen vad avser simundervisning i skolan. God simförmåga är en förutsättning för att barn

Svarsdatum: 2017-07-13 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1709 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1704 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1690 av Yilmaz Kerimo (S) Turkiets konfiskering av minoriteters egendom samt fråga 2016/17:1704 av Robert Halef (KD) Konfiskering av syrianska egendomar i Turkiet Yilmaz Kerimo har frågat mig hur jag avser att agera för att visa den turkiska

Svarsdatum: 2017-07-13 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1704 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1699 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/04539/SUBT Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1699 av Ewa Thalén Finné (M) Lantmäteriets handläggningstider Ewa Thalén Finné har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna

Svarsdatum: 2017-07-13 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1699 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1690 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1690 av Yilmaz Kerimo (S) Turkiets konfiskering av minoriteters egendom samt fråga 2016/17:1704 av Robert Halef (KD) Konfiskering av syrianska egendomar i Turkiet Yilmaz Kerimo har frågat mig hur jag avser att agera för att visa den turkiska

Svarsdatum: 2017-07-13 Frågeställare: Yilmaz Kerimo (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1690 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1677 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1677 av Karin Enström (M) Statsministerns besök i Kina Karin Enström har frågat statsministern vad syftet och målet med resan till Kina är, och om statsministern avser att i sina möten lyfta frågan angående bristen i rättsväsendet och

Svarsdatum: 2017-07-13 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1677 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1674 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/02883/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1674 av Markus Wiechel (SD) Nyanlända elevers möjlighet att klara svensk skola Markus Wiechel har frågat mig om det är rimligt att någon elev i den svenska skolan ska få skriftliga omdömen i stället för betyg

Svarsdatum: 2017-07-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1674 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1671 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/04392/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1671 av Nooshi Dadgostar (V) om Brandskydd och cellplaster Nooshi Dadgostar har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att utreda hur vanligt det är med cellplast i svenska byggnader

Svarsdatum: 2017-07-13 Frågeställare: Nooshi Dadgostar (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1671 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 48 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1734 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1734 Vårdreformer av Cecilia Widegren (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Den 6 april höll socialutskottet en offentlig utfrågning i riksdagen om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Den sammanfattande beskrivningen av utfrågningen var att tillgången på kvalificerad

Inlämnad: 2017-07-13 Svarsdatum: 2017-08-03 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1734 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:585 av Caroline Szyber (KD)

Interpellation 2016/17:585 Finanspolitikens effekter på bostadsmarknaden av Caroline Szyber (KD) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Sverige har gått från en allvarlig bostadsbrist till en akut bostadskris. Boverket konstaterar att det behöver byggas 88 000 bostäder per år fram till 2020. Trots rekordhögt

Inlämnad: 2017-07-12 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:585 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 96 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1698 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03883/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1698 av Lotta Finstorp (M) Åtgärder för minskat narkotikamissbruk Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att minska narkotikamissbruket. Narkotikapolitiken

Svarsdatum: 2017-07-12 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1698 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 28 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1695 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03856/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1695 av Maria Malmer Stenergard (M) om Effekterna av vinstbegränsningar i Skåne Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att vårdköer inte ska uppstå,

Svarsdatum: 2017-07-12 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1695 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1691 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/04464/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1691 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Den internationella poststrategin Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag bedömer att China Post fortfarande är i behov av ekonomiska lättnader

Svarsdatum: 2017-07-12 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1691 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1683 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01700/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1683 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Småskalig vattenkraft Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att underlätta fortsatt drift för de småskaliga vattenkraftverken. Regeringen

Svarsdatum: 2017-07-12 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1683 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 35 kB)