Dokument & lagar (65 026 träffar)

Interpellation 2017/18:152 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2017/18:152 Kollektivavtal vid upphandling av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I maj 2017 antogs proposition 2016/17:163 om arbetsrättsliga villkor vid upphandling. De nya reglerna innebär enligt min mening inte att det är tillåtet att ställa krav på att den upphandlade

Inlämnad: 2017-11-15 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:152 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2017/18:151 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2017/18:151 Effekterna av höjda skatter av Anette Åkesson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Inför beslutet om nästa års budget är listan lång över de förändringar som görs inom skattepolitiken. Dock har regeringen i sin budgetproposition återigen inte redovisat konsekvenserna av sina

Inlämnad: 2017-11-15 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:151 av Anette Åkesson (M) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2017/18:148 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:148 Snöröjning i Norrland av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) När Trafikverket skärper kontrollerna av plogtider försämras plogningen av våra enskilda vägar. I Norrland, där vintern slår som hårdast, behövs en fungerande snöröjning för att folk ska kunna ta sig till jobbet.

Inlämnad: 2017-11-14 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:148 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:238 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/06820/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:238 Sveaskogs ansvar för underhållet av hamnen i Borghamn av Staffan Danielsson (C) Staffan Danielsson har frågat mig om jag anser att statens åtagande för underhållet av hamnen som Sveaskog äger

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:238 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:237 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06322/SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:237 av Maj Karlsson (V) Handikappersättningen Maj Karlsson har frågat mig vilka förändringar jag avser att göra kring handikappersättningen. I sin fråga hänvisar hon till uttalanden från Synskadades Riksförbund om

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Maj Karlsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:237 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:236 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/02129/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:236 av Christian Holm Barenfeld (M) Arbetsmarknadsutbildningar Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag drar slutsatsen att arbetsmarknadsutbildningarna leder till att fler människor

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:236 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:235 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:235 av Thomas Finnborg (M) Åtgärder mot gängkriminalitet Thomas Finnborg har frågat mig vilka nödvändiga åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga, som jag avser att vidta för att minska gängkriminaliteten. Att det polisiära arbetet stärks och att fler poliser kan bekämpa brottsligheten och

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:235 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:234 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/08639/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:234 av Johanna Jönsson (C) Möjlighet till spårbyte efter gymnasielagen Johanna Jönsson har frågat mig om regeringen bereder förändringar och när de förväntas vara på plats. Johanna

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Johanna Jönsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:234 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:233 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/02121/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Svar på fråga 2017/18:233 av Erik Andersson (M) Arbetsförmedlingens flytt Erik Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att kostnaderna kopplade till flytten av Arbetsförmedlingens

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Erik Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:233 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:232 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06286/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:232 av Karin Rågsjö (V) Väntan på organdonation Karin Rågsjö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet dödsfall som sker på grund av utebliven donation och på grund av köer. Jag vill

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:232 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:231 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/04426/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:231 av Boriana Åberg (M) Sjöfartsforskning Boriana Åberg har frågat mig om regeringen ämnar se över möjligheterna till utökat samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:231 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:229 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06270/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:229 av Barbro Westerholm (L) Donation och transplantation av organ Barbro Westerholm har frågat mig vilka lagstiftningsåtgärder regeringen avser att genomföra för att möjliggöra fler organtansplantationer i Sverige

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:229 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:228 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06269/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:228 av Robert Hannah (L) Särläkemedel Robert Hannah (L) har frågat mig vad regeringen gör för att säkerställa att barn som Max och andra som behöver särläkemedel får rätt till dem. Inledningsvis vill jag säga att

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:228 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:227 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/04221/E4 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:227 av Pål Jonson (M) Den ekonomiska politikens påverkan på Värmland Pål Jonson har frågat mig om regeringens ekonomiska politik har bidragit till att förbättra konkurrensvillkoren för näringslivet i Värmland. Ett

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:227 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:226 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/04418/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:226 av Anette Åkesson (M) Likvärdig undervisningstid för alla elever Anette Åkesson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att möjliggöra likvärdig undervisningstid för alla elever i svenska

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:226 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:225 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:225 av Lars-Arne Staxäng (M) Internationella kriminella nätverk i Sverige Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att motverka och bekämpa internationella kriminella nätverk i Sverige. Internationella brottsnätverk som kommer till Sverige för att begå organiserade

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:225 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:224 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2017/06268/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:224 Nationell strategi för att eliminera hepatit C Jenny Petersson (M) har frågat mig om det inte är dags för en nationell strategi för att eliminera hepatit C, där även stora grupper hepatit C-smittade som i dag inte

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:224 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:223 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:223 av Christina Örnebjär (L) Förmyndarskap i Saudiarabien Christina Örnebjär har frågat mig om jag avser att agera för att kräva ett avskaffande av mäns förmyndarskap över kvinnor i Saudiarabien. Regeringen ser mycket allvarligt på

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Christina Örnebjär (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:223 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:222 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:222 av Robert Hannah (L) Svenske medborgaren Gui Minhais frisläppande från Kina Robert Hannah har frågat mig om regeringen fört samtal med Kinas diktaturstyre om att de ska låta Gui Minhai lämna Kina, och vad regeringen i övrigt gör för

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:222 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:220 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/04397/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:220 av Johan Hultberg (M) Det minskade intresset för sjöbefälsutbildningarna Johan Hultberg har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att höja intresset för sjöbefälsutbildningen

Svarsdatum: 2017-11-15 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:220 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 44 kB)