Dokument & lagar (64 354 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:18 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2017/18:18 Jämställdhet inom läkarkåren av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Åsa Regnér (S) En ny undersökning från Sveriges läkarförbund Student visar att varannan kvinnlig student på läkarutbildningen uppger att de blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön. Det är en kraftig ökning jämfört

Inlämnad: 2017-09-18 Svarsdatum: 2017-09-27 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2017/18:18 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:17 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2017/18:17 Ersättning till kommunerna av Tina Acketoft (L) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Oroligheter på många håll i världen har lett till att människor valt att lämna sina hemländer, och många söker sig till vårt land i hopp om ett bättre liv. Den stora tillströmningen av människor har satt landets

Inlämnad: 2017-09-15 Svarsdatum: 2017-09-27 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:17 av Tina Acketoft (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:16 av Robert Hannah (L)

Fråga 2017/18:16 NMR:s demonstration i Göteborg av Robert Hannah (L) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har fått tillstånd att marschera genom Göteborg den 30 september. De har noggrant valt ut dagen så att den sammanfaller med judarnas

Inlämnad: 2017-09-15 Svarsdatum: 2017-09-27 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:16 av Robert Hannah (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:15 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2017/18:15 Ny typ av bromsar på tåg av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Kompositbromsblock har börjat användas på nyare tåg. De nya bromsblocken har fördelen att de minskar bullret motsvarande ett två meter högt bullerplank runt tågrälsen. Men kompositbromsblocken har visat sig ha trafiksäkerhetsrisker.

Inlämnad: 2017-09-15 Svarsdatum: 2017-09-27 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:15 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2017/18:2 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2017/18:2 Stranderosion av Maria Malmer Stenergard (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Problemet med stranderosion kan skådas på flera ställen i Sverige. På vissa platser är läget akut, såsom vid kusten i Åhus. Havet äter sig allt längre in i kusten, och egendom hotas. För kustnära kommuner

Inlämnad: 2017-09-15 Svarsdatum: 2017-10-17 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:2 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1916 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1916 av Lotta Finstorp (M) Situationen i Burma Lotta Finstorp har frågat mig huruvida jag och regeringen avser vidta åtgärder i FN:s säkerhetsråd för att bidra till fred och säkerhet i Myanmar och i så fall hur. Jag delar fullständigt

Svarsdatum: 2017-09-15 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1916 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1877 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/05484/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1877 av Sten Bergheden (M) Kemikalieinspektionens förbud mot växtskyddsmedlet Stomp Sten Bergheden har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att vidta för att det ska finnas fungerande växtskyddsmedel för

Svarsdatum: 2017-09-15 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1877 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 54 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1876 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/05476/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1876 av Saila Quicklund (M) Tvångsinlösen av skog Saila Quicklund har frågat mig hur jag ser på tvångsinlösen av skogsbestånd samt äganderätten för skogsägare. Jag vill inleda med att säga att skogsbruket är

Svarsdatum: 2017-09-15 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1876 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1815 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1815 Styrelseuppdrag med F-skattsedel av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Som styrelseledamot var det från 2009 fram till i juni i år möjligt att fakturera styrelseuppdragets arvode, med en F-skattsedel. I juni innevarande år slog Högsta förvaltningsdomstolen

Inlämnad: 2017-08-16 Svarsdatum: 2017-08-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1815 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1793 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1793 Styrelsearvoden och dess beskattning av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Den 20 juni fastställde Högsta förvaltningsdomstolen att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst. Endast i speciella undantagsfall ska beskattningen ske som inkomst av näringsverksamhet.

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1793 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:14 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2017/18:14 Den nationella samordningen av arbetet mot människohandel av Annika Qarlsson (C) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I mina kontakter med ansvariga inom myndigheter och frivilligorganisationer för arbetet mot människohandel har det framkommit en oro över hur den nationella samordningen av arbetet

Inlämnad: 2017-09-14 Svarsdatum: 2017-09-27 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2017/18:14 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:13 av Mats Persson (L)

Fråga 2017/18:13 Förstärkt amorteringskrav av Mats Persson (L) till Statsrådet Per Bolund (MP) Hushållens skuldsättning är hög, till följd av kraftiga ökningar i bostadspriserna. En rad expertorgan varnar för att detta medför risker. Kraftiga prisfall skulle slå mot enskilda hushåll och öka osäkerheten i svensk

Inlämnad: 2017-09-14 Svarsdatum: 2017-09-27 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:13 av Mats Persson (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:12 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2017/18:12 Ombyggnation för ökad trafiksäkerhet på riksväg 55 av Erik Bengtzboe (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Den 12 september drabbades riksväg 55 av ytterligare en dödsolycka, och tre personer avled. En personlig tragedi för dem och deras anhöriga av ofattbara mått. Riksväg 55 utgör i dag en

Inlämnad: 2017-09-14 Svarsdatum: 2017-09-27 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:12 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:11 av Pål Jonson (M)

Fråga 2017/18:11 Antalet poliser av Pål Jonson (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Socialdemokraterna har tidigare slagit fast att antalet polisanställda ska öka med 10 000 till år 2024, men utan att precisera hur många som ska vara poliser respektive civilanställda. Den 5 september preciserade

Inlämnad: 2017-09-14 Svarsdatum: 2017-09-27 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:11 av Pål Jonson (M) (pdf, 64 kB)

Interpellation 2017/18:1 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2017/18:1 Politiska fångar i Iran av Amineh Kakabaveh (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Shapour Ehsandi Rad är en avskedad och svartlistad metallarbetare vid en stor rörfabrik, Saveh, i Iran och före detta facklig organisatör. Han tillhör styrelsen för den illegala Free Union of Workers

Inlämnad: 2017-09-14 Svarsdatum: 2017-09-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:1 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1873 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/05464/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1873 av Maria Malmer Stenergard (M) Förbud mot ålfiske i Östersjön Maria Malmer Stenergard har frågat mig hur jag och regeringen avser att agera för att stoppa kommissionens förslag om ett totalt ålfiskeförbud

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1873 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1868 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05073/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1868 av Nina Lundström (L) Kvarkentrafiken Nina Lundström har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att vidta för att Kvarkentrafiken ska kunna utvecklas. En utgångspunkt för den svenska transportpolitiken

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1868 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1867 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02098/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1867 av Maria Weimer (L) Omlokaliseringen av Strålsäkerhetsmyndigheten Maria Weimer har frågat mig om jag och regeringen beaktat frågan om hur en flytt av Strålsäkerhetsmyndigheten påverkar myndighetens säkerhetskompetens,

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Maria Weimer (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1867 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1862 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/03466/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1862 av Ann-Britt Åsebol (M) Undervisningskvaliteten i skolan Ann-Britt Åsebol har frågat mig hur jag avser säkerställa att samtliga elever i svenska skolor får en likvärdig och bra undervisningskvalitet som

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1862 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1860 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03347/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1860 av Maria Malmer Stenergard (M) Kronofogdens handläggningstider Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa en effektiv och rättssäker medelshantering

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1860 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)