Dokument & lagar (65 514 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:391 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09564/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:391 av Markus Wiechel (SD) Sveriges migrationspolitik Markus Wiechel har frågat mig om jag delar hans bedömning att Sveriges migrationspolitik kan ha medfört dödsfall

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:391 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:390 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2017/02575 /KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:390 av Kristina Yngwe (C) Regeringens rutiner för utdelningen av ordnar Kristina Yngwe har frågat mig hur jag framöver tänker säkerställa att en person som inte är lämplig tilldelas en utmärkelse. För

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:390 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:389 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:389 av Yasmine Posio Nilsson (V) Respekten för demokratin i Honduras Yasmine Posio Nilsson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att Sverige, som enskilt land såväl som medlem i EU och FN, ska värna den demokratiska

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Yasmine Posio Nilsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:389 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:388 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

PAGE 2 N2017/07358/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:388 av Jens Holm (V) Vattenfall och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna Jens Holm har mot bakgrund av rapporten A human rights risk assessment in Colombia frågat mig vilka åtgärder

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:388 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:387 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:387 av Linda Snecker (V) Om barns rätt till information samt kontakt med en frihetsberövad Linda Snecker har frågat mig om vilka initiativ och lagstiftningsförslag regeringen är beredd att vidta för att barn ska ha kontakt med en frihetsberövad förälder och för att säkerställa att barn får information.

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Linda Snecker (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:387 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 98 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:386 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Fi2017/04535/S1 Fi2017/04591/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:360 av Cecilia Widegren (M) Skatt på småsparande och fråga 2017/18:386 av Cecilia Widegren (M) Dubbelbeskattning av småsparare Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag avser

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:386 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:385 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:385 av Magnus Persson (SD) Kontroll över svenskt bistånd Magnus Persson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att svenska biståndspengar till den palestinska myndigheten inte ska gå till att finansiera terrorism

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:385 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:384 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 M2017/03067/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:384 av Magnus Persson (SD) Skyddsjakt på varg Magnus Persson har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen lämnar förslag om att underlätta och snabba på processerna kring såväl skyddsjakt

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:384 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:383 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

PAGE 2 Dnr U2017/04811/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:383 av Betty Malmberg (M) Strategi för ESS Betty Malmberg har frågat mig när jag kommer att presentera en strategi för ESS och vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:383 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:382 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09538/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:382 av Cecilia Widegren (M) Samverkan kring bristyrken Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta så att personer som besitter

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:382 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:381 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

PAGE 2 Dnr S2017/06983/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Till riksdagen Svar på fråga av Katarina Brännström (M) Samma rätt till akutvård för alla barn Katarina Brännström har frågat mig hur jag avser att se till att alla som bor på SiS-hem får samma rätt till akut vård,

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:381 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:379 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09532 /POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:379 av Boriana Åberg (M) Definitionen av synnerligen grovt vapenbrott Boriana Åberg har frågat mig om lagförslagen rörande vapenbrott som regeringen har lagt fram för riksdagen syftar till att

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:379 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:378 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:378 av Dennis Dioukarev (SD) Sveriges förmåga att bistå i humanitära katastrofer Dennis Dioukarev har frågat mig vilken är den faktiska summa, under den här mandatperioden, som regeringen har tagit från biståndsbudgeten för

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:378 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:377 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2017/02279/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:377 av Dennis Dioukarev (SD) Sysselsättningsgapet Dennis Dioukarev har frågat mig om jag och regeringen avser att komma med nya förslag på åtgärder för att bryta utvecklingen

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:377 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:376 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

PAGE 2 Dnr M2017/03040/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:376 av Dennis Dioukarev (SD) Klimateffektiv politik Dennis Dioukarev har frågat miljöministern hur hon och regeringen säkerställer att de biodrivmedel som används för svensk

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:376 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:375 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2017/04544/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:375 av Dennis Dioukarev (SD) Regeringens syn på ett svenskt medlemskap i bankunionen Dennis Dioukarev har frågat mig om det finns ett scenario där regeringen är beredd att arbeta för ett svenskt

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:375 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:374 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09238/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:374 av Cecilia Widegren (M) Arbetskraftsinvandring Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen anser är nödvändiga att vidta för att stärka

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:374 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:373 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/06938/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:373 av Anna Wallentin (S) Åtgärder inom hälso- och sjukvården för transpersoners levnadsvillkor Anna Wallentin har frågat mig hur jag och regeringen avser att jobba vidare med de åtgärder inom hälso- och

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Anna Wallentheim (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:373 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:371 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09230/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:371 av Boriana Åberg (M) Antalet häktade i Malmö Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta så att Polismyndigheten vid fördelning av resurser tar hänsyn till att

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:371 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:370 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09221/POL Justitiedepartementet Migrations- och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:370 av Dennis Dioukarev (SD) Medicinsk åldersbedömning av ensamkommande Dennis Dioukarev har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att de som har fått uppehållstillstånd

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:370 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 43 kB)