Dokument & lagar (66 898 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1066 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:1066 Vägsamfälligheter av Lars Beckman M till Statsrådet Heléne Fritzon S Trafikverket utvecklar och förvaltar det statliga vägnätet på drygt 10 000 mil samt betalar ut ekonomiskt stöd för ytterligare 7 500 mil väg i Sverige. Trafikverket har i uppdrag att ständigt följa trafikutvecklingen och göra löpande

Inlämnad: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1066 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1065 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2017/18:1065 Politisk opinionsbildning i skolan av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Ekström S Sedan den 1 januari 2018 får skolor begränsa vilka partier de bjuder in till sig, så länge detta sker på objektiva grunder. Exempelvis är det fullt möjligt att begränsa inbjudningar till att enbart avse partier som

Inlämnad: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1065 av Boriana Åberg (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2017/18:442 av Erik Slottner (KD)

Interpellation 2017/18:442 Påföljder för unga kriminella av Erik Slottner KD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Unga förbrytare utgör ett växande problem gentemot sitt omgivande samhälle. De utnyttjas också av etablerade kriminella som utförare av kriminella handlingar då eventuella påföljder drabbar

Inlämnad: 2018-03-20 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:442 av Erik Slottner (KD) (pdf, 119 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1027 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01828/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1027 av Nina Lundström M Tilläggsavgifter på giltig biljett i kollektivtrafik Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förstärka betalande resenärers rättigheter i kollektivtrafiken.

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1027 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1022 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01776/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1022 av Cecilia Magnusson M Regeringens inställning till illegal nedladdning Cecilia Magnusson har frågat kultur- och demokratiministern om regeringen har för avsikt att föreslå skärpta straff

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Cecilia Magnusson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1022 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 96 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1020 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01786/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1020 av Lars Beckman M Förlängd tid för däckbyten Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att förlänga tiden för däckbyten i år. Reglerna om dubb- och vinterdäck finns i trafikförordningen 1998:1276Personbil, lätt

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1020 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1019 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01730/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1019 av Johan Forssell M Praxis gällande arbetstillstånd Johan Forssell har frågat mig hur regeringen avser att utforma lagstiftningen beträffande arbetskraftsinvandringen i syfte att tillvarata

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1019 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1016 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:1016 av Jörgen Warborn M Immaterialrättsbrott Jörgen Warborn har frågat mig när jag avser att inkomma med en proposition till riksdagen angående skärpta straff för de allvarligaste fallen av upphovsrättsintrång och varumärkesintrång. Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott SOU

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1016 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 97 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1015 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/ 01715/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1015 av Jan Ericson M Unga ensamkommande Jan Ericson har frågat mig om jag anser att bidraget till de ideella organisationerna sänder dubbla signaler till dem som fått utvisningsbeslut,

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1015 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1013 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01752/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1013 av Per Åsling C Underhåll av vägar Per Åsling har frågat mig om jag kommer att införa krav på lägsta standard som svar på varningssignaler från Trafikverket om ökande underhållsskuld. Behoven av att underhålla de statliga

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1013 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1011 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/00 Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1011 av Betty Malmberg M Ökning av andelen enskilda vägar Betty Malmberg M har frågat mig om budskapet i nyhetsinslaget är korrekt, och om jag i så fall kommer att vidta några åtgärder för att förhindra den utvecklingen. Frågan

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1011 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1009 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01713/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1009 av Marta Obminska M Utvisning av utländska studenter Marta Obminska har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att förhindra fler fall av kompetensutvisningar av

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Marta Obminska (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1009 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1007 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2018/ 01120 ESA Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1007 av Hans Wallmark M Relevanta kunskaper för verksamhetsområdet Hans Wallmark har frågat försvarsministern om vilka initiativ denne är beredd att ta för att inom sitt ansvarsområde bevaka Försvarsmaktens

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1007 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1000 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/ 01682/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1000 av Mikael Eskilandersson SD Försörjningsplikten inom polygama äktenskap Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag avser att agera för att förändra lagen och i så fall hur. I Sverige

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1000 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:998 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01709/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:998 av Nina Lundström L Barn och cykling Nina Lundström L har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att satsningar på barns cykling ska ges högre prioritet sett till fördelning av statliga anslag. Regeringen

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:998 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:994 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01707/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:994 av Nina Lundström L Trafikregler för cykling Nina Lundström har frågat mig när jag avser att ta initiativ för att 1,5 metersregeln även ska införas i Sverige. Jag håller med Nina Lundström att det är mycket angeläget

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:994 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:991 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:991 av Ann-Britt Åsebol M Digitaliseringen Ann-Britt Åsebol har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta utöver det nya bidrag som trädde ikraft i dagarna, för att försäkra mig om att fler företag och enskilda har möjlighet att få en bra uppkoppling oavsett var i landet man bor eller verkar. Regeringens

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:991 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:989 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/00403/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:989 av Nina Lundström L Nationella mål för cykling Lundström L har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att nationella mål fastställs för cyklingen. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:989 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:984 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:984 av Jesper Skalberg Karlsson M Sälmask längs Skånekusten Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig hur jag och regeringen avser att verka för ett levande fiske längs Skånekusten, med särskild hänsyn till den ohållbara situation som sälbeståndet ger upphov till i form av smittor. Jag delar Jesper

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:984 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:972 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/01698/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:972 av Åsa Coenraads M Äganderätt och skog Åsa Coenraads har frågat miljöministern om hon anser att skogsägare ska få en skälig ersättning från staten när staten tar ett beslut om avverkningsförbud. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:972 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 87 kB)