Dokument & lagar (63 699 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1583 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01276/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1583 av Jessika Roswall (M) Insatser för personer med funktionsnedsättning Jessika Roswall har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att fler personer med funktionsnedsättning

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1583 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1573 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/04072/SUBT Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1573 av Pål Jonson (M) Lantmäteriets handläggningstider Pål Jonson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förkorta Lantmäteriets långa handläggningstider baserat på det underlag

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1573 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1571 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/03245/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1571 av Lars Hjälmered (M) Jäv i statliga bolag Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att jäv inte förekommer i styrelserna för de statligt

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1571 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1570 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/04065/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1570 av Pyry Niemi (S) Ökat bostadsbyggande med fyrspår Stockholm–Uppsala Pyry Niemi har frågat mig om jag ser sträckan mellan Uppsala och Stockholm som ett prioriterat område för framtida

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Pyry Niemi (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1570 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1569 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04068/FF  Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1569 av Jörgen Warborn (M) Ökad svensk konkurrenskraft vid införande av EU-beslut Jörgen Warborn har frågat mig om jag anser att en svensk motsvarighet till det danska Implementeringsrådet skulle

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1569 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1564 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/04066/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1564 av Ewa Thalén Finné (M) Bostadsbristen för nyanlända Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att lösa svårigheterna för alla nyanlända som

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1564 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1561 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04109/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1561 av Cassandra Sundin (SD) Nordiskt turistsamarbete Cassandra Sundin har frågat utrikesministern om den svenska regeringen avser verka för att vidareutveckla och ytterligare lyfta upp det nordiska

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1561 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1550 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04044/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1550 av Johan Hultberg (M) Det småskaliga yrkesfisket Johan Hultberg har frågat mig vad jag och regeringen anser om att yrkesfiskare får förkortad fiskelicens om de bedriver ett alltför småskaligt fiske, och

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1550 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1544 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04042/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1544 av Gunnar Hedberg (M) Villkoren för skogsbruket Gunnar Hedberg har frågat mig när jag och regeringen kommer klargöra villkoren för skogsbruket. Privata skogsägare är viktiga för förvaltningen av Sveriges

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Gunnar Hedberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1544 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1534 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/02600/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1534 av Betty Malmberg (M) Pedagogik och digitala hjälpmedel Betty Malmberg har frågat mig vad jag kommer att vidta för åtgärder för att samtliga nyutexaminerade lärare framdeles ska

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1534 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1530 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01217/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1530 av Ida Drougge (M) Jobb och egen försörjning för föräldrar till utrikes födda elever Ida Drougge har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att stärka nyanländas möjligheter

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Ida Drougge (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1530 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1523 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01218/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1523 av Annika Qarlsson (C) Insatserna hos externa aktörer Annika Qarlsson har frågat mig om det är en medveten eller omedveten strategi att dra ned på insatserna hos externa aktörer. I

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1523 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1490 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03847/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1490 av Åsa Coenraads (M) Löshundsjakt Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att införa ett förbud mot löshundjakt i Sverige. Jag delar helt Åsa Coenraads uppfattning i frågan. Sverige har en etiskt baserad

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1490 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 33 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1654 av Robert Hannah (L)

Fråga 2016/17:1654 Internationella adoptioner av Robert Hannah (L) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Trots att det i Sverige har varit tillåtet för samkönade par att adoptera barn från utlandet sedan 2003 har ännu ingen internationell adoption till samkönade par genomförts, trots att många samkönade par har försökt. Mot

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-07-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1654 av Robert Hannah (L) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1653 av Robert Hannah (L)

Fråga 2016/17:1653 Krav på religiös tillhörighet för att få adoptera av Robert Hannah (L) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Många av de länder eller de samarbetspartner som svenska organisationer jobbar med för att genomföra internationella adoptioner för svenska medborgare kräver att de ansökande ska tillhöra en

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-07-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1653 av Robert Hannah (L) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1652 av Josef Fransson (SD)

Fråga 2016/17:1652 Oseriösa företagare i EU av Josef Fransson (SD) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) I en av Sveriges större dagstidningar beskrevs nyligen hur en utländsk kläddesigner startar ett företag i Malmö och sedan försätter bolaget i konkurs efter en mycket kort tid. Huvudmannen

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-06-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1652 av Josef Fransson (SD) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1650 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:1650 Otydliga fakturor av Lotta Olsson (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Näthandeln ökar i Sverige. Vi är många som i dag väljer att handla och betala på nätet. Ofta går betalningarna via olika bolag som specialiserat sig på att sköta faktureringen åt de olika företag som säljer på nätet. Fakturorna

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-07-27 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1650 av Lotta Olsson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1648 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1648 Olagliga inkassokrav av Lars Beckman (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) SVT rapporterar om att det finns stora problem med olagliga inkassokrav mot svenska konsumenter. Det handlar om den estniska juristbyrån Storm Mets, som skickar inkassokrav till svenska konsumenter för bilvärderingssajterna

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-07-27 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1648 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1641 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1641 Försäkringskassans utbetalningar till LSS-företag av Lars Beckman (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Jag har under våren besökt flera välfärdsföretag i Gävleborg – många fantastiska företag som gör en stor insats för att vara med och bidra till att Sverige och Gävleborg

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-07-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1641 av Lars Beckman (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1640 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1640 Statliga jobb i Gävleborg av Lars Beckman (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Gävleborg är ett fantastiskt län med närhet till såväl Arlanda som Midlanda och utmärkta kommunikationer med tåg till Stockholm. Regeringen säger sig vilja utlokalisera statliga myndigheter och arbetstillfällen

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-07-03 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1640 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)