Dokument & lagar (64 559 träffar)

Interpellation 2017/18:26 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:26 Ett enhetligt biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Utvidgning av arbetsmarknadsregioner är en fråga som många talar om men där det finns mycket kvar att göra för att underlätta kollektivt resande över länsgränser. Att kunna

Inlämnad: 2017-10-11 Svarsdatum: 2017-10-24 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:26 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:70 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:70 av Sten Bergheden (M) Flytt av handläggningen av vapenlicenser till den nya viltmyndigheten Sten Bergheden har frågat mig om jag på något sätt avser att arbeta för att flytta vapenlicenshanteringen från polisen till den nya viltmyndigheten. Jaktlagsutredningen hade som huvuduppdrag att se

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:70 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:68 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03837/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:68 av Peter Persson (S) Fastighetsskatt och tung industri Peter Persson har frågat mig om jag avser att se över fastighetstaxeringen för industrienheter. Frågan är ställd mot bakgrund av att man vid fastighetstaxering

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:68 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:67 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01872/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:67 av Peter Persson (S) Snabbspår för hela landet Peter Persson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att försäkra mig om att hela landet och då även Jönköpings län får del

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:67 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:66 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01871/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:66 av Christian Holm Barenfeld (M) om Fler enkla jobb Christian Holm Barenfeld (M) har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta ytterligare åtgärder för att fler personer med

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:66 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:65 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01343/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:65 av Stig Henriksson (V) Försvarsmakt för demokrati Stig Henriksson har frågat mig om jag avser ta initiativ för att Försvarsmakten ska se över hur man arbetar med att implementera målsättningarna om att främja

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Stig Henriksson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:65 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 28 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:64 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:64 Kostnader för av- och utvisningar av Johan Forssell (M) Johan Forssell har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder med tanke på otydligheten kring polisens kostnader för arbetet med av- och utvisningar totalt och per verkställd av- och utvisning. Det är givetvis angeläget att Polismyndigheten

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:64 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:63 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/02410/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:63 av Rickard Nordin (C) Klimateffekten av regeringens reviderade flygskatt Rickard Nordin har frågat mig vilken nettoeffekt det blir

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:63 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:62 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:62 av Yasmine Posio Nilsson (V) Övergreppen mot rohingyer Yasmine Posio Nilsson har frågat mig om ytterligare initiativ för att Sverige som enskilt land såväl som medlem i EU och FN verkar för ett omedelbart stopp på övergreppen av rohingyer

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Yasmine Posio Nilsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:62 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:61 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:60 av Tina Acketoft (L) Folkomröstningen i Katalonien och fråga 2017/18:61 av Markus Wiechel (SD) Folkomröstningen i Katalonien Tina Acketoft har frågat mig om hur jag avser att agera för att ansvar utkrävs för det våld som tilltogs

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:61 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:60 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:60 av Tina Acketoft (L) Folkomröstningen i Katalonien och fråga 2017/18:61 av Markus Wiechel (SD) Folkomröstningen i Katalonien Tina Acketoft har frågat mig om hur jag avser att agera för att ansvar utkrävs för det våld som tilltogs

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:60 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:59 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/06102/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:59 av Edward Riedl (M) Arlandas preclearance Edward Riedl har frågat infrastrukturministern vad han avser att göra för att motverka flygskattens inverkan och underlätta arbetet kring avtalet om

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:59 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:58 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:58 av Tomas Tobé (M) Statskontorets utvärdering av polisen Tomas Tobé har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta, mot bakgrund av Statskontorets rapport, för att förbättra polisens styrning och för att vända utredningsresultaten. Den 1 januari 2015 ombildades Polismyndigheten

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:58 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:57 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:57 av Cecilia Widegren (M) Förenkling för vägsamfällighetförening Cecilia Widegren har frågat statsrådet Morgan Johansson vilka åtgärder han kommer att vidta för att se till att Sveriges samfällighetsföreningar kan göra förändring av andelsantal enklare och billigare, med anledning av att allt fler

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:57 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:56 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:56 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell (M) Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att säkerställa en väl fungerande statistikrapportering inom polisen i stort och särskilt vad gäller antalet inre utlänningskontroller. Inre utlänningskontroll

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:56 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:54 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02370/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:54 av Lars Beckman (M) Vargstammen Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att riksdagens intentioner om antalet vargar i Sverige följs. Regeringens övergripande mål avseende

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:54 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:53 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:53 av Roger Haddad (L) Rekrytering till polisutbildningen Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen har gett Rekryteringsmyndigheten ett nytt uppdrag med en budget för att utöka kapaciteten för antagning till polisutbildningen. Den förra regeringen lät utbilda allt för få poliser, vilket

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:53 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:51 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:51 Arbetsförmedlingens förändringsresa av Lars Beckman (M) Lars Beckman har frågat mig vad jag gör för att reda ut de uppenbara internorganisatoriska problemen på Arbetsförmedlingen. För att arbetsmarknadspolitiken ska få genomslag är det avgörande att Arbetsförmedlingen fungerar väl. Myndigheten

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:51 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:50 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/03874/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:50 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Gymnasiebehörighet Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig hur jag och regeringen avser att stävja utvecklingen där allt färre niondeklassare uppnår grundläggande behörighet

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:50 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:49 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/07701/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:49 av Jeff Ahl (SD) Symboler och hets mot folkgrupp Jeff Ahl har frågat kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om det är ministerns och regeringens mening att tyr-runan ska förbjudas att

Svarsdatum: 2017-10-11 Frågeställare: Jeff Ahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:49 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (doc, 57 kB) Svar på skriftlig fråga 2017/18:49 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 30 kB)