Dokument & lagar (62 877 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1220 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1220 av Tina Acketoft (L) Den omänskliga behandlingen av flyktingar på Balkan Tina Acketoft har frågat hur EU- och handelsministern avser att agera för att stoppa den omänskliga behandlingen av flyktingar på Balkan. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1220 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1217 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1217 av Karin Enström (M) Gasattacken i Syrien Karin Enström har frågat mig vilka initiativ och åtgärder jag avser vidta för att få slut på de brott som gasattacken i Syrien utgör samt ställa de skyldiga inför rätta, med tanke på det

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1217 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1205 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1205 av Birgitta Ohlsson (L) Svältkatastrof i östra Afrika Birgitta Ohlsson har frågat mig om jag mot bakgrund av risken för somaliska liv till följd av svältkatastrofen i regionen avser ta initiativ för att stödja den goda demokratiska

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1205 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1201 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1201 av Hans Wallmark (M) Rysk atomubåt i Östersjön Hans Wallmark har frågat mig om jag avser ta upp frågan om den ryska atomubåten Dmitrij Donskojs förväntade passage genom Östersjön med min ryska motpart. Jag kan försäkra Hans Wallmark

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1201 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1200 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1200 av Amir Adan (M) Torkan i Afrika som hotar miljontals barns liv Amir Adan har frågat mig på vilka konkreta sätt Sverige stöder hjälpinsatserna i de delar av Afrika som drabbats av torka. Jag delar Amir Adans oro över de rekordstora

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1200 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1198 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1198 av Eva-Lena Jansson (S) Övergrepp mot hbt-personer i den ryska delrepubliken Tjetjenien, fråga 2016/17:1204 av Birgitta Ohlsson (L) Tjetjeniens förföljelse av hbtq-personer, fråga 2016/17:1207 av Sofia Damm (KD) Utrensning av homosexuella

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1198 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1194 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1194 av Faradj Koliev (S) Rankningar som diplomatiskt verktyg Faradj Koliev har frågat mig om jag anser att rankningar kan vara en kompletterande påverkansstrategi för att uppnå utrikespolitiska mål, och om jag i så fall är beredd att

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Faradj Koliev (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1194 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1188 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1188 av Markus Wiechel (SD) Rivalitet mellan olika grupper i Irak och Syrien Markus Wiechel har frågat mig om hur jag och regeringen, inte minst genom Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd, avser agera för att minska rivaliteten mellan

Svarsdatum: 2017-04-24 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1188 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1260 av Maj Karlsson (V)

Fråga 2016/17:1260 Försörjningsstöd som utbetalas till mannens konto av Maj Karlsson (V) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Försörjningsstöd är ett av få stöd som inte är individuella i vårt välfärdssystem. Detta beror på att försörjningsstödet är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet, och hela familjens inkomster

Inlämnad: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1260 av Maj Karlsson (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:466 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:466 Lottning eller valfrihet i skolan av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Svensk skola står inför stora utmaningar. Alltför många elever når inte målen, kunskapsnivån är för låg och det är brist på duktiga lärare. Den 20 april 2017 presenterade Skolkommissionen, vars uppgift

Inlämnad: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:466 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:465 av Stig Henriksson (V)

Interpellation 2016/17:465 Försvarsmaktens psyopsförband av Stig Henriksson (V) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Redan den kinesiske generalen Sun Zi förklarade på 500-talet före Kristus att den högsta militära förmågan alltid har varit att besegra en motståndare utan strid. Krigskonsten handlar i hög

Inlämnad: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:465 av Stig Henriksson (V) (pdf, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1202 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02635/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1202 av Gunilla Nordgren (M) Extra kostnader i samband med id-kontroller Gunilla Nordgren har frågat mig hur långt regeringen har kommit i sin beredning av kompensation för extra kostnader i samband med id-kontroller

Svarsdatum: 2017-04-21 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1202 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1193 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02592/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1193 av Lars Mejern Larsson (S) Trafikskolor Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att få ordning och reda inom trafikskoleområdet. Grunden för Sveriges trafiksäkerhetsarbete

Svarsdatum: 2017-04-21 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1193 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1181 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02587/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1181 av Johan Hedin (C) Allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten Johan Hedin har frågat inrikesministern enligt vilka kriterier statsrådet och regeringen anser att Sverige befinner sig

Svarsdatum: 2017-04-21 Frågeställare: Johan Hedin (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1181 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1258 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2016/17:1258 Sena utbetalningar av jordbruksstöd av Eskil Erlandsson (C) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat de försenade utbetalningarna av olika ersättningar inom ramen för Landsbygdsprogrammet. En del lantbrukare har i väntan på sina ersättningar

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1258 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1257 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:1257 Akademisk frihet i Ungern av Birgitta Ohlsson (L) till Statsrådet Ann Linde (S) Den ungerska demokratin urlakas och viktiga rättsstatsprinciper har satts ur spel under Viktor Orbáns ledarskap. Senast är attacken mot det internationellt ansedda Centraleuropeiska universitetet, CEU, i Budapest,

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1257 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1256 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:1256 Stöd till demokratiaktivister i Turkiet av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Turkiet har under de senaste åren gått åt helt fel håll. Vid millennieskiftet hade många goda reformer antagits och många hoppades att landet en dag skulle kunna bli medlem i den europeiska

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1256 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1255 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1255 En ny regional infrastrukturplan av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anna Johansson (S) Nu under 2017 processas runt om i landet förslag till en ny regional infrastrukturplan. Fördelningen till länen/regionerna grundar sig enbart på antalet kilometer allmän väg inom respektive län/region. Detta

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1255 av Roger Haddad (L) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2016/17:464 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2016/17:464 Minoriteternas rättigheter i Irak och inom det kurdiska självstyret av Robert Hannah (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) World Council of Churches rapport T he Protection Needs of Minorities from Syria and Iraq beskriver en extremt svår situation för Syriens och Iraks

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:464 av Robert Hannah (L) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2016/17:463 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2016/17:463 Folkmordet 1915 av Robert Hannah (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Under valrörelsen 2014 lovade Stefan Löfven att han som statsminister skulle erkänna folkmordet 1915/seyfo om han blev statsminister. När Socialdemokraterna kom i regeringsställning begravdes frågan genom

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:463 av Robert Hannah (L) (pdf, 76 kB)