Dokument & lagar (62 443 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1053 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/02038/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1053 av Sofia Fölster (M) Ökat regelkrångel för företag Sofia Fölster har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att det ska bli enklare istället för svårare att starta och driva företag. Framgångsrika

Svarsdatum: 2017-03-21 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1053 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1043 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/01957/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1043 av Lars Beckman (M) Fler kvinnliga företagare Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för konkreta åtgärder för att öka andelen kvinnliga företagare i Sverige nästa år. Kvinnors

Svarsdatum: 2017-03-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1043 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1029 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/01903/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1029 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Företagsamheten i Borås Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig vilka proaktiva åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att förbättra företagsklimatet

Svarsdatum: 2017-03-21 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1029 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1085 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1085 Regionala undantag från nationell flygskatt av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Trots kritik från åtta av tio remissinstanser går den rödgröna regeringen vidare med förslaget om en ny nationell flygskatt. Flera experter pekar på att en nationell skatt på flygresor

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1085 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1082 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1082 Ambulanssjukvårdares arbetsmiljö av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Hot, våld och attacker mot blåljuspersonal ökar. Tyvärr har utvecklingen eskalerat så mycket att det för exempelvis ambulanssjukvården i Västerort i Stockholm är vardag. Detta är helt orimligt och fullständigt

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1082 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1080 Kostnaderna för Ostlänken av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) På bara ett par år har kostnaderna för järnvägsprojektet Ostlänken, mellan Järna och Linköping, stigit markant och är nu uppe i 55 miljarder kronor. Eftersom sträckan endast är 15 mil lång är kostnaden per mil järnväg

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1079 Stora regionala skillnader i fråga om överbeläggningar och effektivitet av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Regeringen och ansvarigt statsråd har i dagarna beslutat att återigen ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur brister i kompetensförsörjning och bemanning påverkar

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1078 Tågbärgning av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Nyligen spårade ett arbetsfordon på Västra stambanan ur med stora förseningar i trafiken som följd. Trots att urspårningen inte var speciellt våldsam tog det över sju timmar innan bärgningsarbetet påbörjades. Enligt uppgifter

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1076 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1076 Den svenska ubåtsjaktförmågan av Erik Ottoson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Sveriges territorium har vid upprepade tillfällen kränkts av utländska undervattensfarkoster som befunnit sig i svenska vatten. Det är oerhört allvarligt och det är därför av stor vikt att vi som nation

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1076 av Erik Ottoson (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1075 Lönen för poliser av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Det svenska rättsväsendet är beroende av en välfungerande polis och av att medarbetarna inom poliskåren är många och gör ett bra jobb. En viktig del i att göra polisyrket mer attraktivt är att ha attraktiva löner som gör

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1074 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1074 Digitaliseringsrådets befogenheter av Erik Ottoson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Det är glädjande att regeringen har tillsatt ett digitaliseringsråd. Hur det framtida samhället kommer att se ut till följd av den ökade digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen är en av våra

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1074 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1073 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1073 Försvarsmaktens användning av reservofficerare av Jan R Andersson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Reservofficerarna utgör en viktig del av den svenska försvarsmakten. De är helt oundgängliga under de perioder då förbandens personalbehov går upp. Reservofficerarna är lika viktiga

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1073 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1072 av Carl Schlyter (MP)

Fråga 2016/17:1072 Tillämpning av AP-fondernas etiska riktlinjer av Carl Schlyter (MP) till Statsrådet Per Bolund (MP) I Sjätte AP-fondens etiska riktlinjer kan man läsa bland annat följande: 1) "En medarbetare ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1072 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1071 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1071 Förslaget om slopad övernattbefordran och dess konsekvenser för företag på landsbygden av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Förra våren kom delbetänkandet till 2015 års postlagsutredning med titeln Som ett brev på posten (SOU 2016:27) i vilket det bland annat föreslås

Inlämnad: 2017-03-17 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1071 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2016/17:384 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:384 Sjukfrånvaron i offentlig respektive privat välfärdsverksamhet av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) En rapport från Försäkringskassan visar på stora skillnader mellan sjukfrånvaron för anställda inom offentlig välfärdsverksamhet jämfört med anställda inom den privata

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:384 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:383 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2016/17:383 Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält av Staffan Danielsson (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) Jag har i tiotalet år som riksdagsledamot arbetat för att de tiotusentals eller hundratusentals personer som har mindre brister i sina synfält, varav ett antal tusen anmälts

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:383 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 116 kB)

Interpellation 2016/17:382 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2016/17:382 Försäkringsskydd för ambulanspersonal av Eva Lohman (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun-

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:382 av Eva Lohman (M) (pdf, 71 kB)

Interpellation 2016/17:381 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:381 Valuta för pengarna av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Om några år väntas underskotten i de svenska kommunerna ligga på nära 50 miljarder kronor. Detta är en mycket oroande utveckling, framför allt om inget görs för att bryta denna negativa trend. Regeringen

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:381 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:380 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:380 Statlig service på landsbygden av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Statsminister Stefan Löfven berättade i sitt senaste jultal att statsrådet Ardalan Shekarabi fått uppdraget att säkra hela landets tillgång till grundläggande statlig service. Hela landet ska leva,

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:380 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:379 av Stig Henriksson (V)

Interpellation 2016/17:379 Försvarsmaktens kommunikation och hantering av säkerhetsfrågor av Stig Henriksson (V) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Många utlandsinsatser befaras medföra risker även på hemmaplan för såväl deltagande soldater som anhöriga. Detta med tanke på många konflikters internationella

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:379 av Stig Henriksson (V) (pdf, 78 kB)