Dokument & lagar (64 046 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1802 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2016/17:1802 Statlig inkomstskatt av Dennis Dioukarev (SD) till Finansminister Magdalena Andersson (S) De demografiska förändringar som föranletts av migrationspolitiken innebär påfrestningar för en redan belastad sjukvård och rättsväsende. Trots detta och med knappa resurser fullgör sjuksköterskorna, poliserna

Inlämnad: 2017-08-14 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1802 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1801 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1801 Lantmäteriets långa handläggningstider av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) De långa handläggningstiderna på Lantmäteriet är helt oacceptabla. Men vid varje frågetillfälle hänvisar ansvariga statsråd till att man vidtagit åtgärder och att man följer lantmäteriets arbete

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1801 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1800 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1800 Lång handläggningstid för vapenlicens av Sten Bergheden (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Polismyndigheten har fått stor kritik från landets jägare och skyttar om de långa handläggningstiderna för vapenlicenser och även JO har varit mycket tydligt i sin kritik. En

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1800 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1799 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1799 Inrättandet av en viltvårdsmyndighet av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I mars 2015 tog miljö- och jordbruksutskottet ett utskottsinitiativ om att en viltvårdsmyndighet skulle inrättas. Det har nu gått snart två och ett halvt år sedan dess och regeringen har ännu inte

Inlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1799 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1798 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1798 Förtroendet för rikspolischefen av Sten Bergheden (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Förtroendet för landets polischef är lågt både inom polismyndigheten och bland allmänheten. Många poliser har öppet kritiserat polischefen Dan Eliasson. Flera politiska partier och

Inlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1798 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1797 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1797 EU-vapenpasset av Boriana Åberg (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Personer som vill delta i skyttetävlingar i Sverige måste enligt Polismyndigheten - utöver EU-vapenpasset - ha införseltillstånd för tävlingsvapnet, om de är medborgare i andra länder än Danmark, Norge

Inlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1797 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1796 av Robert Hannah (L)

Fråga 2016/17:1796 KRGs avsättning av folkvalda ledare på Nineveslätten av Robert Hannah (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Det assyriska/syrianska folkets existens i Irak är väldigt hotad. Sedan USA:s invasion av Irak i början av 2000-talet har Iraks assyriska befolkning minskat från 1,5 miljon till

Inlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1796 av Robert Hannah (L) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1794 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1794 Odlingshinder av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) En lantbrukare vid Hornborgasjön i Skaraborg har varit tvungen att öppna upp i en stenmur för att kunna komma in med sina maskiner för att kunna bruka sina jordbruksmarker. Länsstyrelsen anser nu att stenarna ska läggas

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1794 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Interpellation 2016/17:589 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:589 Sandsugning i Öresund av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Problemet med sandsugning i Öresund har nyligen åter uppmärksammats i media. Sverige förbjöd sandsugning redan 1982, men från dansk sida är det fortfarande tillåtet. Ett antal kommuner och

Inlämnad: 2017-08-11 Svarsdatum: 2017-09-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:589 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1793 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:1793 Styrelsearvoden och dess beskattning av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Den 20 juni fastställde Högsta förvaltningsdomstolen att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst. Endast i speciella undantagsfall ska beskattningen ske som inkomst av näringsverksamhet.

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1793 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1792 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1792 Illegala trafikskolor av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Illegala trafikskolor är ett växande problem. Det rapporteras om omfattande verksamhet på orter över hela landet.  De seriösa aktörerna, som bidrar till välfärden, får allt svårare att konkurrera med aktörer

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-25 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1792 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 66 kB)

KU-anmälning 2016/17:44 (2659-2016/17) av MATS GREEN (M)

MATS GREEN Riksdagsledamot (M) 2017-08-10 Dnr 2659-2016/17 Ansvaret för säkerhets- och informationskrisen Det som började som en skandal vid Transportstyrelsen, med en generaldirektör som medvetet bröt mot flera lagar och en styrelseordförande som inte ingrep, har under sommaren utvecklats till en säkerhets-

2017-08-10

KU-anmälning 2016/17:44 (2659-2016/17) av MATS GREEN (M) (pdf, 120 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1765 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04345/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1765 av Margareta Cederfelt (M) Multiresistenta bakterier Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stärka det långsiktiga arbetet med att förhindra spridning av multiresistenta bakterier.

Svarsdatum: 2017-08-10 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1765 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1764 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04344/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1764 Lagstiftning mot organhandel av Margareta Cederfelt (M) Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till lagstifning som kriminaliserar handel med organ? Svensk lagstiftning förbjuder att organ tas från

Svarsdatum: 2017-08-10 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1764 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1751 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/06187/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1751 av Gunilla Nordgren (M) Modernisering av konkurslagen med skärpt identitetskontroll Gunilla Nordgren har frågat statsrådet Morgan Johansson om han är beredd att mycket

Svarsdatum: 2017-08-10 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1751 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1746 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04836/KSR Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1746 av Margareta Cederfelt (M) Konkurrens mellan statliga och privata verksamheter Margareta Cederfelt har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att statlig verksamhet ska konkurrera på lika

Svarsdatum: 2017-08-10 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1746 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1727 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/06031/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1727 av Hillevi Larsson (S) Erkännande av föräldraskap i Norden Hillevi Larsson har frågat statsrådet Morgan Johansson om han kan tänka sig en möjlighet att erkänna andra nordiska

Svarsdatum: 2017-08-10 Frågeställare: Hillevi Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1727 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1714 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/05929/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1714 av Caroline Szyber (KD) Fastställande av föräldraskap Caroline Szyber har frågat statsrådet Morgan Johansson om han tänker ta några initiativ för att komplettera direktiven

Svarsdatum: 2017-08-10 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1714 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1703 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/05832/POL Justitiedepartementet Migrationsministern, biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1703 av Christina Höj Larsen (V) Av- och utvisningar till Afghanistan Christina Höj Larsen har frågat Morgan Johansson om han avser att ta några initiativ för att hörsamma den

Svarsdatum: 2017-08-10 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1703 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1795 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2016/17:1795 Utredning om inrättande av trafikmedicinska enheter av Barbro Westerholm (L) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Frågan om körkortsprövning för årsrika människor med hälsoproblem har återigen kommit på dagordningen efter det att en 84-årig kvinna kört på och så allvarligt skadat en 90-årig kvinna

Inlämnad: 2017-08-10 Svarsdatum: 2017-08-29 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1795 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 80 kB)