Dokument & lagar (63 699 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1638 av Robert Hannah (L)

Fråga 2016/17:1638 Hot och våld mot kristna asylsökande på asylboenden av Robert Hannah (L) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Organisationen Open Doors har i en undersökning nyligen fått fram information om att minst 55 kristna flyktingar dödshotats i Sverige. Kristna blir slagna, utfrysta,

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-06-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1638 av Robert Hannah (L) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1636 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1636 Statliga myndigheter och osund konkurrens av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I en krönika (ATL den 2 juni 2017) ger förbundsdirektören för Hushållningssällskapens förbund, Jesper Broberg, några exempel på statliga myndigheter som erbjuder tjänster gratis. Som exempel

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-07-03 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1636 av Betty Malmberg (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1634 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1634 Tillgång till företagskonto av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Alla företag behöver kunna ta emot lön och andra insättningar. Det är därför nödvändigt att de kan öppna ett företagskonto i bank. Undertecknad har nyligen uppmärksammats på fall där personer helt utan betalningsanmärkning

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-07-27 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1634 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1632 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:1632 Åtgärder för minskat antal våldsbejakande islamister av Markus Wiechel (SD) till Statsrådet Anders Ygeman (S) År 2010 bedömde Säkerhetspolisen i en rapport att det fanns omkring 200 våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige. Sju år senare bedöms antalet ligga på några tusen, och Säkerhetspolisen

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1632 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1630 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1630 Jordbruksverkets handläggningstider av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Efter samtal med lantbrukare och enligt uppgifter i tidningen ATL har Jordbruksverket gjort justeringar i stödrättsinnehavet hos lantbrukare efter SAM-ansökan 2015. Beskedet om ändringarna från

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1630 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1628 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1628 Nya elskatter för pensionärer som bor i egna hus av Sten Bergheden (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Den 1 juli slår den första delhöjningen av elskatten igenom med 3 öre per kilowattimme. Nästa steg genomförs år 2019. Detta kommer särskilt att slå hårt mot de äldre människor

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1628 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1627 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1627 Utökad RUT-reform för äldre av Sten Bergheden (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För att förenkla vardagen för äldre, öka livskvaliteten på äldre dagar samt lägga grunden för fler jobb vill Moderaterna utvidga RUT-reformen för alla över 70 år. Fler enklare tjänster i hemmet ska

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1627 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1626 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1626 Äldres rätt att välja sin mat av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Det är viktigt att ge äldre människor en förstärkt rätt att själva få besluta om sin vardag. Många äldre får i dag den mat som för dagen serveras, utan möjlighet att välja något annat. Inte sällan handlar det

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1626 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1625 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1625 Brottsligheten mot våra äldre av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Det finns kriminella individer och organiserade ligor som specifikt riktar in sig på att begå brott mot äldre. Gemensamt för dessa brott är att människor som kan ha svårare att värja sig utnyttjas. Detta är

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1625 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1624 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1624 Viltvårdsfonden av Lars Beckman (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) EU-kommissionen har ställt frågor om Svenska Jägareförbundets uppdrag att leda vissa delar av jakten och viltvården i Sverige. Jägarna i Sverige har under många år – jag tror sedan 1930-talet – tagit ett mycket stort ansvar

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1624 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1622 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:1622 Jobb och egen försörjning för nyanlända av Elisabeth Svantesson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Det dröjer i dag nio år innan hälften av alla nyanlända i Sverige har någon form av arbete. Behovet av reformer på området är akut. Regeringen har dock endast

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1622 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1621 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:1621 Nyanlända som deltar i snabbspår av Elisabeth Svantesson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I maj 2017 kom Arbetsförmedlingen med en rapport som beskriver hur arbetet med regeringens snabbspår för nyanlända förlöper. Av rapporten framgår bland annat att det

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1621 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1620 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1620 Polisens kameraövervakning av Johan Forssell (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Kameraövervakning är ett mycket viktigt verktyg för att skapa trygghet och klara upp brott. Moderaterna driver att den kameraövervakning som bedrivs av polisen i Sverige bör kunna ske utan krav på tillstånd

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1620 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:579 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:579 Betalningsmedel av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Kontanter används i allt mindre utsträckning som vardagligt betalningsmedel, till förmån för elektroniska transaktioner. Ur ett säkerhetsperspektiv kan detta vara på gott och ont. Medan risken för kontantrån minskar

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-09-07 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2016/17:579 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1553 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03488/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1553 av Hans Hoff (S) Rätt till fortsatt ersättning Hans Hoff har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder, t.ex. lagstiftning, för att de riktlinjer som har slagits fast i rättspraxis ska få genomslagskraft

Svarsdatum: 2017-06-19 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1553 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 37 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1663 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1663 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1663 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1661 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1661 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1661 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1657 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1657 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1657 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1633 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1633 Mynt- och sedelutbytet av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Landets småföretagare drabbas orimligt hårt av det faktum att staten har lagt över ett stort ansvar, såväl praktiskt som ekonomiskt, på dem för det pågående mynt- och sedelutbytet. Enligt en artikel i DN har en småföretagare

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-27 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1633 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1631 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1631 Riksdagens mål om vargstammen av Lars Beckman (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-06-30 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1631 av Lars Beckman (M) (pdf, 82 kB)