Dokument & lagar (64 046 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1791 av Helena Lindahl (C)

Fråga 2016/17:1791 Polisens närvaro på landsbygden av Helena Lindahl (C) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) För en kort tid sedan utsattes matbutiken i Klimpfjäll i Västerbottens inland för inbrott. 200 000 kronor stals från kassaskåpet, pengar som till största delen tillhörde butiksinnehavaren

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-24 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1791 av Helena Lindahl (C) (pdf, 78 kB)

KU-anmälning 2016/17:43 (2656-2016/17) av BIRGER LAHTI (V)

BIRGER LAHTI Riksdagsledamot (V) 2017-08-09 Dnr 2656-2016/17 Granskning av den tidigare regeringens och i synnerhet näringsministerns ansvar gällande Transportsstyrelsens upphandling av IT-verksamhet Transportsstyrelsens uppmärksammade upphandling föranleder en rad frågor som rör information och ansvar. Det

2017-08-09

KU-anmälning 2016/17:43 (2656-2016/17) av BIRGER LAHTI (V) (pdf, 100 kB)

Interpellation 2016/17:590 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:590 Försvar mot ballistiska robotar av Allan Widman (L) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta, så att Sverige blir delaktigt i ett gemensamt försvar av vårt närområde mot ballistiska robotar? Är svensk delfinansiering av sådan förmåga aktuell?

Inlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-09-14 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:590 av Allan Widman (L) (pdf, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1755 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/01889/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1755 av Johan Hultberg (M) Parisavtalet Johan Hultberg har frågat mig vad regeringen gör för att förhindra att fler länder följer

Svarsdatum: 2017-08-09 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1755 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1744 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04188/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1744 av Cecilia Widegren (M) Vikten av att inte bromsa digitalisering av vård Cecilia Widegren har frågat bostads- och digitaliseringsministern vilka konkreta åtgärder han avser att vidta med anledning av det stoppade

Svarsdatum: 2017-08-09 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1744 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1741 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/06135/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1741 av Krister Örnfjäder (S) Ändring av lagstiftning vid trafikbrott Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra situationer där en person som under en tid

Svarsdatum: 2017-08-09 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1741 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 36 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:1790 Antalet antagna till polisutbildningen av Beatrice Ask (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Trots 5 926 sökande inför polisutbildningens höstterminsstart har bara 693 studenter antagits. Det innebär att utbildningsplatser står tomma i en tid när behovet av fler poliser

Inlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1789 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1789 Länsstyrelsernas regler gällande fäbodar av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) En fäbod är en primitiv utgård där man vistas för att kunna hålla boskapsdjur på betesmark som ligger mer eller mindre avlägset från den gård som äger boskapen. I tidningen Land Lantbruk

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1789 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1787 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1787 Jakten på småskalig vattenkraft av Cecilia Widegren (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Den privata äganderätten utsätts ständigt för prövningar och påhopp från regeringen. Därtill fortsätter regeringen försvåra företagande på landsbygden. Sedan regeringsskiftet 2014 har det blivit krångligare,

Inlämnad: 2017-08-07 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1787 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1786 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1786 Harmonisering av regler för syn och körkort av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I samband med vissa sjukdomar måste körkortsinnehavare genomgå test för att se huruvida deras synfält har påverkats. Det är ett område inom vilket Sverige har västvärldens strängaste krav. Det

Inlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1786 av Betty Malmberg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1785 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1785 Dubbdäckslagstiftningen av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck mellan 1 december-31 mars för att sedan ha tagit av dubbdäcken senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning som kan medföra böter om du kör med dubbdäck

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1785 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1784 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1784 Attraktiva utbildningar inom skogs- och lantbruk av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Sverige är ett stort land med stora marker som kan användas för lantbruk och skogsbruk. Vår skogsmark är en av våra viktigaste näringsgrenar och är en av anledningarna till vårt nutida välstånd.

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1784 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1783 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2016/17:1783 Mänskliga rättigheter i Turkiet av Amineh Kakabaveh (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) I Turkiet fortsätter arresteringarna av politiska motståndare, människorättsaktivister och journalister. Fler än 40 000 människor har fängslats sedan det misslyckade kuppförsöket sommaren 2016.

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1783 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1782 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1782 E20 som elmotorväg av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Tunga fordon som kör på elnätsvägar kan snart vara en realitet i Sverige. Idag jobbar bland annat Volvo, Scania och Siemens tillsammans med Trafikverket för att hitta lösningar på hur en elväg ska konstrueras. Sverige

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1782 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1781 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1781 Licenskrav för mynningsladdare av Sten Bergheden (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Vapen tillverkade före 1890 som inte har enhetspatron, i huvudsak mynningsladdare och kammarladdare, är idag licensbefriade. Men intresset för att skjuta med mynningsladdare är stort

Inlämnad: 2017-08-08 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1781 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1724 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02975/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1724 av Saila Quicklund (M) Halva basbeloppsregeln och friluftslivets organisationer Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera i frågan om att även friluftslivets organisationer ska omfattas av halva

Svarsdatum: 2017-08-08 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1724 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1788 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1788 Jakten på privat ägande av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Dags för regeringen att agera så att statens förlängda armar i länen, de 21 länsstyrelserna agerar, likvärdigt. Den privata äganderätten utsätts ständigt för prövningar och påhopp från regeringen. Sedan

Inlämnad: 2017-08-07 Svarsdatum: 2017-08-23 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1788 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1780 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2016/17:1780 Nordiskt samarbete kring färdtjänsten av Lars Mejern Larsson (S) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den gångna veckan besökte jag ett par i Torsby i Värmland. Mannen hade drabbats av en stroke och var delvis förlamad. På Teneriffa finns en terapi som för honom fungerade bra och paret

Inlämnad: 2017-08-07 Svarsdatum: 2017-08-21 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1780 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1749 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1749 av Hans Wallmark (M) Transportstyrelsens agerande som inneburit att säkerhetsklassad information hamnat i fel händer Hans Wallmark har frågat statsminister Stefan Löfven om statsministern någon gång från våren 2016 fram till juli

Svarsdatum: 2017-08-03 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1749 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1734 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04121/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1734 av Cecilia Widegren (M) Vårdreformer Cecilia Widegren har frågat mig om jag delar analysen från socialutskottets utfrågning om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården och i så fall vilka åtgärder jag

Svarsdatum: 2017-08-03 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1734 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)