Dokument & lagar (65 514 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:369 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09229 /POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:369 av Boriana Åberg (M) Stort antal oavslutade förundersökningar i Malmö Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag kommer att vidta för att infria tidigare statsrådet Anders

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:369 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:368 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

PAGE 2 Dnr Fö2017/01625/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:368 av Daniel Bäckström (C) #Metoo och Försvarsmakten Daniel Bäckström har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta och om förslagen på åtgärder kommer att återspeglas i regleringsbrevet

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:368 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:366 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/ 09228 /POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:366 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Förtroendet för rikspolischefen Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag har fortsatt förtroende för rikspolischefen. Som jag vid ett flertal tillfällen

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:366 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:364 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04537/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:364 av Gunilla Nordgren (M) Skatteregler vid försäljning av bostadsrätt Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tydliggöra gällande lagstiftning, inklusive reglerna

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:364 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:363 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/06918/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:363 av Désirée Pethrus (KD) Könsstympning Désirée Pethrus har frågat mig om jag anser att det är möjligt att ge Socialstyrelsen ett tilläggsuppdrag för att se över frågan om införandet av ett hälsointyg

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Désirée Pethrus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:363 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:362 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2017/09214/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till Riksdagen Svar på fråga 2017/18:362 av Helena Lindahl (C) De långa handläggningstiderna för anhöriginvandring Helena Lindahl har frågat mig vad regeringen gör för att säkerställa att handläggningstiderna förkortas

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:362 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 66 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:360 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Fi2017/04535/S1 Fi2017/04591/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:360 av Cecilia Widegren (M) Skatt på småsparande och fråga 2017/18:386 av Cecilia Widegren (M) Dubbelbeskattning av småsparare Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag avser

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:360 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:359 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

PAGE 2 Dnr U2017/04787/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:359 av Betty Malmberg (M) Hållbar utveckling på högskolenivå Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att samtliga lärosäten ska leva upp

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:359 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:356 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/06982/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:356 av Gunilla Nordgren (M) Placeringen av EMA Gunilla Nordgren har frågat EU- och handelsministern vilka åtgärder hon vidtog för att EMA skulle placeras i Köpenhamn efter att det stod klart att myndigheten

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:356 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:327 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/02897/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:327 av Marianne Pettersson (S) Tillstånd för råttbekämpning Marianne Pettersson har frågat socialminister Annika Strandhäll om tillstånd för råttbekämpning. Eftersom lagstiftningen som styr denna

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Marianne Pettersson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:327 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:321 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/06981/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:321 av Ann-Charlotte Hammar Johansson (M) Placering av EMA Ann-Charlotte Hammar Johansson har frågat EU- och handelsministern om Sverige i andra omgången röstade på Köpenhamn angående placeringen av EMA? Arbetet

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:321 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:309 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/06979/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:309 av Boriana Åberg (M) Sveriges ställningstagande gällande EMA:s omlokalisering Boriana Åberg har frågat EU- och handelsministern vilka åtgärder hon och regeringen vidtog för att läkemedelsmyndigheten

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:309 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:302 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/06978/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:302 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Arbetet för en omlokalisering av Europeiska läkemedelsmyndigheten till Skandinavien Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat EU- och handelsministern om det stämmer att Sverige

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:302 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 36 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:473 av Roland Utbult (KD)

Fråga 2017/18:473 Höjda farledsavgifter av Roland Utbult (KD) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Sjöfartsverket har beslutat att farledsavgifterna ska höjas vid årsskiftet. Många av remissinstanserna var kritiska till förslaget, men det verkar Sjöfartsverket inte ha lyssnat på över huvud taget. En mycket allvarlig

Inlämnad: 2017-12-13 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:473 av Roland Utbult (KD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:472 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2017/18:472 Bedrägerier kopplade till bilägande av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Problemet med så kallade bilmålvakter är fortsatt stort, trots den lagskärpning som gjordes år 2014. En bilmålvakt är en person utan några ekonomiska medel, som står registrerad som ägare till hundratals,

Inlämnad: 2017-12-13 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:472 av Boriana Åberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:471 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:471 Kvalitet och kompetens i skönhetsbranschen av Cecilia Widegren (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Regeringen presenterade nyligen förslag om att även skönhetssalonger, livsmedels- och tobaksgrossister samt fordonsverkstäder ska ha så kallade personalliggare. Sedan tidigare finns personalliggare

Inlämnad: 2017-12-13 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:471 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 107 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:470 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:470 Utbetalningsvillkoren för tjänstepension av Sten Bergheden (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) De allra flesta som går i pension i dag får en väsentlig andel av sin totala pensionsinkomst från tjänstepensionen. Villkoren för uttag av tjänstepension skiljer sig mellan olika avtal, likaså

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:470 av Sten Bergheden (M) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:469 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:469 Mål för forskning och utveckling av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) I regeringens proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft lyder ett av delmålen: Sverige ska vara ett internationellt attraktivt land för investeringar

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:469 av Betty Malmberg (M) (pdf, 107 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:468 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2017/18:468 Lokala bankkontor av Lars Mejern Larsson (S) till Statsrådet Per Bolund (MP) Regeringen har börjat byta riktning när det gäller landsbygdspolitiken. Genom att decentralisera statliga myndigheter och verk och upprätta servicekontor har fler fått en mer nära kontakt med viktiga myndigheter. Något

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:468 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:467 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2017/18:467 Kvalitetsmätning inom vård och omsorg av Camilla Waltersson Grönvall (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Vinstregleringar är nödvändiga, menar den särskilde utredaren för Välfärdsutredningen Ilmar Reepalu. Utredaren anser att det är för svårt att mäta och följa upp kvaliteten i vården

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:467 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)