Dokument & lagar (67 547 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1314 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2017/18:1314 Israels massaker i Gaza av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Jag dör hellre stående än lever mitt liv på knäDetta uttalande tillskrivs Emilio Zapata när han stod inför exekutionsplutonen. Samma uttalande kunde ha gjorts av tiotusentals palestinier i Gaza den 14 maj i år. USA:s

Inlämnad: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-05-30 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1314 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:553 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2017/18:553 Rapporten från FN:s rasdiskrimineringskommitté av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Utrikesminister Margot Wallström S Nyligen presenterade FN:s rasdiskrimineringskommitté en rapport avseende situationen i Sverige. Rapporten målar upp en svart och tämligen onyanserad bild av situationen i Sverige,

Inlämnad: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:553 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2017/18:552 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2017/18:552 Förbud mot barnäktenskap av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Heléne Fritzon S Barnäktenskap har diskuterats flitigt under framför allt det senaste året, även om problemen varit kända under lång tid. Trots att vi har en regering som uttryckligen påstår sig värna flickors och kvinnors

Inlämnad: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-06-08 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:552 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2017/18:551 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2017/18:551 Förbud mot bigami av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Heléne Fritzon S I Sverige råder förbud mot att gifta sig med flera personer. Det kallas i lagtexten för bigami och i folkmun för månggifte. Dock finns undantag som gör det möjligt att i Sverige vara gift med flera personer. Regeringen

Inlämnad: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-06-08 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:551 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2017/18:550 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2017/18:550 Effektiv skyddsjakt på varg av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S De senaste decennierna har vargstammen i Sverige vuxit kraftigt. Vargen är nu utbredd i hela Mellansverige, vilket också är den del av landet som har den största koncentrationen av lodjur. Riksdagen beslutade

Inlämnad: 2018-05-17 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:550 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1276 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet S tatsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1276 av Christian Holm Barenfeld M Gränshandeln med Norge Christian Holm Barenfeld har frågat mig om vad jag och regeringen gör för konkreta insatser för att minska gränshandelsproblematiken gentemot Norge. Jag vill inledningsvis framhålla,

Svarsdatum: 2018-05-17 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1276 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1274 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/ 02765/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1274 av Tomas Tobé M Utvisning på grund av brott Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att utvisning på grund av brott även ska bli aktuellt för brott med lägre

Svarsdatum: 2018-05-17 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1274 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1262 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/02704/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1262 av Anders Åkesson C Kunskapen om kooperation som associationsform för företagsamma Anders Åkesson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta de åtgärder, ekonomiska eller övriga,

Svarsdatum: 2018-05-17 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1262 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1238 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/02 584 POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1238 av Johan Forssell M Språkkrav för permanent uppehållstillstånd Johan Forssell har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att tydligt koppla

Svarsdatum: 2018-05-17 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1238 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Interpellation 2017/18:549 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2017/18:549 Folkens situation i Mellanöstern av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Turkiet en av de regionala stormakterna De båda militärt väl rustade regionala stormakterna i Mellanöstern, Iran och Turkiet, är djupt inblandade i konflikten och kriget i Syrien. Turkiet vill genomföra

Inlämnad: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-06-08 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:549 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 162 kB)

Interpellation 2017/18:548 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2017/18:548 Levande skärgård av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Yrkesfisket spelar en viktig roll för skärgårdens näringsliv, kultur och attraktionskraft. Fisket i skärgården hotas i dag av brist på torsk och av en stor sälpopulation. Beståndet av gråsäl är nu uppe i omkring 50 000

Inlämnad: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:548 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:547 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:547 Uttalandet om stöd till filmskapare av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Under filmfestivalen i Cannes uttalade sig Filminstitutets vd Anna Serner om ett förslag om att år 2020 bara ge produktionsstöd till filmer skapade av kvinnor. Uttalandet kan inte betraktas

Inlämnad: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:547 av Olof Lavesson (M) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1279 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/01967/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1279 av Lars Beckman M Osund konkurrens Lars Beckman har frågat mig vad jag och regeringen tänker vidta för åtgärder för att komma till rätta med det som Lars Beckman benämner osund konkurrens mellan offentliga och privata aktörer

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1279 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1277 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/01442/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1277 av Per-Arne Håkansson S Svensk biogasproduktion Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att på ett långsiktigt sätt främja utveckling och produktion av svensk biogas. Först

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1277 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1275 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01965/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1275 av Peter Persson s Tyst godkännande för självdeklaration Peter Persson har frågat mig om jag avser att återuppta arbetet för att införa tyst godkännande för självdeklarationer. Skatteförfarandeutredningen föreslog i sitt delbetänkande

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1275 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1273 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01441/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1273 av Sten Bergheden M Vargangrepp på landsbygden Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern vad han avser göra för att minska antalet vargar till 170-270 och därmed följa riksdagens beslut. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1273 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1272 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1272 av Sofia Damm KD Regeringens närvaro under mötet med palestiniernas nationella råd Sofia Damm har frågat mig hur regeringen tänker följa upp den eventuella kritik som framfördes under kabinettssekreterarens möte med Palestinas president

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1272 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1268 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01944/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1268 av Ann-Charlotte Hammar Johansson M Sänkt moms för naturguidning Ann-Charlotte Hammar Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla former av naturguidningar ska omfattas av den sänkta momsen. Den

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1268 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1265 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1265 av Lotta Olsson M Hot, våld och sabotage mot svenska djurhållare Lotta Olsson har frågat mig hur jag tänker stävja den växande typ av hot, våld, vandalism och sabotage som drabbar bönder och djurhållare. I ett demokratiskt samhälle har ingen rätt att förstöra eller stjäla någon annans egendom,

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1265 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1263 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1259 Svenskt direktstöd till Iraks religiösa minoriteter samt fråga 2017/18:1263 Direktstöd till Iraks folkmordsutsatta religiösa minoriteter av Robert Hannah L Robert Hannah har frågat mig om jag anser att svenskt bistånd har önskad effekt

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1263 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)