Dokument & lagar (63 226 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1417 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1417 Falska personuppgifter av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) TV4 Nyheterna rapporterade i april 2017 om att asylsökande registrerar olika personuppgifter hos olika myndigheter. Enligt utredningar som Skatteverket gjort har 30 till 50 procent av de asylsökande

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1417 av Johan Forssell (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1416 Försvarsmaktens behov av övningsverksamhet och generalläkarens befogenheter av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Riksdagen behandlar i närtid proposition 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret . I propositionen anges vilka befogenheter

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1415 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1415 Sveriges bidrag till EUs bekämpande av desinformationskampanjer av Hans Wallmark (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Vid EU:s utrikestjänst (EEAS) i Bryssel finns en liten enhet som ägnar sig åt att sprida kunskap och fakta för att därmed stå emot desinformationskampanjer. East Stratcom

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1415 av Hans Wallmark (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1414 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1414 Statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) På initiativ av Alliansen tillkännagav riksdagen den 15 mars för regeringen som sin mening vad Försvarsutskottet angett angående statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen.

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1414 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1413 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1413 Försvarsmaktens möjlighet att öva med helikopter av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Ett inslag i försvarsuppgörelsen, som ligger till grund för rådande inriktningsbeslut för Försvarsmakten som gäller sedan 1 januari 2016, är att mer resurser ställts till förfogande

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1413 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1412 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2016/17:1412 Ansvar för skattebetalarnas pengar av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Sverige är ett av de länder som klarade den globala finanskrisen bäst. I nuvarande högkonjunktur kan Sverige skörda frukterna av denna, tidigare, ansvarsfulla politik. Tyvärr väljer

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1412 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:526 Fler vägar till jobb – östlig förbindelse i Stockholm av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. I dag står Stockholms län för ungefär 30 procent av landets bnp och en tredjedel av Sveriges nyföretagande. Enligt

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2016/17:525 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2016/17:525 Skatteprioriteringar av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I ett antal debatter med finansminister Magdalena Andersson har finansministern uttryckt åsikter om att det är hur man använder skatteintäkter som är det viktiga, snarare än hur man utformar

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:525 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1365 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/02137/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1365 av Lotta Olsson (M) Kommunal information Lotta Olsson har frågat mig hur jag avser att tillse att alla medborgare får tillgång till kommunal information mot bakgrund av förslaget om en webbaserad kommunal anslagstavla

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1365 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1355 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03364/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1355 av Åsa Coenraads (M) Insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin Åsa Coenraads har frågat mig hur jag och regeringen ställer oss till växtförädling genom genmodifiering och om uppdraget

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1355 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1343 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03309/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1343 av Åsa Coenraads (M) Ökad livsmedelsexport Åsa Coenraads har frågat mig hur jag och regeringen avser att främja exporten för större livsmedelsföretag. Låt mig inledningsvis göra klart att regeringens uppdrag

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1343 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1342 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/02217/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1342 av Roger Haddad (L) Bidrag till hatpredikanter Roger Haddad har frågat mig om vilka initiativ jag avser vidta vad gäller lagändring och ändring av regelverk kring bidrag som utbetalas

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1342 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1337 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03288/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1337 av Kristina Yngwe (C) Åtgärder för unga lantbrukare Kristina Yngwe har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att underlätta för nya företagare inom lantbruk och trädgård. En förutsättning för viljan

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1337 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1327 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03235/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1327 av Sten Bergheden (M) Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper Sten Bergheden har frågat mig om regeringen eller jag på något sätt påverkat Skogsstyrelsens beslut att återuppta inventeringen av nyckelbiotoper. Som

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1327 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1322 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03171/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1322 av Åsa Coenraads (M) Angrepp från svampen diplodia pinea Åsa Coenraads (M) har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att genomföra för att bistå enskilda skogsägare vid angrepp som medför avverkning. Låt

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1322 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1285 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017//03108/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1285 av Sten Bergheden (M) Forskning om gödselkoncentrat Sten Bergheden har frågat ministern för högre utbildning och forskning vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att forskningen om metoder för gödselkoncentrat

Svarsdatum: 2017-05-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1285 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1411 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1411 Bilpooler av Jessica Rosencrantz (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Ett ökat bildelande i Sverige har potential att minska och effektivisera bilresandet, vilket är positivt för både miljön och samhällsplaneringen i stort. Tyvärr lägger dagens regelverk hinder för en fortsatt positiv utveckling. Kommuner

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1411 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1410 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1410 Svenska institutet av Boriana Åberg (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Svenska Institutet har ett konto på Twitter som varje vecka kontrolleras av en ny person som kallas för kurator. Kontot är Sveriges officiella Twitterkonto, och syftet är att spegla Sverige. Den som för veckan har

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1410 av Boriana Åberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1409 av Cassandra Sundin (SD)

Fråga 2016/17:1409 Tätortsnära friluftsliv av Cassandra Sundin (SD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Bostadssituationen är en av de stora utmaningarna i dagens politik. En stor majoritet av befolkningen bor i kommuner där det råder bostadsbrist, och många nya bostäder måste byggas. Av naturliga skäl är bristen

Inlämnad: 2017-05-04 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1409 av Cassandra Sundin (SD) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1406 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:1406 Lagliga aborter i Latinamerika av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Det är totalförbjudet att utföra aborter i sju länder i Latinamerika. Där spelar det ingen roll om det handlar om en våldtäkt eller om graviditeten medför hälsorisk för kvinnan. Amnesty rapporterar

Inlämnad: 2017-05-12 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1406 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 75 kB)