Dokument & lagar (62 877 träffar)

Interpellation 2016/17:462 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2016/17:462 Efterlevnaden av svaveldirektivet av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sjöfarten är ett såväl effektivt som jämförelsevis miljövänligt transportslag. Tack vare att sjöfarten är energieffektiv är den också ett klimatsmart alternativ. Att flytta mer gods från väg till

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:462 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:461 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2016/17:461 Utbetalning av assistansersättning av Bengt Eliasson (L) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I höstas bytte Försäkringskassan utbetalningssystem från förskottsutbetalningar till efterskottsbetalningar månadsvis för den som har rätt till personlig assistans. Det har i sig inneburit en utmaning

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:461 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:460 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:460 Hjälp och stöd till civila veteraner av Allan Widman (L) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Riksdagen gav i betänkande 2015/16:FöU8 regeringen till känna att regeringen bör vidta de åtgärder som krävs för att konsolidera veteranpolitiken i linje med Veteranutredningens förslag.

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:460 av Allan Widman (L) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1216 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/02289/FST Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1216 av Ellen Juntti (M) Ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att ändra ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen för att det ska bli lättare för kommuner att ingripa vid misstanke

Svarsdatum: 2017-04-20 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1216 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1259 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1259 Tullens roll vid terrorattentat av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Liberalerna har tagit del av uppgifter i medier men också direkt från Tullverkets medarbetare att tullens tjänstemän inte fick beväpna sig under terrorattentatet i Stockholm den 7 april 2017. I stället fattades

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1259 av Roger Haddad (L) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1254 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:1254 En tullstation på E16 av Pål Jonson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) E16 är i dag den enda Europaväg som saknar en klareringsstation för Tullverket. Genom tullstationer kan Sverige säkerställa att skatter och avgifter tas ut i samband med in- och utförsel av varor samt bekämpa

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1254 av Pål Jonson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1253 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2016/17:1253 Den EU-rättsliga dataskyddsregleringen och åtelkameror av Erik Ottoson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Den EU-rättsliga dataskyddsregelring som börjar tillämpas i maj 2018 innebär en större harmonisering av reglerna för personuppgiftsbehandling inom EU, särskilt

Inlämnad: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1253 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1252 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:1252 Konsekvenser av digitaliseringen av Anette Åkesson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Företagare står inför många utmaningar. En av dem rör handfasta konsekvenser av digitaliseringen. För några veckor sedan besökte jag ett drivande och framgångsrikt företag i Örkelljunga, TechPack. Vd

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1252 av Anette Åkesson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1250 av Amir Adan (M)

Fråga 2016/17:1250 Tandläkarbrist och snabbspår av Amir Adan (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Sverige har inte i tillräckligt stor utsträckning fått in utrikes födda och nyanlända på arbetsmarknaden, samtidigt som det är tandläkarbrist på många platser i Sverige. Det gäller i

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1250 av Amir Adan (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:459 av Per Klarberg (SD)

Interpellation 2016/17:459 Åtgärder för att förhindra tågkapningar av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Anna Johansson (S) 14 juli 2016. En attentatsman i Nice kör in med lastbil bland nationaldagsfirande människor på strandpromenaden. 86 dör och 434 skadas. 8 december 2016. Mitt under en pågående julmarknad

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:459 av Per Klarberg (SD) (pdf, 98 kB)

Interpellation 2016/17:458 av Mats Green (M)

Interpellation 2016/17:458 Köp av levande djur av Mats Green (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Torsdagen den 6 april 2017 fattade Sveriges riksdag beslut om ett tillkännagivande till regeringen att den både nationellt och inom EU ska initiera överväganden om huruvida reglerna i konsumentköplagen

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:458 av Mats Green (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:457 Natura 2000 på norra Gotland av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen skulle utlysa 15 nya Natura 2000-områden på norra Gotland, samtidigt som regeringen beslutade att utöka

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2016/17:456 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:456 Ålfiske som kulturarv av Maria Malmer Stenergard (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Nyligen framkom uppgifter i medierna om att regeringen avstått från att nominera svenska förslag över immateriella kulturarv till Unescos internationella listor. Givet att Sverige

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:456 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1227 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 02779/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1227 av Johan Hultberg (M) EU-stöd för utbyggnad av tankstationer för vätgas Johan Hultberg har frågat mig om jag och regeringen bedömer att vätgas är ett intressant alternativ för Sverige, och vilka åtgärder

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1227 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1226 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01799/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1226 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Reduktionsplikt för bensin och diesel samt skattesänkning på biodrivmedel Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat samordnings- och energiministern på vilket sätt statsrådet och regeringen

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1226 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1225 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00970/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1225 av Sten Bergheden (M) Regelverk för småskaliga vattenkraftverk Sten Bergheden har frågat mig när regeringen, i enlighet med tillkänna-givanden och den energipolitiska överenskommelsen, ämnar genomföra

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1225 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1221 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00551/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M) Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force Hans Wallmark har frågat mig om Sverige kommer att delta i Joint Expeditionary Force, och hur ett sådant deltagande i så fall kommer att

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1221 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1219 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2017/01805/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1219 av Boriana Åberg (M) Smuggling av vapen via posten Boriana Åberg har frågat inrikesministern om vilka åtgärder som han avser att vidta för att stoppa insmuggling av vapen till Sverige via posten. Arbetet inom

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1219 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1218 av Mikael Cederbratt (M) En polis närmare medborgarna Mikael Cederbratt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att polisreformens mål om en polis närmare medborgarna ska förverkligas. Som Mikael Cederbratt nämner är en av utgångspunkterna för

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Mikael Cederbratt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1215 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01762/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1215 av Jörgen Warborn (M) Sänkt moms på guidning av naturområden Jörgen Warborn har frågat mig vilka effekter på arbetslösheten som den föreslagna mervärdesskatteändringen kommer medföra enligt min bedömning. Syftet

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1215 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)