Dokument & lagar (62 877 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1214 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01761/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1214 av Sten Bergheden (M) Höjning av skatten på motorcyklar Sten Bergheden har frågat mig vilka vinster som jag ser med att höja skatten på ett fordon som har små utsläpp och minskar trängseln i trafiken. Frågan

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1214 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1212 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00812/SV Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1212 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Regeringens arbetslöshetsmål 2020 Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag fortfarande bedömer att regeringen kommer att kunna hålla vallöftet

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1212 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1189 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2017/00789/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1189 Moderna beredskapsjobb av Jesper Skalberg Karlsson (M) Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag och regeringen bedömer att målet om 5 000 beredskapsjobb till 2020 kommer att nås.

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1189 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1251 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1251 Sveriges beredskapslagstiftning av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Stockholm skakades nyligen av en terrorattack. Samhällets svar visade på en robusthet, både i myndigheternas åtgärder och i befolkningens agerande. Samtidigt visade sig brister. Ett problem uppstod i

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1251 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1249 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1249 Undernärda äldre av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) En ny rapport, byggd på statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert och Socialstyrelsen, visar att närmare 40 000 äldre inom äldreomsorgen lider av undernäring. Därtill riskerar fler än 117 000 att drabbas

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1249 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1248 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1248 Småskalig vattenkraft av Sofia Fölster (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) För att fortsatt värna den svenska småskaliga vattenkraften krävs handlingskraft. Både stora och småskaliga vattenkraftverk har på grund av fördröjda beslut, i enlighet med Vattenverksamhetsutredningen, i dag oklara

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1248 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1247 av Hans Linde (V)

Fråga 2016/17:1247 Givarkonferens för Jemen av Hans Linde (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Kriget i Jemen är inne på sitt tredje år. Situationen är långt bortom kritisk. Närmare 19 miljoner av landets befolkning, som totalt uppgår till knappt 25 miljoner, behöver i dag någon typ av humanitärt stöd.

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1247 av Hans Linde (V) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1246 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1246 Datum för däckbyte av Lars Beckman (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Sverige är ett stort och avlångt land med olika klimatzoner. Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning,

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1246 av Lars Beckman (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1213 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01728/BATOT Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1213 av Anette Åkesson (M) Den svenska statsbudgeten och EU-budgeten Anette Åkesson har frågat mig om jag är beredd att i arbetet med den svenska statsbudgeten agera utifrån samma synsätt som jag redovisat inför

Svarsdatum: 2017-04-18 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1213 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1159 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/ 01618/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1159 av Jörgen Warborn (M) Färre hinder för jobb och entreprenörskap Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta så att skatte- och momsreglerna förenklas. Warborn pekar på att

Svarsdatum: 2017-04-18 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1159 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1245 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1245 Polishögskola i Skaraborg av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Med anledning av utvecklingen i samhället har regeringen lovat att polisen ska få ökade resurser. Den har även framfört önskan om två nya polishögskolor i landet, varav en ska ligga i Malmö. Den andra ska enligt

Inlämnad: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1245 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1244 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1244 Häktet i Kalmar av Roger Haddad (L) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Häktet i Kalmar ligger ovanför det före detta polishuset och har 35 platser för häktade med och utan restriktioner. Sedan polisen flyttade 2008 utgörs lokalerna under häktet av kontorslokaler för Försäkringskassan

Inlämnad: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1244 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1243 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:1243 Säljakt av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Varje år orsakar sälar skador på flera tusen fiskeredskap för ett mycket stort värde. I december 2014 rapporterade Havs- och vattenmyndigheten en total ekonomisk skada av sälar på infiskningsvärde på ca 33 miljoner kronor. Naturvårdsverket

Inlämnad: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1243 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1242 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:1242 Fällfångst av lodjur av Jens Holm (V) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Vid årets licensjakt på lodjur har Naturvårdsverket delegerat besluten om jakt med typgodkända fångstredskap till länsstyrelserna. I till exempel Norrbotten och Västerbotten har lodjursjakt med fångstredskap tillåtits.

Inlämnad: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1242 av Jens Holm (V) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1209 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/02650/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1209 av Mats Persson (L) Statliga bolags ersättningar Mats Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att framöver förhindra att statliga bolag har ersättningar och ekonomiska konstruktioner

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1209 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1199 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02181/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1199 av Amir Adan (M) Tandvårdsbidraget Amir Adan har frågat mig om vilka verktyg jag avser ge Försäkringskassan för att öka kontrollen vad gäller tandvårdsbidraget. Försäkringskassans

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1199 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 49 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1191 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00897/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Förbud mot polymerer Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att säkerställa att Kemikalieinspektionen ska kunna hantera de

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1191 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1190 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02146/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1190 av Åsa Coenraads (M) Antibiotikaresistens Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser ge utredningen beträffande finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (dir. 2016:95)

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1190 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1187 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02143/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1187 av Tina Ghasemi (M) Långtidssjukskrivna Tina Ghasemi har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att hjälpa den ökande andelen långtidssjukskrivna människor att komma tillbaka

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1187 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1179 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02112/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1179 av Cecilia Widegren (M) Narkolepsidrabbade Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen följer upp den angelägna lagstiftningen kring ersättningen för dem drabbade

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1179 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)