Dokument & lagar (67 492 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1290 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1290 Brott i Grums av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1290 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1289 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1289 Brott i Kristinehamn av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök.

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1289 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1288 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1288 Brott i Munkfors av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I dag har Sverige det lägsta antalet poliser sedan 2009. Munkfors har ungefär 3 800 invånare, och under år 2017 anmäldes totalt 358 brott varav 54 hot-kränknings- och frihetsbrott. Alla brott anmäls

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1288 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1287 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1287 Brott i Sunne av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1287 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1286 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1286 Brott i Kil av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum är

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1286 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1285 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1285 Brott i Årjäng av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1285 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1284 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1284 Brott i Torsby av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1284 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1283 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:1283 Brott i Säffle av Christian Holm Barenfeld M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Utsattheten för sexualbrott i Sverige har ökat de senaste åren men samtidigt prioriteras anmälningarna om sexuella övergrepp bort när polisens få resurser läggs på att utreda mord och mordförsök. Faktum

Inlämnad: 2018-05-15 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1283 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2017/18:537 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:537 Jobbklyftan på arbetsmarknaden av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Etableringen av nyanlända är en av de viktigaste frågorna vi har att arbeta med i dag och under lång tid framåt. I början av mandatperioden utlovade regeringen snabba resultat där

Inlämnad: 2018-05-14 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:537 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2017/18:536 av Carl Schlyter (MP)

Interpellation 2017/18:536 Naturvärdesbedömningar av Carl Schlyter MP till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sveaskog har FSC-certifierat sitt skogsbruk. Naturvärdesbedömningar ska göras, och områden med höga naturvärden ska skyddas, inte avverkas Det finns flera skogar som naturvårdare har aktualiserat,

Inlämnad: 2018-05-14 Svarsdatum: 2018-06-01 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:536 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1282 av Eva Lohman (M)

Fråga 2017/18:1282 Konkurrenssituationen för den svenska bärbranschen av Eva Lohman M till Statsrådet Heléne Fritzon S En företagare beskriver att det som regeringen nu avser att genomföra medför stora negativa konsekvenser för dennes företag med ca 20 anställda, liksom för hela bärindustrin i Sverige, en bransch som

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-23 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1282 av Eva Lohman (M) (pdf, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1242 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1242 av Amineh Kakabaveh V Turkiet och flyktingspionage Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta, för Sveriges del och som medlem av EU, för att möta hotet från den turkiska regimen mot flyktingar och mot dem som

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1242 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1236 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/02700/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1236 av Camilla Waltersson Grönvall M Svårigheter för äldre att få kontakt med personal Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att fler äldre på

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1236 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1235 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2017/18:1235 Camilla Waltersson Grönvall M Stress hos personal på äldreboenden Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att antalet anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket inom äldreomsorgen skyndsamt ska minska. Regeringen har och kommer

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1235 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1234 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/02698 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1234 av Camilla Waltersson Grönvall M Patienter som far illa på grund av brist på sjuksköterskor Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vad regeringen och jag avser att göra för att vården dels ska kunna behålla de sjuksköterskor

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1234 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1233 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02595 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1233 av Jeff Ahl Säkerhetsläckor inom myndigheter Jeff Ahl har frågat försvarsminister Peter Hultqvist vad han och regeringen avser att göra för att öka säkerhetsmedvetenheten inom svenska myndigheter. Frågan

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Jeff Ahl (-)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1233 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1232 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02578 Justitiedepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1232 av Markus Wiechel SD Tillfångatagna IS-terrorister med svenskt medborgarskap Markus Wiechel har frågat utrikesminister Margot Wallström om det är aktuellt att Sverige tar hem ett okänt antal svenskar som sitter frihetsberövade i Syrien till

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1232 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1230 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/02760/MRT Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1230 av Gunilla Nordgren M Körförbud för laddhybrider Gunilla Nordgren har frågat miljöministern om hon avser att verka för att de nyaste modellerna 2018 laddhybrider, som uppfyller Euro 6, inte ska kunna drabbas av körförbud i miljözon 3 från

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1230 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1229 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/ 00581/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1229 av Hans Wallmark M Flygplatsen i Karlsborg Hans Wallmark har frågat mig hur jag bedömer att stängningen av den militära flygplatsen i Karlsborg kommer att drabba den militära verksamheten på orten, och avser regeringen

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1229 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1228 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/02630/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1228 av Betty Malmberg M Bostadsbidrag för studenter Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att färre studenter långt i efterhand ska behöva drabbas av krav på återbetalning av sitt bostadsbidrag.

Svarsdatum: 2018-05-09 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1228 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 87 kB)