Dokument & lagar (65 026 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:263 av Larry Söder (KD)

Fråga 2017/18:263 Dynamiska effekter i budgeten av Larry Söder (KD) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Det budgetpolitiska ramverket behöver vara stabilt över tid. För att vara det behöver den vara väl förankrad i de faktiska inkomster och utgifter som mest sannolikt kommer av olika politiska reformer.

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:263 av Larry Söder (KD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:260 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:260 Regleringsbrevet till Försvarsmakten av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Regeringen beslutade den 2 november att ge Försvarsmakten i uppdrag att i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa ett förslag som möjliggör grundutbildning för 5 000 personer från år 2020.

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:260 av Hans Wallmark (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:259 av Aron Modig (KD)

Fråga 2017/18:259 Behovet av förstärkta insatser för ett ökat självmant återvändande av Aron Modig (KD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) En viktig grund för Sveriges migrationspolitik är asylrätten. Utländska medborgare som anser sig behöva skydd från krig eller förföljelse, och som befinner sig i Sverige,

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:259 av Aron Modig (KD) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:258 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:258 IS-anhängare som misstänks för förberedelse till nya dåd av Markus Wiechel (SD) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) I en tidigare inlämnad skriftlig fråga (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/hantering-av-personer-som-anses-vara-sakerhetshotH4111673)

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:258 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:257 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2017/18:257 Kostnader för trygghet och ordning av Johan Hultberg (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Polismyndigheten brottas i dag med allvarliga problem och klarar inte sitt uppdrag tillräckligt bra. Exemplen på detta är många. Utredningsresultaten är till exempel de lägsta på

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:257 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:256 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2017/18:256 Långa handlingstider på Lantmäteriet av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) De långa handlingstiderna på Lantmäteriet är ett reellt problem. Lantmäteriet är en egen myndighet som sedan 2008 är ansvarig för de uppgifter som tidigare utfördes av Lantmäteriverket och 21 regionala

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:256 av Jan R Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:139 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2017/18:139 Straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år av Beatrice Ask (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Den 9 november meddelade statsminister Stefan Löfven att regeringen i december kommer att tillsätta en utredning med syfte att förändra dagens straffrabatt för unga

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:139 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2017/18:138 av Mats Green (M)

Interpellation 2017/18:138 Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen av Mats Green (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) ”Min uppgift som bostadsminister är att sätta krav på kommunerna att bygga”. En bostadsministers uppgift är att underlätta byggandet i kommunerna. Bostadskrisen ska hanteras – inte kommenteras.

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-21 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2017/18:138 av Mats Green (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:137 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2017/18:137 Försäkringskassans bedömningar vid tidsgränserna av Johan Forssell (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har granskat hur Försäkringskassan utreder och tillämpar rehabiliteringskedjan när det gäller bedömningar vid tidsgränserna 90

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:137 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:136 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2017/18:136 Tullens verksamhet vid centrala gränsorter av Daniel Bäckström (C) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Tullverket och tullstationerna med sin regionala spridning är centrala och grundläggande funktioner i det svenska samhället.  Förutom att bevaka gränser, arbeta mot smuggling

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:136 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:135 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2017/18:135 Unga utan asylskäl av Johan Forssell (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Sverige har under senaste åren tagit emot ett stort antal asylsökande barn och ungdomar utan vårdnadshavare. Under 2015 uppgick antalet asylsökande till över 35 000 barn och ungdomar. Merparten har kommit från

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:135 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:134 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2017/18:134 Arbetet med återvändande av Johan Forssell (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Sverige har tagit ett stort ansvar för människor som flyr sina hemländer. De senaste fyra åren har Sverige tagit emot över 300 000 asylsökande. Många väntar fortfarande på sina beslut, medan andra fått

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:134 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:133 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2017/18:133 EU-kommissionens förslag om ålfiskeförbud av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I oktober i år fattade ministerrådet beslut om att inte följa kommissionens förslag att förbjuda ålfiske i Östersjön. Sverige var det enda land som stod bakom förslaget. Redan

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:133 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:262 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2017/18:262 Irans behandling av fackliga ledare av Amineh Kakabaveh (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den fackliga ledaren Mahmoud Salehi har fängslats av den iranska regimen vid flera tillfällen under de senaste 20 åren. Efter att ha misshandlats och förvägrats tillgång till sina mediciner

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:262 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:261 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:261 Patriot-systemet av Hans Wallmark (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Vid ett extra regeringssammanträde tisdagen den 7 november gavs FMV uppdraget att inleda en process för att förvärva ett medelräckviddigt luftvärn från USA: Patriot. Beskedet är bra, även om det gärna hade kunnat

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:261 av Hans Wallmark (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:255 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2017/18:255 Nordiska rådets session i Helsingfors av Hans Wallmark (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Varje år vecka 44 håller Nordiska rådet sin ordinarie session. Det är väl känt och inplanerat. Vanligtvis brukar stats-, utrikes- och kulturministrarna vara på plats. Vid olika tillfällen även andra

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:255 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:252 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:252 Insatser mot inbrott av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Enligt polisens underrättelsetjänst kommer mellan 50 och 60 personer som ingår i organiserade stöldligor in i Sverige varje vecka. Stöldligorna bedöms ligga bakom upp mot hälften av alla inbrott i

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:252 av Tomas Tobé (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:251 av Désirée Pethrus (KD)

Fråga 2017/18:251 Kristna på asylboenden av Désirée Pethrus (KD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Migrationsverket har lyckats handlägga en stor del av den stora mängd asylansökningar som inkom efter 2014 och 2015, men fortfarande bor drygt 38 000 personer i asylboenden (Migrationsverket, november). Trots att

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:251 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:250 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Fråga 2017/18:250 Minsta tillåtna aktiekapital av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Jag vill ställa följande fråga till statsrådet Heléne Fritzon: Avser regeringen att sänka minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag från dagens 50 000 kr till 25 000 kr?

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:250 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 63 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:249 av Peter Persson (S)

Fråga 2017/18:249 Reglering av skattekonsultbranschen av Peter Persson (S) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Ännu en ”läcka”, döpt till paradisläckan, visar på den omfattande globala skatteflykten där de rikaste i världen (den rikaste promillen) är de som främst utmärker sig. Tusentalet svenskar uppges

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:249 av Peter Persson (S) (pdf, 78 kB)