Dokument & lagar (62 443 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:1061 AT-UND och krav på att klargöra sin identitet av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Asylsökande som vill arbeta under tiden som deras asylansökan behandlas måste i dag ha ett bevis på att de är undantagna från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

Inlämnad: 2017-03-16 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1061 av Johan Forssell (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1059 av Rossana Dinamarca (V)

Fråga 2016/17:1059 Avskaffandet av danstillståndet av Rossana Dinamarca (V) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Dans är en fantastisk konstform och sätt att utrycka sig på, och dessutom är det många som dansar för att det helt enkelt är roligt och härligt. Dans har dock genom tiderna omgärdats av stor moralism och

Inlämnad: 2017-03-16 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1059 av Rossana Dinamarca (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1058 av Rossana Dinamarca (V)

Fråga 2016/17:1058 Evenemangslista av Rossana Dinamarca (V) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med sina cirka tre miljoner medlemmar och över en halv miljon ideella ledare. Den förenar, inkluderar och skapar förebilder både för unga och gamla.

Inlämnad: 2017-03-16 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1058 av Rossana Dinamarca (V) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:375 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:375 Missvisande statistik av Christian Holm Barenfeld (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Eda och Årjängs kommuner i Värmland har en stor andel barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Detta enligt Rädda Barnen, som använt statistik från SCB för att sammanställa årliga rapporter

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:375 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 65 kB)

Interpellation 2016/17:373 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2016/17:373 Traktatsbundna försvarsförpliktelser av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Försvarsmakten har på regeringens uppdrag inkommit med ett underlag där myndigheten redogör för internationella försvars- och säkerhetspolitiska förhållanden som bedöms vara relevanta inför

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:373 av Hans Wallmark (M) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2016/17:372 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:372 Cementtillverkningens framtid av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen skulle utlysa 15 nya Natura 2000-områden på norra Gotland, samtidigt som regeringen

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:372 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1025 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01182/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1025 av Lotta Finstorp (M) Kritik mot flygskatten Lotta Finstorp har frågat mig om finansministern och regeringen kommer att beakta de synpunkter som Regionförbundet Sörmland har framfört. De synpunkter som har

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1025 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1023 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00577/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1023 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Åtgärder efter haveriutredning om fallande vindkraftverk Mattias Bäckström Johansson har frågat samordnings- och energiministern om statsrådet

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1023 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1022 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01109/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1022 av Daniel Riazat (V) Studenters ekonomi Daniel Riazat har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att utvärdera om studiemedlet är anpassat efter studenters faktiska utgifter.

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Daniel Riazat (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1022 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1021 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1021 av Karin Enström (M) Utrikesministerns möte med Sergej Lavrov samt Sveriges syn på situationen i Syrien Karin Enström har frågat mig hur Sveriges syn på situationen i Syrien mottogs under överläggningarna med Rysslands utrikesminister

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1021 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1020 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/00637/Kl M2017/00640/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1020 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Värnande av det svenska självbestämmandet över skogen och 2016/17:1024

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1020 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 49 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1019 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00628/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1019 av Åsa Coenraads (M) Viltförvaltningsdelegationernas sammansättning Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att stärka den lokala förankringen i viltförvaltningen. Regeringen

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1019 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1014 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00622/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1014 av Solveig Zander (C) Pengar till myggbekämpning vid nedre Dalälven Solveig Zander har frågat mig vad jag tänker göra åt att medel för bekämpning av översvämningsmygg saknas i statens budget för 2017. Delar

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1014 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1013 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/01105/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1013 av Per Lodenius (C) Lägre värdering av åländska gymnasiebetyg Per Lodenius har frågat mig vilka åtgärder jag och Utbildningsdepartementet är beredda att vidta för att ge ålänningar

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Per Lodenius (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1013 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1012 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01513/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1012 av Barbro Westerholm (L) Åtgärder för människor med sällsynta diagnoser Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta, och när, för att människor med sällsynta diagnoser

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1012 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1011 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17: 1011 Nedläggning av Arbetsförmedlingens lokala kontor av Kristina Yngwe (C ) Kristina Yngwe har frågat mig om jag och regeringen är beredda att vidta åtgärder för att stoppa nedläggningen av AF-kontoren till dess att konsekvenserna av nedläggningarna och införandet av alternativa

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1011 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1008 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1008 av Birgitta Ohlsson (L) Korruptionen i Nigeria Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag anser att Sverige kan bistå Nigeria i dess kamp mot korruptionen. President Muhammadu Buhari vann presidentvalet 2015 med löften om

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1008 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1007 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00613/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1007 av Sofia Fölster (M) Vikten av kärnkraftsforskning i Sverige Sofia Fölster har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att kärnkraftsforskning ska kunna ta del av

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1007 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 48 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1006 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00367/SI Försvar sdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1006 av Sofia Fölster (M) Ryska rör i Karlshamn Sofia Fölster har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa säkerheten i Karlshamn och dess närområde efter beslutet av Karlshamns hamn. Den

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1006 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1005 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/01768/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1005 av Åsa Coenraads (M) Bristen på djursjukvårdare Åsa Coenraads har frågat mig vilka initiativ jag avser ta med anledning av bristen på djursjukvårdare i landet. Låt mig börja med att klargöra att den yrkeskategori

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1005 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 42 kB)