Dokument & lagar (65 800 träffar)

Interpellation 2017/18:307 av Markus Wiechel (SD)

Interpellation 2017/18:307 Stödet till diktaturens Iran av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Det modiga iranska folket har i flera dagar genomfört omfattande massprotester mot den förtryckande regimen. Något liknande har inte skett sedan 2009. Desperata människor riskerar allt för

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:307 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 100 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:550 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2017/07939/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:550 av Jimmy Ståhl (SD) Trafikanalys Jimmy Ståhl har frågat mig vad jag tänker göra för att tillgodose att Trafikanalys statistik håller måttet. Frågan är föranledd av en skrivelse till mig från organisationen

Svarsdatum: 2018-01-09 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:550 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:549 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

PAGE 2 Dnr N2017/07938/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:549 av Jessica Rosencrantz (M) Självkörande fordon Jessica Rosencrantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta testverksamheten för självkörande fordon i allmän trafik

Svarsdatum: 2018-01-09 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:549 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:473 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:473 av Roland Utbult (KD) Höjda farledsavgifter Roland Utbult har frågat mig på vilket sätt jag ämnar genom regleringsbrev till Sjöfartsverket påverka myndigheten att ompröva sitt beslut om höjda farledsavgifter. Regeringen har ett tydligt mål att flytta gods från vägtransporter till järnväg

Svarsdatum: 2018-01-09 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:473 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:566 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2017/18:566 Det digitala utanförskapet av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) SVT Nyheter skrev den 9 januari om att ca 400 000 äldre personer i Sverige lever i ett digitalt utanförskap. Detta enligt forskningsprojektet Ung teknik, äldres vardag på Linnéuniversitetet. Enligt forskningen

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:566 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:565 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2017/18:565 Länsstyrelse med huvudansvar för ställföreträdare av Mikael Eskilandersson (SD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Under flera år har kritiken mot systemet med gode män, förvaltare och förordnade ställföreträdare varit ständigt återkommande. Vid tidigare diskussioner i civilutskottet har flera

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:565 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:564 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2017/18:564 Svenska myndigheters inköp av livsmedel av Magnus Oscarsson (KD) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) När Naturvårdsverket arrangerade en konferens i början av december serverades kyckling från Lettland, ett land där kycklingarna har mindre buryta, saknar dagsljus och utsätts för mer buller.

Inlämnad: 2018-01-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:564 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:563 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:563 Restaureringen av Hornborgasjön av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I december 2017 presenterades Naturvårdsverkets utredning av Hornborgasjöns restaurering. Syftet med restaureringen var att göra Hornborgasjön till en levande fågelsjö. Utredningen har därför tittat på

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:563 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:562 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:562 Livsmedelsverkets rekommendation gällande viltkött av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Livsmedelsverkets rekommendation är att konsumenter ska äta högst 500 gram rött kött per vecka, då de menar att det kan finnas en koppling mellan rött kött och tjock- och ändtarmscancer.

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:562 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:561 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:561 Handel med diktaturens Iran av Markus Wiechel (SD) till Statsrådet Ann Linde (S) Den senaste tidens omfattande protester mot den brutala regimen i Iran väcker ett antal relevanta frågor. Iran är sedan länge känt för att vara en strikt diktatur där grundläggande fri- och rättigheter är kraftigt

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2017/18:561 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:560 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:560 Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) En bild säger mer än tusen ord. De senaste dagarna har en bild på en kvinna som stolt trotsar slöjtvånget i Iran spridits på sociala medier. Efter ett videoklipp

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:560 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:559 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:559 Iraks oförmåga att garantera säkerheten i Kirkuk av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den 26 oktober lämnade undertecknad in en skriftlig fråga med anledning av de irakiska styrkornas Iranstödda angrepp mot KRG-regionen. Dessutom har Sverigedemokraterna till följd

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:559 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:557 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:557 Stöd till demonstranterna i Iran av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) De folkliga protesterna mot islamistdiktaturens Iran har pågått i många dagar nu. Under protesterna har den iranska regimen tagit till våld och genomfört godtyckliga arresteringar för att kväsa

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:557 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2017/18:306 av Jonas Sjöstedt (V)

Interpellation 2017/18:306 En mänsklig sjukförsäkring av Jonas Sjöstedt (V) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Många sjuka nekas i dag sjukpenning. Antalet avslag, liksom antalet överklaganden, har ökat tydligt de senaste åren. En viktig bidragande orsak är regeringens press på Försäkringskassan att verka

Inlämnad: 2018-01-08 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:306 av Jonas Sjöstedt (V) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:531 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2017/ 07900/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:531 av Emma Wallrup (V) Kontroll av järnvägsunderhållet Emma Wallrup har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att stärka Trafikverkets redovisning gällande vilka effekter på tillförlitligheten

Svarsdatum: 2018-01-08 Frågeställare: Emma Wallrup (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:531 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:519 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:519 av Birgitta Ohlsson (L) Korruption i EU-landet Rumänien Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt regeringen kommer att verka för att beivra korruptionen i Rumänien samt att skarpare granska att inte EU-medel försnillats. Sverige

Svarsdatum: 2018-01-08 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:519 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:502 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/ 07650 /BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:502 av John Widegren (M) Sveaskog John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att Sveaskog efterlever riksdagens beslut att bolaget ska bedrivas på affärsmässig

Svarsdatum: 2018-01-08 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:502 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:558 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2017/18:558 Åtgärder mot otillbörlig påverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) En riksdagsledamot och central representant för ett av regeringspartierna har nyligen riktat allvarliga anklagelser mot det egna partiet gällande att ledande företrädare för partiet skulle

Inlämnad: 2018-01-08 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:558 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:538 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2017/ 02740 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:538 av Birgitta Ohlsson (L) Lågt valdeltagande hos individer med intellektuell funktionsnedsättning Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser att initiera satsningar inför valet 2018 med syfte att

Svarsdatum: 2018-01-05 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:538 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 87 kB)

Interpellation 2017/18:305 av Sofia Damm (KD)

Interpellation 2017/18:305 Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran av Sofia Damm (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) I januari 2017 hölls en interpellationsdebatt i riksdagen med anledning av mina frågor till utrikesministern om Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran, som då nyligen

Inlämnad: 2018-01-04 Svarsdatum: 2018-01-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:305 av Sofia Damm (KD) (pdf, 89 kB)