Dokument & lagar (64 354 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1882 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05550/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1882 av Lars Mejern Larsson (S) Fungerande tågtrafik mellan våra huvudstäder Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att fortsätta dialogen med den norska infrastrukturministern om vikten av en fungerande

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1882 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1880 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05552/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1880 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Trafiksatsningar i södra Älvsborg Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag och regeringen avser att satsa på tågsträckan Göteborg–Borås med anledning av att Trafikverket

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1880 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1874 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/05465/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1874 av Cecilia Widegren (M) Postnord Cecilia Widegren har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att alla, oavsett var man bor i Sverige, ska ha tillgång till postleveranser från Postnord

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1874 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1871 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03349/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1871 av Sten Bergheden (M) Flytten av myndigheter Sten Bergheden har frågat mig varför ingen stad i Skaraborg var aktuell när det fattades beslut om att flytta myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Det

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1871 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1865 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/04769FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1865 av Lars Mejern Larsson (S) Nordiskt samarbete kring färdtjänsten Lars Mejern Larsson har frågat hur statsrådet avser att agera i översynen av Nordisk konvention om socialt bistånd och

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1865 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1861 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03348/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1861 av Maria Malmer Stenergard (M) Omlokalisering av statliga jobb till nordöstra Skåne Maria Malmer Stenergard har frågat mig när jag och regeringen kommer att flytta statliga jobb till nordöstra Skåne och vilka

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1861 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1857 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/05419/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1857 av Betty Malmberg (M) Jämställt företagande Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att den nuvarande diskussionen om vinster i välfärden inte ska påverka graden

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1857 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1853 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04735/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1853 av Saila Quicklund (M) Åtgärder mot fetma och låg fysisk aktivitet Saila Quicklund har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att främja mer av fysisk aktivitet bland barn och unga med fokus

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1853 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1852 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1852 av Ulla Andersson (V) Regeringens engagemang för Fikru Maru Ulla Andersson har frågat mig om jag, till följd av att rättegången återigen blivit försenad, avser vidta några ytterligare åtgärder för att få Fikru Maru frisläppt. Sverige

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1852 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (doc, 59 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1852 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1851 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01637/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1851 av Mats Pehrsson (L) Arbetsförmedlingens dyra konsultprojekt Mats Pehrsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder med anledning av att Arbetsförmedlingen under den

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1851 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1848 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1848 av Markus Wiechel (SD) Turkiets missbruk av Interpol Markus Wiechel har frågat mig om jag och Sverige har agerat eller har för avsikt att agera kraftfullt mot Turkiets missbruk av Interpol och varför Sverige i sådana fall inte har

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1848 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 48 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:1 KRG-regionens folkomröstning om självständighet av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den samlade kurdiska befolkningen utgör sannolikt mellan 25 och 30 miljoner människor. Detta gör den till den största etniska grupp i världen som formellt saknar ett eget land. När

Inlämnad: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1869 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05440/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1869 av Nina Lundström (L) Hinder för tågförbindelsen Stockholm–Oslo Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tågtrafiken mellan Stockholm och Oslo ska kunna fortsätta att utvecklas

Svarsdatum: 2017-09-11 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1869 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1855 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05406/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1855 av Monica Haider (S) Trygga järnvägsövergångar Monica Haider har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa tryggheten vid järnvägsövergångarna. I Sverige finns det cirka 6 800

Svarsdatum: 2017-09-11 Frågeställare: Monica Haider (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1855 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1850 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05386/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1850 av Sten Bergheden (M) Upprustning av Kinnekullebanan Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att se till att våra mindre järnvägsbanor och Kinnekullebanan verkligen får den upprustning

Svarsdatum: 2017-09-11 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1850 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1849 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05385/SUBT Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1849 av Sten Bergheden (M) Långa väntetider för uppkörning för körkort Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att minska de långa väntetiderna för att få en tid för uppkörning. Jag vill inledningsvis betona att

Svarsdatum: 2017-09-11 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1849 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1847 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05360/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1847 av Nina Lundström (L) Tvärförbindelse Södertörn i Stockholms län Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att den nödvändiga Tvärförbindelse Södertörn inte ska försenas eller stoppas. Den

Svarsdatum: 2017-09-11 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1847 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1846 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05359/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1846 av Nina Lundström (L) Väg 225 Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka trafiksäkerheten på väg 225. Nina Lundström har tidigare i år ställt samma fråga och jag

Svarsdatum: 2017-09-11 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1846 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1836 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/04724/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Synpunkter alt vidi på delning lämnas till Miriam Söderström, miriam.soderstrom@regeringskansliet.se, ankn 59720, senast den 5 september kl 15.00. Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1836 av Tomas Tobé (M) om åtgärder för ungdomar

Svarsdatum: 2017-09-11 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1836 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1918 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2016/17:1918 Nystartsjobb av Annika Qarlsson (C) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Nystartsjobben är en av de arbetsmarknadsåtgärder som forskare lyfter fram som en bra insats och som verkligen ökar förutsättningarna för dem som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete.

Inlämnad: 2017-09-11 Svarsdatum: 2017-09-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1918 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 75 kB)