Dokument & lagar (66 795 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:987 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:987 En explosionsartad ökning av nätdroger av Cecilia Widegren M till Socialminister Annika Strandhäll S Fentanylanaloger skördade över 100 liv under 2017, enligt Rättsmedicinalverket RMVTyvärr fortsätter drogen att ta människors liv. Därför har polisen i Västra Götaland åter gått ut och varnat för drogen

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:987 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:986 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2017/18:986 Tillsynen över och transparensen hos Folkbildningsrådet av Jan R Andersson M till Statsrådet Anna Ekström S Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen vars uppgift det är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund.

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:986 av Jan R Andersson (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2017/18:425 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:425 Vinster i välfärden av Jörgen Warborn M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Kritiken från Lagrådet angående regeringens förslag om vinster i välfärden var inte nådig. Enligt Lagrådet har förslaget inte beretts ordentligt, det är oklart om syftet med förslaget uppnås och det kan stå i strid med

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-04-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:425 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2017/18:424 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2017/18:424 Välfärdsutredningen av Helena Bouveng M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Lagrådet har nu granskat regeringens och Vänsterpartiets förslag till att begränsa vinster i välfärden och gör bedömningen att det inte är ett bra förslag. Den kritik som Lagrådet riktar mot förslaget handlar bland annat

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-04-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:424 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2017/18:423 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2017/18:423 Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S ROT- och RUT-avdragen har varit framgångsfaktorer i Sverige. Svarta jobb har blivit vita, vilket alla vinner på: kunder och arbetstagare samt offentlig sektor genom ökade skatteintäkter.

Inlämnad: 2018-03-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:423 av Anette Åkesson (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2017/18:422 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2017/18:422 Åtgärder mot stöldligor av Mikael Oscarsson KD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Villainbrotten har ökat med 43 procent på tio år. I Uppsala är situationen ännu värre, där har inbrotten ökat med 60 procent bara under de senaste två åren. 277 inbrott genomfördes 2017. Enligt

Inlämnad: 2018-03-08 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:422 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 101 kB)

Interpellation 2017/18:421 av Julia Kronlid (SD)

Interpellation 2017/18:421 Biståndet till palestinska myndigheten av Julia Kronlid SD till Statsrådet Isabella Lövin MP Förra året riktades stark kritik mot att Sverige, Nederländerna, Danmark och Schweiz indirekt stöttat ett kvinnocenter på Västbanken som namngivits efter Dalal Mughrabi, som deltog i ett terrordåd i

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-23 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2017/18:421 av Julia Kronlid (SD) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2017/18:420 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2017/18:420 Privatisering av statliga vägar av Anders Åkesson C till Statsrådet Tomas Eneroth S En vägsträcka motsvarande halva jordens omkrets så många mil allmän/statligt förvaltad väg i landet vill Trafikverket av besparingsskäl privatisera och överlåta på boende längs vägen. Detta enligt uppgifter förmedlade

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-20 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:420 av Anders Åkesson (C) (pdf, 84 kB)

Interpellation 2017/18:419 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2017/18:419 Miljömärkningen Svanen av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Per Bolund MP Information är en grundbult för att konsumenter och företag ska kunna göra medvetna val. Därför är bland annat kvalitets- och miljömärkningar oerhört viktiga. Med gemensamma certifieringssystem som exempelvis

Inlämnad: 2018-03-08 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:419 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:930 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 01448/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:930 av Christian Holm Barenfeld M Åtgärder för förbättrat företagsklimat Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förbättra företagsklimatet i Sverige så att fler kan anställa

Svarsdatum: 2018-03-08 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:930 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:924 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 01445/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:924 av Erik Andersson M Jämställt företagande Erik Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka det kvinnliga företagandet så att fler jobb kan skapas. Regeringen anser att en mångfald

Svarsdatum: 2018-03-08 Frågeställare: Erik Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:924 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:911 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/01422/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:911 av Lotta Finstorp M Generationsskifte bland företag Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att stimulera fler att bli företagare, inklusive anställda och andra som planerar att ta

Svarsdatum: 2018-03-08 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:911 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:873 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/01412/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:873 av Lars Beckman M Bristfälliga konsekvensutredningar Lars Beckman har frågat civilministern vilka åtgärder han avser att vidta för att fler konsekvensanalyser ska bli bättre. Arbetet inom regeringen är så

Svarsdatum: 2018-03-08 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:873 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:834 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/01270/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:834 av Lars Beckman M Statliga företags medlemskap i branschorganisationer Lars Beckman har frågat mig om jag och regeringen tillämpar några fasta principer när det gäller styrningen av vilka branschorganisationer

Svarsdatum: 2018-03-08 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:834 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 92 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:999 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2017/18:999 Färre välfärdsföretag av Katarina Brännström M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 7 mars släppte Svenskt Näringsliv en undersökning som visar att antalet företagsamma i Sveriges välfärdssektor kraftigt minskar, och även i mitt hemlän Kronoberg ser vi att företagsamheten går ned

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-19 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:999 av Katarina Brännström (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:996 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2017/18:996 Behov av fler ledarhundar av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Lena Hallengren S I dagens läge finns det inte tillräckligt med ledarhundar för att tillgodose behovet av ledarhundar. Att en person i behov av ledarhund inte har möjlighet att få sitt behov tillgodosett har stor inverkan för den enskildes

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2017/18:996 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:985 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2017/18:985 Otryggheten i Lysekil av Lars-Arne Staxäng M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under den senaste tiden har det varit oroligt i Lysekil i Bohuslän. Det har förekommit oroligheter med ungdomsgäng som stört ordningen genom att bland annat störa träningar och matcher i en idrottshall

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:985 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:984 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2017/18:984 Sälmask längs Skånekusten av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Situationen för rov- och matfisken torsk är allvarlig. I det östra beståndet, där den så kallade Östersjötorsken finns, har Ices svårt att ge rekommendationer för fastställandet av fiskekvoter eftersom beståndet

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:984 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:983 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:983 En ny kapitalskatt av Cecilia Widegren M till Finansminister Magdalena Andersson S Den internationella konjunkturen är stark, vilket faller väl ut för Sverige som är en stark, exportberoende nation där handel betyder mycket för arbetskraften och välfärden. Finansminister Andersson har vid flertalet tillfällen

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:983 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:982 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:982 Företagare i välfärden av Lars Beckman M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Nyföretagandet i Sveriges välfärdssektor sjönk kraftigt under det senaste året, enligt siffror från Svenskt Näringsliv. Det finns grund att anta att regeringens ambition att stävja mångfalden inom välfärden

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-19 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:982 av Lars Beckman (M) (pdf, 74 kB)