Dokument & lagar (65 800 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:544 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2017/ 07937 /DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:544 av John Widegren (M) Offentlig upphandling av livsmedel John Widegren har frågat mig hur jag och regeringen avser att höja kvaliteten på livsmedel som upphandlas offentligt inom skola och äldreomsorg. Rätt

Svarsdatum: 2018-01-04 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:544 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:537 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2017/ 07908/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:537 av Åsa Coenraads (M) Långsiktighet i jordbruksstödet Åsa Coenraads har frågat mig om det är statsrådets och regeringens avsikt att ge EU:s medlemsländer möjligheten att inom ramen för CAP införa olika former

Svarsdatum: 2018-01-04 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:537 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:536 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2017/ 07904/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:536 av John Widegren (M) EU-stöd till lantbrukare John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att EU-stöden betalas ut i tid och avser man att kompensera

Svarsdatum: 2018-01-04 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:536 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:533 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2017/07902/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:533 av John Widegren (M) Myndighet för jakt och viltvård John Widegren har frågat mig om det inte är på tiden att jakt och viltvård får en egen myndighet. Jaktlagsutredningen lämnade ett delbetänkande Viltmyndighet

Svarsdatum: 2018-01-04 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:533 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:556 av Gunilla Svantorp (S)

Fråga 2017/18:556 Den nationella planen för transportsystemet av Gunilla Svantorp (S) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) I Försvarsberedningens rapport som presenterades dagarna före jul påtalas att våra förbindelser västerut är ”av existentiellt intresse för både Sverige och Finland”. Aktuellt avsnitt i Försvarsberedningens

Inlämnad: 2018-01-04 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:556 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:526 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2017/07829/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:526 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Utökad möjlighet till skyddsjakt även i Skåne Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om jag och regeringen är beredd att utöka möjligheten till skyddsjakt på årskalvar av kron-

Svarsdatum: 2018-01-03 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:526 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:555 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2017/18:555 Kommunala beslut och säkerhetspolitiska intressen av Sofia Damm (KD) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) För en tid sedan var frågan om kommuners självbestämmande aktuell när det skulle beslutas huruvida det ryska företaget Gazprom skulle få tillstånd att nyttja svenska hamnar vid byggandet

Inlämnad: 2018-01-03 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:555 av Sofia Damm (KD) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:554 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:554 Stödet till brottsoffer av Sten Bergheden (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Enligt en granskning av Sveriges Radio (den 31 december 2017) får allt färre personer som anmäler brott hjälp av Brottsofferjouren. Sedan 2014 har direktförmedlingen från polisen minskat med

Inlämnad: 2018-01-03 Svarsdatum: 2018-01-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:554 av Sten Bergheden (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:553 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:553 Höjning av bränsleskatter av Sten Bergheden (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I valrörelsen 2014 sa finansminister Magdalena Andersson följande till Expressen den 17 augusti 2014: ”Det är jättedyrt att tanka bensin som det är, vi ser inget behov av att höja bensinskatten. Däremot

Inlämnad: 2018-01-03 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:553 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:529 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2017/02485/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:529 av Lars Beckman (M) Etableringstiden för nyanlända Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att korta etableringstiden för nyanlända och minska

Svarsdatum: 2018-01-02 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:529 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:528 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2017/02484/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:528 av Lars Beckman (M) Aktivitet vid långtidsarbetslöshet Lars Beckman har frågat mig om jag anser att det i en kommun som enligt Arbetsförmedlingens egen statistik har 400 långtidsarbetslösa

Svarsdatum: 2018-01-02 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:528 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:527 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:527 av Lotta Johnsson Fornarve (V) Situationen i Togo och den svenska samvetsfången Issifou Seidou Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att de mänskliga rättigheterna i Togo ska respekteras och för

Svarsdatum: 2018-01-02 Frågeställare: Lotta Johnsson Fornarve (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:527 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:525 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:525 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Felaktig visumhantering på svenska ambassader Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen arbetar för att säkerställa dels en fungerande och rättssäker visumhantering

Svarsdatum: 2018-01-02 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:525 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:522 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2017 /07823/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:522 av John Widegren (M) Betande fåglar John Widegren har frågat mig hur jag avser att minska problematiken med betande fåglar. Jag är medveten om att skadorna i vissa områden kan bli mycket omfattande genom

Svarsdatum: 2018-01-02 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:522 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:500 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2017 /07647/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:500 av Jens Holm (V) Koldioxidbedövning vid slakt av grisar Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att sätta ett slutdatum och fasa ut koldioxidbedövning vid slakt av grisar. Enligt

Svarsdatum: 2018-01-02 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:500 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:497 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till ri ksdagen Svar på fråga 2017/18:497 av Amineh Kakabaveh (V) Mänskliga rättigheter i Iran Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förmå den iranska regimen att utveckla ett rättssystem som respekterar mänskliga rättigheter och

Svarsdatum: 2018-01-02 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:497 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:552 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Fråga 2017/18:552 Regelverket för ledarhund av Carina Ståhl Herrstedt (SD) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Ett viktigt och många gånger livsavgörande hjälpmedel för funktionsnedsatta är ledarhund. I dag råder det stor brist på ledarhundar till synskadade, och väntetiden kan vara mer än tre år. Sverigedemokraterna

Inlämnad: 2018-01-02 Svarsdatum: 2018-01-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2017/18:552 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2017/18:304 av Margareta Larsson (-)

Interpellation 2017/18:304 Vanvård inom svensk psykiatri av Margareta Larsson (-) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Många fantastiska framsteg har skett det senaste århundradet när det gäller behandling av fysiska sjukdomar som hiv, cancer och infektionssjukdomar. Den svenska sjukvården står sig väl i

Inlämnad: 2017-12-29 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:304 av Margareta Larsson (-) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2017/18:303 av Margareta Larsson (-)

Interpellation 2017/18:303 Läkemedelskostnader inom psykiatrin av Margareta Larsson (-) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Den andel människor i vårt land som diagnostiserats med bland annat adhd, autism och aspberger har ökat i en omfattande skala de senaste tio åren. Detta är problematiskt eftersom många

Inlämnad: 2017-12-29 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:303 av Margareta Larsson (-) (pdf, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:486 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2017/01711/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:486 av Mikael Oscarsson (KD) Ledning för ett starkare försvar Mikael Oscarsson har frågat mig när jag avser fatta beslut alternativt lägga fram en proposition för att Försvarsmakten ska kunna påbörja en omlokalisering

Svarsdatum: 2017-12-29 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:486 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 83 kB)