Dokument & lagar (62 877 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1173 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02095/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1173 av Lars-Arne Staxäng (M) Pensionärers vinprovningar Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser verka för att ett förslag lämnas om en översyn av den svenska alkohollagstiftningen

Svarsdatum: 2017-04-13 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1173 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1228 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2016/17:1228 Vitrysslands parasitlag och Sveriges agerande av Sofia Damm (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den senaste tidens protester i Vitryssland (Belarus) har varit de största på många år. Runt om i landet har människor gått ut för att manifestera sitt missnöje med den så kallade parasitlagen

Inlämnad: 2017-04-13 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1228 av Sofia Damm (KD) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:453 av Jens Holm (V)

Interpellation 2016/17:453 Illegal jakt på rovdjur av Jens Holm (V) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Rovdjuren, som står högst upp i näringskedjan, spelar en viktig roll för våra ekosystem. För att våra ekosystem även i framtiden ska vara hållbara med en rik biologisk mångfald bör de stora rovdjuren tillåtas

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:453 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1210 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1210 av Tina Acketoft (L) Tina Acketoft har frågat mig om hur jag avser att se till att Diskrimineringsombudsmannen utreder fler fall av diskriminering mot bland annat romer. I ett öppet och solidariskt samhälle ska den som utsatts för diskriminering få hjälp att hävda sina rättigheter, men

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1210 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1208 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00923/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1208 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Skogen och miljöbalken Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag och regeringen har initierat ett arbete att föra in skogen under miljöbalken. Jag vill inleda

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1208 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1206 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00930/Ee Till riksdagen Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Svar på fråga 2016/17:1206 av Lars Mejern Larsson (S) Elnätspris i tätort och glesbygd Lars Mejern Larsson har frågat om jag är villig att se över möjligheten till fortsatt samprissättning, och kan det ur ett

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1206 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1196 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2017/01048/DISK Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1196 av Tina Acketoft (L) Romernas historia Tina Acketoft har frågat mig hur jag avser att se till att vitboken och kunskapen om romernas historia sprids i både Sverige och andra länder. Liksom

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1196 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1195 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1195 av Faradj Koliev (S) Stigmatisering av ekonomiskt utsatta människor Faradj Koliev har frågat mig och regeringen om vilka åtgärder vi avser vidta för att bekämpa fördomar om ekonomiskt utsatta personer. Jag håller med om att det är ett allvarligt problem att arbetslösa och ekonomiskt utsatta

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Faradj Koliev (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1195 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1192 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2017/01038/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1192 av Lars Beckman (M) Statliga mediers avslöjande av enskilda medborgare Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan åtgärd i syfte

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1192 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1185 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/01644/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1185 av Lars-Arne Staxäng (M) Könssegregation i den svenska skolan Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka könssegregation i den svenska skolan. Precis som Lars-Arne

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1185 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1183 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/01642/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1183 av Tina Ghasemi (M) Kunskap i skolor för att bemöta hedersförtryck Tina Ghasemi har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att se till att berörd personal på Sveriges skolor

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1183 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1182 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1182 av Lotta Johnsson Fornarve (V) Handel med västsahariska produkter Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag anser att svenska myndigheter eller statligt ägda bolag, utifrån EU-domstolens dom, kan ge finansiellt stöd eller garantier

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Lotta Johnsson Fornarve (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1182 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 51 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1178 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00513/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1178 av Lena Asplund (M) Spridning av försvarets materiel och förnödenheter Lena Asplund har frågat mig om jag avser att verka för att Försvarsmaktens materiel och förnödenheter i ökad utsträckning sprids i landet,

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1178 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1177 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00512/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1177 av Lena Asplund (M) Försvarsmaktens samlade luftförsvarsförmåga Lena Asplund har frågat mig hur jag ser på betydelsen av det flygburna radarsystemets framtid och om jag avser att i närtid verka för att beslut

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1177 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1176 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00882/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1176 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Boverkets byggregler gällande energi Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig när och på vilket sätt jag kommer att agera för att säkerställa att Boverkets

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1176 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1162 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00835/Ke M2017/00836/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1162 Glyfosat och 2016/17:1163 Sveriges hållning till genmodifierade grödor av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig dels hur jag ser på den Europeiska

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1162 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1161 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1161 av Ellen Juntti (M) Förseningar av polishuset i Rinkeby Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att kriminalitet och otrygghet inte förhindrar byggandet av polishuset i Rinkeby. Polismyndigheten har beslutat att det ska byggas ett nytt polishus i

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1161 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1157 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02478/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1157 Svampangrepp på skog Johan Hultberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att förändra skogsvårdslagen eller växtskyddslagstiftningen så att det blir möjligt för samhället att, genom till exempel

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1157 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1241 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1241 Höjd resolutionsavgift av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Mycket kort efter att regeringen drog tillbaka förslaget om finansskatt så presenterade regeringen ett nytt förslag om höjd resolutionsavgift. Förslaget är ett resultat av en överenskommelse med

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1241 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1239 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1239 Hiv och andra smittsamma sjukdomar av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Regeringen har valt att halvera det statliga stödet till arbetet mot hiv och andra smittsamma sjukdomar. Halveringen av det statliga stödet skedde därtill utan att dialog förts med vare sig Folkhälsomyndigheten

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1239 av Jenny Petersson (M) (pdf, 92 kB)