Dokument & lagar (63 907 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1682 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03795/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1682 av Maria Malmer Stenergard (M) Gårdsförsäljning av öl och vin Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska kunna bli

Svarsdatum: 2017-06-30 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1682 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1673 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/05686/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1673: av Markus Wiechel (SD) Hantering av personer som anses vara säkerhetshot Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa att personer som anses vara en säkerhetsrisk

Svarsdatum: 2017-06-30 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1673 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 51 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1669 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05669/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1669 av Sten Bergheden (M) Utvärdering av promillegränsen på sjön Sten Bergheden har frågat infrastrukturministern om hon tänker ta initiativ till att göra någon form av utvärdering och uppföljning

Svarsdatum: 2017-06-30 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1669 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1668 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03747/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1668 av Cecilia Widegren (M) Gemensam nationell läkemedelslista i långbänk Cecilia Widegren har frågat mig vad jag och regeringen väntar på samt när vi avser att lägga fram en proposition om en nationell

Svarsdatum: 2017-06-30 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1668 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1638 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/05584/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1638 av Robert Hannah (L) Hot och våld mot kristna asylsökande på asylboenden Robert Hannah har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen arbetar för att säkerställa att asylsökande inte blir

Svarsdatum: 2017-06-30 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1638 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1631 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01651/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1631 av Lars Beckman (M) Riksdagens mål om vargstammen Lars Beckman har frågat mig hur jag följer upp att Naturvårdsverket och länsstyrelserna verkar för att nå riksdagens beslut när det gäller att utbredningsområdet

Svarsdatum: 2017-06-30 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1631 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1707 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1707 Språkkrav på hälso- och sjukvårdspersonal av Cecilia Widegren (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Hälso- och sjukvården, inklusive tandvården, är generellt sett reglerade yrken, som en del av kvalitetssäkringen inom vården. Samtidigt ställer detta krav på Socialstyrelsen

Inlämnad: 2017-06-30 Svarsdatum: 2017-07-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1707 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1706 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1706 Nedlagda våldtäktsanmälningar av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Enligt en artikel i Svenska Dagbladet den 17 juni lägger den svenska polismyndigheten varje dag ned i genomsnitt 13 ärenden som rör försök till våldtäkt alternativt fullbordad våldtäkt. Av artikeln framgår

Inlämnad: 2017-06-30 Svarsdatum: 2017-07-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1706 av Betty Malmberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1705 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1705 SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sjöräddningssällskapet (SSRS) och SOS Alarm håller på att förhandla fram nya avtal som ska börja gälla vid årsskiftet. Enligt det nya förslaget till avtal som har lagts fram av SOS Alarm kommer

Inlämnad: 2017-06-30 Svarsdatum: 2017-07-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1705 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1652 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04349/KSR Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1652 av Josef Fransson (SD) Oseriösa företagare i EU Josef Fransson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stävja möjligheterna för oseriösa företagare att etablera sig i olika EU-länder. För

Svarsdatum: 2017-06-29 Frågeställare: Josef Fransson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1652 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1643 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04348/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1643 av Jörgen Warborn (M) Regelförenklingar Jörgen Warborn har frågat mig om jag och regeringen avser att införa ett sådant regelförenklingsmål för Sverige som inom EU-arbetet. För att svenska

Svarsdatum: 2017-06-29 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1643 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1642 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1642 av Pål Jonson (M) Ökat stöd till Ukraina Pål Jonson har frågat utrikesminister Margot Wallström om möjligheten att hjälpa Ukraina med olika former av medicinskt stöd med anledning av den pågående konflikten i östra Ukraina. Arbetet

Svarsdatum: 2017-06-29 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1642 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1623 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04362/FF Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1623 av Sofia Fölster (M) Brott mot företagare Sofia Fölster har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen tänker vidta för att säkra tryggheten för landets företagare. En snarlik fråga har nyligen besvarats av statsrådet Anders

Svarsdatum: 2017-06-29 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1623 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1615 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/04264/FÖF Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1615 av Lars-Arne Staxäng (M) om vattenförsörjning Lars-Arne Staxäng har frågat inrikesministern vilka åtgärder han avser att vidta för att säkra den svenska vattenförsörjningen. Frågan har överlämnats till mig. Ansvaret

Svarsdatum: 2017-06-29 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1615 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 34 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1704 av Robert Halef (KD)

Fråga 2016/17:1704 Konfiskering av syrianska egendomar i Turkiet av Robert Halef (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Alltsedan 1960-talet har ett stort antal syrianer flytt från Turkiet på grund av etnisk och religiös diskriminering och förföljelse. Över en halv miljon syrianer har tagit sin tillflykt

Inlämnad: 2017-06-29 Svarsdatum: 2017-07-13 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1704 av Robert Halef (KD) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1703 av Christina Höj Larsen (V)

Fråga 2016/17:1703 Av- och utvisningar till Afghanistan av Christina Höj Larsen (V) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Svenska Dagbladet skriver den 28 juni att Afghanistans flyktingminister Sayed Balkhi och vice flyktingminister Alema Alema vädjar till hela EU att stoppa av- och utvisningarna

Inlämnad: 2017-06-29 Svarsdatum: 2017-08-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1703 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Fråga 2016/17:1702 Seriestölder av Carl-Oskar Bohlin (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sommaren är här, och med den följer tyvärr två saker som invånarna i Dalarna har att oroa sig över. Dels sjunker den polisiära bemanningen, dels ökar stölderna av bland annat båtmotorer och annan egendom. Vid ett samtal

Inlämnad: 2017-06-29 Svarsdatum: 2017-07-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1701 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1701 Utbyggnad av E6:an i Skåne av Hans Wallmark (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Allt som oftast korkar vägarna igen i Skåne på grund av hård trafikbelastning. Detta gäller särskilt E6:an och då i synnerhet under morgnar och eftermiddagar, då bilpendlare är på väg till och från jobbet. På

Inlämnad: 2017-06-29 Svarsdatum: 2017-07-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1701 av Hans Wallmark (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1700 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1700 Ombyggnaden av Arlanda av Hans Wallmark (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) I november 2016 undertecknade statsrådet Anders Ygeman ett avtal med USA som möjliggör passkontroll redan i Sverige. Det gör inresan i USA snabbare och smidigare. Det är steg i rätt riktning för att utöka utbytet

Inlämnad: 2017-06-29 Svarsdatum: 2017-07-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1700 av Hans Wallmark (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1699 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:1699 Lantmäteriets handläggningstider av Ewa Thalén Finné (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Trots ett rekordhögt byggande den senaste tiden blir bostadskrisen i Sverige allt värre. Behovet av nya bostäder bedöms vara 710 000 fram till år 2025, och enligt en nyligen publicerad enkät från Boverket

Inlämnad: 2017-06-29 Svarsdatum: 2017-07-19 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1699 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 79 kB)