Dokument & lagar (64 354 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1917 av Per Åsling (C)

Fråga 2016/17:1917 Tillväxtanalys av Per Åsling (C) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) I december 2015 frågade jag statsrådet Damberg om utvecklingen av myndigheten Tillväxtanalys och dess lokalisering till Östersund. Statsrådet försäkrade mig då att någon omlokalisering av myndigheten

Inlämnad: 2017-09-11 Svarsdatum: 2017-09-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1917 av Per Åsling (C) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:625 Vinstbegränsning i skolan av Maria Stockhaus (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Den 3 september 2017 meddelade regeringen att man tillsammans med Vänsterpartiet gjort en överenskommelse om att ”stoppa vinster i välfärden”. Beslutet bygger bland annat på Reepalus hårt

Inlämnad: 2017-09-08 Svarsdatum: 2017-09-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1844 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01628/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1844 av Hans Hoff (S) Arbetsmiljöverkets ansvar Hans Hoff har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser agera för att säkerställa att Arbetsmiljöverket agerar när det kommer

Svarsdatum: 2017-09-08 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1844 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1843 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01147/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1843 av Hans Wallmark (M) Försvarsministerns bedömning av NBT-avtalet Hans Wallmark har frågat mig vilken bedömning jag gör av hur ett svenskt ratificerande av NBT-avtalet skulle påverka Sveriges existerande försvarssamarbeten

Svarsdatum: 2017-09-08 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1843 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1842 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/06796/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1842 av Lars Beckman (M) Falska konkurser Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att inte en falsk konkursansökan så lätt ska kunna göras i framtiden.

Svarsdatum: 2017-09-08 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1842 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1840 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2017 06791/POL Justitiedepartementet Migrationsminister Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17: 1840 av Lars Beckman (M) Sittdemonstration Lars Beckman har frågat mig hur jag säkerställer att de som fått avslag på sin asylansökan också lämnar landet. Det är viktigt att det råder ordning och reda i asylsystemet

Svarsdatum: 2017-09-08 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1840 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1834 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1834 Provisoriska pass av Boriana Åberg (M) Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de kontroller som krävs för att utfärda ett provisoriskt pass genomförs på ett korrekt sätt. Polismyndighetens verksamhet ska bedrivas i enlighet med lagar och bestämmelser och

Svarsdatum: 2017-09-08 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1834 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1916 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1916 Situationen i Burma av Lotta Finstorp (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) De religiösa spänningarna mellan muslimer och buddhister i Burma har, i kombination med väpnad konflikt mellan militär och lokal gerilla, resulterat i katastrof. Enligt Förenta nationernas flyktingorgan UNHCR

Inlämnad: 2017-09-08 Svarsdatum: 2017-09-20 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1916 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1915 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:1915 Nya uppgifter om bristande IT-säkerhet inom svenska myndigheter av Pål Jonson (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 8 september 2017 har regeringen nyligen mottagit en gemensam rapport från Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen

Inlämnad: 2017-09-08 Svarsdatum: 2017-09-20 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1915 av Pål Jonson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1914 av Andreas Carlson (KD)

Fråga 2016/17:1914 Försäkringskassans allt hårdare bedömning av LSS-stöd av Andreas Carlson (KD) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Den 8 september läser jag om Niclas, 28 år, i Jönköpings-Posten. Niclas har autism, självskadebeteende, aggressionsutbrott och svårbehandlad epilepsi. Han får mängder med anfall varje

Inlämnad: 2017-09-08 Svarsdatum: 2017-09-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1914 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1913 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1913 Personval för synskadade av Maria Malmer Stenergard (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Att kunna personrösta och att kunna göra det med bibehållen valhemlighet är viktiga demokratiska principer. Naturligtvis ska detta gälla alla röstande, även personer med synnedsättning.

Inlämnad: 2017-09-08 Svarsdatum: 2017-09-20 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1913 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1912 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1912 Bilpooler av Jessica Rosencrantz (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Ett ökat bildelande i Sverige har potential att minska och effektivisera bilresandet. Det är en utveckling som är positiv för både miljön och samhällsplaneringen i stort och som även ligger väl i linje med den ökade delningsekonomi

Inlämnad: 2017-09-08 Svarsdatum: 2017-09-20 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1912 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1911 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:1911 Översyn av beredskapslagstiftning av Andreas Norlén (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Vi lever i en orolig tid med ökade spänningar i vårt närområde. Tack vare överenskommelser mellan regeringen och flera oppositionspartier, som Moderaterna varit med och drivit fram, ökas resurserna

Inlämnad: 2017-09-08 Svarsdatum: 2017-09-20 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1911 av Andreas Norlén (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1910 av Andreas Norlén (M)

Fråga 2016/17:1910 Skjutövningar över Vättern av Andreas Norlén (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Vi lever i en orolig tid med ökade spänningar i vårt närområde. Tack vare överenskommelser mellan regeringen och flera oppositionspartier, som Moderaterna varit med och drivit fram, ökas resurserna till

Inlämnad: 2017-09-08 Svarsdatum: 2017-09-20 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1910 av Andreas Norlén (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1845 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/05358/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1845 av Nina Lundström (L) Trafikverket och digitalisering Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att statliga aktörer ska bidra och samverka till helhetslösningar

Svarsdatum: 2017-09-07 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1845 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1841 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01146/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1841 av Roger Richtoff (SD) Informationshantering vid statliga myndigheter Roger Richtoff har frågat mig om det finns adekvata rutiner för informationshantering på exempelvis Försvarets radioanstalt och om

Svarsdatum: 2017-09-07 Frågeställare: Roger Richtoff (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1841 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1839 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02032/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1839 av Per Lodenius (C) En moderniserad terrängkörningslag Per Lodenius har frågat mig varför Naturvårdsverket och övriga berörda myndigheter ännu inte fått i uppdrag att ta fram förslag till en moderni-serad

Svarsdatum: 2017-09-07 Frågeställare: Per Lodenius (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1839 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1838 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05307/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1838 av Anders Åkesson (C) Svensk sjöfarts konkurrenskraft Anders Åkesson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att på nytt stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Inom regeringen pågår

Svarsdatum: 2017-09-07 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1838 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1837 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04674//FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1837av Cecilia Widegren (M) om Hantering av känsliga hälsodata Cecilia Widegren (M) har frågat mig om jag och regeringen anser att det är rimligt att statliga myndigheter hanterar känsliga hälsouppgifter som inte

Svarsdatum: 2017-09-07 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1837 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1769 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/04968/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1769 av Margareta Cederfelt (M) Flygskatten Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att, och i så fall på vilket sätt, stödja flygnäringens initiativ för ett hållbart flyg. Flyget har stor betydelse

Svarsdatum: 2017-09-07 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1769 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)