Dokument & lagar (62 443 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1004 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00607/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1004 av Kristina Yngwe (C) Kommunala förbud mot biltvätt på gatan Kristina Yngwe har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att förändra lagstiftningen för att möjliggöra att enskilda kommuner kan

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1004 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1003 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1003 av Karin Enström (M) Utrikesministerns möte med Rysslands utrikesminister Karin Enström har ställt frågan om Georgien diskuterades under överläggningarna med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov den 21 februari 2017 i Moskva. Vi

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1003 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1002 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01484/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1002 Bilförlossningar av Lars Beckman (M) Lars Beckman har frågat mig vad jag kommer att vidta för åtgärder på kort sikt så att föräldrar kan känna sig trygga och säkra att föda barn oavsett

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1002 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:999 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01482/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:999 av Cecilia Widegren (M) Vårdbehandlingar som avgörs av bostadsort Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att Öppna jämförelser 2016 visar att de regionala skillnaderna

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:999 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:998 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01131/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:998 av Helena Bouveng (M) Skatteregler för delägare i fåmansföretag Helena Bouveng har frågat mig om jag kommer att lägga förslagen från Utredningen om översyn av 3:12-reglerna på riksdagens bord trots att förslaget

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:998 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:996 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/01760/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:996 av Tina Acketoft (L) Danmarks fiskeregler Tina Acketoft har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera med anled-ning av att Danmark gett tillstånd att fiska på ett sätt och inom ett områ-de som indirekt

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:996 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:995 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:995 av Pål Jonson (M) Utländska studenter vid svenska folkhögskolor Pål Jonson har frågat mig om regeringen avser verka för att Svenska institutet ska återuppta möjligheten att erbjuda stipendier genom friplatstermin för utlandsstudenter

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:995 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:994 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/01052/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:994 av Anneli Karlsson (S) Avslag från Skolinspektionen Anneli Karlsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att det ska ges möjlighet för kommunala skolor att skapa profilklasser. Låt mig först

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Annelie Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:994 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:993 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01100/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:993 av Maria Malmer Stenergard (M) Sveriges småföretagare Maria Malmer Stenergard har frågat mig om Miljöpartiets senaste besked om de föreslagna förändringarna av 3:12-reglerna innebär att jag och regeringen inte

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:993 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:992 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01099/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:992 av Gunilla Nordgren (M) Retroaktiv skattelagstiftning Gunilla Nordgren har frågat mig vilka lagstiftningsinitiativ eller andra generella åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av Skatteverkets rättsliga

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:992 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:991 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01438/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:991 av Utfallet av regeringens satsning på Socialstyrelsen (M) Jenny Petersson Jenny Petersson har frågat mig vad jag och regeringen kan redovisa avseende utfallet av satsningen rörande

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:991 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:989 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00359/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:989 av Pål Jonsson (M) Avspänning i relationen till Ryssland Pål Jonsson har frågat mig om jag kommer att verka för avspänning i relationen till Ryssland inom mitt politiska ansvarsområde. Efter Rysslands illegala

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:989 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:988 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01097/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:988 av Robert Hannah (L) Skatteverkets nya rättsliga vägledning Robert Hannah har med anledning av Skatteverkets rättsliga ställningstagande att en väsentlig förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:988 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:985 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:985 av Hans Linde (V) Civilsamhället i Israel Hans Linde har frågat statsrådet Lövin vilka initiativ Sverige tar som enskilt land, såväl som medlem i EU och FN, för att värna möjligheterna för civilsamhällesorganisationer att verka i

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:985 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:983 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:983 av Magnus Oscarsson (KD) Erkännande av Somaliland Magnus Oscarsson har frågat mig om jag avser ta initiativ till att Sveriges regering erkänner Somaliland som en suverän stat. Utvecklingen i Somalia har nyligen tagit ett viktigt

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:983 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:982 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02205/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:982 av Robert Hannah (L) Migrationsverkets icke utnyttjade boendeplatser på asylboenden Robert Hannah har frågat mig vad jag avser att göra för att Migrationsverkets boenden som i dag står tomma

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:982 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:981 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00358/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:981 av Hans Wallmark (M) Utökade möjligheter att mönstra Hans Wallmark har frågat mig om jag avser verka för att utöka möjligheterna att mönstra på flera platser i landet och om det i så fall är intressant att

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:981 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:980 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/01731/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:980 av Lars Tysklind (L) Utkastförbud Lars Tysklind har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att förbättra kontroll- och tillsynspraxis för att komma till rätta med problemet med

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:980 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:979 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01432/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:979 av Jenny Petersson (M) En nationell plan för sällsynta diagnoser Jenny Petersson har frågat mig om regeringen och jag, precis som myndigheten Tillväxtanalys, anser att det är dags att

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:979 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:978 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01095/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:978 av Thomas Finnborg (M) Ökade resurser till tullen Thomas Finnborg har frågat mig om jag inom ramen för mitt ansvarsområde i regeringen kommer att se till att Tullverket tillförs mer resurser och i så fall när. Jag

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:978 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)