Dokument & lagar (63 306 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1373 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02915/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1373 av Ann-Britt Åsebol (M) Ökande överbeläggningar inom vården Ann-Britt Åsebol har frågat mig hur jag och regeringen skyndsamt kommer att agera för att förebygga överbeläggningar på sjukhusen för att

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1373 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1372 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1372 av Roger Haddad (L) Säkerheten vid landets polisstationer Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta initiativ för att tillåta kontroller av besökare som ska in till polisens slutna eller skyddade delar. Inom ramen för befintlig lagstifting finns redan i dag möjlighet

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1372 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1371 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/03433/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1371 av Margareta Cederfelt (M) Näringslivets regelbörda Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag är bredd att vidta med anledning av det som hon anför i frågan om näringslivets behov

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1371 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1369 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1369 av Margareta Cederfelt (M) Sanktioner mot Vitryssland Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att vid utrikesministrarnas möte i Bryssel ta upp frågan om att återinföra de borttagna EU-sanktionerna gentemot Vitryssland

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1369 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1368 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 03430/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1368 av Sten Bergheden (M) Kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan Sten Bergheden har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att bygga bort flaskhalsar och därigenom öka kapaciteten på

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1368 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1367 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1367 av Karin Enström (M) Demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland Karin Enström har frågat mig vad jag har gjort och vad jag avser göra för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Den svenska regeringen för

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1367 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1366 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02155/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1366 av Maria Malmer Stenergard (M) Hotad rättssäkerhet Maria Malmer Stenergard har frågat inrikesministern vilka åtgärder statsrådet och regeringen avser att vidta med anledning av ökningen av de otillbörliga påtryckningarna.

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1366 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1363 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03379/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1363 av Lars Tysklind (L) Ett totalförbud mot bottentrålning Lars Tysklind har frågat mig om jag kommer att driva på för ett total-förbud mot bottentrålning och lägga förslag om detta i riksdagen. Som ansvarigt

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Lars Tysklind (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1363 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1362 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02121/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1362 av Helena Lindahl (C) Orättvisa villkor för återbetalning av elskatt Helena Lindahl har frågat mig om jag kommer att låta små och medelstora företag få samma förutsättningar som större elintensiva och/eller metallurgiska

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1362 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1360 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1351 Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet av Anders Hansson (M) och fråga 2016/17:1360 ID- kontrollerna vid Öresund av Gunilla Nordgren (M) Anders Hansson har frågat mig hur jag och regeringen tänker säkerställa att förstärkt gränskontroll kan genomföras utan att polisens brottsbekämpande

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1360 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1359 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01170/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1359 av Lotta Finstorp (M) Studsvikslagen Lotta Finstorp har frågat statsrådet Ibrahim Baylan om regeringen avser förlänga Studsvikslagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1359 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1358 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1358 från Beatrice Ask (M) om polisers rätt till kränkningsersättning Beatrice Ask har frågat mig om jag avser lämna ett tilläggsdirektiv till utredningen om ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner (dir. 2016:115), för att möjliggöra för fler

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1358 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1357 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02109/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1357 av Gunilla Nordgren (M) Översyn av reglerna för friskvårdsbidrag Gunilla Nordgren har frågat mig hur långt arbetet med den översyn som jag hänvisat till under det senaste året har kommit och när ett förslag gällande

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1357 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1356 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/03362/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1356 av Karin Svensson Smith (MP) Alkoholfri öl Karin Svensson Smith har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att den öl som säljs med benämningen alkoholfri verkligen är det. Det finns

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1356 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1354 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/02829/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1354 av Fredrik Christensson (C) om Hälsodata i Sverige Fredrik Christensson har frågat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern om han planerar att förtydliga vilken organisation som har det övergripande

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1354 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1353 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/02218/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1353 av Lena Emilsson (S) Kompensatoriska hjälpmedel vid högskoleprovet Lena Emilsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att underlätta för studenter med dyslexi

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Lena Emilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1353 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1350 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1350 Skäl för borttagande av ID- kontroller och svar på fråga 2016/17:1352 Information till polisen om borttagande av ID-kontrollerna av Anders Hansson (M) Anders Hansson har frågat mig vilken analys och slutsats som låg till grund för beslutet att ta bort ID-kontrollerna med beaktande av de siffror

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1350 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1348 Konsekvenserna av borttagande av ID-kontroller och fråga 2016/17:1349 Förstärkning av gränskontrollerna vid Öresund av Anders Hansson (M) Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder direkt för att säkerställa att det inte blir ett glapp i tiden mellan ID-kontrollernas

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1347 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1347 av Sofia Damm (KD) Sveriges agerande i Unesco Sofia Damm har frågat mig vad som ligger till grund för Sveriges beslut att i Unescos styrelse 2 maj i år rösta för resolutionen Occupied Palestine, om jag gjort bedömningen att resolutionen

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1347 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1346 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/02796/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1346 av Markus Wiechel (SD) Undernäring bland äldre Markus Wiechel har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att vända trenden med undernäring bland äldre, och hur denna grupp

Svarsdatum: 2017-05-17 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1346 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)