Dokument & lagar (62 877 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1236 En ny uppgraderad cancerstrategi av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sverige behöver en uppdaterad nationell cancerstrategi. Dessa ord kunde vara hämtade ur Moderaternas motion En ny nationell och samlad cancerstrategi . Men orden är hämtade direkt ur Cancerfondens

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1235 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1235 Mikroplaster i kosmetik av Johan Hultberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) För en tid sedan lade regeringen fram ett förslag om att förbjuda vissa mikroplaster i kosmetik. Effekten av förslaget kan starkt ifrågasättas eftersom produktionslagstiftning av detta slag bäst hör hemma på

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1235 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1234 av Nooshi Dadgostar (V)

Fråga 2016/17:1234 Bristfällig kvalitet i nybyggnation av Nooshi Dadgostar (V) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I bostadsbristens kölvatten skapas många svårigheter för både samhälle och individ. När desperationen efter en egen bostad blir allt större skapas en marknad för bostäder till varje pris. Den synliga

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1234 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1233 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2016/17:1233 Hushållsslavar av Amineh Kakabaveh (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Många i Sverige har läst om den sexslavhandel som Daish/IS bedriver med yazidiska kvinnor. Men vid sidan av terroristernas slavhandel finns det en vardaglig ekonomi av människohandel i Asien och Afrika, som framför

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1233 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1232 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:1232 Kopparstölder i Bohuslän av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) SR P4 Väst rapporterade förra veckan (den 4 april) om de omfattande kopparstölder som stoppar tågen i Bohuslän. Enligt SR P4 Väst är det en kopparstöldliga som ligger bakom de många kopparstölderna. Kopparstölderna

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1232 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:452 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:452 Trygghet för våldsutsatta personer av Lotta Finstorp (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Trygghetsutredningen överlämnade sitt betänkande till regeringen under sommaren 2015. Utredningen innehåller viktiga förslag för att skapa ökad trygghet för hotade och förföljda personer,

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:452 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1174 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1174 av Birgitta Ohlsson (L) Venezuelas brott mot demokratin Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att markera mot de brott mot demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatens principer som den venezuelanska regimen

Svarsdatum: 2017-04-11 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1174 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1168 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1168 av Lars-Arne Staxäng (M) Tullverkets befogenheter och 2016/17:1180 av Thomas Finnborg (M) Utförselkontroll av stöldgods Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ eller vidta några åtgärder för att se över Tullverkets befogenheter att förhindra utförsel av stöldgods

Svarsdatum: 2017-04-11 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1168 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1160 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1160 av Krister Hammarbergh (M) Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter Krister Hammarbergh har frågat mig hur jag avser agera i fråga om förslaget som lämnats i promemorian Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22) om att Myndigheten för samhällsskydd

Svarsdatum: 2017-04-11 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1160 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1156 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1156 av Margareta Cederfelt (M) Vitryssland, fråga 2016/17:1203 av Tina Acketoft (L) Övergrepp mot regimkritiker i Belarus samt fråga 2016/17:1175 av Hans Linde (V) Den ökade repressionen i Vitryssland/Belarus Margareta Cederfelt har

Svarsdatum: 2017-04-11 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1156 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1238 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1238 Kulturmiljöer på landsbygden av Sten Bergheden (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) I statsbudgeten för 2017 har regeringen avsatt 253 miljoner kronor till kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet fördelar i sin tur dessa pengar till landets länsstyrelser. På landsbygden

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1238 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1231 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2016/17:1231 Flyttavgifter på pensionsförsäkringskapital av Dennis Dioukarev (SD) till Statsrådet Per Bolund (MP) Fri konkurrens är grunden för en effektiv marknad. Om det finns hinder mot eller begränsningar av konkurrensen, vilka de än må vara, är risken att marknaden inte fungerar som den ska, och kostnaden

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1231 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1230 av Fredrik Eriksson (SD)

Fråga 2016/17:1230 Särskilda åtgärder efter terrordådet av Fredrik Eriksson (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Trots otaliga varningar under många år för att terrorattacker kan och förmodligen kommer att inträffa även i Sverige verkar inte regeringen ha tagit detta på fullt allvar,

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1230 av Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1229 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:1229 Säljakt av Fredrik Christensson (C) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I Västerhavets svenska vatten finns det 25 000 knubbsälar. År 2014 rapporterade Havs- och vattenmyndigheten att sälar orsakar ekonomiska skador för 33,3 miljoner kronor per år på infiskningsvärdet. Naturvårdsverket har

Inlämnad: 2017-04-11 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1229 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:451 SAS flytt av verksamhet utomlands av Jörgen Warborn (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) I början av februari månad kom beskedet att SAS flyttar delar av sin verksamhet utomlands. Ett luftfartstillstånd etableras på Irland, och operativa baser i Spanien och London

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SAS flytt av verksamhet utomlands

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1186 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01645/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1186 av Lars Beckman (M) Yrkesutbildningens år 2016 Lars Beckman har frågat mig på vilket sätt en uppföljning av satsningen yrkesutbildningens år har skett. Gymnasieskolans yrkesprogram är

Svarsdatum: 2017-04-10 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1186 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1170 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på frågor 2016/17:1170 Inre utlänningskontroll och 2016/17:1171 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell (M) Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för att fler inre utlänningskontroller genomförs i Sverige och om jag kan redogöra för hur stor effektivitetsförbättringen

Svarsdatum: 2017-04-10 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1170 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1165 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01540/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1165 av Ida Drougge (M) Asylsökande ungdomars möjlighet att läsa klart påbörjad gymnasieutbildning Ida Drougge har frågat mig om vad regeringen gör för att säkerställa att alla 18-åringar

Svarsdatum: 2017-04-10 Frågeställare: Ida Drougge (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1165 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1086 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/00761/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1086 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Reduktionsplikt i stället för flygskatt Jonas Jacobsson Gjörtler (M) har frågat mig varför jag

Svarsdatum: 2017-04-10 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1086 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 50 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1227 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1227 EU-stöd för utbyggnad av tankstationer för vätgas av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Vätgas är ett alternativt drivmedel som kan framställas från förnybara energikällor. Drivmedel för transporter som utgörs av vätgas tillsammans med bränslecellsteknik minskar transporternas

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1227 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB)