Dokument & lagar (63 226 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1379 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1379 Sveriges framtid som välfärdsnation av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I höstas föreslog utredaren Ilmar Reepalu ett vinsttak för privata välfärdsföretag. Han fick också ett tilläggsdirektiv om att titta på hur olika kvalitetsmått kan förbättra vård, skola och omsorg.

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1379 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1378 av Amir Adan (M)

Fråga 2016/17:1378 Fokus på kvalitet i välfärden av Amir Adan (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Det måste gå att ställa kvalitetskrav i sjukvård och skola för att förbättra välfärden. Men när Ilmar Reepalu presenterade sista delen i sin välfärdsutredning fanns inga konkreta förslag på kvalitetsmått. Detta

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1378 av Amir Adan (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1377 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1377 Handelshinder i tivolibranschen av Lars Beckman (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Värmlands handelskammare har ett flertal företag bland sina medlemmar som äger och driver tivoliverksamhet både i Sverige och i Norge, och nedanstående problem rör de svenska företag som driver tivoliverksamhet

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1377 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1375 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1375 Ökade resurser till Tullverket av Thomas Finnborg (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Tullens beslag vid våra gränser har ökat kraftigt på senare år, och i dag är även handeln med insmugglade varor som vapen, narkotika och alkohol betydande. Tullverket är en viktig del av samhällets

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1375 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:515 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2016/17:515 Automatisk gemensam vårdnad vid barnets födelse av Mikael Eskilandersson (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Sverigedemokraterna har under många år motionerat om att ge barn rätten till båda sina föräldrar redan från födseln, alltså en automatisk gemensam vårdnad

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:515 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:513 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:513 Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin av Erik Ottoson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Under senare år har tekniken kring obemannade luftfartyg (drönare) utvecklats fort. Den civila delen av drönarindustrin är nu en alltmer växande och högteknisk

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:513 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:512 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2016/17:512 Mahr och andra äktenskapsförordsliknande avtal av Mikael Eskilandersson (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Mahr är en muslimsk sedvänja i samband med äktenskap, och den består av två delar. Den ena är att en summa betalas till brudens familj i samband med

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:512 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:511 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2016/17:511 Borgerlig vigsel med något extra av Mikael Eskilandersson (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Under senare år har efterfrågan på borgerlig vigsel ökat, och samhällsutveckling i stort går mot mer individuellt anpassade erbjudanden på olika områden. Dock finns

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:511 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1339 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/03287/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1339 av Jessica Rosenkrantz Säkerställande av vägnätet för BK4 Jessica Rosenkrantz har frågat mig på vilket sätt jag ämnar agera för att säkerställa att det är riksdagens motiv till lagen som nu antagits som

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1339 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1338 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/04036/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1338 av Beatrice Ask (M) Brist på förvarsplatser hos Migrationsverket Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att öka antalet förvarsplatser och säkerställa

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1338 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1336 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1336 De skärpta gränskontrollerna och det lokala polisarbetet av Hans Wallmark (M) Hans Wallmark har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra att de skärpta gränskontrollerna går ut över den lokala polisens arbete i Skåne. De senaste årens samhällsutveckling ställer stora

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1336 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1335 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1335 Gränskontroller mellan Sverige och Danmark av Hans Wallmark (M) Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen avser att fortsatt föra dialog med den danska regeringen för att förhindra införandet av skärpt dansk gränskontroll mellan Sverige och Danmark. Det nordiska samarbetet är ett

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1335 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1332 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00972/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1332 av Ali Esbati (V) Arbetsförmedlingens hantering av sanktioner mot personer med aktivitetsstöd Ali Esbati har, mot bakgrund av en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Ali Esbati (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1332 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1331 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1331 av Karin Enström (M) Det svenska stödet till minhantering Karin Enström har frågat mig hur jag avser se till att det svenska stödet till minhantering leder till ett minskat hot från minor, klusterammunition och andra explosiva lämningar

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1331 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1330 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1330 av Karin Enström (M) Rysslands förste vice industriminister Karin Enström har frågat mig vad som diskuterades på mötet med Rysslands förste vice industriminister Gleb Nikitin. Som Karin Enström känner till ligger det inte i Sveriges

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1330 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1329 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01154/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1329 av Kristina Yngwe (C) Kemiska ämnen i byggmaterial Kristina Yngwe har frågat mig vad jag avser att göra för att stärka skyddet mot skadliga ämnen i byggmaterial. Att minska riskerna med kemikalier i

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1329 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1328 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2017/03233/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1328 av Jens Holm (V) Konsekvensanalys inför försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet Jens Holm har frågat mig om jag såg till att regeringen gjorde någon analys av de sociala och miljömässiga

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1328 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1326 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/04019/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1326 av Thomas Finnborg (M) Reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare Thomas Finnborg har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta några åtgärder – och i så fall när – med

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1326 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1325 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 03236/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1325 av Jessica Rosencrantz (M) Infrastruktur och terrorism Jessica Rosencrantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att vår infrastruktur och vårt transportsystem används som

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1325 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1324 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1324 av Thomas Finnborg (M) Ökade befogenheter till polisen Thomas Finnborg (M) har frågat mig om jag bedömer att polisen bör få tillgång till vägtullarnas liveflöden och i så fall, vilka åtgärder jag avser att vidta för att det ska bli möjligt. Utgångspunkten för arbetet mot terrorism är den

Svarsdatum: 2017-05-10 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1324 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)