Dokument & lagar (68 077 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1472 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/01311/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1472 av Jamal El-Haj S Livslångt lärande Jamal El-Haj har frågat mig hur jag avser att agera för att få till stånd den breda samverkan kring strukturomvandling och fördelningspolitik som efterlyses.

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1472 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1470 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/02357/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1470 av Markus Wiechel SD Det kommunala utjämningssystemet Markus Wiechel har frågat mig om jag eller regeringen avser att vidta åtgärder för att säkerställa att det ställs krav på att kommuner som erhåller stöd genom det kommunala

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1470 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1469 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1469 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1468 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1468 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1467 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1467 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1466 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1466 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1465 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1465 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1464 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1464 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1463 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1463 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1462 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1462 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1461 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1461 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1460 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1460 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1459 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1459 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1458 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1458 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1457 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1457 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1456 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1456 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1455 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1455 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1454 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1454 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1452 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Svar på fråga 2017/18:1452 av Maria Malmer Stenergard M Behovet av ett reformerat strandskydd Maria Malmer Stenergard har frågat mig om regeringen bytt fot i frågan om behovet av att reformera strandskyddet och om inte, vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att luckra upp strandskyddet. Inledningsvis vill jag framhålla

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1452 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1450 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03310/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1450 av Jeff Ahl Nedstängning av moskéer Jeff Ahl har frågat mig om jag och regeringen är beredd att vidta åtgärder som nedstängning av moskéer och utvisning av imamer för att bekämpa islamismens utbredning i

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jeff Ahl (-)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1450 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)