Dokument & lagar (62 443 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:977 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:977 av Cassandra Sundin (SD) Nordiskt Arktis-samarbete om näringslivsutveckling Cassandra Sundin har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för Sveriges delaktighet i det nordiska Arktissamarbetet om näringslivs-utveckling. Regeringen

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:977 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:975 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01431/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:975 av Johan Hultberg (M) Översyn av alkohollagen Johan Hultberg har frågat mig om jag avser att se över alkohollagen och dess tillämpning i syfte att göra lagstiftningen bättre anpassad

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:975 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:974 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/0142/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:974 av Jenny Petersson (M) Klinisk forskning och läkemedelsprövningar Jenny Petersson har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag kommer att förbättra klimatet för klinisk forskning

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:974 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:973 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:973 av Tina Acketoft (L) Glastaket i Asien Tina Acketoft har frågat mig hur jag avser att agera för att bistå de unga kvinnor i Asien som kämpar för att krossa glastaket. I Asien finns flera exempel på inflytelserika kvinnliga ledare.

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:973 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:972 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi01093/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:972 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Konsekvensanalys av kilometerskatten Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag avser att ta fram en konsekvensanalys inför nästa förslag om kilometerskatten och dess påverkan på svensk

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:972 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:971 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00587/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:971 av Lars-Axel Nordell (KD) Fortsatt biodrift av busstrafiken Lars-Axel Nordell har frågat vad jag avser göra för att andelen biodriv-medel i driften av bussar och andra tunga fordon ska

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Lars-Axel Nordell (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:971 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:968 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01089/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:968 av Pål Jonson (M) Tullen i Hån Pål Jonson har frågat mig om jag kan verifiera att tullstationen i Hån även fortsättningsvis kommer att vara öppen på natten. Enligt vad jag har erfarit från Tullverket har myndigheten

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:968 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:967 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01419/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:967 av Jenny Petersson (M) Ökad försäljning av antibiotika för barn Jenny Petersson har frågat mig vilka konkreta åtgärder och analyser regeringen och jag avser att vidta i och med den ökade

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:967 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:965 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01417/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:965 av Cecilia Widegren (M) Larm från tillsynsmyndighet Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s )tillsynsrapport för 2016, och vilka

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:965 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1067 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1067 Miljösmarta hastighetsbeslut av Cecilia Widegren (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Att kunna färdas över landsbygden innebär för unga människor en ökad frihet. Det är inte alltid kollektivtrafiken räcker till utanför tätorter. Därför är ungas tillgång till komplement till dessa färdmedel

Inlämnad: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1067 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1057 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1057 Regeringens översyn av barnpornografibrottet av Ellen Juntti (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet Anders Ygeman angående barnpornografibrottet. I svar på fråga 2016/17:804 framgår det att regeringen har initierat en översyn

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1057 av Ellen Juntti (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1056 Polisens arbete mot brott i sociala medier av Ellen Juntti (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Det blir allt vanligare att vuxna tar kontakt med barn i sociala medier för ett sexuellt syfte. Det finns flera exempel då ägare till dessa plattformar har lämnat information till polisen om personer

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1055 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2016/17:1055 Tidsåtgång för att få svenskt personnummer av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I dagsläget kan det ta åtta veckor för den som har arbetskraftsinvandrat att få svenskt personnummer. Väntan på beslut att få personnummer från Skatteverket är tid och resurser

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1055 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1054 Säkra vägar för motorcyklar av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Enligt statistik från Sveriges Motorcyklister dödades 37 personer i olyckor med motorcykel förra året. De flesta svenska vägar är byggda och anpassade för personbilar. Vissa konstruktioner som är till för att

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2016/17:371 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2016/17:371 Företrädaransvaret av Larry Söder (KD) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I slutet av februari dömdes en person, Johan, av Högsta förvaltningsdomstolen till att betala för sin kompis skattefusk. Johan var styrelseledamot i ett budföretag och Johans kompis som ägde bolaget blåste

Inlämnad: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:371 av Larry Söder (KD) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:370 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:370 Effekter av flygskatten av Jessica Rosencrantz (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har som ambition att införa en flygskatt i Sverige under 2018. Skatten förväntas inbringa ungefär 1,8 miljarder kronor till staten och tilltaget motiveras med att flyget ska stå för

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:370 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:369 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2016/17:369 IS-återvändare av Roger Haddad (L) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Liberalerna har under lång tid lyft frågan om höjda och skärpta straff för personer som begår terroristbrott. Vi har också drivit frågan om lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Inlämnad: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:369 av Roger Haddad (L) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1027 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01846/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1027 av Erik Ottoson (M) Vinterunderhållet på statliga vägar Erik Ottoson har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att återupprätta en fullt fungerande och väldimensionerad snöröjning

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1027 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1018 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1018 av Beatrice Ask (M) Situationen på Nationellt forensiskt centrum Beatrice Ask har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att säkerställa att handläggningstiderna vid Nationellt forensiskt centrum kraftigt minskas. Ärendetillströmningen till Nationellt forensiskt centrum (NFC) vid

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1018 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1017 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01804/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1017 av Emma Wallrup (V) Utredning om särskilda persontransporter Emma Wallrup har frågat mig när jag bedömer att en utredare kommer att utses för samordning av särskilda persontransporter. Regeringen

Svarsdatum: 2017-03-14 Frågeställare: Emma Wallrup (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1017 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 30 kB)