Dokument & lagar (64 559 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:66 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:66 Fler enkla jobb av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Statskontoret har gjort en utvärdering av beredskapsjobben, en åtgärd som regeringen införde 2017 för att tillgodose behovet av fler enkla jobb. Satsningen innebär att de statliga myndigheterna

Inlämnad: 2017-10-04 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:66 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:65 av Stig Henriksson (V)

Fråga 2017/18:65 Försvarsmakt för demokrati av Stig Henriksson (V) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Försvarsmakten brukar ofta framhålla att man skyddar de demokratiska värdena. Det heter, som man skriver på sin hemsida, att ”vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi

Inlämnad: 2017-10-04 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:65 av Stig Henriksson (V) (pdf, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:36 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:36 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) EU:s framtid Ulrika Karlsson har frågat mig vad regeringen anser i frågan om EU:s framtid, hur regeringen tänker driva sin linje i EU-kretsen och hur regeringen avser förankra sin linje på hemmaplan. Det

Svarsdatum: 2017-10-03 Frågeställare: Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:36 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:35 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:35 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Förankring inför det sociala toppmötet Ulrika Karlsson har frågat mig om mötets syfte och hur jag och regeringen ämnar att i Sveriges riksdag förankra det som regeringen kommer att driva på detta möte. Toppmötet

Svarsdatum: 2017-10-03 Frågeställare: Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:35 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:34 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:34 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Transnationella listor i Europaparlamentsval Ulrika Karlsson har frågat mig om min och regeringens ståndpunkt om transnationella listor i val till Europaparlamentet. Hon har även ställt en fråga om

Svarsdatum: 2017-10-03 Frågeställare: Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:34 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:33 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:33 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Förankring av brexitförhandlingarna Ulrika Karlsson har angående förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU, frågat mig dels hur Europeiska kommissionens förankringsprocess med EU-rådet sker i

Svarsdatum: 2017-10-03 Frågeställare: Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:33 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:31 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03679/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:31 av Gunilla Nordgren (M) Lotteriförsäljning till skuldsatta Gunilla Nordgren har frågat mig hur många undantag från kreditförbudet som har meddelats sedan bestämmelsen infördes 2004 och om jag är beredd att verka

Svarsdatum: 2017-10-03 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:31 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:10 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/05748/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:10 av Isabella Hökmark (M) Kvoter för torskfisket Isabella Hökmark har frågat mig om jag kan garantera att regeringen inte accepterar att kvoterna för torskbeståndet sätts på en högre nivå än vad ICES rekommenderar. Enligt

Svarsdatum: 2017-10-03 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:10 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:63 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2017/18:63 Klimateffekten av regeringens reviderade flygskatt av Rickard Nordin (C) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) I samband med budgetpropositionen för 2018 meddelade regeringen att man avser att införa en nationell flygskatt. Detta trots mycket omfattande kritik från en majoritet av remissinstanserna,

Inlämnad: 2017-10-03 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:63 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:62 av Yasmine Posio Nilsson (V)

Fråga 2017/18:62 Övergreppen mot rohingyer av Yasmine Posio Nilsson (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den muslimska folkgruppen rohingya i Myanmar kallas ofta för världens mest förföljda folk. De utgör ca 1 miljon människor och ses, trots att de bott i landet i århundraden, inte som fullvärdiga medborgare.

Inlämnad: 2017-10-03 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:62 av Yasmine Posio Nilsson (V) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:61 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:61 Folkomröstningen i Katalonien av Markus Wiechel (SD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Söndagen den 1 oktober höll den regionala regeringen i Katalonien en folkomröstning om självständighet. Omröstningen är omstridd och har ansetts vara olaglig enligt såväl den spanska regeringen som

Inlämnad: 2017-10-03 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:61 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:60 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2017/18:60 Folkomröstningen i Katalonien av Tina Acketoft (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Efter söndagens folkomröstning i Katalonien är omvärlden kritisk till den spanska regeringens agerande. Medier rapporterar om den våldsamma brutalitet som de röstande möttes av vilket resulterade i hundratals

Inlämnad: 2017-10-03 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:60 av Tina Acketoft (L) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:59 av Edward Riedl (M)

Fråga 2017/18:59 Arlandas preclearance av Edward Riedl (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Förutsättningen för att en flygplats ska få en preclearance för resor till USA är att minst ett amerikanskt flygbolag trafikerar flygplatsen. Två amerikanska bolag – United och Delta Airlines – har trafikerat Arlanda,

Inlämnad: 2017-10-03 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:59 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:64 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:64 Kostnader för av- och utvisningar av Johan Forssell (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Arbetet med verkställighet av av- och utvisningar kan vara mycket kostsamt. Det framgår av en artikel i Svenska Dagbladet den 26 september 2017. Artikeln rör en man som skulle utvisas

Inlämnad: 2017-10-02 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:64 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:58 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:58 Statskontorets utvärdering av polisen av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Statskontorets rapport Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Delrapport 2 – om den nya organisationens genomslag (2017:10) bekräftar att Polismyndigheten har stora problem.

Inlämnad: 2017-10-02 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:58 av Tomas Tobé (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:57 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:57 Förenkling för vägsamfällighetförening av Cecilia Widegren (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Sverige har en rad samfällighetsföreningar. Samfällighetsföreningar motsvaras av ägartyp "62: Samfäll. o. Sambruk.", och fastighetstypen kan vara en rad möjliga. En samfällighet

Inlämnad: 2017-10-02 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:57 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:56 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:56 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Inre utlänningskontroll är ett viktigt verktyg för polisen i arbetet för att uppmärksamma personer som vistas olovligen i landet. Dessvärre har vi sett en kraftig minskning vad gäller

Inlämnad: 2017-10-02 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:56 av Johan Forssell (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:55 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:55 Statliga bolag och reklamkampanjer av Cecilia Widegren (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Den senaste tiden har bland annat över 50 helsidesannonser som ingår i en nationell reklamkampanj från Systembolaget spridits över landet. Där tar Systembolagets ledning ställning mot gårdsförsäljning

Inlämnad: 2017-09-29 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:55 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:54 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:54 Vargstammen av Lars Beckman (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Om vi ska ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför allt i de län som berörs

Inlämnad: 2017-09-29 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:54 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:53 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:53 Rekrytering till polisutbildningen av Roger Haddad (L) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Regeringen har nyligen uttalat att fler ska antas till polisutbildningen i landet. Ett av de uppdrag som pekas ut riktas till Rekryteringsmyndigheten som hanterar Försvarsmaktens och

Inlämnad: 2017-09-29 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:53 av Roger Haddad (L) (pdf, 65 kB)