Dokument & lagar (63 699 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1537 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/03962/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1537 av Lars Beckman (M) Byggstart av infrastrukturprojekt Lars Beckman har frågat mig hur många projekt jag bedömer får igångsättningstillstånd under 2017 av de projekt som är utredda och klara och som enbart

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1537 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1536 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2017/02570/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1536 av Lars Beckman (M) Dåliga resultat för införandet av krav på personalliggare Lars Beckman har frågat närings- och innovationsministern om han anser att det är rimligt att införa fler krav på småföretagare, som

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1536 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1535 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2017/01451/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1535 av Lars Beckman (M) Utsatthet för enskild medborgare vid publicering Lars Beckman har frågat mig om jag anser att de åtgärder som en enskild kan vidta i samband med public service-företagens webbpubliceringar

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1535 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1533 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/02598/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1533 av Betty Malmberg (M) Fortbildning för digital kompetens Betty Malmberg har frågat mig vad jag kommer vidta för åtgärder för att befintliga lärare ska fortbildas i användandet av digitala hjälpmedel i

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1533 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1532 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/03960/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1532 av Lars Beckman (M) Tillgänglighet på nattåg Lars Beckman har frågat mig på vilket sätt jag följer upp att personer med en funktionsnedsättning kan resa med nattåg till och från Norrbotten. Jag vill framhålla

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1532 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1531 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03422/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1531 av Sten Bergheden (M) Försöksverksamhet med gårdsförsäljning Sten Bergheden har frågat mig om jag och regeringen är beredda att som ett första steg ompröva min och regeringens hållning och tillåta försöksverksamhet

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1531 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1529 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1529 av Jan R Andersson (M) Sveriges agerande gentemot EU-domstolen avseende svenskt snus Jan R Andersson har frågat mig om hur jag avser agera gentemot EU-domstolen när det gäller frågan om det generella försäljningsförbudet av svenskt

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1529 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1527 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1527 av Lars-Arne Staxäng (M) Trygghet i socialt utsatta områden Lars-Arne Staxäng har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder eller initiativ han avser att vidta för att öka tryggheten, särskilt för kvinnor, i socialt utsatta områden i Sverige. Frågan har överlämnats

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1527 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1526 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2017/02565/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1526 av Jamal El-Haj (S) De rikas skatteflykt Jamal El-Haj har frågat mig om vilka åtgärder, utöver de många som redan vidtagits, jag avser att vidta för att komma till rätta med de rikas skatteflykt. Arbetet med att

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1526 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1525 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/01467/Ee M2017/01498/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1506 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Gotländsk elförbindelse och 2016/17:1525 av Per Åsling (C) En ny elkabel mellan Gotland och fastlandet Jesper Skalberg Karlsson

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1525 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1522 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1522 av Sofia Arkelsten (M) Djurpolisens arbetsuppgifter Sofia Arkelsten har, med anledning av regeringens beslut den 1 juni 2017 om lagrådsremissen Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet, frågat mig om de arbetsuppgifter som ska ligga

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1522 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1521 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/02601/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1521 av Lotta Finstorp (M) Fjärrundervisning Lotta Finstorp har frågat utbildningsministern hur han och regeringen ser på fjärrundervisning och hur han avser att underlätta för sådan undervisning.

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1521 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 51 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1519 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/03956/TIF N2017/04054/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1519 av Gunnar Hedberg (M) Byggstart för fyrspår mellan Uppsala och Stockholm och svar på fråga 2016/2017:1554 av Gustaf Lantz (S) Näringslivspolitiska konsekvenser vid utebliven satsning

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Gunnar Hedberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1519 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1518 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00833/RS Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1518 av Hans Wallmark (M) Möjligheterna att skydda totalförsvarets intressen Hans Wallmark har frågat mig om det fortsatt är regeringens och min bedömning att den parlamentariska kommitté som brett ska se över

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1518 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1517 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00832/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1517 av Lotta Olsson (M) Allas möjlighet att göra militärtjänst Lotta Olsson har frågat mig om jag anser att de som inte har godkända betyg i kärnämnen från gymnasiet skulle kunna utbildas till goda soldater

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1517 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1515 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1515 Återbetalningskrav av bistånd som finansierar terrorism samt fråga 2016/17:1516 Villkorande av bistånd till Palestina av Boriana Åberg (M) Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att svenska biståndspengar

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1515 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1514 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1514 av Erik Ottoson (M) Ursprungsmärkning av olja Erik Ottoson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att införa en spårbar ursprungsmärkning av oljeprodukter. Jag tolkar din fråga som att du avser märkning av oljans geografiska

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1514 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1513 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/04974/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1513 av Johan Forssell (M) Migrationsverkets utredningsintervjuer Johan Forssell har frågat mig vilka initiativ eller åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att Migrationsverkets bedömningar

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1513 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1512 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02551/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1512 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Ny nationell flygskatt Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om förslaget till en ny nationell flygskatt är i enlighet med Miljömålsberedningens förslag om att fokusera på skärpta

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1512 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1511 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/04973/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1511 av Jamal El-Haj (S) Preskriptionstider för brott Jamal El-Haj har frågat mig om jag avser att ta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan generell åtgärd när det gäller preskriptionstider

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1511 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)