Dokument & lagar (65 026 träffar)

Interpellation 2017/18:174 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:174 Preclearance på Arlanda av Edward Riedl (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) I en skriftlig fråga till Tomas Eneroth pekade jag på riskerna med införandet av en flygskatt i förhållande till förhandlingen om amerikansk preclearance på Arlanda. Regeringen har

Inlämnad: 2017-11-17 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:174 av Edward Riedl (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2017/18:173 av Sotiris Delis (M)

Interpellation 2017/18:173 Den grekiska minoriteten i Albanien av Sotiris Delis (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Himara är en region i Albanien som ligger i landets södra del som huvudsakligen bebos av etniska greker som är en stor minoritet i landet. Albanska regimer och ledare har historiskt

Inlämnad: 2017-11-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:173 av Sotiris Delis (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2017/18:172 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2017/18:172 Ett utvidgat tjänstemannaansvar av Lars-Arne Staxäng (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Det finns i dag ett behov av en översyn av den lagstiftning som berör statliga och kommunala tjänstemän och deras tjänstemannaansvar. Det enskilda tjänstemannaansvaret regleras

Inlämnad: 2017-11-17 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:172 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2017/18:171 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2017/18:171 Migrationsverkets skulder till kommunerna av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) I samband med frågestunden den 19 oktober 2017 frågade jag statsrådet Heléne Fritzon om Migrationsverkets skulder till kommunerna för mottagandet av ensamkommande. Statsrådet svarade att

Inlämnad: 2017-11-17 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:171 av Boriana Åberg (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:283 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06978/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:283 av Johan Löfstrand (S) Trafiksäkerhet för mc-förare Johan Löfstrand har frågat mig hur jag och regeringen tänker agera för att förbättra trafiksäkerheten för mc-förare. Ökad trafiksäkerhet för motorcyklister

Svarsdatum: 2017-11-20 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:283 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:280 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06953/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:280 av Roland Utbult (KD) De akuta problemen med järnvägen Roland Utbult har frågat mig vad jag avser att göra för att motverka nedmonteringen av det svenska regionala järnvägsnätet och bidra till att få järnvägen

Svarsdatum: 2017-11-20 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:280 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:254 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06866/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:254 av Erik Ottosson (M) Uppföljning av kollektivtrafiklagen Erik Ottoson har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen har vidtagit för att åtgärda de brister i tillämpningen av kollektivtrafiklagen

Svarsdatum: 2017-11-20 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:254 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:213 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/06745/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:213 av Cecilia Widegren (M) Stärkt hovhälsa med skyddad yrkestitel Cecilia Widegren har frågat mig när och på vilket sätt som jag kommer se till att stärka och höja kvaliteten inom hovslagaryrket, till exempel

Svarsdatum: 2017-11-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:213 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 35 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:292 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2017/18:292 Den svenska vargstammen av Åsa Coenraads (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Hur stor den svenska vargstammen ska vara är en fråga som berör och upprör många. Enligt ett riksdagsbeslut 2013 ska den svenska vargstammen, för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus, uppgå till 170–270 individer.

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:292 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:291 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:291 Arbetsmarknadsutbildningar utifrån lokala och regionala behov av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsmarknadsutbildningarnas effekter är något som vi politiker har vänt och vridit på ett antal gånger. Efter en skriftlig fråga till

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:291 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:290 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2017/18:290 Försäkringsskydd vid utlandstjänst av Jan R Andersson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) De kvinnor och män som tjänar vårt lands intressen och som riskerar sin egen hälsa och säkerhet vid utlandstjänster förtjänar allt stöd som vi kan ge. Då håller det verkligen inte att det många

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:290 av Jan R Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:175 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:175 Fjärrstyrning och säkerhetspolitik av Edward Riedl (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Ett ökat hot från Ryssland och ett mer ansträngt säkerhetsläge i Östersjöområdet. Detta är en verklighet som har kommit att bli alltmer påtaglig på senare tid, och blocköverskridande försvarsöverenskommelser

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:175 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:262 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:262 av Amineh Kakabaveh (V) Irans behandling av fackliga ledare Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att förmå den Islamiska republiken Iran att sluta arrestera, misshandla och döma politiska och fackliga

Svarsdatum: 2017-11-17 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:262 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:253 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:253 av Boriana Åberg (M) Hemligstämplade löner bland svenska FN-anställda Boriana Åberg har frågat mig om hur jag och regeringen avser agera för att säkerställa att uppgifter om svenska FN-tjänstemäns inkomster ska lämnas till Skatteverket

Svarsdatum: 2017-11-17 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:253 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:239 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:239 av Jonas Sjöstedt (V) Sveriges engagemang för Jurij Dimitrijev Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att ta några initiativ dels för att Ryssland ska sluta inskränka organisationsfriheten, mot bakgrund av bland annat lagstiftning

Svarsdatum: 2017-11-17 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:239 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 47 kB)

Interpellation 2017/18:170 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2017/18:170 Vinstförbud av Maria Stockhaus (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Den 3 september 2017 meddelade regeringen att man tillsammans med Vänsterpartiet gjort en överenskommelse om att ”stoppa vinster i välfärden”. Beslutet bygger bland annat på Reepalus hårt kritiserade väldfärdutredning. Skolutvecklingstakten,

Inlämnad: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:170 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2017/18:169 av Karin Rågsjö (V)

Interpellation 2017/18:169 Ensamståendes rätt till assisterad befruktning av Karin Rågsjö (V) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Den nya lagen om assisterad befruktning via inseminering eller IVF kom den 1 april 2016 och gav ensamstående kvinnor samma lagliga rätt till assisterad befruktning som par hade

Inlämnad: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:169 av Karin Rågsjö (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:168 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2017/18:168 Ett svenskt veterancenter av Pål Jonson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Utredningen Svensk veteranpolitik – Ett ansvar för hela samhället (SOU 2014:27) föreslog att ett veterancenter för militär och civil personal bör upprättas. Veterancentret bör syfta till att stödja

Inlämnad: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-11-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:168 av Pål Jonson (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:166 av Ellen Juntti (M)

Interpellation 2017/18:166 Åtgärder mot utländska stöldligor av Ellen Juntti (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Varje år stjäl utländska stöldligor för miljarder kronor i Sverige. Ligorna misstänkt ligga bakom stora delar av villainbrotten, och enligt Villaägarnas Riksförbund har antalet

Inlämnad: 2017-11-15 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:166 av Ellen Juntti (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:165 av Anders Hansson (M)

Interpellation 2017/18:165 Bemanning i polisens lokalområden av Anders Hansson (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Polisens huvuduppgift är att ingripa mot och utreda brott samt att arbeta med brottsförebyggande insatser. För att tryggheten ska kunna öka är det viktigt att allmänheten

Inlämnad: 2017-11-15 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:165 av Anders Hansson (M) (pdf, 79 kB)