Dokument & lagar (509 träffar)

KU-anmälning 2016/17:31 (1125-2016/17) av Anti Avsan (M)

ANTI AVSAN Riksdagsledamot (M) 2017-01-27 Dnr 1125-2016/17 Till: Riksdagens konstitutionsutskott Inrikesministerns uttalanden om datalagring Bakgrund Efter att EU-domstolen i april 2014 hade ogiltig­förklarade "datalagringsdirektivet" genom den så kallade "Digital Rights-domen" upphörde Tele2

2017-01-27

KU-anmälning 2016/17:31 (1125-2016/17) av Anti Avsan (M) (pdf, 335 kB)

KU-anmälning 2016/17:30 (1123-2016/17) av Cecilia Magnusson (M)

CECILIA MAGNUSSON Riksdagsledamot (M) 2017-01-27 Dnr 1123-2016/17 Kulturministerns debattartikel om reklamskatten I en debattartikel från slutet av sommaren framhöll kulturminister Alice Bah Kuhnke att regeringen fattat beslut om att reklamskatten ska avvecklas med början år 2017 (DN, "Alice Bah Kuhnke

2017-01-27

KU-anmälning 2016/17:30 (1123-2016/17) av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 71 kB)

KU-anmälning 2016/17:29 (1111-2016/17) av Sofia Arkelsten (M)

SOFIA ARKELSTEN Riksdagsledamot (M) 2017-01-26 Dnr 1111-2016/17 Begäran om granskning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 7 i budgetpropositionen Bakgrund I budgetpropositionen för 2017 utgiftsområde 7 skriver regeringen att "Regeringen delar upp sin resultatredovisning på de sex

2017-01-26

KU-anmälning 2016/17:29 (1111-2016/17) av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 207 kB)

KU-anmälning 2016/17:28 (1097-2016/17) av Olof Lavesson (M)

OLOF LAVESSON Riksdagsledamot (M) 2017-01-25 Dnr 1097-2016/17 Statsrådet Helene Hellmark Knutsson ställningstagande i debatten om SVT produktionen "Kvinnorna på Fröken Fridmans tid" I dagarna har det pågått en offentlig debatt om forskningen bakom SVT-produktionen "Kvinnorna på Fröken Frimans tid". Bland

2017-01-25

KU-anmälning 2016/17:28 (1097-2016/17) av Olof Lavesson (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälning 2016/17:27 (822-2016/17) av Niclas Malmberg (MP)

NICLAS MALMBERG Riksdagsledamot (MP) 2016-12-14 Dnr 822-2016/17 Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av tidigare migrationsminister Tobias Billströms uttalande gällande de som arbetat som tolkar i samband med Sveriges militära insats i Afghanistan I juli 2012 begärde 24 personer som arbetat

2016-12-14

KU-anmälning 2016/17:27 (822-2016/17) av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 94 kB)

KU-anmälning 2016/17:26 (781-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson Riksdagsledamot (M) 2016-12-09 Dnr 781-2016/17 Begäran om granskning av statsrådet Per Bolunds (MP) agerande i samband med regeringsbeslut beträffande Natura 2000-anmälan den 11 augusti 2016 Regeringen beslutade den 31 augusti 2015 att till Europeiska kommissionen föreslå att

2016-12-09

KU-anmälning 2016/17:26 (781-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 701 kB)

KU-anmälning 2016/17:25 (769-2016/17) av Stefan Svanström (KD)

STEFAN SVANSTRÖM Riksdagsledamot (KD) 2016-12-08 Dnr 769-2016/17 Hemställan till Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av statsråden Helene Hellmark Knutsson och Mikael Dambergs agerande avseende beslut om statens kommande investering i Nobel Center i Stockholm Den 23 november meddelade statsråden

2016-12-08

KU-anmälning 2016/17:25 (769-2016/17) av Stefan Svanström (KD) (pdf, 79 kB)

KU-anmälning 2016/17:24 (738-2016/17) av Erik Ottoson (M)

ERIK OTTOSON Riksdagsledamot (M) 2016-12-05 Dnr 738-2016/17 Begäran om granskning av infrastrukturministerns ansvar för oegentligheter kring statssekreterares resor DN uppdagade i sin granskning av infrastrukturminister Anna Johanssons statssekreterare att denne nästan uteslutande reste i business class vid

2016-12-05

KU-anmälning 2016/17:24 (738-2016/17) av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB)

KU-anmälning 2016/17:23 (662-2016/17) av Katarina Brännström (M)

KATARINA BRÄNNSTRÖM Riksdagsledamot (M) 2016-11-25 Dnr 662-2016/17 Hemställan om granskning av regeringens senfärdighet att fatta beslut i överklaganden av strandskyddsärenden . Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade 2014-11-11 om ett utvidgat strandskydd till 200 meter på land runt ett flertal

2016-11-25

KU-anmälning 2016/17:23 (662-2016/17) av Katarina Brännström (M) (pdf, 87 kB)

KU-anmälning 2016/17:22 (260-2016/17) av Mattias Karlsson (SD)

MATTIAS KARLSSON Riksdagsledamot (SD) 2016-10-26 Dnr 260-2016/17 Hemställan om granskning av statsminister Stefan Löfven Nazismens brott mot mänskligheten får aldrig falla i glömska, och dess gärningar får aldrig förminskas. Detta torde vara en ordning och omständighet som är angelägen för alla att

2016-10-26

KU-anmälning 2016/17:22 (260-2016/17) av Mattias Karlsson (SD) (pdf, 144 kB)

KU-anmälning 2016/17:21 (381-2016/17) av Birgitta Ohlsson (L)

BIRGITTA OHLSSON Riksdagsledamot (L) 2016-10-24 Dnr 381-2016/17 Till konstitutionsutskottet Statsministerns användning av ordet diktatur Statsminister Stefan Löfven har inför sitt besök i Saudiarabien vidhållit att han inte avser att beteckna Saudiarabien som en diktatur. Enligt SVT säger han (20/10):

2016-10-24

KU-anmälning 2016/17:20 (371-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M)

JESPER SKALBERG KARLSSON Riksdagsledamot (M) 2016-10-21 Dnr 371-2016/17 Till: Riksdagens konstitutionsutskott Begäran om granskning av statsrådet Isabella Lövins agerande i samband med EU-nämndens sammanträde 14 oktober 2016 och efterföljande möten i Luxemburg Den 14 oktober höll EU-nämnden sammanträde

2016-10-21

KU-anmälning 2016/17:20 (371-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 103 kB)

KU-anmälning 2016/17:19 (360-2016/17) av Maria Malmer Stenergard (M)

MARIA MALMER STENERGARD Riksdagsledamot (M) 2016-10-20 Dnr 360-2016/17 Begäran om granskning av huruvida regeringen och statsrådet Magdalena Andersson har brustit i sin hantering av begäran om utfående av allmän handling och samråd med EU-nämnden Bakgrund och omständigheter Den 16 juni 2016 anordnade

2016-10-20

KU-anmälning 2016/17:19 (360-2016/17) av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 2066 kB)

KU-anmälning 2016/17:18 (300-2016/17) av Jens Holm (V)

Jens Holm Riksdagsledamot (V) 2016-10-14 Dnr 300-2016/17 Till konstitutionsutskottet Begäran om granskning av statsråd Sven- Erik Buchts agerande i samband med EU-nämndens sammanträde 7 oktober 2016 Den 7 oktober höll EU-nämnden sammanträde för att samråda inför möte i rådet (Jordbruk och fiske) 10

2016-10-14

KU-anmälning 2016/17:18 (300-2016/17) av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

KU-anmälning 2016/17:17 (85-2016/17) av Edward Riedl (M)

EDWARD RIEDL Riksdagsledamot (M) 2016-09-23 Dnr 85-2016/17 Regeringens direktiv till Trafikverket inför den nationella transportinfrastrukturplanen 2018 - 2029 Infrastrukturminister Anna Johansson har genom uttalanden i media gett sken av att det inte finns någon risk för att infrastrukturprojekt,

2016-09-23

KU-anmälning 2016/17:17 (85-2016/17) av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

KU-anmälning 2016/17:16 (33-2016/17) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON Riksdagsledamöter (SD) 2016-09-15 Dnr 33-2016/17 Hemställan om granskning av stadsrådet Morgan Johansson I en intervju med tidningen Expressen uttalade Rikspolischefen Dan Eliasson bland annat att han inte gillade Jimmie Åkessons politik och att myndighetschefer också

2016-09-15

KU-anmälning 2016/17:16 (33-2016/17) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 52 kB)

KU-anmälning 2015/16:61 (2908-2015/16) av Eva-Lena Jansson (S)

EVA-LENA JANSSON Riksdagsledamot (S) 2016-08-03 Dnr 2908-2015/16 Begäran om granskning av dåvarande ministrarna Annie Lööf och Catharina Elmsäter-Svärds agerande med anledning av ett brev från EU:s industrikommissionär I ett brev som diarieförts på näringsdepartementet den 8 augusti 2012 uppmanar dåvarande

2016-08-03

KU-anmälning 2015/16:61 (2908-2015/16) av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 394 kB)

KU-anmälning 2015/16:60 (2714-2015/16) av Josef Fransson (SD)

JOSEF FRANSSON Riksdagsledamot (SD) 2016-06-22 Dnr 2714-2015/16 Hemställan om granskning av statsrådet Margot Wallström Tisdagen den 21 juni 2016 behandlade kammaren Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU16. Betänkandet behandlade bland annat en av de viktigaste frågorna i vår tid, nämligen

2016-06-22

KU-anmälning 2015/16:60 (2714-2015/16) av Josef Fransson (SD) (pdf, 85 kB)

KU-anmälning 2015/16:59 (2634-2015/16) av Maria Abrahamsson (M)

MARIA ABRAHAMSSON Riksdagsledamot (M) 2016-06-17 Dnr 2634-2015/16 Begäran om granskning av statsministerns efterlevnad av konstitutionsutskottets uttalande vad gäller tidigare statsråds medverkan i utskottets granskning Konstitutionsutskottet har i betänkandet 2015/16:KU10 uttalat att mot bakgrund

2016-06-17

KU-anmälning 2015/16:59 (2634-2015/16) av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 749 kB)

KU-anmälning 2015/16:58 (2491 2015/16) av Kent Ekeroth (SD)

KENT EKEROTH Riksdagsledamot (SD) 2016-06-09 Dnr 2491-2015/16 Hemställan om granskning av inrikesminister Anders Ygeman och Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Saken Det har förekommit många och motstridiga uppgifter i media om vad regeringen i själva verket drivit för linje i förhandlingen

2016-06-09