Dokument & lagar (509 träffar)

KU-anmälning 2015/16:57 (2321 2015/16) av Mattias Bäckström Johansson (SD)

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON Riksdagsledamot (SD) 2016-05-23 Dnr 2321-2015/16 Hemställan om att KU ska granska regeringens uttalande om att de är förhindrade att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet Turerna kring Vattenfalls brunkolsverksamhet har varit många och långa. Frågan har nu återigen

2016-05-23

KU-anmälning 2015/16:56 (2224-2015/16) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON Riksdagsledamöter (SD) 2016-05-12 Dnr 2224-2015/16 Hemställan om att KU ska granska kultur- och demokratiministerns hantering av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Den senaste tidens medieuppgifter visar på en hel del oklarheter kring regeringens

2016-05-12

KU-anmälning 2015/16:56 (2224-2015/16) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 617 kB)

KU-anmälning 2015/16:55 (2177-2015/16) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON Riksdagsledamöter (SD) 2016-05-04 Dnr 2177-2015/16 Hemställan om granskning av statsrådet Anders Ygeman, med anledning av hans uttalanden i en intervju samt utfrågning med Konstitutionsutskottet. I en intervju med TT, vilken publicerades på SVT:s hemsida 160211, om

2016-05-04

KU-anmälning 2015/16:55 (2177-2015/16) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 456 kB)

KU-anmälning 2015/16:54 (2088-2015/16) av Olof Lavesson (M)

OLOF LAVESSON Riksdagsledamot (M) 2016-04-25 Dnr 2088-2015/16 Granskning av Utbildningsdepartementets försök att påverka Sveriges Television och utbildningsministerns ansvar för detta Enligt uppgifter i media (Så försökte Miljöpartiet utöva påtryckningar mot Aktuellt, svt.se 20/4-16) har en chefstjänsteman

2016-04-25

KU-anmälning 2015/16:54 (2088-2015/16) av Olof Lavesson (M) (pdf, 162 kB)

KU-anmälning 2015/16:53 (1963-2015/16) av Allan Widman (L)

ALLAN WIDMAN Riksdagsledamot (L) 2016-04-14 Dnr 1963-2015/16 Granskning av försvarsminister Peter Hultqvists (S) information om ubåtsbeställning Den 19 mars 2015 beslutade regeringen att Försvarsmakten fick beställa två nya ubåtar, NGU (Nästa Generations Ubåt) till en sammanlagd kostnad om 8,2 miljarder

2016-04-14

KU-anmälning 2015/16:53 (1963-2015/16) av Allan Widman (L) (pdf, 106 kB)

KU-anmälning 2015/16:52 (1913-2015/16) av Ola Johansson (C) och Daniel Bäckström (C)

OLA JOHANSSON och DANIEL BÄCKSTRÖM Riksdagsledamöter (C) 2016-04-11 Dnr 1913-2015/16 Granskning av statsrådet Margot Wallströms hantering av Säkerhetsrådskampanjen Sverige är kandidat till FN:s säkerhetsråd för perioden 2017 - 2018. När arbetet startades var vår utgångpunkt att markera Sveriges profil

2016-04-11

KU-anmälning 2015/16:52 (1913-2015/16) av Ola Johansson (C) och Daniel Bäckström (C) (pdf, 90 kB)

KU-anmälning 2015/16:51 (1896-2015/16) av Rasmus Ling (MP)

RASMUS LING Riksdagsledamot (MP) 2016-04-06 Dnr 1896-2015/16 Anmälan till konstitutionsutskottet Nordea var fram till 2013 en bank som svenska staten var stor delägare i. Under mandatperioden 2010-2014 sålde svenska staten aktier i Nordea för drygt 60 miljarder kronor, enligt Svenska dagbladet [i] .

2016-04-06

KU-anmälning 2015/16:51 (1896-2015/16) av Rasmus Ling (MP) (pdf, 117 kB)

KU-anmälning 2015/16:50 (1673-2015/16) av Johan Hedin (C)

JOHAN HEDIN Riksdagsledamot (C) 2016-03-15 Dnr 1673-2015/16 Begäran om granskning av Försvarsminister Peter Hultgvists inblandning i ärende rörande den militära stiftelsen MHS-Bostäder Bakgrund Allmänna jävsbestämmelser för statsförvaltningen finns i 11 och 12 §§ Förvaltningslagen (1986:223). Även

2016-03-15

KU-anmälning 2015/16:50 (1673-2015/16) av Johan Hedin (C) (pdf, 113 kB)

KU-anmälning 2015/16:49 (1469-2015/16) av Roger Haddad (L)

ROGER HADDAD Riksdagsledamot (L) 2016-02-19 Dnr 1469-2015/16 Begäran om granskning av Helene Hellmark Knutssons beredning av regeringsärende I dag ansvarar Universitetskanslersämbetet för en övergripande extern granskning av kvaliteten på utbildningarna vid universitet och högskolor. Regeringen har

2016-02-19

KU-anmälning 2015/16:49 (1469-2015/16) av Roger Haddad (L) (pdf, 139 kB)

KU-anmälning 2015/16:48 (1279-2015/16) av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

JONAS MILLARD och FREDRIK ERIKSSON Riksdagsledamöter (SD) 2016-01-29 Dnr 1279-2015/16 Hemställan Efter många år av vanskötsel har nu det ansvarslösa massinvandringsprojektet slutligen avslöjats för vad det är. Nämligen en exempellös kapital- och samhällsförstörare. Därför får det anses som glädjande

2016-01-29

KU-anmälning 2015/16:48 (1279-2015/16) av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 49 kB)

KU-anmälning 2015/16:47 (1277-2015/16) av Christer Nylander (L)

CHRISTER NYLANDER Riksdagsledamot (L) 2016-01-29 Dnr 1277-2015/16 Anmälan till konstitutionsutskottet Utbildningsminister Gustav Fridolins (MP) agerande vid beredningen av regeringsbeslut Att skolan ska vara likvärdig är en grundläggande princip i svensk utbildningspolitik. Den nuvarande regeringen

2016-01-29

KU-anmälning 2015/16:47 (1277-2015/16) av Christer Nylander (L) (pdf, 113 kB)

KU-anmälning 2015/16:46 (1276-2015/16) av Stig Henriksson (V)

STIG HENRIKSSON Riksdagsledamot (V) 2016-01-29 Dnr 1276-2015/16 Till konstitutionsutskottet Begäran om granskning av tidigare utrikesminister Carl Bildts och tidigare försvarsminister Karin Enströms agerande genom att underlåta att informera och överlägga med Utrikesnämnden med anledning av regeringens

2016-01-29

KU-anmälning 2015/16:46 (1276-2015/16) av Stig Henriksson (V) (pdf, 98 kB)

KU-anmälning 2015/16:45 (1275-2015/16) av Hans Hoff (S)

HANS HOFF Riksdagsledamot (S) Stockholm 2016-01-29 Dnr 1275-2015/16 Begäran om granskning av förre statsministern Fredrik Reinfeldt och den förra regeringens hantering av flyktingmottagandet. Det har kommit till min kännedom att moderaternas gruppledare Jessica Polfjärd har begärt att konstitutionsutskottet ska

2016-01-29

KU-anmälning 2015/16:45 (1275-2015/16) av Hans Hoff (S) (pdf, 87 kB)

KU-anmälning 2015/16:44 (1271-2015/16) av Betty Malmberg (M)

BETTY MALMBERG Riksdagsledamot (M) 2016-01-29 Dnr 1271-2015/16 Begäran om granskning av statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande när det gäller riksdagens budgetbeslut Den 17 december 2015 beslutade riksdagen om nästkommande års budget för utgiftsområde 16 (Utbildning och universitetsforskning).

2016-01-29

KU-anmälning 2015/16:44 (1271-2015/16) av Betty Malmberg (M) (pdf, 333 kB)

KU-anmälning 2015/16:43 (1270-2015/16) av Aron Modig (KD)

ARON MODIG Riksdagsledamot (KD) 2016-01-29 Dnr 1270-2015/16 Utrikesministerns motsägelsefulla uttalanden om Israel och "utomrättsliga avrättningar" Utrikesminister Margot Wallström har, när hon har uttalat sig om Israel och "utomrättsliga avrättningar", i två interpellationsdebatter i riksdagen och

2016-01-29

KU-anmälning 2015/16:43 (1270-2015/16) av Aron Modig (KD) (pdf, 297 kB)

KU-anmälning 2015/16:42 (1269-2015/16) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot (M) 2016-01-29 Dnr 1269-2015/16 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen Förra året kom över 150 000 asylsökande till Sverige, varav fler än 100 000 under den senare

2016-01-29

KU-anmälning 2015/16:42 (1269-2015/16) av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 255 kB)

KU-anmälning 2015/16:41 (1263-2015/16) av Fredrik Schulte (M)

FREDRIK SCHULTE Riksdagsledamot (M) 2016-01-28 Dnr 1263-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens efterlevnad av tryckfrihetsförordningens krav rörande handlingsutlämnande Sveriges relation till Saudiarabien var under våren 2015 ansträngd. Statsminister Stefan Löfven skickade därför, enligt

2016-01-28

KU-anmälning 2015/16:41 (1263-2015/16) av Fredrik Schulte (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälning 2015/16:40 (1258-2015/16) av Jörgen Warborn (M)

JÖRGEN WARBORN Riksdagsledamot (M) 2016-01-28 Dnr 1258-2015/16 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens beslut att Innovationsrådets möten inte ska dokumenteras När statsminister Löfven läste upp regeringsförklaringen den 3 oktober 2014 förklarades att ett innovationsråd skulle inrättas.

2016-01-28

KU-anmälning 2015/16:40 (1258-2015/16) av Jörgen Warborn (M) (pdf, 90 kB)

KU-anmälning 2015/16:39 (1257-2015/16) av Johan Hultberg (M)

JOHAN HULTBERG Riksdagsledamot (M) 2016-01-28 Dnr 1257-2015/16 Granskning av miljöminister och vice statsminister Åsa Romsons (MP) agerande angående den förbjudna båtfärgen Den 6 oktober år 2014 publicerade tidningen Expressen en artikel som handlade om att miljöminister och vice statsminister Åsa

2016-01-28

KU-anmälning 2015/16:39 (1257-2015/16) av Johan Hultberg (M) (pdf, 110 kB)

KU-anmälning 2015/16:38 (1255-2015/16) av Mikael Cederbratt (M)

MIKAEL CEDERBRATT Riksdagsledamot (M) 2016-01-28 Dnr 1255-2015/16 Begäran om granskning av inrikesminister Anders Ygemans uttalanden om en åklagares bedömning av skälen för häktning i ett enskilt ärende Inrikesministern kommenterar i en intervju med Nyheterna i TV4 den 13 augusti 2015 ett ärende i Kista

2016-01-28

KU-anmälning 2015/16:38 (1255-2015/16) av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 68 kB)