Dokument & lagar (515 träffar)

KU-anmälan 2015/16:43 (1270-2015/16) av Aron Modig (KD)

ARON MODIG Riksdagsledamot KD 2016-01-29 Dnr 1270-2015/16 Utrikesministerns motsägelsefulla uttalanden om Israel och utomrättsliga avrättningar Utrikesminister Margot Wallström har, när hon har uttalat sig om Israel och utomrättsliga avrättningari två interpellationsdebatter i riksdagen och i SVT:s Agenda, hävdat

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:43 (1270-2015/16) av Aron Modig (KD) (pdf, 297 kB)

KU-anmälan 2015/16:42 (1269-2015/16) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot M 2016-01-29 Dnr 1269-2015/16 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen Förra året kom över 150 000 asylsökande till Sverige, varav fler än 100 000 under den senare delen av året. De

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:42 (1269-2015/16) av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 255 kB)

KU-anmälan 2015/16:41 (1263-2015/16) av Fredrik Schulte (M)

FREDRIK SCHULTE Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1263-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens efterlevnad av tryckfrihetsförordningens krav rörande handlingsutlämnande Sveriges relation till Saudiarabien var under våren 2015 ansträngd. Statsminister Stefan Löfven skickade därför, enligt ett uttalande han

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:41 (1263-2015/16) av Fredrik Schulte (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2015/16:40 (1258-2015/16) av Jörgen Warborn (M)

JÖRGEN WARBORN Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1258-2015/16 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens beslut att Innovationsrådets möten inte ska dokumenteras När statsminister Löfven läste upp regeringsförklaringen den 3 oktober 2014 förklarades att ett innovationsråd skulle inrättas. Sedan dess har

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:40 (1258-2015/16) av Jörgen Warborn (M) (pdf, 90 kB)

KU-anmälan 2015/16:39 (1257-2015/16) av Johan Hultberg (M)

JOHAN HULTBERG Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1257-2015/16 Granskning av miljöminister och vice statsminister Åsa Romsons MP agerande angående den förbjudna båtfärgen Den 6 oktober år 2014 publicerade tidningen Expressen en artikel som handlade om att miljöminister och vice statsminister Åsa Romson MP hade bottenmålat

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:39 (1257-2015/16) av Johan Hultberg (M) (pdf, 110 kB)

KU-anmälan 2015/16:38 (1255-2015/16) av Mikael Cederbratt (M)

MIKAEL CEDERBRATT Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1255-2015/16 Begäran om granskning av inrikesminister Anders Ygemans uttalanden om en åklagares bedömning av skälen för häktning i ett enskilt ärende Inrikesministern kommenterar i en intervju med Nyheterna i TV4 den 13 augusti 2015 ett ärende i Kista där en misstänkt

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:38 (1255-2015/16) av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 68 kB)

KU-anmälan 2015/16:37 (1254-2015/16) av Edward Riedl (M)

EDWARD RIEDL Riksdagsledamot M 2016-01-28 Dnr 1254-2015/16 Regeringens beslut att ändra uppdraget för samordnaren för Bromma flygplats Den 18 december 2014 beslutade regeringen att utse en samordnare med uppdrag att efter en förväntad hemställan från Stockholms kommun pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet

2016-01-28

KU-anmälan 2015/16:37 (1254-2015/16) av Edward Riedl (M) (pdf, 191 kB)

KU-anmälan 2015/16:36 (1240-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1240-2015/16 Granskning av kulturminister Alice Bah Kuhnkes brist på agerande i Europeiska unionens ministerråd Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:36 (1240-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 143 kB)

KU-anmälan 2015/16:35 (1239-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1239-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens brist på samråd i EU-nämnden om ändrad ståndpunkt gällande Dublinförordningen Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:35 (1239-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 170 kB)

KU-anmälan 2015/16:34 (1238-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1238-2015/16 Granskning av inrikesminister Anders Ygemans brist på samråd i EUnämnden Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har många gånger lett till

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:34 (1238-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 164 kB)

KU-anmälan 2015/16:33 (1237-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1237-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens och utrikesminister Margot Wallströms bristande samråd i samband med toppmötet i Valletta Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:33 (1237-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 143 kB)

KU-anmälan 2015/16:32 (1235-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1235-2015/16 Granskning av vice statsminister, klimat- och miljöminister Åsa Romsons bristande hantering av skriftligt samråd med riksdagens EU-nämnd. Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:32 (1235-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 141 kB)

KU-anmälan 2015/16:31 (1234-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1234-2015/16 Granskning av försvarsminister Peter Hultqvists brist på samråd med EU-nämnden om stöd till Frankrike. Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:31 (1234-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 106 kB)

KU-anmälan 2015/16:30 (1233-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1233-2015/16 Granskning av idrottsminister Gabriel Wikströms brist på agerande i Europeiska unionens ministerråd Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:30 (1233-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 143 kB)

KU-anmälan 2015/16:29 (1232-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1232-2015/16 Granskning av utrikesminister Margot Wallströms bristfälliga samråd med riksdagens EU-nämnd angående ståndpunkt om EU:s militära operation i Medelhavet. Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring.

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:29 (1232-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 132 kB)

KU-anmälan 2015/16:28 (1231-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1231-2015/16 Granskning av statsminister Stefan Löfvens ansvar för information om ansvarigt statsråd för EU-politiken Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:28 (1231-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 130 kB)

KU-anmälan 2015/16:27 (1229-2015/16) av Hans Wallmark (M)

HANS WALLMARK Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1229-2015/16 Begäran om granskning av dokumentationen av säkerhetspolitiska rådets möten och de uttalanden som statsministern och justitie- och migrationsministern gjort därom I samband med att statsministern tisdag 3 mars 2015 besvarade min interpellation 2014/15:269

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:26 (1202-2015/16) av Karin Enström (M)

KARIN ENSTRÖM Riksdagsledamot M 2016-01-25 Dnr 1202-2015/16 Till: Riksdagens konstitutionsutskott Begäran om granskning av regeringens överläggning med Utrikesnämnden med anledning av Frankrikes begäran om hjälp Efter terrordåden i Paris den 13 november 2015 begärde Frankrike hjälp i kampen mot Isil med stöd av

2016-01-25

KU-anmälan 2015/16:26 (1202-2015/16) av Karin Enström (M) (pdf, 130 kB)

KU-anmälan 2015/16:25 (1169-2015/16) av Ulf Berg (M)

ULF BERG Riksdagsledamot M 2016-01-20 Dnr 1169-2015/16 Granskning av Magdalena Anderssons och Finansdepartementets utredning gällande statliga anspråk mot Volkswagen Många chockades av avslöjandet att Volkswagen genom systematisk manipulation vid testtillfällen har minskat de uppmätta mängderna kväveoxider i vissa

2016-01-20

KU-anmälan 2015/16:25 (1169-2015/16) av Ulf Berg (M) (pdf, 131 kB)

KU-anmälan 2015/16:24 (1158-2015/16) av Ewa Thalén Finné (M)

EWA THALÉN FINNÉ Riksdagsledamot M 2016-01-18 Dnr 1158-2015/16 Begäran om granskning av utrikesminister Margot Wallströms relation till Kommunal Utrikesminister Margot Wallström S har fått möjlighet att hyra en lägenhet i Stockholms innerstad av fackförbundet Kommunal. Detta är anmärkningsvärt till följd av några

2016-01-18

KU-anmälan 2015/16:24 (1158-2015/16) av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 146 kB)