Dokument & lagar (515 träffar)

KU-anmälan 2014/15:34 (2206-2014/15) av Mattias Karlsson (SD)

MATTIAS KARLSSON Riksdagsledamot SD 2015-03-19 Dnr 2206-2014/15 Anmälan till konstitutionsutskottet angående statsminister Stefan Löfvens åsidosättande av regeringsformen Decemberöverenskommelsen utgör ett alternativt regelverk, autonomt i förhållande till regeringsformen och i direkt strid med en av dess mest centrala

2015-03-19

KU-anmälan 2014/15:34 (2206-2014/15) av Mattias Karlsson (SD) (pdf, 64 kB)

KU-anmälan 2014/15:33 (2155-2014/15) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot M 2015-03-12 Dnr 2155-2014/15 Regeringens uppgifter kring det brutna samarbetsavtalet och ärendets hantering Sverige har länge varit en stark röst i världen och stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en ställning som nu riskerar att urholkas. När det tal som utrikesminister

2015-03-12

KU-anmälan 2014/15:33 (2155-2014/15) av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 63 kB)

KU-anmälan 2014/15:32 (2127-2014/15) av Johan Forssell (M)

JOHAN FORSSELL Riksdagsledamot M 2015-03-10 Dnr 2127-2014/15 Begäran om granskning av statsrådet Annika Strandhäll Under höstens budgetbehandling valde riksdagen att bifalla Allianspartiernas gemensamma budgetmotion för 2015. En viktig del i denna var förstärkningen av den jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen

2015-03-10

KU-anmälan 2014/15:32 (2127-2014/15) av Johan Forssell (M) (pdf, 82 kB)

KU-anmälan 2014/15:31 (1756-2014/15) av Karin Enström (M)

KARIN ENSTRÖM Riksdagsledamot M 2015-01-30 Dnr 1756-2014/15 Regeringskansliets regleringsbrev Riksdagen antog under höstens budgetbehandling allianspartiernas budgetmotion och biföll den anslagsfördelning som Alliansen föreslog för utgiftsområde 1. Under anslag 4:1 Regeringskansliet m.m. anges både neddragningar

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:31 (1756-2014/15) av Karin Enström (M) (pdf, 68 kB)

KU-anmälan 2014/15:30 (1755-2014/15) av Johan Hultberg (M)

JOHAN HULTBERG Riksdagsledamot M 2015-01-30 Dnr 1755-2014/15 Granskning av regeringens agerande i GMO-omröstning i EU och förankring i riksdagen I oktober sammanträdde den arbetsgrupp i EU som behandlar frågor om genmodifierade organismer, GMO. Arbetsgruppen hade då att ta ställning till godkännande av nya GMO-produkter.

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:30 (1755-2014/15) av Johan Hultberg (M) (pdf, 74 kB)

KU-anmälan 2014/15:29 (1753-2014/15) av Aron Modig (KD)

ARON MODIG Riksdagsledamot KD 2015-01-30 Dnr 1753-2014/15 Begäran om granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven brutit mot regeringsformens krav på saklighet Vid flera tillfällen i november och december 2014 uttalade sig statsminister Stefan Löfven om att han och regeringen skulle avgå om allianspartiernas

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:29 (1753-2014/15) av Aron Modig (KD) (pdf, 206 kB)

KU-anmälan 2014/15:28 (1748-2014/15) av Elisabeth Svantesson (M)

ELISABETH SVANTESSON Riksdagsledamot M 2015-01-30 Dnr 1748-2014/15 Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen Den 3 december 2014 röstade Sveriges riksdag igenom allianspartiernas förslag till statsbudget för 2015. Mot bakgrund av att Arbetsförmedlingen under en längre tid kritiserats för att inte i tillräckligt

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:28 (1748-2014/15) av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2014/15:27 (1738-2014/15) av Hans Hoff (S)

GHANS HOFF Riksdagsledamot S 2015-01-29 Dnr 1738-2014/15 Begäran om granskning av biståndsminister Gunilla Carlssons inblandning i Sidas beviljande av anslag till NDI, EF och EPF. Enligt uppgifter som har framkommit i granskning i media, bland annat i Aftonbladet under januari 2015, har organisationerna National Democratic

2015-01-29

KU-anmälan 2014/15:27 (1738-2014/15) av Hans Hoff (S) (pdf, 86 kB)

KU-anmälan 2014/15:26 (1737-2014/15) av Finn Bengtsson (M)

FINN BENGTSSON Riksdagsledamot M 2015-01-29 Dnr 1737-2014/15 Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall AB Starka vänsterpolitiska krafter vill till varje pris stoppa all kärnkraft, trots att denna är nödvändig för att upprätthålla energiförsörjningen i Sverige under överskådlig framtid, något som också

2015-01-29

KU-anmälan 2014/15:26 (1737-2014/15) av Finn Bengtsson (M) (pdf, 137 kB)

KU-anmälan 2014/15:25 (1735-2014/15) av Finn Bengtsson (M)

FINN BENGTSSON Riksdagsledamot M 2015-01-29 Dnr 1735-2014/15 Begäran om granskning av finansministerns handläggning av propositionen om socialavgifter för unga Sveriges riksdag antog under hösten 2014 Alliansens budgetmotion som bland annat innehöll en viktig reform med ytterligare sänkta arbetsavgifter för unga under

2015-01-29

KU-anmälan 2014/15:25 (1735-2014/15) av Finn Bengtsson (M) (pdf, 141 kB)

KU-anmälan 2014/15:24 (1706-2014/15) av Sofia Arkelsten (M)

SOFIA ARKELSTEN Riksdagsledamot M 2015-01-27 Dnr 1706-2014/15 Utrikesminister Margot Wallström ställde in en resa till Israel. I Sveriges radios Ekot den 15 januari meddelade kabinettssekreteraren att detta berodde på kalenderskäl. Som svar på följdfrågor uppgavs också Israels val i mars som ett hinder för besöket

2015-01-27

KU-anmälan 2014/15:24 (1706-2014/15) av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

KU-anmälan 2014/15:23 (1705-2014/15) av Per Bill (M)

PER BILL Riksdagsledamot M 2015-01-27 Dnr 1705-2014/15 Statsministerns möjlighet att påverka vilka som blir statsråd I Expressen den 5 oktober 2014 stod följande: Samarbetet med Miljöpartiet under förhandlingarna om regeringens sammansättning har enligt källor till Expressen flutit på bra. Löfven, Fridolin och Romson

2015-01-27

KU-anmälan 2014/15:23 (1705-2014/15) av Per Bill (M) (pdf, 90 kB)

KU-anmälan 2014/15:22 (1525-2014/15) av Eskil Erlandsson (C)

ESKIL ERLANDSSON Riksdagsledamot C 2015-01-09 Dnr 1525-2014/15 Begäran om granskning av klimat- och miljöministerns uttalanden i samband med Naturvårdsverkets beslut om delegering av beslutsrätten av licensjakt Bakgrund Enligt 24 a andra stycket jaktförordningen får Naturvårdsverket överlämna till länsstyrelserna

2015-01-09

KU-anmälan 2014/15:22 (1525-2014/15) av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 102 kB)

KU-anmälan 2014/15:21 (1517-2014/15) av Sofia Arkelsten (M)

SOFIA ARKELSTEN Riksdagsledamot M 2015-01-09 Dnr 1517-2014/15 Vid en lunch den 21 november 2014 med Svensk-amerikanska handelskammaren på restaurang Aquavit på Manhattan presenterade Stefan Löfven nyheten att regeringen ska öppna ett generalkonsulat i New York se Svenska Dagbladet 2014-11-21 Generalkonsulatet i

2015-01-09

KU-anmälan 2014/15:21 (1517-2014/15) av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 139 kB)

KU-anmälan 2014/15:20 (1498-2014/15) av Gustaf Hoffstedt (M)

GUSTAF HOFFSTEDT Riksdagsledamot M 2015-01-08 Dnr 1498-2014/15 Begäran om granskning av regeringens kontakter med Naturvårdsverket om kalkbrytningen på Gotland Enligt miljöbalken 17 kap. 5 1 st ska en myndighet eller kommun som inom sitt verksamhetsområde får kännedom om en verksamhet som avses i 3 underrätta regeringen

2015-01-08

KU-anmälan 2014/15:20 (1498-2014/15) av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 114 kB)

KU-anmälan 2014/15:19 (1487-2014/15) av Jessica Rosencrantz (M)

JESSICA ROSENCRANTZ Riksdagsledamot M 2015-01-07 Dnr 1487-2014/15 Granskning av regeringens frysning av projekt E4 Förbifart Stockholm I budgetpropositionen för 2015 går det att läsa Om Stockholms läns landsting och Stockholms stad önskar förhandla med regeringen om användningen av trängselskatter eller finansieringen

2015-01-07

KU-anmälan 2014/15:19 (1487-2014/15) av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 172 kB)

KU-anmälan 2014/15:18 (1423-2014/15) av Edward Riedl (M)

EDWARD RIEDL Riksdagsledamot M 2014-12-22 Dnr 1423-2014/15 Granskning av regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson för Bromma flygplats I budgetpropositionen 2014/15:1 aviserade regeringen att En statlig förhandlingsperson kommer att utses för att samordna kontakter med kommuner som kan bygga fler bostäder

2014-12-22

KU-anmälan 2014/15:18 (1423-2014/15) av Edward Riedl (M) (pdf, 100 kB)

KU-anmälan 2014/15:17 (1205-2014/15) av Jessica Rosencrantz (M)

JESSICA ROSENCRANTZ Riksdagsledamot M 2014-12-09 Dnr 1205-2014/15 Begäran av granskning av infrastrukturministerns agerande angående fjärde järnvägspaketet Åtgärder på EU-nivå är nödvändiga för att utveckla sammanhållna och effektivt fungerande marknader för järnvägstransporter i Europa. Marknadsöppning för persontrafik

2014-12-09

KU-anmälan 2014/15:17 (1205-2014/15) av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 88 kB)

KU-anmälan 2014/15:16 (1178-2014/15) av Tuve Skånberg (KD)

TUVE SKÅNBERG Riksdagsledamot KD 2014-12-05 Dnr 1178-2014/15 Anmälan till KU för granskning av vice statsministerns uttalande om utlyst extra val som regeringen tagitVid frågestunden i riksdagen 4 december kl. 14-15 refererade vice statsministern Åsa Romson till statsminister Stefans Löfvens besked onsdagskvällen

2014-12-05

KU-anmälan 2014/15:16 (1178-2014/15) av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 69 kB)

KU-anmälan 2014/15:15 (994-2014/15) av Bengt Eliasson och Mathias Sundin (båda FP)

BENGT ELIASSON och MATHIAS SUNDIN Riksdagsledamöter FP 2014-11-25 Dnr 994-2014/15 Beredningen av lagförslag om slopat krav på vårdvalssystem i primärvården Regeringen har i prop. 2014/15:15 lagt fram förslag om att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem inom primärvården. Förslaget innebär

2014-11-25

KU-anmälan 2014/15:15 (994-2014/15) av Bengt Eliasson och Mathias Sundin (båda FP) (pdf, 97 kB)