Dokument & lagar (494 träffar)

KU-anmälning 2013/14:13 (847-2013/14) av Agneta Gille (S)

AGNETA GILLE Riksdagsledamot (S) 2013-12-10 Dnr 847-2013/14 Begäran om granskning av regeringens hantering av ärendet Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna. Torsdagen den 14 november fattade regeringen

2013-12-10

KU-anmälning 2013/14:13 (847-2013/14) av Agneta Gille (S) (pdf, 181 kB)

KU-anmälning 2013/14:12 (664-2013/14) av Per Bolund (MP) och Morgan Johansson (S)

PER BOLUND Riksdagsledamot (MP) MORGAN JOHANSSON Riksdagsledamot (S) 2013-11-26 Dnr 664-2013/14 Begäran om granskning av regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms (M) aktieköp. Offentlighetsprincipen är en grundbult i den svenska demokratin och

2013-11-26

KU-anmälning 2013/14:12 (664-2013/14) av Per Bolund (MP) och Morgan Johansson (S) (pdf, 228 kB)

KU-anmälning 2013/14:11 (559-2013/14) av Morgan Johansson (S)

MORGAN JOHANSSON Riksdagsledamot (S) 2013-11-14 Dnr 559-2013/14 Till Konstitutionsutskottet Regeringens handläggning av subsidiaritetsprövningen av förslaget om EU:s åklagarmyndighet När Riksdagen gör subsidiaritetsprövningar av EU-förslag så ska regeringen som underlag för denna prövning lämna en

2013-11-14

KU-anmälning 2013/14:11 (559-2013/14) av Morgan Johansson (S) (pdf, 189 kB)

KU-anmälning 2013/14:10 (492-2013/14) av Fredrik Olovsson (S) och Per Bolund (MP)

FREDRIK OLOVSSON Riksdagsledamot (S) PER BOLUND Riksdagsledamot (MP) 2013-11-07 Dnr 492-2013/14 Begäran om granskning av migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag Via rapportering i olika media har vi fått kännedom om att migrationsminister Tobias Billström (M) den 13 februari

2013-11-07

KU-anmälning 2013/14:10 (492-2013/14) av Fredrik Olovsson (S) och Per Bolund (MP) (pdf, 148 kB)

KU-anmälning 2013/14:9 (110-2013/14) av Bodil Ceballos och Peter Eriksson [båda MP]

BODIL CEBALLOS PETER ERIKSSON Riksdagsledamöter (MP) 2013-09-25 Dnr 110-2013/14 Begäran om granskning av utrikesministerns och fd biståndsministerns hantering av biståndsanslaget Uppgifter har framkommit om att utrikesdepartementet under åren 2009, 2010, 2011 och 2012 låtit dåvarande biståndsministern

2013-09-25

KU-anmälning 2013/14:9 (110-2013/14) av Bodil Ceballos och Peter Eriksson [båda MP] (pdf, 731 kB)

KU-anmälning 2012/13:29 (1765-2012/13) av Valter Mutt (MP) och Bodil Ceballos (MP)

VALTER MUTT Riksdagsledamot (MP) BODIL CEBALLOS Riksdagsledamot (MP) 2013-04-17 Dnr 1765-2012/13 Anmälan avseende bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken Biståndsministern har sedan länge allvarliga problem i styrningen av och dialogen med såväl sin egen del av utrikesdepartementet

2013-04-17

KU-anmälning 2012/13:29 (1765-2012/13) av Valter Mutt (MP) och Bodil Ceballos (MP) (pdf, 195 kB)

KU-anmälning 2012/13:28 (1682-2012/13) av Margareta Larsson (SD)

MARGARETA LARSSON Riksdagsledamot (SD) Kulturutskottet 2013-04-05 Begäran om granskning av Barn- och äldreministerns hantering av remissvar i samband med sammanställningen och redovisningen av proposition 2011/12:160 Enligt uppgifter som framkommit i media den 27 februari 2013 (P4 Jönköping http

2013-04-08

KU-anmälning 2012/13:28 (1682-2012/13) av Margareta Larsson (SD) (pdf, 1059 kB)

KU-anmälning 2012/13:27 (1639-2012/13) av Peter Hultqvist (S)

Stockholm den 2 april 2013. Anmälan till konstitutionsutskottet. I samband med att nya styrelser för de regionala högskolorna ska utses har kommunalrådet i Falun Johny Gahnshag och riksdagsledamoten Anders Ahlgren inte ansetts som möjliga till omnominering i Högskolan Dalarnas styrelse. Den förstnämnda anses

2013-04-02

KU-anmälning 2012/13:26 (1349-2012/13) av Richard Jomshof (SD)

RICHARD JOMSHOF Riksdagsledamot (SD) Karlskrona 2013-02-27 Begäran om granskning av integrationsministerns uttalande om gränspolisen De senaste dagarna har debatt uppstått rörande gränspolisens arbete med inre utlänningskontroller i Stockholms tunnelbana. Ett fåtal uppgifter i media gör gällande att

2013-02-28

KU-anmälning 2012/13:26 (1349-2012/13) av Richard Jomshof (SD) (pdf, 115 kB)

KU-anmälning 2012/13:25 (1275-2012/13) av Lars Ohly (V)

Stockholm 2013-02-20 Till Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet 25 januari i år entledigades Thielska Galleriets styrelseordförande Claes Wachtmeister. Enligt uppgift blev han uppkallad till Kulturdepartementet där statssekreterare Joachim

2013-02-20

KU-anmälning 2012/13:25 (1275-2012/13) av Lars Ohly (V) (pdf, 98 kB)

KU-anmälning 2012/13:24 (1230-2012/13) av Bodil Ceballos (MP)

BODIL CEBALLOS Riksdagsledamot (MP) Stockholm 2013-02-14 Konstitutionsutskottet Anmälan av biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel Utrikesdepartementets huvudmyndighet för biståndspolitiken är Sida. Departementet har även egna biståndsmedel, som departementet själva

2013-02-14

KU-anmälning 2012/13:24 (1230-2012/13) av Bodil Ceballos (MP) (pdf, 104 kB)

KU-anmälning 2012/13:23 (1184-2012/13) av Per Bolund (MP)

PER BOLUND Riksdagsledarnot (MP) Stockholm 2013-02-07 Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av förutvarande näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon Vattenfall köpte i februari 2009 det holländska energibolaget Nuan för nästan 100 miljarder kronor. Affären har i efterhand

2013-02-07

KU-anmälning 2012/13:23 (1184-2012/13) av Per Bolund (MP) (pdf, 108 kB)

KU-anmälning 2012/13:22 (1169-2012/13) av Mats Pertoft (MP)

MATS PERTOFT Riksdagsledamot (MP) Stockholm 2013-01-31 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av finansminister Anders Borg med anledning av hanteringen av riksdagens beslut om e-boksmoms. I Sverige beskattas böcker med 6 % men e-böcker med 25 %. Detta på grund av en EU-överenskommelse om

2013-01-31

KU-anmälning 2012/13:22 (1169-2012/13) av Mats Pertoft (MP) (pdf, 78 kB)

KU-anmälning 2012/13:21 (888-2012/13) av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen Riksdagsledamot Vänsterpartiet Stockholm 2013-01-08 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning med anledning av UD:s hantering av utlämnandet av svenska medborgare till USA. Enligt rapportering i bland annat Svenska Dagbladet och Ekot i Sveriges Radio har två svenska medborgare

2013-01-08

KU-anmälning 2012/13:21 (888-2012/13) av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 268 kB)

KU-anmälning 2012/13:20 (767-2012/13) av Ulf Holm (MP)

ULF HOLM Riksdagsledamot (MP) Dnr 767-2012/13 Stockholm 2012-12-13 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd Konstitutionsutskottet bör granska huruvida regeringen har brustit i sitt samråd med riksdagens EU-nämnd gällande EU:s långtidsbudget. EU:s

2012-12-14

KU-anmälning 2012/13:20 (767-2012/13) av Ulf Holm (MP) (pdf, 159 kB)

KU-anmälning 2012/13:19 (621-2012/13) av Peter Eriksson (MP)

Stockholm 2012-11-29 Begäran om granskning av regeringen Jag vill att KU granskar regeringens hantering av överenskommelsen, direktivet och propositionen kring det som sedermera blev betänkande Sku 8, om administrativt samarbete i fråga om skatter, och framför allt hur sekretessfrågorna och meddelarfriheten

2012-11-29

KU-anmälning 2012/13:19 (621-2012/13) av Peter Eriksson (MP) (pdf, 43 kB)

KU-anmälning 2012/13:18 (620-2012/13) av Per Bolund (MP)

Konstitutionsutskottet Stockholm 2012-11-29 Dnr 620-2012/13 Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention Sverige undertecknade FN:s klimatkonvention (UNFCCC) 1992. Enligt denna konvention ska de industrialiserade länderna (Apex II) bidra med "nya och additionella resurser"

2012-11-29

KU-anmälning 2012/13:18 (620-2012/13) av Per Bolund (MP) (pdf, 96 kB)

KU-anmälning 2012/13:17 (338-2012/13) av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen Riksdagsledamot Vänsterpartiet Stockholm 2012-10-25 Dnr 338-2012/13 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens tillsättande av insynsråd Enligt gällande lagar och förordningar ska det finnas ett insynsråd för Migrationsverket. Regeringen ansvarar för att utse ledamöter. Den

2012-10-25

KU-anmälning 2012/13:17 (338-2012/13) av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 64 kB)

KU-anmälning 2012/13:16 (277-2012/13) av Kerstin Engle (S)

Kerstin Engle Riksdagsledamot Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-18 Dnr 277-2012/13 Begäran om granskning av brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) till Skånes landshövding Margareta Pålsson Enligt uppgifter i massmedia [1] har kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) den

2012-10-18

KU-anmälning 2012/13:16 (277-2012/13) av Kerstin Engle (S) (pdf, 116 kB)

KU-anmälning 2012/13:15 (235-2012/13) av Helena Leander (MP)

Helena Leander Riksdagsledamot Miljöpartiet Stockholm 2012-10-12 Dnr 235-2012/13 Begäran om granskning av jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen I Sveriges radio den 10 oktober 2012 framfördes uppgifter om att dåvarande jordbruksministern, nuvarande landsbygdsministern Eskil Erlandsson,

2012-10-12

KU-anmälning 2012/13:15 (235-2012/13) av Helena Leander (MP) (pdf, 73 kB)