Dokument & lagar (515 träffar)

KU-anmälan 2014/15:14 (853-2014/15) av Emma Henriksson (KD)

EMMA HENRIKSSON Riksdagsledamot KD 2014-11-13 Dnr 853-2014/15 Begäran om granskning av huruvida regeringen iakttagit beredningskravet Regeringen har i proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården lagt förslag som berör åliggande för kommuner och landsting. Enligt Regeringsformen 8

2014-11-13

KU-anmälan 2014/15:14 (853-2014/15) av Emma Henriksson (KD) (pdf, 171 kB)

KU-anmälan 2014/15:13 (787-2014/15) av Maria Abrahamsson (M)

MARIA ABRAHAMSSON Riksdagsledamot M 2014-11-06 Dnr 787-2014/15 Begäran om granskning av huruvida regeringen iakttagit beredningskravet i 7 kap. 2 regeringsformen Torsdagen den 23 oktober överlämnade regeringen sin budgetproposition för 2015 till riksdagen. När det gäller utgiftsområde 16, anslag 10.3.13 3:13 Särskilda

2014-11-06

KU-anmälan 2014/15:13 (787-2014/15) av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 157 kB)

KU-anmälan 2014/15:12 (775-2014/15) av Ulrika Karlsson (M) i Uppsala

ULRIKA KARLSSON i Uppsala Riksdagsledamot M 2014-11-04 Dnr 775-2014/15 Begäran om granskning av om utrikesminister Margot Wallström handlat i strid med beslut i EU-nämnden. Regeringsformen RF 10 kap. 10 slår fast att regeringen fortlöpande ska informera riksdagen och samråda med EU-nämnden om vad som sker inom ramen

2014-11-04

KU-anmälan 2014/15:12 (775-2014/15) av Ulrika Karlsson (M) i Uppsala (pdf, 75 kB)

KU-anmälan 2014/15:11 (569-2014/15) av Mathias Sundin (FP)

Mathias Sundin Riksdagsledamot FP 2014-10-22 Dnr 569-2014/15 Begäran om granskning av regeringens anställning av statssekreterare Regeringen har anställt Yvonne Ruwaida till statssekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson. Enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet den 14 oktober 2014 kommer Yvonne

2014-10-23

KU-anmälan 2014/15:11 (569-2014/15) av Mathias Sundin (FP) (pdf, 205 kB)

KU-anmälan 2014/15:10 (562-2014/15) av Kent Ekeroth (SD, Julia Kronlid (SD) och Johnny Skalin (SD)

KENT EKEROTH, JULIA KRONLID och JOHNNY SKALIN Riksdagsledamöter SD 2014-10-22 Dnr 562-2014/15 Anmälan mot utrikesminister Margot Wallström om information om erkännande av Palestina i EU:s Utrikesråd Den 17 oktober 2014 fattade en majoritet i Riksdagens EU-nämnd ett beslut som innebär att regeringen inte skulle informera

2014-10-22

KU-anmälan 2014/15:10 (562-2014/15) av Kent Ekeroth (SD, Julia Kronlid (SD) och Johnny Skalin (SD) (pdf, 55 kB)

KU-anmälan 2014/15:9 (527-2014/15) av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

JONAS JACOBSSON GJÖRTLER Riksdagsledamot M 2014-10-22 Dnr 527-2014/15 Begäran om granskning av huruvida finansminister Magdalena Andersson brutit mot regeringsformens krav på saklighet På en pressträff den 13 oktober 2014 presenterade finansminister Magdalena Andersson läget i den svenska ekonomin och de offentliga

2014-10-22

KU-anmälan 2014/15:9 (527-2014/15) av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 1176 kB)

KU-anmälan 2014/15:8 (209-2014/15) av Annicka Engblom (M)

ANNICKA ENGBLOM Riksdagsledamot M 2014-10-06 Dnr 209-2014/15 Anmälan av deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen I sin regeringsförklaring av den 3 oktober 2014 anförde tillträdande statsminister Stefan Löfven följande: Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad

2014-10-06

KU-anmälan 2014/15:8 (209-2014/15) av Annicka Engblom (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2013/14:7 (2814-2013/14) av Jörgen Hellman (S)

JÖRGEN HELLMAN Riksdagsledamot S Stockholm 2014-09-09 Begäran om granskning av finansmarknadsminister Peter Norman angående fråga om jäv i samband med regeringsbeslut Enligt uppgifter i media har finansmarknadsminister Peter Norman skickat sms till en av Lantbrukarnas Riksförbunds LRF lobbyister där innehållet i

2014-09-11

KU-anmälan 2013/14:7 (2814-2013/14) av Jörgen Hellman (S) (pdf, 104 kB)

KU-anmälan 2013/14:6 (2806-2013/14) av Lise Nordin (MP)

Stockholm 2014-09-10 Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland Det har nyligen framkommit att Vattenfall deltar i processer som syftar till att öppna tre nya dagbrott för brunkol i delstaten Brandenburg, Tyskland. Bolaget anmälde

2014-09-10

KU-anmälan 2013/14:6 (2806-2013/14) av Lise Nordin (MP) (pdf, 113 kB)

KU-anmälan 2013/14:25 (2765-2013/14) av Peter Rådberg (MP)

Stockholm 2014-09-03 Begäran om granskning av försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina Uppgifter har framkommit om att Totalförsvarets forskningsinstitut FOI genom ett avtal med kungliga tekniska högskolan KTH inlett ett samarbete med den kinesiska staten genom forskningsinstitutet

2014-09-03

KU-anmälan 2013/14:25 (2765-2013/14) av Peter Rådberg (MP) (pdf, 123 kB)

KU-anmälan 2013/14:24 (2369-2013/14) av Marie Granlund (S)

MARIE GRANLUND Riksdagsledamot S Stockholm 2014-06-18 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av statsministerns och regeringens underlåtenhet att samråda med riksdagens EU-nämnd Enligt uppgifter i media har den svenska regeringen genom statsrådsberedningen inför andra medlemsstaters representanter i EU

2014-06-18

KU-anmälan 2013/14:24 (2369-2013/14) av Marie Granlund (S) (pdf, 117 kB)

KU-anmälan 2013/14:23 (2294-2013/14) av Matilda Ernkrans (S)

MATILDA ERNKRANS Riksdagsledamot S Stockholm 2014-06-12 Dnr 2294-2013/14 Begäran om granskning av misstänkt ministerstyre Ethel Forsberg, tidigare generaldirektör för Kemikalieinspektionen, har i en bok Makt plast gift våra barn beskrivit ett möte med dåvarande miljöminister Andreas Carlgren och hans statssekreterare.

2014-06-12

KU-anmälan 2013/14:23 (2294-2013/14) av Matilda Ernkrans (S) (pdf, 53 kB)

KU-anmälan 2013/14:22 (1805-2013/14) av Lars Johansson (S)

LARS JOHANSSON Riksdagsledamot S 2014-04-04 Dnr 1805-2013/14 Begäran om granskning av finansminister Anders Borgs svarstider på interpellationer ställda i riksdagen J ag har på riksdagens hemsida kunnat hitta uppgifter om att det under riksdagsåret 2013/14 har lämnats in drygt 50 interpellationer som berör finansminister

2014-04-04

KU-anmälan 2013/14:22 (1805-2013/14) av Lars Johansson (S) (pdf, 217 kB)

KU-anmälan 2013/14:21 (1241-2013/14) av Mikael Damberg (S)

MIKAEL DAMBERG Riksdagsledamot S 2014-01-31 Dnr 1241-2013/14 Begäran om granskning av näringsminister Annie Lööfs hantering och styrning av Inlandsinnovation AB. Inlandsinnovation AB startades på initiativ av dåvarande näringsminister Maud Olovsson C i december 2010. Totalt satsades två miljarder kronor för att förbättra

2014-01-31

KU-anmälan 2013/14:21 (1241-2013/14) av Mikael Damberg (S) (pdf, 68 kB)

KU-anmälan 2013/14:20 (1240-2013/14) av Mikael Damberg (S)

MIKAEL DAMBERG Riksdagsledamot S 2014-01-31 Dnr 1240-2013/14 Begäran om granskning av statsministerns och övriga regeringens ansvar för kommunikation med riksdagen angående kapitaltillskott i samband med Vattenfalls förvärv av energibolaget Nuon I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU7, där frågan om en granskningskommission

2014-01-31

KU-anmälan 2013/14:20 (1240-2013/14) av Mikael Damberg (S) (pdf, 128 kB)

KU-anmälan 2013/14:19 (1238-2013/14) av Fredrik Olovsson (S)

FREDRIK OLOVSSON Riksdagsledamot S 2014-01-31 Dnr 1238-2013/14 Begäran om granskning av regeringens arbete med avregleringar Riksrevisionen har publicerat ett antal rapporter under de senaste åren som pekat på att flera avregleringar av exempelvis järnvägen, elmarknaden och apoteken medfört stora oväntade samhällskostnader.

2014-01-31

KU-anmälan 2013/14:19 (1238-2013/14) av Fredrik Olovsson (S) (pdf, 59 kB)

KU-anmälan 2013/14:18 (1237-2013/14) av Eva-Lena Janssson (S)

EVA-LENA JANSSON Riksdagsledamot S 2014-01-31 Dnr 1237-2013/14 Begäran om granskning av regeringens hantering av beslut som berör Försäkringskassans servicekontor Riksdagen fattade den 14 april 2011 beslut om att bifalla Socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU10, rskr. 2010/11:223 om ett tillkännagivande

2014-01-31

KU-anmälan 2013/14:18 (1237-2013/14) av Eva-Lena Janssson (S) (pdf, 80 kB)

KU-anmälan 2013/14:17 (1234-2013/14) av Anders Ygeman (S)

ANDERS YGEMAN Riksdagsledamot S 2014-01-31 Dnr 1234-2013/14 Begäran om granskning av regeringens kontakter med Trafikverket angående genomförandet av järnvägsunderhåll. Det finns allvarliga problem med säkerheten på den svenska järnvägen. Flera svåra incidenter har inträffat på kort tid. Ett flertal rapporter har

2014-01-31

KU-anmälan 2013/14:17 (1234-2013/14) av Anders Ygeman (S) (pdf, 109 kB)

KU-anmälan 2013/14:16 (1217-2013/14) av Peter Hultqvist (S)

PETER HULTQVIST Riksdagsledamot S 2014-01-30 Dnr 1217-2013/14 Begäran om granskning av regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014. År 2009 fattade riksdagen i propositionen Ett användbart försvar prop. 2008/09:140, beslut om insatsorganisationen 2014. I beslutet

2014-01-30

KU-anmälan 2013/14:16 (1217-2013/14) av Peter Hultqvist (S) (pdf, 117 kB)

KU-anmälan 2013/14:15 (1181-2013/14) av Matilda Ernkrans (S)

MATILDA ERNKRANS Riksdagsledamot S 2014-01-28 Dnr 1181-2013/14 Begäran om granskning regeringens beräkning av klimatmålet för 2020 Riksdagen beslutade 2009 Betänkande 2008/2009: MJU28 om ett mål för klimatpolitiken som innebär att Sverige ska minska sina utsläpp med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Målet gäller

2014-01-28

KU-anmälan 2013/14:15 (1181-2013/14) av Matilda Ernkrans (S) (pdf, 155 kB)