Dokument & lagar (36 träffar)

KU-anmälan 2006/07:19 (050-3808-2006/07) av Kristina Zakrisson (s)

Anmälare KRISTINA ZAKRISSON Riksdagsledamot (s) Datum Stockholm 2007-09-10 Dnr 050-3808-2006/07 Begäran om granskning av statsrådet Mats Odells handläggning av upphandlingen av pr-tjänster i samband med utförsäljning av statliga bolag. Enligt tidningsuppgifter har regeringen genom ansvarigt statsråd

2007-09-12

KU-anmälan 2006/07:18 (050-3283-2006/07) av Susanne Eberstein (s)

Anmälare SUSANNE EBERSTEIN Riksdagsledamot (s) Datum Stockholm 2007-06-26 Dnr 050-3283-2006/07 Begäran om granskning av Carl Bildts uppdrag I Konstitutionsutskottets utfrågning av utrikesminister Carl Bildt den 8 maj fick utrikesministern vid flertalet tillfällen frågor om sina uppdrag i olika organisationer.

2007-06-26

KU-anmälan 2006/07:18 (050-3283-2006/07) av Susanne Eberstein (s) (pdf, 62 kB)

KU-anmälan 2006/07:17 (050-3242-2006/07) av Eva-Lena Jansson (s)

Anmälare EVA-LENA JANSSON Riksdagsledamot (s) Datum Stockholm 2007-06-20 Dnr 050-3242-2006/07 Begäran om granskning av statsrådet Åsa Torstenssons uttalande angående Post- och Telestyrelsens allmänna råd. I september 2005 gav Post- och Telestyrelsen (PTS) ut allmänna råd som bland annat innehöll rekommendationer

2007-06-20

KU-anmälan 2006/07:17 (050-3242-2006/07) av Eva-Lena Jansson (s) (pdf, 74 kB)

KU-anmälan 2006/07:4 (050-2996-2006/07) av Thomas Bodström (s)

Anmälare THOMAS BODSTRÖM Riksdagsledamot (s) Datum Stockholm 2007-05-29 Dnr 050-2996-2006/07 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av hur regeringen hanterat de tre svenskar som suttit fängslade i Etiopien. Tre svenskar har varit fängslade i Etiopien sedan januari och släpptes först förra

2007-05-29

KU-anmälan 2006/07:4 (050-2996-2006/07) av Thomas Bodström (s) (pdf, 62 kB)

KU-anmälan 2006/07:15 (050-2982-2006/07) av Thomas Östros (s)

Anmälare THOMAS ÖSTROS Riksdagsledamot (s) Datum Stockholm 2007-05-25 Dnr 050-2982-2006/07 Begäran om granskning av regeringens beredning av ärendet om utförsäljning av statliga bolag Regeringen har som mål att till 2010 sälja statliga företag till ett värde av 200 miljarder kronor. I en särskild proposition

2007-05-25

KU-anmälan 2006/07:15 (050-2982-2006/07) av Thomas Östros (s) (pdf, 84 kB)

KU-anmälan 2006/07:3 (050-2785-2006/07) av Marianne Berg (v) och Kent Persson (v)

Anmälare Marianne Berg (v) Konstitutionsutskottet, Kent Persson (v) Näringsutskottet Datum 2007-05-10 Dnr 050-2785-2006/07 Granskningsanmälan beträffande försäljning av vissa statligt ägda företag (prop. 2006/07:57) Vi begär härmed att konstitutionsutskottet skall granska i anmälan angivna frågor gällande utförsäljningen

2007-05-10

KU-anmälan 2006/07:3 (050-2785-2006/07) av Marianne Berg (v) och Kent Persson (v) (pdf, 110 kB)

KU-anmälan 2006/07:2 (050-2606-2006/07) av Tommy Ternemar (s)

Anmälare TOMMY TERNEMAR Riksdagsledamot (s) Datum Stockholm 2007-04-20 Dnr 050-2606-2006/07 Begäran om granskning av regeringens hantering av plusjobben En av de arbetsmarkandspolitiska åtgärder som den borgerliga regeringen avskaffade vid årsskiftet var möjligheten till plusjobb. Anställningen av plusjobbare

2007-04-20

KU-anmälan 2006/07:2 (050-2606-2006/07) av Tommy Ternemar (s) (pdf, 743 kB)

KU-anmälan 2006/07:12 (050-2591-2006/07) av Thomas Östros (s)

Anmälare THOMAS ÖSTROS (s) Datum Stockholm 2007-04-19 Dnr 050-2591-2006/07 Begäran om granskning av regeringens handläggning av "Forska väx" När budgetpropositionen (2006/07:1) lades i höstas saknades anslaget till Vinnovas "Forska väx"- program. Detta kom som en fullständig överraskning för alla,

2007-04-19

KU-anmälan 2006/07:12 (050-2591-2006/07) av Thomas Östros (s) (pdf, 129 kB)

KU-anmälan 2006/07:11 (050-2269-2006/07) av Luciano Astudillo (s)

Anmälare LUCIANO ASTUDILLO (s) Datum 2007 -03-21 Dnr 050-2269-2006/07 Begäran om granskning av statsrådet Tobias Billström. Den 4 januari i år skickade migrationsminister Tobias Billström ut ett brev där det är visserligen är oklart vem som är mottagare, men av innehållet i brevet går det att förstå att

2007-03-21

KU-anmälan 2006/07:11 (050-2269-2006/07) av Luciano Astudillo (s) (pdf, 60 kB)

KU-anmälan 2006/07:10 (050-2195-2006/07) av Siv Holma (v)

Anmälare Siv Holma (v) Datum 2007-03-15 Dnr 050-2195-2006/07 Begäran hos Konstitutionsutskottet om granskning av regeringens beredning av beslutet i regleringsbrevet till Kulturrådet för 2007 inom anslagen 28:4, 28:6 och 28:7 med särskild hänsyn tagen till förändringarna i avdragsrätten för mervärdesskatt

2007-03-15

KU-anmälan 2006/07:10 (050-2195-2006/07) av Siv Holma (v) (pdf, 74 kB)

KU-anmälan 2006/07:9 (050-2123-2006/07) av Mauricio Rojas (fp)

Anmälare MAURICIO ROJAS (fp) Datum 2007-03-09 Dnr 050-2123-2006/07 Begäran om granskning av f d statsråd Mona Sahlin och Jens Orback angående utbetalning av schablonersättning till kommuner i strid med gällande författning I Riksrevisionens granskningsrapport Statliga insatser för nyanlända invandrare

2007-03-09

KU-anmälan 2006/07:9 (050-2123-2006/07) av Mauricio Rojas (fp) (pdf, 115 kB)

KU-anmälan 2006/07:42 (050-1706-2006/07) av Hans Hoff (s)

Anmälare HANS HOFF (s) Datum 2007-02-02 Dnr 050-1706-2006/07 Begäran om granskning av upphandling av informationstjänster kring "nystartsjobb" Den 27 december 2006 publicerade Dagens Media nyheten att reklambyrån Storåkers fått ett uppdrag att göra PR för regeringens "nystartsjobb". Enligt tidningen föregicks inte

2007-02-02

KU-anmälan 2006/07:42 (050-1706-2006/07) av Hans Hoff (s) (pdf, 97 kB)

KU-anmälan 2006/07:41 (050-1705-2006/07) av Kent Härstedt (s)

Anmälare KENT HÄRSTEDT Riksdagsledamot (s) Datum 2007-02-01 Dnr 050-1705-2006/07 Begäran om granskning av finansministerns agerande i fråga om skatteuttag för svenska sjömän anställda på danska färjor. När Danmark år 2000 öppnade sitt danska internationella skibsregister (DIS) och ändrade reglerna så

2007-02-01

KU-anmälan 2006/07:41 (050-1705-2006/07) av Kent Härstedt (s) (pdf, 99 kB)

KU-anmälan 2006/07:40 (050-1678-2006/07) av Mauricio Rojas (fp)

Anmälare MAURICIO ROJAS (fp) Datum 2007-02-01 Dnr 050-1678-2006/07 Begäran om granskning av f d statsråd Leif Pagrotsky angående hanteringen av Europeiska kommissionens meddelande om en kommande formell granskning av det svenska presstödet Våren 2006 beslutade riksdagen om förändringar i presstödet. Enligt

2007-02-01

KU-anmälan 2006/07:40 (050-1678-2006/07) av Mauricio Rojas (fp) (pdf, 120 kB)

KU-anmälan 2006/07:39 (050-1677-2006/07) av Raimo Pärssinen (s)

Anmälare RAIMO PÄRSSINEN (s) Datum 2007-02-01 Dnr 050-1677-2006/07 Begäran om granskning av regeringens beredning av nedläggningen av Arbetslivsinstitutet I samband med att budgetpropositionen beslutades föreslog regeringen att Arbetslivsinstitutet skulle läggas ned. Detta blev också senare Riksdagens

2007-02-01

KU-anmälan 2006/07:39 (050-1677-2006/07) av Raimo Pärssinen (s) (pdf, 67 kB)

KU-anmälan 2006/07:38 (050-1652-2006/07) av Ulf Holm (mp)

Anmälare ULF HOLM (mp) Datum 2007-01-31 Dnr 050-1652-2006/07 Ofullständig redovisning av utrikesministerns optionsinnehav Konstitutionsutskottet bör granska huruvida utrikesminister Carl Bildt kan ha lämnat ofullständiga uppgifter till statsrådsberedningen gällande innehav av optioner i det amerikanska

2007-01-31

KU-anmälan 2006/07:38 (050-1652-2006/07) av Ulf Holm (mp) (pdf, 32 kB)

KU-anmälan 2006/07:8 (050-1647-2006/07) av Tobias Krantz (fp) och Allan Widman (fp)

Anmälare TOBIAS KRANTZ, ALLAN WIDMAN (fp) Datum 2007-01-31 Dnr 050-1647-2006/07 Anmälan med begäran om förnyad granskning av den förra regeringens hantering av flodvågskatastrofen i Asien Flodvågen som vällde fram mot olika kustområden i sydöstra Asien den 26 december 2004 skördade över femhundra

2007-01-31

KU-anmälan 2006/07:8 (050-1647-2006/07) av Tobias Krantz (fp) och Allan Widman (fp) (pdf, 45 kB)

KU-anmälan 2006/07:36 (050-1605-2006/07) av Veronica Palm (s)

Anmälare VERONICA PALM (s) Datum Stockholm 2007-01-29 Dnr 050-1605-2006/07 Begäran om granskning av huruvida utrikesministerns innehav av aktier och optioner kan medföra jäv. Utrikesminister Carl Bildts innehav av aktier och optioner i Vostok Nafta har tidigare blivit anmält till konstitutionsutskottet

2007-01-29

KU-anmälan 2006/07:36 (050-1605-2006/07) av Veronica Palm (s) (pdf, 49 kB)

KU-anmälan 2006/07:7 (050-1593-2006/07) av Britt Bohlin Olsson (s)

Anmälare BRITT BOHLIN OLSSON (s) Datum Stockholm 2007-01-26 Dnr 050-1593-2006/07. Begäran om granskning av regeringens hantering av de band innehållande datatrafik som hittats i källaren på Rosenbad i början av oktober 2006. Den 13 oktober 2006 höll statsminister Fredrik Reinfeldt och förvaltningschef

2007-01-26

KU-anmälan 2006/07:7 (050-1593-2006/07) av Britt Bohlin Olsson (s) (pdf, 69 kB)

KU-anmälan 2006/07:6 (050-1421-2006/07) av Ingvar Svensson (kd)

Anmälare Ingvar Svensson (kd) Datum 2007-01-13 Dnr 050-1421-2006/07 Anmälan om granskning av logguppgifter Konstitutionsutskottet bör granska ansvaret för att regeringen via statsrådsberedningen till konstitutionsutskottet lämnade sådana uppgifter, enligt nedan, angående förekomsten av e-postmeddelande

2007-01-13

KU-anmälan 2006/07:6 (050-1421-2006/07) av Ingvar Svensson (kd) (pdf, 57 kB)
Paginering