Dokument & lagar (23 träffar)

KU-anmälan 2011/12:13 (050-2895-2011/12) av Leif Pagrotsky (S)

LEIF PAGROTSKY Riksdagsledamot (S) Stockholm 2012-08-14 Dnr 050-2895-2011/12 Begäran om granskning av regeringens hantering av begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Den senaste tiden har media skildrat hur regeringskansliet hanterar ärenden som rör utlämnande av allmänna handlingar. När

2012-08-14

KU-anmälan 2011/12:13 (050-2895-2011/12) av Leif Pagrotsky (S) (pdf, 77 kB)

KU-anmälan 2011/12:12 (050-2894-2011/12) av Kent Persson (V)

Kent Persson Riksdagsledamot (V) Stockholm 2012-08-14 Dnr 050-2894-2011/12 Begäran om granskning Enligt uppgifter i media så begärde Aftonbladet ut kvitton och andra offentliga underlag rörande näringsdepartementets julmiddag 2011. Information om att de begärt ut dessa uppgifter lämnades till Näringsdepartementets

2012-08-14

KU-anmälan 2011/12:12 (050-2894-2011/12) av Kent Persson (V) (pdf, 39 kB)

KU-anmälan 2011/12:11 (050-2872-2011/12) av Åsa Romson (MP)

Åsa Romson Riksdagsledamot (MP) 2012-08-09 Dnr 050-2872-2011/12 Begäran om granskning av utrikesministerns agerande i K ronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige (fastigheten Lidingö Kostern 5) Ingen myndighet, ej h eller ri k sdagen eller kommunalt

2012-08-09

KU-anmälan 2011/12:11 (050-2872-2011/12) av Åsa Romson (MP) (pdf, 353 kB)

KU-anmälan 2011/12:10 (050-2783-2011/12) av Siv Holma (V)

Siv Holma 2012-07-12 Riksdagsledamot (v) KU Begäran om granskning av regeringens utförsäljning av 70 besiktningsstationer till Opus Group Statens medel och dess övriga tillgångar står till regeringens dis­position enligt 9 kap. 8 § regeringsformen (RF). Enligt 9 kap. 9 § RF ska riksdagen i den omfattning

2012-07-13

KU-anmälan 2011/12:10 (050-2783-2011/12) av Siv Holma (V) (pdf, 500 kB)

KU-anmälan 2011/12:9 (050-2632-2011/12) av Ulla Andersson (V)

Ulla Anderssson Riksdagsledamot (V) Stockholm 2012-06-21 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av statsrådet Peter Norman med anledning av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet I en granskning i Dagens Nyheter 20 juni 2011 har verksamheten inom AP-fonderna kartlagts. I granskningen framkommer

2012-06-21

KU-anmälan 2011/12:9 (050-2632-2011/12) av Ulla Andersson (V) (pdf, 71 kB)

KU-anmälan 2011/12:27 (050-2435-2011/12) av Ibrahim Baylan (S)

IBRAHIM BAYLAN Riksdagsledamot (S) 2012-06-05 Dnr 050-2435-2011/12 Begäran om granskning av regeringens hantering av införandet av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan Från höstterminen 2011 gäller ytterligare betygssteg i den svenska grund- och gymnasieskolan för de som går i grundskolans åk

2012-06-05

KU-anmälan 2011/12:27 (050-2435-2011/12) av Ibrahim Baylan (S) (pdf, 111 kB)

KU-anmälan 2011/12:26 (050-2165-2011/12) av Matilda Ernkrans (S)

MATILDA ERNKRANS Riksdagsledamot (S) 2012-05-04 Dnr 050-2165-2011/12 Begäran om granskning av regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp av infrastrukturplanering Riksrevisionen har i sin rapport "Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen?" 1 studerat hur regeringen arbetat med den

2012-05-04

KU-anmälan 2011/12:26 (050-2165-2011/12) av Matilda Ernkrans (S) (pdf, 196 kB)

KU-anmälan 2011/12:25 (050-2000-2011/12) av Allan Widman (FP)

ALLAN WIDMAN Riksdagsledamot (FP) 2012-04-13 Dnr 050-2000-2011/12 Begäran om granskning av förra regeringens beredning av samarbetsavtal med Saudiarabien Konstitutionsutskottet granskade 2006 om dåvarande försvarsminister Leni Björklunds undertecknande av ett ramavtal om militärt samarbete med Saudiarabien

2012-04-13

KU-anmälan 2011/12:25 (050-2000-2011/12) av Allan Widman (FP) (pdf, 73 kB)

KU-anmälan 2011/12:24 (050-1772-2011/12) av Peter Hultqvist (S)

PETER HULTQVIST Riksdagsledamot (S) 2012-03-21 Dnr 050-1772-2011/12 Begäran om granskning av regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning. Den 29 februari 2012 presenterade Riksrevisionen sin rapport om regeringens besparingar inom försvarets materielförsörjning under 2008.

2012-03-21

KU-anmälan 2011/12:24 (050-1772-2011/12) av Peter Hultqvist (S) (pdf, 127 kB)

KU-anmälan 2011/12:23 (050-1632-2011/12) av Gustav Fridolin och Peter Rådberg [båda MP]

Gustav Fridolin Riksdagsledamot och språkrör(MP) Peter Rådberg Riksdagsledamot (MP) 2012-03-08 Dnr 050-1632-2011/12 Begäran om granskning av regeringens agerande i Projekt Simoom Enligt uppgifter i media (Sveriges Radio-Ekot 20120306 och 07) har Försvarets forskningsinstitut (FOI) ett pågående

2012-03-08

KU-anmälan 2011/12:23 (050-1632-2011/12) av Gustav Fridolin och Peter Rådberg [båda MP] (pdf, 148 kB)

KU-anmälan 2011/12:22 (050-1412-2011/12) av Jabar Amin (MP)

JABAR AMIN Riksdagsledamot (MP) 2012-02-21 Dnr 050-1412-2011/12 Begäran om granskning av statsminister Reinfeldt och den svenska regeringens utredningsuppdrag till privata företag Den svenska staten, skattebetalarna, har en mängd riskkapitalbolag på marknaden, såsom Fouriertransform (statens riskkapitalbolag

2012-02-21

KU-anmälan 2011/12:22 (050-1412-2011/12) av Jabar Amin (MP) (pdf, 193 kB)

KU-anmälan 2011/12:21 (050-1278-2011/12) av Gunvor G Ericson (MP)

Gunvor G Ericson Riksdagsledamot (MP) Stockholm 2012-02-03 Dnr 050-1278-2011/12 Anmälan till Konstitutionsutskottet 2 februari visade SVT dokumentären "De oförsäkrade". I programmet beskrivs tydligt vad som måste betecknas som strukturell diskriminering i bedömning av arbetsskador. Endast två av 100

2012-02-03

KU-anmälan 2011/12:21 (050-1278-2011/12) av Gunvor G Ericson (MP) (pdf, 71 kB)

KU-anmälan 2011/12:20 (050-1253-2011/12) av Leif Pagrotsky (S)

Leif Pagrotsky Riksdagsledamot (S) Stockholm 2012-01-25 Dnr 050-1253-2011/12 Begäran om granskning av hur chefen för socialdepartementet fullgjort sitt arbetsgivaransvar. Under signaturen Ovetove har den kristdemokratiske stabschefen på socialdepartementet använt sin arbetsdator för att anonymt blogga

2012-02-01

KU-anmälan 2011/12:20 (050-1253-2011/12) av Leif Pagrotsky (S) (pdf, 104 kB)

KU-anmälan 2011/12:19 (050-1252-2011/12) av Jörgen Hellman och Peter Johnsson (S)

JÖRGEN HELLMAN PETER JOHNSSON Riksdagsledamöter (S) 2012-02-01 Dnr 050-1252-2011/12 Begäran om granskning av regeringens olika åtgärder kring att bedöma Vladimir Antonovs lämplighet som finansiär till Saab Finanskrisen 2008 drabbade den amerikanska bilindustrin hårt. General Motors (GM) som tidigare hade

2012-02-01

KU-anmälan 2011/12:19 (050-1252-2011/12) av Jörgen Hellman och Peter Johnsson (S) (pdf, 329 kB)

KU-anmälan 2011/12:18 (050-1228-2011/12) av Lennart Axelsson (S)

LENNART AXELSSON Riksdagsledamot (S) Stockholm 2012-01-30 Dnr 050-1228-2011/12 Begäran om granskning av socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen. Enligt lagen om handel med läkemedel 2 kap. 5 § får tillstånd att driva handel med läkemedel till

2012-01-31

KU-anmälan 2011/12:18 (050-1228-2011/12) av Lennart Axelsson (S) (pdf, 127 kB)

KU-anmälan 2011/12:17 (050-1227-2011/12) av Carina Adolfsson Elgestam (S)

CARINA ADOLFSSON ELGESTAM Riksdagsledamot (S) Stockholm 2012-01-31 Dnr 050-1227-2011/12 Begäran om granskning av näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige. Den 1 november 2011 infördes elprisområden i Sverige. Bakgrunden är att 2006 anmälde danska staten Sverige

2012-01-31

KU-anmälan 2011/12:17 (050-1227-2011/12) av Carina Adolfsson Elgestam (S) (pdf, 185 kB)

KU-anmälan 2011/12:16 (050-1212-2011/12) av Anders Ygeman (S)

ANDERS YGEMAN Riksdagsledamot (S) Stockholm 2012-01-30 Dnr 050-1212-2011712 Begäran om granskning av näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll. Sveriges Television uppmärksammade i november 2011 att Trafikverket använt 125 miljoner kronor av ett extra anslag för drift och underhåll

2012-01-30

KU-anmälan 2011/12:16 (050-1212-2011/12) av Anders Ygeman (S) (pdf, 168 kB)

KU-anmälan 2011/12:15 (050-1102-2011/12) av Jabar Amin (MP)

JABAR AMIN Riksdagsledamot (MP) 2012-01-17 Dnr 050-1102-2011/12 Anmälan om granskning av utbildningsministern Jan Björklund för Skolverkets hantering av beslut om lärarlegitimation Över 180 000 lärare och förskolelärare beräknas komma att ansöka om lärarlegitimation i enlighet med kravet om lärarlegitimation.

2012-01-17

KU-anmälan 2011/12:15 (050-1102-2011/12) av Jabar Amin (MP) (pdf, 108 kB)

KU-anmälan 2011/12:14 (050-1073-2011/12) av Peter Eriksson (MP)

PETER ERIKSSON Riksdagsledamot (MP) 2012-01-12 Dnr 050-1073-2011/12 Begäran om granskning av fd statsrådet Tobias Krantz hantering av överläkaren AA Konstitutionsutskottets granskning begärs härmed av frågan om hur förutvarande forskningsministern Tobias Krantz hanterat frågan om överläkaren och docenten

2012-01-12

KU-anmälan 2011/12:14 (050-1073-2011/12) av Peter Eriksson (MP) (pdf, 158 kB)

KU-anmälan 2011/12:13 (050-913-2011/12) av Jimmie Åkesson (SD)

JIMMIE ÅKESSON Riksdagsledamot (SD) 2011-12-20 Dnr 050-913-2011/12 Begäran om granskning av integrationsministerns publicering om myter rörande invandring på regeringens hemsida Den 19/12-2011 publicerades på regeringens hemsida ett antal påståenden, benämnt myter, som sedan besvaras med andra påståenden. 1

2011-12-20

KU-anmälan 2011/12:13 (050-913-2011/12) av Jimmie Åkesson (SD) (pdf, 149 kB)
Paginering