Dokument & lagar (76 träffar)

KU-anmälan 2005/06:36 (050-1855-2005/06) av Henrik von Sydow (m)

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotskys uttalanden vid ledningsmöte hos Sveriges

2006-01-19

KU-anmälan 2005/06:36 (050-1855-2005/06) av Henrik von Sydow (m) (pdf, 644 kB)

KU-anmälan 2005/06:35 (050-1848-2005/06) av Henrik von Sydow (m)

Statsminister Göran Perssons uttalande angående Riksbankens

2006-01-18

KU-anmälan 2005/06:35 (050-1848-2005/06) av Henrik von Sydow (m) (pdf, 408 kB)

KU-anmälan 2005/06:34 (050-1802-2005/06) av Annika Qarlsson (c)

Statsrådet Barbro Holmbergs ansvar för myndighetskulturen inom

2006-01-18

KU-anmälan 2005/06:34 (050-1802-2005/06) av Annika Qarlsson (c) (pdf, 323 kB)

KU-anmälan 2005/06:33 (050-1709-2005/06) av Ingvar Svensson (kd)

Beredningen av förslag avseende förändringar av

2006-01-09

KU-anmälan 2005/06:33 (050-1709-2005/06) av Ingvar Svensson (kd) (pdf, 59 kB)

KU-anmälan 2005/06:32 (050-1649-2005/06) av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotskys agerande vid frågestund i

2006-01-09

KU-anmälan 2005/06:32 (050-1649-2005/06) av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (pdf, 83 kB)

KU-anmälan 2005/06:31 (050-1648-2005/06) av Lennart Kollmats (fp)

Beredningen av beslutet att omlokalisera myndigheten Riksutställningar till

2006-01-04

KU-anmälan 2005/06:31 (050-1648-2005/06) av Lennart Kollmats (fp) (pdf, 83 kB)

KU-anmälan 2005/06:30 (050-1652-2005/06) av Mikael Oscarsson (kd)

Regeringens och förskoleministerns fullföljande av riksdagens beslut om mångfald och valfrihet inom

2006-01-03

KU-anmälan 2005/06:30 (050-1652-2005/06) av Mikael Oscarsson (kd) (pdf, 58 kB)

KU-anmälan 2005/06:29 (050-1541-2005/06) av Carl B Hamilton (fp)

Statsrådet Thomas Östros agerande vid

2005-12-21

KU-anmälan 2005/06:29 (050-1541-2005/06) av Carl B Hamilton (fp) (pdf, 70 kB)

KU-anmälan 2005/06:28 (050-1481-2005/06) av Gustav Fridolin (mp)

Regeringens ansvar gällande lagen om straff för terroristbrott vad gäller samröre med USA:s aktioner i

2005-12-19

KU-anmälan 2005/06:28 (050-1481-2005/06) av Gustav Fridolin (mp) (pdf, 107 kB)

KU-anmälan 2005/06:27 (050-1356-2005/06) av Carl B Hamilton (fp)

Statsrådet Ulrica Messings deltagande i

2005-12-12

KU-anmälan 2005/06:27 (050-1356-2005/06) av Carl B Hamilton (fp) (pdf, 66 kB)

KU-anmälan 2005/06:26 (050-1256-2005/06) av Yvonne Ruwaida (mp)

Socialtjänstminister Morgan Johanssons agerande vid misstänkt vanvård av asylsökande

2005-12-06

KU-anmälan 2005/06:26 (050-1256-2005/06) av Yvonne Ruwaida (mp) (pdf, 101 kB)

KU-anmälan 2005/06:25 (050-1194-2005/06) av Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Statsrådet Leif Pagrotskys hantering av personalärende på Statens maritima

2005-12-01

KU-anmälan 2005/06:25 (050-1194-2005/06) av Lena Adelsohn Liljeroth (m) (pdf, 130 kB)

KU-anmälan 2005/06:24 (050-1100-2005/06) av Lars Lindblad (m)

Statsrådet Bosse Ringholms agerande som samordningsminister för EU-

2005-11-25

KU-anmälan 2005/06:24 (050-1100-2005/06) av Lars Lindblad (m) (pdf, 100 kB)

KU-anmälan 2005/06:23 (050-1041-2005/06) av Birgitta Ohlsson (fp) och Allan Widman (fp)

Avtal om militärt samarbete med

2005-11-23

KU-anmälan 2005/06:23 (050-1041-2005/06) av Birgitta Ohlsson (fp) och Allan Widman (fp) (pdf, 111 kB)

KU-anmälan 2005/06:22 (050-1037-2005/06) av Gustav Fridolin (mp)

Visst agerande av regeringen inom det internationella samarbetet mot

2005-11-22

KU-anmälan 2005/06:22 (050-1037-2005/06) av Gustav Fridolin (mp) (pdf, 130 kB)

KU-anmälan 2005/06:21 (050-777-2005/06) av Carl B. Hamilton (fp)

Arbetslivsminister Hans Karlssons uttalanden om det s.k. Vaxholmsfallet i EG-

2005-11-03

KU-anmälan 2005/06:21 (050-777-2005/06) av Carl B. Hamilton (fp) (pdf, 68 kB)

KU-anmälan 2005/06:20 (050-399-2005/06) av Torsten Lindström (kd)

Regeringens och statsrådet Sven-Erik Österbergs ansvar för uppgifter i en

2005-10-12

KU-anmälan 2005/06:20 (050-399-2005/06) av Torsten Lindström (kd) (pdf, 73 kB)

KU-anmälan 2005/06:19 (050-304-2005/06) av Sten Tolgfors (m)

Skolminister Ibrahim Baylans agerande i fråga om Skolverkets

2005-10-06

KU-anmälan 2005/06:19 (050-304-2005/06) av Sten Tolgfors (m) (pdf, 55 kB)

KU-anmälan 2005/06:18 (050-285-2005/06) av Carl B Hamilton (fp)

Distribueringen av broschyrer om budgetpropositionen för år 2006 via Apoteket AB och Posten

2005-10-05

KU-anmälan 2005/06:18 (050-285-2005/06) av Carl B Hamilton (fp) (pdf, 67 kB)

KU-anmälan 2005/06:17 (050-156-2005/06) av Stefan Attefall (kd)

Regeringens utövande av utnämningsmakten vad gäller generaldirektörs- och

2005-09-26

KU-anmälan 2005/06:17 (050-156-2005/06) av Stefan Attefall (kd) (pdf, 49 kB)