Dokument & lagar (65 026 träffar)

Interpellation 2016/17:582 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:582 Sveriges exportstrategi av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Sedan ett och ett halvt år tillbaka har Sverige en exportstrategi vars mål är att bidra till en ökad export men även att nå regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Trots en exportstrategi

Inlämnad: 2017-06-21 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2016/17:582 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1672 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:1672 Våra inhemska humlor och bin av Jens Holm (V) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Våra humlor och bin i Sverige har stor betydelse för vår matförsörjning, som pollinerare och för den övriga biologiska mångfalden. Nära en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av insekter, och globalt sett

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1672 av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1671 av Nooshi Dadgostar (V)

Fråga 2016/17:1671 Brandskydd och cellplaster av Nooshi Dadgostar (V) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Den tragiska branden i det 24 våningar höga bostadshuset Grenfell Tower i London den 13 juni fick katastrofala följder. Polisen befarar att 79 människor mist livet, och många skadades. Det är fortfarande

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1671 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1670 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1670 Äldres rätt till utomhusvistelse. av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Tyvärr är det inte alla i vårt land som de närmaste veckorna får möjlighet att njuta av sommar, sol, blommande ängar och ljumma vindar. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning i äldreomsorgen från 2016

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1670 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1668 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1668 Gemensam nationell läkemedelslista i långbänk av Cecilia Widegren (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) I regeringskansliet finns sedan år 2016 en promemoria upprättad i Socialdepartementet, Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista, som ingående beskriver hur en gemensam nationell

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1668 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1666 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1666 Utveckling av preclearance på Arlanda av Nina Lundström (L) till Statsrådet Anna Johansson (S) Arlanda flygplats är Sveriges största flygplats. Den verkar som nav för flygtrafiken och har därmed stor betydelse för svensk ekonomi. För inrikestrafiken är Arlanda flygplats central och erbjuder

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1666 av Nina Lundström (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1665 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1665 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1665 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1664 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1664 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1664 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1662 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1662 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1662 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1660 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1660 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1660 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1659 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1659 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1659 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1658 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1658 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1658 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1656 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1656 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1656 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1655 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2016/17:1655 Agenda 2030 av Sofia Arkelsten (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Världen har enats om globala, universella mål, kallade hållbarhetsmålen eller Agenda 2030. Alla länder ska genomföra målen. Det finns också delmål och indikatorer som ska gå att redovisa för att skapa ansvarsutkrävande

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-07-05 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1655 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 87 kB)

Departementsserien 2017:27

Ds 2017:27 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-06-22

Departementsserien 2017:27 (pdf, 4100 kB)

Interpellation 2016/17:581 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:581 Företagskonkurser i byggbranschen av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Siffror från kreditvärderingsföretaget UC visar att konkurserna inom byggbranschen ökat kraftigt under 2017 jämfört med förra året. Detta trots rådande högkonjunktur. Enligt Sveriges Byggindustrier

Inlämnad: 2017-06-20 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:581 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 70 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1604 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1604 av Boriana Åberg (M) Förtroendet för rikspolischefen Boriana Åberg har frågat mig om jag har fortsatt förtroende för rikspolischef Dan Eliasson. Boriana Åberg inleder med att nämna Polismyndighetens tredje, och ännu ej publicerade, rapport om utsatta områden. Att en myndighetschef väljer

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1604 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1601 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02682/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1601 av Lars Beckman (M) Myndigheternas it-beredskap Lars Beckman har frågat civilministern vilka krav statsrådet ställer på våra myndigheters it-beredskap. Frågan har överlämnats till mig. Det uppstod ett

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1601 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1600 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03611/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1600 av Boriana Åberg (M) Könsstympning Boriana Åberg har frågat barn-, äldre- och jämställdhetsministern vilka åtgärder statsrådet avser vidta för att förhindra att flickor och kvinnor blir könsstympade.

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1600 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1599 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05386 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1599 av Cecilia Widegren (M) Lindrigare straff vid förflyttning från Sverige Cecilia Widegren har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han tänker vidta för att säkerställa att påföljder

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1599 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 37 kB)