Dokument & lagar (67 263 träffar)

Interpellation 2017/18:511 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:511 Information till försäkringstagare av Lars Beckman M till Statsrådet Heléne Fritzon S I dag finns det möjlighet för försäkringsbolag att se till att pensionsförsäkringar med efterlevandeskydd inte utgår till de efterlevande vid personens bortgång. Genom att otydligt kräva en bekräftelse på att

Inlämnad: 2018-04-25 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:511 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2017/18:510 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2017/18:510 Genomförandet av vapendirektivet av Daniel Bäckström C till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Det är viktigt att vända på varje sten för att agera mot terrorism och våld och att minska de illegala vapnen i samhället. Men då är det givetvis viktigt att adressera frågan om illegala

Inlämnad: 2018-04-25 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:510 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 118 kB)

Interpellation 2017/18:509 av Carl Schlyter (MP)

Interpellation 2017/18:509 EU-domstolens avgörande kring tvistlösning och CETA av Carl Schlyter MP till Statsrådet Ann Linde S Den 6 mars avgjorde EU-domstolen mål C-284/16 Slovakien vs Achmea. Målet gällde Slovakiens försök att begränsa vinster i välfärden, närmare bestämt sjukförsäkringar. Slovakien förlorade i en tribunal

Inlämnad: 2018-04-24 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2017/18:509 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1198 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01708/E2 Fi2018/01707/E2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1198 och 2017/18:1197 av Anette Åkesson M Arbetsmarknadens utveckling och regeringens bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet, respektive Orealistiska antaganden gällande finanspolitikens långsiktiga

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1198 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1197 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01708/E2 Fi2018/01707/E2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1198 och 2017/18:1197 av Anette Åkesson M Arbetsmarknadens utveckling och regeringens bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet, respektive Orealistiska antaganden gällande finanspolitikens långsiktiga

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1197 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1196 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

N2018/02610/BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1196 av Lars Beckman M Akademiska Hus försäljning av mark till studentbostäder och andra bostäder Lars Beckman har frågat mig om jag avser att påskynda processen för att mer av Akademiska Hus mark ska säljas så att fler bostäder kan byggas. Akademiska

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1196 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1195 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/02459 POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1195 av Lars Beckman M Skriftliga avtal vid försäljning av lotter vid telefonförsäljning Lars Beckman har frågat civilministern om han och regeringen är beredda att införa krav på skriftliga

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1195 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1192 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/02513/SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1192 av Lars Beckman M Försäkringskassans värdegrund Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Försäkringskassan ska upprätthålla en god och trovärdig värdegrund i sin verksamhet. Den statliga värdegrunden

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1192 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1190 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Svar på fråga 2017/18:1190 av Rickard Nordin C Målet om 100 procent förnybar el Rickard Nordin har frågat mig vilken tyngd jag lägger på energiöverens-kommelsens mål om 100 procent förnybar el i förhållande till projekt för energiproduktion som angränsar till områden med skydd, även om om-rådena inte omfattas av projektet.

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1190 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1187 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/02373/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1187 av Lars-Arne Staxäng M Auktoriserade tolkar på Migrationsverket Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka initiativ jag avser vidta för att säkerställa kvalitet i Migrationsverkets asylprövning.

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1187 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 97 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1186 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till ri ksdagen Svar på fråga 2017/18:1186 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Fredsfonden Colombia Sostenible Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att bidraget till fredsfonden Colombia Sostenible och de övriga fonderna inte går

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1186 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1185 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02371/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1185 av Eva Lohman M Jourhavande präst Eva Lohman har frågat mig hur jag avser att agera för att civilsamhällets aktörer inte ska drabbas negativt av avgiftshöjningar på grund av förslag likt det som den statliga

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Eva Lohman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1185 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1184 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1184 av Boriana Åberg M Vardagsbrott som inte klaras upp Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att fler vardagsbrott, såsom mindre tillgreppsbrott, ska klaras upp. Regeringen och jag arbetar på flera olika sätt för att förbättra brottsbekämpningen, bland annat gällande

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1184 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1183 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01149/Kl Miljö- och energidepartementet M iljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1183 av Maria Malmer Stenergard M Subventioner av elmotorer för fritidsbåtar Maria Malmer Stenergard har frågat statsrådet Isabella Lövin om hon och regeringen beräknat klimatnyttan av att subventionera elmotorer för

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1183 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1181 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:1181 av Åsa Coenraads M Förslag för ett bättre dricksvatten Åsa Coenraads har frågat mig när jag och regeringen avser lägga propositionen Åtgärder för ett bättre dricksvatten på riksdagens bord. Det pågår mycket arbete med att säkra vårt viktiga dricksvatten. Bl.a. har regeringen nyligen givit Livsmedelsverket

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1181 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1180 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 02401/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1180 av Markus Wiechel SD Läkemedelsklassningen av CBD-produkter Marcus Wiechel har frågat mig om jag avser verka för att tillgodose de tusentals människor som i dag har ett behov av CBD-produkter för att lindra sina besvär men som nu drabbats

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1180 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1178 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2018/01759/S U2018/01782/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1174 av Maria Andersson Willner S Porrfri skola och fråga 2017/18:1178 av Åsa Eriksson S Förskolor och skolor fria från pornografiskt material Maria Andersson Willner S har frågat mig vilka åtgärder jag som

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Åsa Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1178 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 98 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1177 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2018/01619/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1177 av Pål Jonson M Bankers närvaro i landsbygdskommuner Pål Jonson har frågat mig om jag avser att se över bankernas förutsättningar för att vidmakthålla sin service och närvaro i landsbygdskommuner. Jag

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1177 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1176 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/ 01617/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1176 Omlokalisering av myndigheter av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Ann-Charlotte Hammar Johnsson M har frågat mig vilka positiva effekter jag menar att omlokaliseringen av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1176 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1175 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 02386 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1175 av Beatrice Ask M Anmälningsplikt för kyltorn Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag avser att, inom mitt ansvarsområde, vidta så att Sverige får regler om registrering av kyltorn och krav på regelbunden kontroll

Svarsdatum: 2018-04-25 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1175 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 91 kB)