Dokument & lagar (64 261 träffar)

Interpellation 2016/17:409 av Mats Green (M)

Interpellation 2016/17:409 Ridning som friskvårdsförmån av Mats Green (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) "Man ska inte kunna dra av för personliga levnadsomkostnader", sa finansministern i en riksdagsdebatt med mig den 2 februari i år angående varför inte just ridning ska berättiga till friskvårdsavdrag

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:409 av Mats Green (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:408 av Nooshi Dadgostar (V)

Interpellation 2016/17:408 Höjning av bostadsstandarden av Nooshi Dadgostar (V) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I DN den 22 mars säger arkitekten Erik Stenberg att många bostäder som byggs i dag håller mycket låg kvalitet. Eftersom det under lång tid byggts för lite kommer många bolag undan med att få bra betalt

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:408 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2016/17:407 av Jeff Ahl (SD)

Interpellation 2016/17:407 Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet av Jeff Ahl (SD) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Situationen i Sveriges så kallade utanförskapsområden är ohållbar. Brinnande bilar i förorterna och stora upplopp därtill var i början av 2000-talet otänkbart – i dag är det vardag. Brinnande

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:407 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2016/17:406 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:406 Affären mellan Luftfartsverket och Saab av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Olle Sundin är Luftfartsverkets generaldirektör och varit med och utformat hur förändringen ska ske för de regionala flygplatserna. Samtidigt sitter han i styrelsen hos dem som säljer fjärrstyrningsutrustningen,

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:406 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:405 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:405 Ekonomiska kalkyler för flygplatser av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) SVT Västerbotten kan rapportera att den besparing som var tänkt i och med fjärrstyrningen av flygledartorn från ett antal svenska regionala flygplatser inte är så stor som meddelats. Den löntagarkonsult

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:405 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:404 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:404 Tillstånd för simultana operationer av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Tanken att en flygledare inom några år ska kunna styra trafiken vid två flygplatser samtidigt är ytterst kontroversiell av säkerhetsskäl. Bland annat har Europeiska transportarbetarfederationen

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:404 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:403 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:403 Processen med de fjärrstyrda flygledartornen av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) SVT Västerbotten har rapporterat att generaldirektören på Luftfartsverket även sitter i styrelsen för det nybildade bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions. Detta bolag tillverkar den

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:403 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:402 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:402 Säkerheten vid fjärrstyrda flygplatser av Edward Riedl (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Genom dokument som SVT Västerbotten har kommit över rapporteras att säkerheten gällande fjärrstyrningen av fem svenska flygplatser från en enskild enhet kan vara osäker. Bland annat har Europeiska

Inlämnad: 2017-03-23 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:402 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1112 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02285/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1112 av Runar Filper (SD) Fiskodling i öppna kassar Runar Filper har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att underlätta etableringen av nya fiskodlingar samt förbättra förutsättningarna för befintliga

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Runar Filper (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1112 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1105 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01856/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M) Distanshandel med kvalitetsvin Michael Svensson har frågat mig vilka initiativ eller åtgärder jag avser att vidta med anledning av förslaget i Ds 2016:33. Inom

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Michael Svensson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1105 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1104 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/00769/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1104 av Betty Malmberg (M) Energieffektivisering Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Statens energimyndighet framdeles ska nå högre grad av måluppfyllnad

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1104 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1103 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Dnr M2017/00768/Kl M2017/00781/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Arbetet i Bryssel för att säkra det svenska självbestämmandet över skogen

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1103 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 52 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1102 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01855/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1102 av Betty Malmberg (M) Lika villkor för levande organdonatorer Betty Malmberg har frågat mig om jag och regeringen är beredda att snarast lösa den ekonomiska situationen för levande

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1102 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1101 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00460/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1101 av Lotta Olsson (M) Rekryteringsmyndigheten och väntetider Lotta Olsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att öka kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet genom att skapa

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1101 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1100 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01854/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1100 av Cecilia Widegren (M) Patientlagen Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen kommer att förverkliga patientlagen med sitt fulla innehåll, och vilka konkreta

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1100 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1099 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/01396/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1099 av Tina Ghasemi (M) Skolans värderingsuppdrag Tina Ghasemi har frågat gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vad hon och regeringen avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att skolan

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1099 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1097 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01853/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1097 Vaccin till barn Jenny Petersson har frågat mig hur jag och regeringen ska säkerställa att de sjukdomar som vaccinationsprogrammet har i syfte att skydda mot inte får nya utbrott på

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1097 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1096 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1096 av Pål Jonsson (M) Säkerhetsskyddet i Sverige Pål Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka säkerhetsskyddet i Sverige och när riksdagen kan få ett förslag om ny säkerhetsskyddslag på sitt bord. Säkerhetsskydd syftar till att förebygga spioneri, sabotage, terrorism

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1096 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1095 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01854/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1095 av Cecilia Widegren Reglering av skönhetsbehandlingar Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att människor råkar illa ut vid genomförande av estetiska behandlingar,

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1095 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1094 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr 2017/02791/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1094 av Elisabeth Svantesson (M) Utvisningar till följd av annonsering på Linkedin Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att förhindra

Svarsdatum: 2017-03-29 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1094 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)