Dokument & lagar (63 900 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2016/17:38 EU-nämndens sammanträde 2017-05-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2017-05-24 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Konkurrenskraft (inre marknad) Statsrådet Per Bolund Återrapport från rådet den 20 februari 2017 Återrapport från informellt

2017-05-24

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1434 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1434 av Johan Hedin (C) Ersättning till nämndemän Johan Hedin har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av den oklarhet kring nämndemännens ersättningar som han beskriver och i så fall vilka åtgärder. Regeringen har nyligen beslutat att förbättra nämndemännens arvoden

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Johan Hedin (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1434 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1433 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02284/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1433 av Helena Bouveng (M) Friskvård för egenföretagare Helena Bouveng har frågat mig om jag kommer att ta något lagstiftningsinitiativ eller vidta andra åtgärder för att minska eller ta bort skillnaderna mellan de

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1433 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1432 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1432 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Svenskt snus i EU Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag och regeringen nu kommer att agera för att Europeiska unionens förbud mot försäljning av snus på den inre marknaden upphävs. Vårt gemensamma

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1432 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1430 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1410 av Boriana Åberg (M) Svenska institutet, fråga 2016/17:1422 av Caroline Szyber (KD) Svenska institutets blockering av följare samt fråga 2016/17:1430 av Markus Wiechel (SD) Åsiktsregistrering bland svenska myndigheter Boriana Åberg

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1430 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1429 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02283/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1429 av Maria Malmer Stenergard (M) Kraftigt höjda skatter Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag överväger att göra en annan bedömning gällande genomförda och aviserade skattehöjningar. Inför budgetpropositionen

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1429 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1428 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02281/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1428 av Daniel Sestrajcic (V) Penningtvättsdirektivet och offentliga register Daniel Sestrajcic har frågat finansministern om hon avser att verka för att Sverige ska stödja EU:s förslag om offentliga

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Daniel Sestrajcic (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1428 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1427 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03064/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1427 av Hans Linde (V) Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering Hans Linde har frågat mig när jag avser att ta initiativ och gå vidare med förslagen i betänkandet SOU 2014:91 och lägga fram en proposition

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1427 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1426 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1426 av Roger Haddad (L) Antalet fältveckor inom polisutbildningen Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att snarast erbjuda polisstudenterna ytterligare en fältvecka inom polisutbildningen. Det är Polismyndigheten som är uppdragsgivare åt de tre lärosäten som bedriver

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1426 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1425 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03034/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1425 Tillgängligheten till viktiga särläkemedel (S) Catharina Bråkenhielm har frågat mig hur jag kommer verka dels för att korta handläggningstiden inom TLV så att patienternas sjukdomsförlopp kan bromsas

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Catharina Bråkenhielm (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1425 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1424 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03032/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1424 av Jan R Andersson (M) Myndigheternas informationsarbete i fråga om svenskt snus Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att försäkra mig om att myndigheternas informationsarbete

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1424 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1423 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1423 av Thomas Finnborg (M) Delpension för poliser Thomas Finnborg har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta några åtgärder med anledning av det han anfört om att poliser nekas delpension och lämnar yrket, vilket förvärrar poliskrisen, och i så fall när. Det är av stor vikt att Polismyndigheten

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1423 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1422 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1410 av Boriana Åberg (M) Svenska institutet, fråga 2016/17:1422 av Caroline Szyber (KD) Svenska institutets blockering av följare samt fråga 2016/17:1430 av Markus Wiechel (SD) Åsiktsregistrering bland svenska myndigheter Boriana Åberg

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1422 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1419 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/ 02259/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1419 av Boriana Åberg (M) Förändringar i villkoren för företagare Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de förändrade 3:12-reglerna inte ska öka utgifterna för småföretagare i sådan

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1419 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1418 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02258/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1418 av Lotta Finstorp (M) Konsekvenserna av kemikalieskatten Lotta Finstorp har frågat mig om regeringen och jag gör bedömningen att utformningen av kemikalieskatten kommer att leda till fler jobb i Sverige, och

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1418 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1417 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1417 av Johan Forssell (M) Falska personuppgifter Johan Forssell har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder eller initiativ med anledning av de uppgifter som förekommit om falska personuppgifter. Bakgrunden till frågan är att media har rapporterat om att 30-50 procent av asylsökande

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1417 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1416 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00730/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M) Försvarsmaktens behov av övningsverksamhet och generalläkarens befogenheter Lena Asplund har frågat mig om jag anser att det är tillfredsställande när Helikopterflottiljens möjligheter

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1416 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1414 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00728/RS Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1414 av Hans Wallmark (M) Statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen Hans Wallmark har frågat mig om jag avser att se till att den parlamentariska kommitté som brett ska se över möjligheterna att skydda

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1414 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 29 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1413 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00729/RS Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1413 av Hans Wallmark (M) Försvarsmaktens möjlighet att öva med helikopter Hans Wallmark har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett lagstiftningsarbete som gör det möjligt att säkra att Försvarsmaktens

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1413 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1412 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/02252/E2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1412 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ansvar för skattebetalarnas pengar Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att minska de offentliga utgifterna När regeringen tillträdde

Svarsdatum: 2017-05-24 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1412 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)