Dokument & lagar (67 träffar)

utskottsdokument 2012/13:2BB7BE

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:54 DATUM 2013-06-18 TID 08.59-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:53. § 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att en

2013-06-18

utskottsdokument 2012/13:2BB7BD

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:53 DATUM 2013-06-04 TID 10.31–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:51 och protokoll 2012/13:52. § 2 Granskningsbetänkande (KU20) Utskottet

2013-06-04

utskottsdokument 2012/13:2BAF54

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:52 DATUM 2013-05-30 TID 09.07–10.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Granskningsbetänkande (KU20) Utskottet behandlade förslag till betänkande 2012/13:KU20 . Ärendet bordlades. § 2 Fråga

2013-05-30

utskottsdokument 2012/13:2BAF51

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:51 DATUM 2013-05-28 TID 11.42–13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:49 och protokoll 2012/13:50. § 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen

2013-05-28

utskottsdokument 2012/13:2BA303

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:50 DATUM 2013-05-23 TID 09.39–10.15 10.25-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Regeringens hantering av införande av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan Utskottet behandlade Regeringens

2013-05-23

utskottsdokument 2012/13:2BD699

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:49 DATUM 2013-05-21 TID 11.13-12.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:48. § 2 Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans

2013-05-21

utskottsdokument 2012/13:2B9E21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:48 DATUM 2013-05-16 TID 09.00–11.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:47. § 2 Brev från kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth till

2013-05-16

utskottsdokument 2012/13:2B9A8A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:47 DATUM 2013-05-14 TID 11.20–11.29 11.43–13.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:45 och 2012/13:46. § 2 Inkommen begäran om utlämnande

2013-05-14

utskottsdokument 2012/13:2B976D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:46 DATUM 2013-05-02 TID 14.00-14.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Sluten utfrågning med Jonas Hjelm, f.d statssekreterare Utskottet höll en sluten utfrågning med Jonas Hjelm, f.d. statssekreterare,

2013-05-02

utskottsdokument 2012/13:2B976C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:45 DATUM 2013-05-02 TID 9.20-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:40, 2012/13:41, 2012/13:42, 2012/13:43 och 2012/13:44. § 2 Regeringens

2013-05-02

utskottsdokument 2012/13:2B90CB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:44 DATUM 2013-04-25 TID 14.15-14.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Fråga om utlämnande av allmänna handlingar (dnr 1713-2012/13, dnr 1726-2012/13, dnr 1781-2012/13 och dnr 1790-2012/13) Utskottet

2013-04-25

utskottsdokument 2012/13:2B90CA

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:43 DATUM 2013-04-25 TID 09.00-09.39 10.21-11.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med näringsminister Annie Lööf Utskottet höll en offentlig utfrågning med näringsminister

2013-04-25

utskottsdokument 2012/13:2B90C9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:42 DATUM 2013-04-23 TID 10.28-10.38 11.00-11.46 12.00-13.25 13.46-14.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att en ny begäran om att få ta del av allmänna

2013-04-23

utskottsdokument 2012/13:2B90C8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:41 DATUM 2013-04-22 TID 13.00-14.47 15.30-16.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Sluten utfrågning med Håkan Jevrell, f.d. statssekreterare Utskottet höll en sluten utfrågning med Håkan Jevrell,

2013-04-22

utskottsdokument 2012/13:2B90C7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40 DATUM 2013-04-18 TID 09.30-10.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade två protokoll 2012/13:38 och protokoll 2012/13:39. § 2 Anmälningar Biträdande

2013-04-18

KU-anmälan 2012/13:29 (1765-2012/13) av Valter Mutt (MP) och Bodil Ceballos (MP)

VALTER MUTT Riksdagsledamot (MP) BODIL CEBALLOS Riksdagsledamot (MP) 2013-04-17 Dnr 1765-2012/13 Anmälan avseende bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken Biståndsministern har sedan länge allvarliga problem i styrningen av och dialogen med såväl sin egen del av utrikesdepartementet

2013-04-17

KU-anmälan 2012/13:29 (1765-2012/13) av Valter Mutt (MP) och Bodil Ceballos (MP) (pdf, 195 kB)

utskottsdokument 2012/13:2B87BC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM 2013-04-09 TID 12.24-13.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:36. § 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att

2013-04-09

KU-anmälan 2012/13:28 (1682-2012/13) av Margareta Larsson (SD)

MARGARETA LARSSON Riksdagsledamot (SD) Kulturutskottet 2013-04-05 Begäran om granskning av Barn- och äldreministerns hantering av remissvar i samband med sammanställningen och redovisningen av proposition 2011/12:160 Enligt uppgifter som framkommit i media den 27 februari 2013 (P4 Jönköping http

2013-04-08

KU-anmälan 2012/13:28 (1682-2012/13) av Margareta Larsson (SD) (pdf, 1059 kB)

KU-anmälan 2012/13:27 (1639-2012/13) av Peter Hultqvist (S)

Stockholm den 2 april 2013. Anmälan till konstitutionsutskottet. I samband med att nya styrelser för de regionala högskolorna ska utses har kommunalrådet i Falun Johny Gahnshag och riksdagsledamoten Anders Ahlgren inte ansetts som möjliga till omnominering i Högskolan Dalarnas styrelse. Den förstnämnda anses

2013-04-02

utskottsdokument 2012/13:2B87B9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-03-26 TID 10.00-10.50 11.00-12.37 13.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde uppteckningar från utfrågningarna med Madelene Sandström

2013-03-26

Paginering