Dokument & lagar (73 291 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:782 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01085/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:782 av Sten Bergheden M Långa väntetider för uppkörning Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser göra för att minska de långa väntetiderna för uppkörning i Skaraborg och i övriga Sverige. Jag vill inledningsvis betona

Svarsdatum: 2018-02-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:782 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:759 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2017/18:759 av Maria Malmer Stenergard M Skatt på växtskyddsmedel Maria Malmer Stenergard har frågat landsbygdsministern på vilket sätt han bedömer att en skatt på växtskyddsmedel i enlighet med utredningen skulle påverka Sveriges möjligheter att öka livsmedelsproduktionen i enlighet med målen i livsmedelsstrategin.

Svarsdatum: 2018-02-23 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:759 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:747 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2017/18:747 av Johan Andersson S Förmånsbeskattning av elcyklar Johan Andersson har frågat mig om jag och regeringen har några planer på att se över hur elcyklar förmånsbeskattas. Huvudregeln vid värdering av förmåner är att värdering ska ske till marknadsvärdet. För vissa bestämda förmåner, t.ex. bilförmån

Svarsdatum: 2018-02-23 Frågeställare: Johan Andersson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:747 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:837 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:837 Miljöcertifieringar av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Per Bolund MP I Sverige ser vi det som en självklarhet att beslut om riktlinjer på politisk nivå när till exempel miljövårdsåtgärder fastläggs baseras på vetenskap. Myndigheter ska ta hänsyn till forskningens konsensus när nya riktlinjer

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:837 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:836 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:836 Utvisning av EU/EES-medborgare på grund av brott av Tomas Tobé M till Statsrådet Heléne Fritzon S Som del av EU:s fria rörlighet äger samtliga EU-medborgare rätten att vistas i Sverige i upp till tre månader utan uppehållstillstånd. Det är en frihet som vi bör värna om. Vissa EU-medborgare utnyttjar

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:836 av Tomas Tobé (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:835 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:835 Lika villkor för vårdgivare av Lars Beckman M till Socialminister Annika Strandhäll S I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen skjuter det offentliga till mer pengar, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. Alla vårdgivare ska i vårdvalet

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:835 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:834 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:834 Statliga företags medlemskap i branschorganisationer av Lars Beckman M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S En svensk inhemsk flygskatt har en ytterst begränsad miljönytta och är i praktiken ett symbolpolitiskt förslag. Miljöminister Karolina Skog har gett uttryck för att statliga företag

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:834 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:833 av Marta Obminska (M)

Fråga 2017/18:833 De växande vårdköerna av Marta Obminska M till Socialminister Annika Strandhäll S Ett av de största problemen i svensk sjukvård är de växande vårdköerna. Det var ett stort misstag av den nuvarande regeringen att år 2015 avskaffa den kömiljard som den tidigare alliansregeringen införde. På bara några

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:833 av Marta Obminska (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:832 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2017/18:832 Långa köer till BUP av Lotta Olsson M till Socialminister Annika Strandhäll S Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är långa, och förra året klarade inget landsting regeringens målsättning att alla ska få en första bedömning inom 30 dagar. Det har skett stora försämringar de senaste två åren, vilket

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:832 av Lotta Olsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:831 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:831 Komplettering av datalagringsförslag av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Internet och nya kommunikationsvägar har inte bara skapat möjligheter för skötsamma invånare utan också för dem som syftar till att hota vår nationella säkerhet. Ett verktyg som kan stoppa allvarliga

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:831 av Tomas Tobé (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:830 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:830 Straffnivåer för samröre med terrororganisation av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Som en del av överenskommelsen om åtgärder mot terrorism har regeringen utrett frågan om ytterligare kriminalisering av samröre med en terrororganisation. Utredningens förslag presenterades

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:830 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:829 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:829 Polisens inre utlänningskontroller och verkställighet av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I polisens arbete med såväl inre utlänningskontroller som verkställighet av utvisningar är det avgörande att kunna utreda en persons identitet. För att bedriva det arbetet måste

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:829 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

KU-anmälning 2017/18:37 (1275-2017/18) av JONAS JACOBSSON GJÖRTLER (M)

JONAS JACOBSSON GJÖRTLER Riksdagsledamot M 2018-02-22 Dnr 1275-2017/18 Granskning av Utrikesdepartementets hantering av utvärderingen av Säkerhetsrådskampanjen Tidigare FN-ambassadören Anders Lidén anlitades av Utrikesdepartementet, UD, för att skriva en utvärdering av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. I mars

2018-02-22

Interpellation 2017/18:393 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2017/18:393 Regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Regeringen aviserade den 27 november 2017 ett förslag för att ge ensamkommande unga som fått avslag på sin asylansökan en ny chans att stanna för att studera. Ett reviderat förslag

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-06 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:393 av Johan Forssell (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2017/18:392 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2017/18:392 En djurskyddslag med rättssäkerhet av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige har en stark djurskyddslag för att säkerställa att djuren har det bra, vare sig de finns i stall och ladugårdar eller som husdjur i hemmen. Detta är bra och nödvändigt. Men lagar måste även respektera

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-09 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:392 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 113 kB)

Interpellation 2017/18:391 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2017/18:391 Ostlänken förbi Skavsta flygplats av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Tomas Eneroth S Den 31 januari lämnade Trafikverket över sitt förslag till sträckning av Ostlänken, den nya järnvägen mellan Järna/Södertälje och Linköping, till regeringen. Efter långa förhandlingar mellan region, kommuner,

Inlämnad: 2018-02-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:391 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:769 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:769 av Jens Holm V COP 24 och demonstrationsfriheten Jens Holm har frågat ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat vilka åtgärder som hon och regeringen kommer att vidta gentemot den polska regeringen för att säkerställa

Svarsdatum: 2018-02-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:769 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:763 av Sofia Arkelsten M Resultaten av Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd Sofia Arkelsten har frågat mig om vilka konkreta resultat Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd har haft för Sveriges säkerhet, vårt närområde och fundament för EU.

Svarsdatum: 2018-02-22 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 96 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:734 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/00192/DISK Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:734 av Markus Wiechel SD Statlig finansiering av texter med olämpligt innehåll Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa den statliga finansieringen av vissa projekt. Svenska

Svarsdatum: 2018-02-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:734 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:827 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:827 Ökade bränslekostnader för jordbruket av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Trots att Stefan Löfven inför valet 2014 lovade att inte höja bensinskatten räknas sedan januari 2016 skatten på bensin och diesel efter regeringens beslut upp med 2 procentenheter plus konsumentprisindex

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:827 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 89 kB)