Dokument & lagar (73 552 träffar)

Interpellation 2017/18:207 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2017/18:207 Vargens påverkan på landsbygden av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Hösten 2013 beslutade riksdagen om en ny, hållbar rovdjurspolitik, som innebar att rovdjursförvaltningen ska ta hänsyn till både gynnsam bevarandestatus och socioekonomiska aspekter. Antalet vargar

Inlämnad: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:207 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:206 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Interpellation 2017/18:206 EU:s framtida utveckling av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) till Statsrådet Ann Linde (S) EU-kommissionen har initierat en diskussion om EU:s framtida utveckling. Kommissionen har presenterat en vitbok och fem diskussionsunderlag på det temat. Tanken är att Europeiska rådet ska anta slutsatser

Inlämnad: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2017/18:206 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:205 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2017/18:205 Kvinnor i Försvarsmakten av Lena Asplund (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) SVT Nyheter presenterade nyligen uppgifter om att andelen kvinnliga yrkesofficerare i försvaret är mycket låg vid en internationell jämförelse. Av alla yrkesofficerare i Sverige är endast ca 7 procent

Inlämnad: 2017-11-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:205 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:323 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:323 Vargens påverkan på landsbygden av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Hösten 2013 beslutade riksdagen om en ny, hållbar rovdjurspolitik, som innebar att Rovdjursförvaltningen ska ta hänsyn till både gynnsam bevarandestatus och socioekonomiska aspekter. Antalet vargar som

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:323 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:322 av John Widegren (M)

Fråga 2017/18:322 Regeringens översyn av strandskyddet av John Widegren (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Strandskyddet har trots goda syften varit föremål för omfattande kritik. Markägare upplever sig hindrade att bygga på och använda sin egen mark. Kommuner hindras att tillåta exploatering av områden

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:322 av John Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:321 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2017/18:321 Placeringen av EMA av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Regeringen har sedan förra året aktivt arbetat för att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) ska placeras i Sverige och Stockholm. Detta är glädjande. Häromdagen var det dags

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2017/18:321 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:319 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:319 Skolforskningsinstitutets verksamhet av Betty Malmberg (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) I dagarna meddelade Skolforskningsinstitutets direktör att hon har begärt sitt entledigande. Verksamheten vid institutet startade år 2015 efter ett beslut av den tidigare alliansregeringen.

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:319 av Betty Malmberg (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:317 av Stina Bergström (MP)

Fråga 2017/18:317 Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar av Stina Bergström (MP) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den senaste tiden har det framkommit oroväckande rapporter om Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar. Bland annat har medier i Dalarna de senaste veckorna rapporterat

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:317 av Stina Bergström (MP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:316 av Sofia Damm (KD)

Fråga 2017/18:316 Vikten av det gränsöverskridande samarbetet inom Öresundsregionen av Sofia Damm (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Det står nu klart att den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) flyttar till Amsterdam när Storbritannien lämnar Europeiska unionen. Sverige kandiderade med Stockholm

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:316 av Sofia Damm (KD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:314 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2017/18:314 Resenärskriterier av Lars Mejern Larsson (S) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Regeringen har tagit ett allt större ansvar för en hållbar framtid genom stora satsningar på miljön och mot klimatförändringar. Förutom direkta miljö- och klimatsatsningar har kollektivtrafiken varit en viktig del

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:314 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:313 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2017/18:313 Rätten att välja kön på handläggare eller tolk av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Enligt 8 kap. 9 c utlänningsförordningen (2006:97) ska ”utlänningen tillfrågas om han eller hon föredrar en manlig eller kvinnlig utredare respektive tolk” inför den muntliga handläggningen.

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:313 av Boriana Åberg (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:311 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:311 Cannabisbaserat preparat för att lindra smärta av Markus Wiechel (SD) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Läkare har i flera länder visat sig positivt inställda till ett medicinskt användande av cannabis- och hampapreparat. De ser nämligen det faktum att beroendefrekvensen

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:311 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 79 kB)

Protokoll 2017/18:35

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:35 Onsdagen den 22 november Kl.  9.00–15.19        16.00–16.10 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Avsägelser Talmannen meddelade att Anna Kinberg Batra (M) avsagt sig uppdragen som ledamot i utrikesnämnden samt som suppleant i EU-nämnden

2017-11-22

Protokoll 2017/18:35 (pdf, 945 kB)

Interpellation 2017/18:203 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2017/18:203 Finansiella risker kopplat till miljözoner av Carl-Oskar Bohlin (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För bara några år sedan uppmuntrades svenska folket av politiker att köpa dieselbilar, och vissa dieselfordon omfattades till och med av miljöbilspremien. Nu är däremot retoriken

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:203 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:201 av Rasmus Ling (MP)

Interpellation 2017/18:201 Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna av Rasmus Ling (MP) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Brexit har fått flera konsekvenser. En av dem är att de myndigheter som legat i Storbritannien ska lokaliseras till andra länder i EU. Det har handlat om Europeiska

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:201 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2017/18:199 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2017/18:199 Placeringen av EUs läkemedelsmyndighet av Hans Wallmark (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den nya placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet blev ett misslyckande för Sverige. Stockholm/Uppsala ratades. Köpenhamn visade sig ha en bättre chans och gick vidare till en andra röstningsomgång

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:199 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2017/18:195 av John Widegren (M)

Interpellation 2017/18:195 Stärkt äganderätt och näringsfrihet av John Widegren (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Äganderätten och näringsfriheten är grundläggande beståndsdelar i ett fritt samhälle och är även oundgängliga förutsättningar för välstånd och utveckling. Trots att äganderätten

Inlämnad: 2017-11-21 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:195 av John Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:287 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06547/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:287 av Anders Österberg (S) Kortare vårdköer Anders Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att förkorta vårdköerna. Tillgänglighet i vården är en prioriterad fråga för regeringen. Sett över tid

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:287 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:282 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06539/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:282 av Karin Rågsjö (V) HPV-vaccin för pojkar Karin Rågsjö har frågat mig hur och när jag avser gå vidare med det underlag som Folkhälsomyndigheten har lämnat angående HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet.

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:282 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:279 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:279 av Sofia Arkelsten (M) Andelen klimatinsatser i biståndsbudgeten Sofia Arkelsten har frågat mig på vilket sätt jag kommer tydliggöra hur stor del av biståndsbudgeten som går till klimatarbete. Utvecklingssamarbete och klimatarbete

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:279 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 43 kB)