Dokument & lagar (71 702 träffar)

Interpellation 2017/18:186 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:186 Nya reformer för arbetsmarknaden av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I en debatt sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson att regeringen genomfört reformer för arbetsmarknaden. Ministern lyfte då att en ny

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:186 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2017/18:185 av Ida Drougge (M)

Interpellation 2017/18:185 Undervisningsgapet av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Det kanske viktigaste verktyget för social rörlighet är en väl fungerande kunskapsskola. Kunskap är också en konkurrensfaktor i ett internationellt perspektiv, både för Sverige som land och för den enskilde.

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2017/18:185 av Ida Drougge (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2017/18:184 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2017/18:184 Rörligheten på bostadsmarknaden av Niklas Wykman (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Finansinspektionens mandat om förstärkt makrotillsyn innebär att inspektionen getts ökade möjligheter att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel när det gäller hushållens

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:184 av Niklas Wykman (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:183 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2017/18:183 Utvärdering av den tillfälliga lagen av Christina Höj Larsen (V) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Jag har genom en skriftlig fråga (2017/18:152 Utvärdering av den tillfälliga lagen) frågat statsrådet Heléne Fritzon hur och med vilka aktörer statsrådet avser att utvärdera behovet av

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:183 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2017/18:182 av Caroline Szyber (KD)

Interpellation 2017/18:182 Taiwan i världen av Caroline Szyber (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Taiwan är en relativt ung demokrati men med en remarkabel utveckling, både demokratiskt och ekonomiskt sedan 1980-talet. I dag rankas landet mycket högt när ansedda demokratiinstitut som Freedom House

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:182 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 104 kB)

Interpellation 2017/18:181 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:181 Jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Socialdemokraternas vallöften 2014 blir extra intressanta nu i efterhand då man utlovade hela 32 000 traineejobb. Sedan starten har 818 personer

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:181 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 71 kB)

Interpellation 2017/18:180 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:180 Framtiden för public service av Christian Holm Barenfeld (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Public services vara eller icke vara är ett ämne som varken är nytt eller okontroversiellt. Teknikens framfart har hur som helst förändrat spelplanen rejält och möjliggjort

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:180 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:179 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:179 Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) En av Arbetsförmedlingens största insatser är Förberedande och orienterande utbildning (FUB). Under 2016 deltog drygt 73 500 personer

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:179 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2017/18:178 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:178 Framtiden för den statliga filmpolitiken av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) DN Kultur rapporterar om en ökande konflikt kring den statliga filmpolitiken. Svenska Filminstitutet beskriver situationen som ”mycket allvarligt” och man befarar att

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:178 av Olof Lavesson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:177 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:177 Arbetsmarknadsutbildningar av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson om ministern anser att arbetsmarknadsutbildningar leder till

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:177 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2017/18:176 av Mats Green (M)

Interpellation 2017/18:176 Investeringsstöd för hyresbostäder av Mats Green (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Till år 2025 behövs 600 000 nya bostäder. Även om byggtakten är mycket hög är den ändå inte tillräcklig för att möta behovet. Prognoserna inför nästa år tyder på att byggandet kommer att minska.

Inlämnad: 2017-11-17 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2017/18:176 av Mats Green (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:256 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/06883/SUBT Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:256 av Jan R Andersson (M) Långa handläggningstider på Lantmäteriet Jan R Andersson har frågat mig vilka konkreta förslag jag och regeringen tar för att komma tillrätta med Lantmäteriets långa

Svarsdatum: 2017-11-21 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:256 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 43 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:300 av Ola Johansson (C)

Fråga 2017/18:300 Väg 940, Onsalavägen av Ola Johansson (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Frågan om en ny dragning av väg 940, den så kallade Onsalavägen, som förbinder södra och östra delarna av Onsalahalvön med Kungsbacka och E6 har varit aktuell sedan mitten av 1950-talet. Efter många års arbete och upprepade

Inlämnad: 2017-11-20 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:300 av Ola Johansson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:299 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2017/18:299 Nya besiktningsregler av Rickard Nordin (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Just nu pågår ett arbete på Transportstyrelsen för att besluta om vilka regler som ska gälla vid bilprovning. Transportstyrelsen har i en föreskrift (TSFS 2017:54) ändrat bedömningen av omborddiagnossystemen. Denna

Inlämnad: 2017-11-20 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:299 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:298 av Christina Höj Larsen (V)

Fråga 2017/18:298 EU:s avtal med Turkiet av Christina Höj Larsen (V) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) I mars 2016 ingick EU ett avtal med Turkiet om hur de människor som flyr via Turkiet och tar sig till Grekland ska hanteras. Från den 20 mars 2016 fick de möjlighet att söka asyl, men endast i Grekland. De

Inlämnad: 2017-11-20 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:298 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:297 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:297 Hamnkonflikten av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I konfliktens fotspår har människor som arbetar i containerhamnen i Göteborg blivit uppsagda, och dessvärre är det en tidsfråga innan företag som har hamnen som navet i sin export eller

Inlämnad: 2017-11-20 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:297 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:296 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:296 Hamnkonflikten av Christian Holm Barenfeld (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Konflikten i Göteborgs containerhamn har aldrig varit ett problem som enbart är isolerat till Västsverige och Göteborg. I konfliktens fotspår ser vi nu att när sjöfart inte kan användas lastas

Inlämnad: 2017-11-20 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:296 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:295 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2017/18:295 Stöd till totalförsvaret genom certifiering av Christian Holm Barenfeld (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Nyligen presenterade Annika Nordgren Christensen ett förslag för att stödja totalförsvaret. Förslaget går ut på att certifiera företag som hjälper till med uppbyggnaden av totalförsvaret.

Inlämnad: 2017-11-20 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:295 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:294 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:294 Skärpta straff för våldtäkt av Tomas Tobé (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Samhällets syn på sexualbrott har i ett längre perspektiv skärpts kontinuerligt i takt med att vi sett alltmer allvarligt på den kränkning och skada som denna typ av brottslighet innebär för

Inlämnad: 2017-11-20 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:294 av Tomas Tobé (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:293 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2017/18:293 Olaga hot mot lantbrukare av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Lantbrukets Affärstidning har vid ett flertal tillfällen rapporterat om lantbrukare runt om i landet som mottar olaga hot på grund av sin näringsverksamhet. Det senaste uppmärksammade fallet rör en lantbrukare

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:293 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)