Dokument & lagar (85 367 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:136

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:136 Onsdagen den 20 juni Kl. 09.0017.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 30 maj justerades. 2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt

2018-06-20

Riksdagens protokoll 2017/18:136 (pdf, 1022 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1492 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03653/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1492 av Robert Hannah L En översyn av informationsplikten för personer som lever med hiv Robert Hannah har frågat mig om jag och regeringen anser att informationsplikten för personer som lever med smittfri hiv uppfyller sitt ändamål,

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1492 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1491 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03 6 42/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1491 av Carl Schlyter MP Telias köp av TV4 och riskerna för konkurrensen och nätneutraliteten Carl Schlyter har frågat mig om jag och regeringen avser att agera på något sätt i samband med Telia Company ABs

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Carl Schlyter (MP)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1491 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1490 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/ 02709/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1490 av Betty Malmberg M Bedömning av reell kompetens Betty Malmberg har frågat mig om presumtiva studenter inte längre ska ha möjlighet att få sin kompetens bedömd via så kallad reell kompetens.

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1490 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1488 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M201 8 0 1 789 Nm Miljö- och energidepartementet Miljö mi nistern Till r iksdagen Meddelande om fördröjt svar på fråga 2017/18:1488 av Christian Holm Barenfeld M Vargstammens påverkan på landsbygden Frågan kommer att besvaras onsdagen den 27 juni 2018. Stockholm den 20 juni 2018 Enligt uppdrag Lena Ingvarsson Expeditions- och rättschef

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1488 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1487 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01776/Nm M2018/01788/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1480 av Lars Beckman M Vargjakt och 2017/18:1487 av Christian Holm Barenfeld M Antalet vargar i Sverige Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att riksdagens intentioner om

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1487 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1483 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03612/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1483 av Pål Jonson M Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att minska det stora antalet bränder utmed banvallarna i Sverige. Situationen har

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1483 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1482 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03618/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1482 av Jenny Petersson M Nationell plan för hepatit C Jenny Petersson har frågat mig vad regeringen och då främst ministern avser att göra i fråga om nationell plan på området, för att försäkra sig om att så många som möjligt får

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1482 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1481 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03338/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1481 av Pål Jonson M Höjd cybersäkerhet för aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet Pål Jonson har frågat mig om jag och regeringen är villig att utöka antalet aktörer som kan få tillgång till TDV så att

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1481 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1480 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01776/Nm M2018/01788/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1480 av Lars Beckman M Vargjakt och 2017/18:1487 av Christian Holm Barenfeld M Antalet vargar i Sverige Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att riksdagens intentioner om

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1480 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1479 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03337/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1479 av Pål Jonson M Nolltolerans mot stölder Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att noll-tolerans ska råda för alla stölder oavsett belopp. Det är en självklar utgångspunkt för

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1479 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1477 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03340 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1477 av Pål Jonson M Gemensamma polisstationer i gränsområdena Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta ytterligare åtgärder för att möjliggöra samgruppering av polisstationer med norsk eller finsk polis

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1477 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1476 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03612 SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1476 av Markus Wiechel SD Äldreförsörjningsstödets innebörd Marcus Wiechel har frågat statsrådet Lena Hallengren om hon anser att nuvarande system med äldreförsörjningsstödet är rättvist och fungerar bra, eller om hon avser att

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1476 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1475 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03610/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1475 av Jakob Forssmed KD Beslut om behandlingsbegränsning Jakob Forssmed har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att behandlingsbegränsningar inte används på ett sådant sätt att människovärdesprincipen urholkas eller att

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jakob Forssmed (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1475 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1474 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/02668/F Utbildningsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1474 av Barbro Westerholm L Forskning om särläkemedel Barbro Westerholm har frågat mig om jag anser att Sverige ska säga nej till forskning om och prövning av nya behandlingsmetoder, däribland klinisk prövning av läkemedel för patienter med

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1474 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1472 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/01311/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1472 av Jamal El-Haj S Livslångt lärande Jamal El-Haj har frågat mig hur jag avser att agera för att få till stånd den breda samverkan kring strukturomvandling och fördelningspolitik som efterlyses.

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1472 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1470 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/02357/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1470 av Markus Wiechel SD Det kommunala utjämningssystemet Markus Wiechel har frågat mig om jag eller regeringen avser att vidta åtgärder för att säkerställa att det ställs krav på att kommuner som erhåller stöd genom det kommunala

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1470 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1469 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1469 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1468 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1468 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1467 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/03574/FF N2018/03577/FF N2018/03580/FF N2018/03581/FF N2018/03583/FF N2018/03584/FF N2018/03585/FF N2018/03587/FF N2018/03589/FF N2018/03590/FF N2018/03591/FF N2018/03592/FF N2018/03593/FF N2018/03571/FF N2018/03569/FF N2018/03564/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1467 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)