Dokument & lagar (63 159 träffar)

Interpellation 2016/17:489 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2016/17:489 Händelserna i Venezuela av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Situationen i Venezuela förvärras dag för dag. Från att det tidigare har varit rätt tyst om Venezuela både i medierna och från den svenska regeringen fylls tv-rutorna nu med bilder på konfrontationer

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:489 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2016/17:488 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2016/17:488 Höjd skatt på fjärrvärme av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har gett besked om att den vill höja skatten på användningen av fossila bränslen i värmeproduktion. Finansminister Magdalena Andersson har sagt att själva syftet är att bolagen

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:488 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2016/17:487 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2016/17:487 Kemikalieskatten av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) En kemikalieskatt kommer att införas från och med 1 juli i år. I stället för att skatten grundas på den exakta mängden miljöfarliga kemikalier som produkterna innehåller har regeringen valt att

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:487 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 66 kB)

Interpellation 2016/17:486 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2016/17:486 Besked om kilometerskatten av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Turerna kring förslaget om en så kallad kilometerskatt har varit många. Efter att utredningen försenats hela tre månader kom beskedet att förslaget om införande av denna skatt skulle

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:486 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2016/17:485 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:485 Det svenska skogsbruket av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Skogspolitiken är en nationell kompetens, och EU har därför i dag ingen direkt makt över den svenska skogen. Så ska det förbli. Av naturliga skäl finns det dock lagstiftning som indirekt påverkar

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2016/17:485 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:484 Anmälningsplikt för åtelkamera av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Vildsvinsstammen breder ut sig kraftigt i Sverige – och detta för med sig stora skador till följd av bök och återbök. För lantbrukare kan det handla om att man förlorar

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:478 av Jeff Ahl (SD)

Interpellation 2016/17:478 Uppräkning av skatt på bränslen av Jeff Ahl (SD) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regeringen beslutade att höja bensin- och dieselskatten med KPI plus 2 procent från årsskiftet 2016/17. Detta innebär att de som är beroende av sin bil, framför allt på landsbygden, får det ekonomiskt

Inlämnad: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:478 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1252 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2017/01900/DF Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på skriftlig fråga 2016/17:1252 av Anette Åkesson (M) Konsekvenser av digitaliseringen Anette Åkesson har frågat mig vilka åtgärder och initiativ jag är beredd att ta för att digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen inte ska

Svarsdatum: 2017-04-28 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1252 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1312 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1312 Artskyddsförordningens konsekvenser för enskilda företagare av Lars Beckman (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) En skogsföretagare från Arbrå skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen under hösten 2015, för att meddela att han ämnade slutavverka en del av sin skog. Hans plan

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1312 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1311 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1311 Inkludering av funktionsnedsatta i arbetslivet av Lars Beckman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I opposition riktade Socialdemokraterna en omfattande kritik mot Arbetsförmedlingen och mot brister i kommunikationen mellan olika myndigheter. I regeringsställning

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1311 av Lars Beckman (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1310 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1310 Kommunal lantmäterimyndighet av Lars Beckman (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Nyligen besökte jag kommunledningen i Ljusdal, där jag träffade den moderata kommunstyrelseordföranden Lars Molin. Vi pratade om vikten av regional utveckling och om vilka frågor som är viktiga för kommunen.

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1310 av Lars Beckman (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1309 av Lennart Axelsson (S)

Fråga 2016/17:1309 Asylprocessen av Lennart Axelsson (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Jag vill börja med att säga att jag är för en reglerad invandring men också rätten att söka sig hit för att få sina skäl för asyl prövade. Men jag delar också uppfattningen att den situation som rådde

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1309 av Lennart Axelsson (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1308 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1308 Lantmäteriets handläggningstider av Lars Beckman (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Nyligen besökte jag kommunledningen i Ljusdal, där jag träffade den moderata kommunstyrelseordföranden Lars Molin. Vi pratade om vikten av regional utveckling och om vilka frågor som är viktiga för kommunen.

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1308 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1307 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1307 Ridsport som skattefri friskvårdsförmån av Lars Beckman (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Inom nuvarande regelverk finns utrymme för arbetsgivare att bidra till olika friskvårdsalternativ för sina medarbetare. Det finns en rad områden som enligt Skatteverket klassas som skattefria

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1307 av Lars Beckman (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1306 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2016/17:1306 Gräsrotsfinansiering av offentlig verksamhet av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) I dag finns det en utbredd gräsrotsfinansiering av alltifrån musikalbum till klockor på internet. Oftast får de som bidrar ett rabatterat pris på den ännu ej släppta produkten om de hjälper

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1306 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1305 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2016/17:1305 Besked om bolagsskatten av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Vid en pressträff med riksdagsjournalister ska statsminister Stefan Löfven ha kommenterat möjligheten att bolagsskatten sänks. Statsministern ska då ha sagt att en samlad bedömning ska göras om

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1305 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1304 Förbud mot neonikotinoider av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag om förbud mot neonikotinoider. Enligt förslaget ska förbudet även innefatta grödor som inte drar åt sig pollinerande insekter, som exempelvis sockerbetor.

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1303 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:1303 Arbetet med att få Gui Minhai frisläppt av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den svenske förläggaren Gui Minhai sitter sedan ett och ett halvt år tillbaka fängslad i Kina för att ha gett ut regimkritisk litteratur. Han har förvägrats sina konsulära rättigheter och

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1303 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:483 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:483 Omlokalisering av myndigheter av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen har tidigare aviserat att man avser att omlokalisera statliga myndigheter och därmed flytta ut statliga jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet. Även den parlamentariska

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:483 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2016/17:482 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:482 Utfodring av vilt av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I oktober 2016 riktade Sveriges riksdag ett tillkännagivande till regeringen angående utfodring av vilt. Till skillnad från regeringens förslag, som innebar att ansvarig myndighet ska kunna besluta om

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:482 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 76 kB)