Dokument & lagar (64 322 träffar)

Interpellation 2016/17:603 av Per Klarberg (SD)

Interpellation 2016/17:603 Terrorhot mot järnvägen av Per Klarberg (SD) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) 14 juli 2016. En attentatsman i Nice kör in med lastbil bland nationaldagsfirande människor på strandpromenaden. 86 dör och 434 skadas. 8 december 2016. Mitt under en pågående julmarknad kör en lastbil

Inlämnad: 2017-08-22 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2016/17:603 av Per Klarberg (SD) (pdf, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1803 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/04504/FST S2017/04507/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1803 och 2016/17:1804 av Cecilia Widegren (M) Bristande kontroll av utbetalad assistans samt Fusk inom personlig assistans Cecilia Widegren har frågat mig: vilken analys

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1803 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1792 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05107/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1792 av Maria Malmer Stenergard (M) Illegala trafikskolor Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att lösa problemet med de illegala trafikskolorna. Maria

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1792 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1791 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1791 av Helena Lindahl (C) Polisens närvaro på landsbygden Helena Lindahl har frågat mig om jag tänker ta några initativ för att öka polisens nävaro på landsbygden. Polismyndighetens bemanning varierar beroende på de enskilda förhållanden som gäller vid varje given tidpunkt. Bedömning

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1791 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1790 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1790 av Beatrice Ask (M) Antalet antagna till polisutbildningen Beatrice Ask har frågat mig om jag och regeringen kommer att ge Polismyndigheten eller någon annan i uppdrag att snabbt utvärdera antagningsreglerna och i så fall lägga förslag för att öka intresset och möjligheten för fler att antas

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1790 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1789 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/05089/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1789 av Sten Bergheden (M) Länsstyrelsernas regler gällande fäbodar Sten Bergheden har frågat mig om jag avser ta något initiativ på mitt ansvarsområde för att undvika att olika länsstyrelser gör olika tolkningar

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1789 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1787 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01953/Nm Dnr M2017/01961/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1787 av Cecilia Widegren (M) Jakten på småskalig vattenkraft och fråga 2016/17:1788 av Cecilia Widegren (M) Jakten på privat ägande Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder regeringen

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1787 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1786 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05088/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1786 av Betty Malmberg (M) Harmonisering av regler för syn och körkort Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att svenska regler kring nedsättning i synfält och körkortstillstånd

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1786 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1785 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05073/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1785 av Sten Bergheden (M) Dubbdäckslagstiftningen Sten Bergheden har frågat mig om jag är villig att se över dubbdäckslagstiftningen och eventuellt titta på det norska exemplet för datumsättning för att göra

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1785 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1783 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1783 av Amineh Kakabaveh (V) Mänskliga rättigheter i Turkiet Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att Sverige som enskilt land, såväl som medlem i EU och FN, ska verka för att Turkiet friger de gripna Amnesty-medlemmarna

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1783 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1782 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05072/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1782 av Sten Bergheden (M) E20 som elmotorväg Sten Bergheden har frågat mig om jag och regeringen avser att utreda möjligheten att anpassa E20 till Sveriges första elmotorväg i samband med utbyggnaden. I

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1782 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1781 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1781 av Sten Bergheden (M) Licenskrav för mynningsladdare Sten Bergheden har frågat mig om regeringen avser att slopa licenskravet för mynningsladdade vapen som tillverkats efter 1890. Enligt 1 kap. 4 § b vapenlagen (1996:67) är skjutvapen som har tillverkats före år 1890 och som inte är avsedda

Svarsdatum: 2017-08-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1781 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1832 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1832 Den migrationspolitiska överenskommelsen av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Sedan en tid tillbaka sittstrejkar en grupp afghaner vid Medborgarplatsen i Stockholm i protest mot att Migrationsverket verkställer utvisningar till Afghanistan. Migrationsverket har gjort bedömningen

Inlämnad: 2017-08-22 Svarsdatum: 2017-09-06 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1832 av Boriana Åberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1831 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:1831 Mottagande av nyanlända av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) I en tid av fortsatt oro i världen och flyktingströmmar till Europa har Sverige tagit ett historiskt stort ansvar för att hjälpa människor. Bara till Skåne kom förra året närmare 9 000 flyktingar,

Inlämnad: 2017-08-22 Svarsdatum: 2017-09-06 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1831 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1747 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:1747 Hatbrott mot HBTQ-personer av Margareta Cederfelt (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Svensk lagstiftning är mycket tydlig och anger tydligt att trakasserier och misshandel av personer med anledning av deras sexuella läggning är att rubricera som hatbrott. Trots detta förekommer hatbrott.

Inlämnad: 2017-07-19 Svarsdatum: 2017-08-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1747 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:602 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:602 Brister i postgången av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) SVT Nyheter avslöjade nyligen att Postnord brutit mot postlagen genom att strunta i att dela ut all post. Problemen sägs bero på sjukdom och sommarvikarier, men enligt uppgifter till SVT har problemen existerat

Inlämnad: 2017-08-22 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:602 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1784 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/03201/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1784 av Sten Bergheden (M) Attraktiva utbildningar inom skogs- och lantbruk Sten Bergheden har frågat mig om jag och regeringen har en strategi för hur vi ska göra våra skogs- och lantbruksskolor

Svarsdatum: 2017-08-22 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1784 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 41 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1830 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1830 Gårdsförsäljning som stärker Sverige och Skaraborg av Cecilia Widegren (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Vinbonden Håkansson i södra Sverige säger att "de tycker det är väldigt konstigt" om långväga turisters reaktion när han förklarar att han inte får sälja sitt vin till dem där

Inlämnad: 2017-08-22 Svarsdatum: 2017-09-05 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1830 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1829 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1829 Bilmålvakter av Roger Haddad (L) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Liberalerna genomförde tillsammans med Alliansen en lagändring 2014 för att underlätta polisens arbete mot så kallade bilmålvakter. Kriminella med stora skulder utnyttjar regelverkets brister och fortsätter skriva bilar på personer

Inlämnad: 2017-08-22 Svarsdatum: 2017-09-05 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1829 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1828 av Nina Lundström (L)

Fråga 2016/17:1828 Trängselskatt och integritetsskydd av Nina Lundström (L) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Trängselskatter tas ut för svenskregistrerade bilar som körs in i och ut ur Stockholms och Göteborgs innerstäder dagtid på vardagar. Vissa bilar är undantagna från skattskyldighet. Bilen passerar betalstationer

Inlämnad: 2017-08-22 Svarsdatum: 2017-09-05 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1828 av Nina Lundström (L) (pdf, 69 kB)