Dokument & lagar (1 120 träffar)

KU-anmälning 2017/18:25 (973-2017/18) av ALLAN WIDMAN (L)

ALLAN WIDMAN Riksdagsledamot (L) 2018-01-16 Dnr 973-2017/18 Granskning av talepunkter som av Utrikesdepartementet tillsänts Sveriges utrikes beskickningar Strax före jul förra året bedömde Försvarsberedningen i en rapport att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Bedömningen fick stor uppmärksamhet

2018-01-16

KU-anmälning 2017/18:24 (943-2017/18) av STAFFAN DANIELSSON (C)

STAFFAN DANIELSSON Riksdagsledamot (C) 2018-01-10 Dnr 943-2017/18 Anmälan till KU, 10 januari 2018 Migrationsverket upphör kring 2010 att göra medicinska åldersbedömningar när åldern i asylbeslut är tveksam, efter att barnläkarföreningen och advokatförbundet ansett de etablerade metoderna, som används i hela

2018-01-10

KU-anmälning 2017/18:23 (866-2017/18) av ANTI AVSAN (M)

ANTI AVSAN Riksdagsledamot (M) 2017-12-20 Dnr 866-2017/18 Granskning av statsminister Stefan Löfvens uttalande om "rejäla straff" i ett enskilt ärende Lördagen den 9 december 2017 kastades brännbar vätska mot en synagoga i Göteborg. Dådet fick stor uppmärksamhet och fördömdes av såväl politiker som andra

2017-12-20

KU-anmälning 2017/18:23 (866-2017/18) av ANTI AVSAN (M) (pdf, 116 kB)

KU-anmälning 2017/18:22 (795-2017/18) av TOMAS TOBÉ (M)

TOMAS TOBÉ Riksdagsledamot (M) 2017-12-14 Dnr 795-2017/18 Begäran om granskning av justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons hantering av riksdagens kommande beslut om tillkännagivande om avskaffande av tillståndskravet för polisens kameraövervakning Justitieutskottet föreslår i betänkande 2017/18:JuU19

2017-12-14

KU-anmälning 2017/18:22 (795-2017/18) av TOMAS TOBÉ (M) (pdf, 91 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19 DATUM 2017-12-14 TID 9.15–10.08 10.15–10.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande Utskottet medgav att praktikant L.Å., som medföljde ledamoten Veronica Lindholm (S), fick närvara under sammanträdet. 2 Justitieombudsmännens

2017-12-14

KU-anmälning 2017/18:21 (784-2017/18) av MIKAEL JANSSON och ROGER RICHTOFFRiksdagsledamöter (SD)

MIKAEL JANSSON och ROGER RICHTOFFRiksdagsledamöte Riksdagsledamot (SD) 2017-12-13 Dnr 784-2017/18 Hemställan om att KU ska granska regeringens beslut om att köpa in luftvärnssystemet Patriot Tisdagen den 7 november meddelade regeringen att de hade avgjort frågan rörande typval av medelräckviddigt luftvärnssystem.

2017-12-13

KU-anmälning 2017/18:21 (784-2017/18) av MIKAEL JANSSON och ROGER RICHTOFFRiksdagsledamöter (SD) (pdf, 88 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18 DATUM 2017-12-12 TID 11.00–11.44 12.01–12.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikant L.Å., som medföljde ledamoten Veronica Lindholm (S), fick närvara under sammanträdet.

2017-12-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17 DATUM 2017-12-07 TID 9.00–10.30 10.38-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Justitieombudsmännen lämnade information och svarade på frågor med anledning av redogörelse 2017/18:JO1

2017-12-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 2017-12-05 TID 11.00–11.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5) Utskottet

2017-12-05

KU-anmälning 2017/18:20 (713-2017/18) av KARIN ENSTRÖM (M)

KARIN ENSTRÖM Riksdagsledamot (M) 2017-12-04 Dnr 713-2017/18 Granskning av Utrikesdepartementets hantering av allmänna handlingar I media går att läsa att regeringen har gömt undan nästan 900 sidor information om sin kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd från allmänheten i över ett år (900 dokument om

2017-12-04

KU-anmälning 2017/18:20 (713-2017/18) av KARIN ENSTRÖM (M) (pdf, 190 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2017-11-30 TID 9.32–09.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna G.G. och G.B., som medföljde ledamoten Marta Obminska (M), fick närvara under sammanträdet.

2017-11-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 2017-11-23 TID 9.00–9.33 9.55–10.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:13. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

2017-11-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-11-21 TID 11.00–11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:11 och 2017/18:12. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde preliminärt program för

2017-11-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-16 TID 09.00–10.30 10.38–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Forskarhearing om nya svenskar och demokratin Utskottet höll en öppen hearing om nya svenskar och demokratin med Jacob Sohlberg, Göteborgs

2017-11-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-14 TID 11.00–12.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:9. 2 Inkommen skrivelse Inkommen skrivelse från Sveriges advokatsamfund (dnr 521-2017/18)

2017-11-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-09 TID 9.00–9.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2017/18:38 Snabbare omval. 2 Seminarium Kanslichefen

2017-11-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-07 TID 11.00–12.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna E.S. och W.B.I, som medföljande till Annicka Engblom (M), fick närvara vid dagens sammanträde.

2017-11-07

KU-anmälning 2017/18:19 (405-2017/18) av JONAS JACOBSSON GJÖRTLER (M)

JONAS JACOBSSON GJÖRTLER Riksdagsledamot (M) 2017-10-27 Dnr 405-2017/18 Till konstitutionsutskottet Begäran om granskning av miljöminister Karolina Skogs agerande i frågan om EU-godkännande av glyfosat Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige och används främst för ogräsbekämpning

2017-10-27

KU-anmälning 2017/18:19 (405-2017/18) av JONAS JACOBSSON GJÖRTLER (M) (pdf, 99 kB)

KU-anmälning 2017/18:18 (400-2017/18) av ADAM MARTTINEN, MARKUS WIECHEL och CRISTER SPETSRiksdagsledamöter (SD)

ADAM MARTTINEN, MARKUS WIECHEL och CRISTER SPETSRiksdagsledamöte Riksdagsledamot (SD) 2017-10-26 Dnr 400-2017/18 Hemställan om granskning av regeringen med avseende på hantering av avsteg från gällande förordning Sveriges Riksdag är enligt Regeringsformen, RF 1 kap § 4 folkets främsta företrädare. Vidare

2017-10-26

KU-anmälning 2017/18:18 (400-2017/18) av ADAM MARTTINEN, MARKUS WIECHEL och CRISTER SPETSRiksdagsledamöter (SD) (pdf, 61 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-10-26 TID 9.00–9.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna E.A. och N.R., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara under sammanträdet. Utskottet

2017-10-26