Dokument & lagar (62 880 träffar)

Uttag 2014/15

Totalt 2902 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016 Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) Ökade befogenheter för rättsväsendet Motion 2014/15:3003

2017-04-26

Interpellation 2016/17:472 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:472 Saudiarabien och FN:s jämställdhetsarbete av Christian Holm Barenfeld (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Saudiarabien har nyligen i en sluten omröstning valts in i FN:s kvinnokommission. Detta innebär att landet där kvinnor enligt lagen är underordnade män ska vara med och

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:472 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:469 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:469 Korrekta personuppgifter hos myndigheter av Erik Andersson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Enligt Skatteverket har uppåt 50 procent av dem som söker asyl registrerat olika personuppgifter hos olika myndigheter. Detta gör att samma person genom att ha flera

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:469 av Erik Andersson (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:468 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2016/17:468 Uttalande om inbrottsstatistik av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) För en tid sedan satt Anders Ygeman i SVT:s morgonsoffa och uppgav att de vikande inbrottssiffrorna i Laholm var en följd av polisens omorganisation. Statistik och siffror visar att statsrådets uttalande

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:468 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1250 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1250 Tandläkarbrist och snabbspår av Amir Adan (M) Amir Adan har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att öka antalet tandläkare i snabbspåren. Jag följer arbetet med snabbspåren mycket noga eftersom det är en prioriterad fråga för regeringen. Snabbspår är en viktig insats för att

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1250 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1249 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/02468/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1249 av Cecilia Widegren (M) Undernärda äldre Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att så många äldre är undernärda inom äldreomsorgen, och vilka nya konkreta åtgärder

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1249 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1248 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01040/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1248 av Sofia Fölster (M) Småskalig vattenkraft Sofia Fölster har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att förenkla för och värna den småskaliga vattenkraften. Av miljöbalken följer

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1248 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1247 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1247 av Hans Linde (V) Givarkonferens för Jemen Hans Linde har frågat mig huruvida jag kommer att ta initiativ för att orsakerna bakom den svåra nöden i Jemen diskuteras under givarkonferensen i Geneve 25 april. Den humanitära krisen

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1247 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1246 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02931/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1246 av Lars Beckman (M) Datum för däckbyte Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte. Enligt trafikförordningen (1998:1276) ska

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1246 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1245 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1245 av Sten Bergheden (M) Polishögskola i Skaraborg Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att arbeta för att förlägga en polishögskola eller delar av polisutbildningen till Skaraborg. Det är Polismyndighetens ansvar att säkerställa kompetensförsörjningen för polisverksamheten och det kan

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1245 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1244 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1244 av Roger Haddad (L) Häktet i Kalmar Roger Haddad har frågat mig om jag delar hans uppfattning gällande behovet av ett nytt häkte i Kalmar och vilka åtgärder jag kan vidta för att inom ramen för mitt ansvarsområde i regeringen påskynda Kriminalvårdens besked i frågan. En stor andel av Kriminalvårdens

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1244 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1243 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02915/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1243 av Lars-Arne Staxäng (M) Säljakt Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att möjliggöra licensjakt på säl i Bohuslän och i övriga Sverige. Det finns i dag livskraftiga populationer

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1243 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1242 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/02916/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1242 av Jens Holm (V) Fällfångst av lodjur Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att ett permanent förbud mot fällfångst av lodjur vid jakt införs. Mitt uppdrag som landsbygdsminister

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1242 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1241 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/01823/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1241 av Maria Malmer Stenergard (M) Höjd resolutionsavgift Maria Malmer Stenergard har frågat finansministern om det är ministerns ställningstagande att den finansiella stabiliteten stärks

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1241 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1240 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02401/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1240 av Sofia Fölster (M) Läskskatt Sofia Fölster har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen lägger fram ett förslag till riksdagen om införande av en ny punktskatt på läsk

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1240 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1239 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02400/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1239 av Jenny Pettersson (M) Hiv och andra smittsamma sjukdomar Jenny Pettersson har frågat mig om när uppdateringen av den nationella strategin mot hiv/aids kan vara klar. Jag vill börja

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1239 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1238 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01026/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1238 av Sten Bergheden (M) Kulturmiljöer på landsbygden Sten Bergheden har frågat Alice Bah Kuhnke hur hon och regeringen ämnar arbeta för att bevara de viktiga kulturmiljöer som de vattendrivna kvarnarna,

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1238 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1236 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/02380/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M) En ny uppgraderad cancerstrategi Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av Cancerfondens uppmaning att Sverige behöver en uppdaterad nationell

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1236 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1235 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/01013/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1235 av Johan Hultberg (M) Mikroplaster i kosmetik Johan Hultberg har frågat mig hur jag ser på möjligheten att i stället för nationell särlagstiftning utveckla ett förstärkt EU-gemensamt regelverk kring

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1235 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1233 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1233 av Amineh Kakabaveh (V) Hushållsslavar Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att Sverige i egenskap av såväl enskilt land som medlem i EU och FN lyfta frågan om det utbredda utnyttjandet av kvinnor som

Svarsdatum: 2017-04-26 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1233 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)