Dokument & lagar (53 685 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1747 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1747 av Margareta Cederfelt (M) Hatbrott mot HBTQ- personer Margareta Cederfelt har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han avser att vidta för att HBTQ- personer inte ska råka ut för hatbrott. Frågan har överlämnats till mig att besvara. Alla individer oavsett

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1747 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1696 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02903/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1696 av Lars Beckman (M) Skönhetssalonger som inte följer ARN:s beslut Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kunder som går till skönhetssalonger ska få ett

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1696 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1650 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02794/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1650 av Lotta Olsson (M) Otydliga fakturor Lotta Olsson har frågat mig om jag anser att otydliga fakturor är ett problem och vad jag i så fall avser att göra åt problemet. Jag håller med

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1650 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1648 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02793/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1648 av Lars Beckman (M) Olagliga inkassokrav Lars Beckman har frågat mig vad jag gör konkret för att få stopp på oseriösa företag och utländska inkassoföretag som verkar från utlandet för att

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1648 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1634 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02778/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1634 av Betty Malmberg (M) Tillgång till företagskonto Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att företagare, och presumtiva företagare, inte ska drabbas

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1634 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1633 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/02769/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1633 av Sten Bergheden (M) Mynt- och sedelutbytet Sten Bergheden har frågat mig om jag bedömer att det är ett rimligt förfarande från samhällets sida att låta småföretagen bära de extrakostnader

Svarsdatum: 2017-07-27 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1633 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1733 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04090/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1733 av Saila Quicklund (M) Ökad fetma i samhället Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag ser som de mest prioriterade för att minska förekomsten av fetma i samhället. Övervikt och fetma är

Svarsdatum: 2017-07-26 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1733 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1730 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1730 av Robert Hannah (L) Konfiskering av kristna kyrkor i Turkiet Robert Hannah har frågat mig om jag avser att fördöma folkmordet och den turkiska statens konfiskering av kyrkorna i Mardin. Regeringen ser med djup oro på utvecklingen

Svarsdatum: 2017-07-25 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1730 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1756 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:1756 Åtgärder mot bilmålvakter av Roger Haddad (L) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Liberalerna genomförde tillsammans med alliansen en lagändring 2014 för att underlätta Polisens arbete mot s.k. bilmålvakter. Kriminella med stora skulder utnyttjar regelverkets brister och fortsätter skriva bilar

Inlämnad: 2017-07-25 Svarsdatum: 2017-08-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1756 av Roger Haddad (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1755 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1755 Parisavtalet av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Klimattoppmötet i Paris 2015 blev ett viktigt genombrott för de internationella klimatförhandlingarna och därmed i kampen för att hejda och begränsa de globala klimatförändringarna. Totalt har 197 länder skrivit under Parisavtalet

Inlämnad: 2017-07-24 Svarsdatum: 2017-08-09 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1755 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1754 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1754 Upprustning av Kinnekullebanan av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Förslag på en ny nationell transportplan ska snart överlämnas till regeringen och sedan väntas regeringen fatta beslut våren 2018. Man hör mycket om regeringens planer och vilja att bygga nya höghastighetståg

Inlämnad: 2017-07-21 Svarsdatum: 2017-08-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1754 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06076/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1732 av Lotta Olsson (M) Felaktigt VMA-larm Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att liknande misstag avseende VMA-larm inte upprepas och för att se till att centrala

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06054/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1731 av Gunilla Nordgren (M) Falsklarm i Stockholms län Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att falsklarm undviks och att medborgarna ges snabb, korrekt och tillförlitlig

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1728 av Cecilia Widegren (M) En ökning av antalet särskilt utsatta områden Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av att antalet särskilt utsatta områden har ökat under de senaste två åren och vilka nya konkreta åtgärder jag anser bör vidtas för att utsatthet, utanförskap

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1726 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/03035/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1726 av Markus Wiechel (SD) om CSN-bidrag till studier i salafism/wahhabism Markus Wiechel har frågat utbildningsministern om han anser att det är acceptabelt att svenska skattemedel går till

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1726 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1723 av Caroline Szyber (KD) om säker identifiering Caroline Szyber har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hur han verkar för att främja framtagandet av rutiner för säker identifiering hos berörda myndigheter i enlighet med förslaget till förordning om användning av SIS (Schengen

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05914/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1708 av Lotta Olsson (M) Åtgärder mot drunkningsolyckor Lotta Olsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att antalet drunkningsolyckor åter ska minska. Sverige är i flera avseenden ett

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1706 av Betty Malmberg (M) Nedlagda våldtäktsanmälningar Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att analysera bakgrunden till den stora mängden våldtäktsärenden som varje dag läggs ned samt, framför allt, hur andelen ska kunna minskas. Förutsättningarna för lagföring

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1705 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05877/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1705 av Sten Bergheden (M) SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sjöräddningssällskapets avgifter till SOS Alarm inte ska höjas, så

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1705 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)