Dokument & lagar (52 784 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1252 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2017/01900/DF Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på skriftlig fråga 2016/17:1252 av Anette Åkesson (M) Konsekvenser av digitaliseringen Anette Åkesson har frågat mig vilka åtgärder och initiativ jag är beredd att ta för att digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen inte ska

Svarsdatum: 2017-04-28 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1252 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1312 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1312 Artskyddsförordningens konsekvenser för enskilda företagare av Lars Beckman (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) En skogsföretagare från Arbrå skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen under hösten 2015, för att meddela att han ämnade slutavverka en del av sin skog. Hans plan

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1312 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1311 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1311 Inkludering av funktionsnedsatta i arbetslivet av Lars Beckman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I opposition riktade Socialdemokraterna en omfattande kritik mot Arbetsförmedlingen och mot brister i kommunikationen mellan olika myndigheter. I regeringsställning

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1311 av Lars Beckman (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1310 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1310 Kommunal lantmäterimyndighet av Lars Beckman (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Nyligen besökte jag kommunledningen i Ljusdal, där jag träffade den moderata kommunstyrelseordföranden Lars Molin. Vi pratade om vikten av regional utveckling och om vilka frågor som är viktiga för kommunen.

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1310 av Lars Beckman (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1309 av Lennart Axelsson (S)

Fråga 2016/17:1309 Asylprocessen av Lennart Axelsson (S) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Jag vill börja med att säga att jag är för en reglerad invandring men också rätten att söka sig hit för att få sina skäl för asyl prövade. Men jag delar också uppfattningen att den situation som rådde

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1309 av Lennart Axelsson (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1308 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1308 Lantmäteriets handläggningstider av Lars Beckman (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Nyligen besökte jag kommunledningen i Ljusdal, där jag träffade den moderata kommunstyrelseordföranden Lars Molin. Vi pratade om vikten av regional utveckling och om vilka frågor som är viktiga för kommunen.

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1308 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1307 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1307 Ridsport som skattefri friskvårdsförmån av Lars Beckman (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Inom nuvarande regelverk finns utrymme för arbetsgivare att bidra till olika friskvårdsalternativ för sina medarbetare. Det finns en rad områden som enligt Skatteverket klassas som skattefria

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1307 av Lars Beckman (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1306 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2016/17:1306 Gräsrotsfinansiering av offentlig verksamhet av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) I dag finns det en utbredd gräsrotsfinansiering av alltifrån musikalbum till klockor på internet. Oftast får de som bidrar ett rabatterat pris på den ännu ej släppta produkten om de hjälper

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1306 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1305 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2016/17:1305 Besked om bolagsskatten av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Vid en pressträff med riksdagsjournalister ska statsminister Stefan Löfven ha kommenterat möjligheten att bolagsskatten sänks. Statsministern ska då ha sagt att en samlad bedömning ska göras om

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1305 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1304 Förbud mot neonikotinoider av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag om förbud mot neonikotinoider. Enligt förslaget ska förbudet även innefatta grödor som inte drar åt sig pollinerande insekter, som exempelvis sockerbetor.

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1304 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1303 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:1303 Arbetet med att få Gui Minhai frisläppt av Birgitta Ohlsson (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Den svenske förläggaren Gui Minhai sitter sedan ett och ett halvt år tillbaka fängslad i Kina för att ha gett ut regimkritisk litteratur. Han har förvägrats sina konsulära rättigheter och

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1303 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1302 av Kerstin Lundgren (C)

Fråga 2016/17:1302 Sveriges strategi för arbetet med kvinnors rättigheter i FN:s kvinnokommission av Kerstin Lundgren (C) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Under april månad röstades Saudiarabien in i FN:s kvinnokommission. Det är ett land som är känt för att förtrycka sina egna kvinnliga medborgare och

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1302 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1301 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1301 Saudiarabien i FN:s kvinnokommission av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Saudiarabien är ett av de värsta länderna i världen när det kommer till systematisk diskriminering av kvinnor. Ett land där kvinnor enligt lag är underordnade män och där kvinnor till exempel inte får köra

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1301 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1300 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1300 Saudiarabien i FN:s kvinnokommission av Tina Ghasemi (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Saudiarabien är ett av världens minst jämställda länder. Kvinnorna är underordnade männen i praktiskt taget alla aspekter av samhället, och deras medborgerliga fri- och rättigheter är kraftigt begränsade.

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1300 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1299 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:1299 Moderniseringen av lagen om ekonomiska föreningar av Ewa Thalén Finné (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I januari 2016 biföll riksdagen regeringens förslag om att modernisera lagen om ekonomiska föreningar. Den nya lagstiftningen började gälla den 1 juli 2016 och

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1299 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1298 av Mia Sydow Mölleby (V)

Fråga 2016/17:1298 Fängslandet av oppositionella i Turkiet av Mia Sydow Mölleby (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Sedan det misslyckade kuppförsöket sommaren 2016 har inskränkningarna av demokratiska fri- och rättigheter ökat i Erdoğans Turkiet genom massarresteringar och begränsningar av yttrandefriheten.

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1298 av Mia Sydow Mölleby (V) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1297 av Hans Linde (V)

Fråga 2016/17:1297 Svenskt stöd till arbete mot tortyr av Hans Linde (V) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) IRCT är en global organisation vars övergripande mål är att försvara rätten till holistisk rehabilitering för tortyroffer samt att arbeta mot förekomsten av tortyr. Organisationen samordnar ett nätverk bestående

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1297 av Hans Linde (V) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1296 av Hans Linde (V)

Fråga 2016/17:1296 Övergrepp mot hbtq-personer i Tjetjenien av Hans Linde (V) till Utrikesminister Margot Wallström (S) De fruktansvärda rapporterna från Tjetjenien om hur män som uppfattas som homo- eller bisexuella tillfångatagits, torterats och dödats på ett systematiskt sätt har upprört många. Situationen

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1296 av Hans Linde (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1295 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:1295 Järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Norge och Sverige är varandras viktigaste exportmarknader. Det är därför viktigt med en god infrastruktur mellan länderna som underlättar för transporter av gods och för pendlande mellan

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1295 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1294 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:1294 Gårdsförsäljning av öl och vin av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sverige är i dag det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkoholhaltiga produkter. Självklart måste också vi i vårt land kunna visa sådan tilltro till företagare, med för verksamheten särskild

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1294 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)