Dokument & lagar (38 516 träffar)

Interpellation 2017/18:384 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:384 Hanteringen av demokratifrågor av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Kultur- och demokratiministerns arbete med demokratifrågor har tidigare väckt många frågor. Den kritik som hon fick förra året för arbetet mot våldsbejakande extremism ledde

Inlämnad: 2018-02-19 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:384 av Olof Lavesson (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2017/18:383 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:383 Arbetsförmedlingen av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) ”Ineffektiv”, ”långsam”, ”stelbent”… Kritiken är inte nådig i en ny undersökning gjord av Arbetsförmedlingen själva om hur myndigheten uppfattas av arbetslösa, arbetsgivare och av

Inlämnad: 2018-02-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:383 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:753 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 00921/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:753 av Cecilia Widegren (M) Förbättrade processer för företagare Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att underlätta administration för att bland annat se till att

Svarsdatum: 2018-02-19 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:753 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 90 kB)

KU-anmälning 2017/18:35 (1222-2017/18) av ANDERS ÅKESSON (C)

ANDERS ÅKESSON Riksdagsledamot (C) 2018-02-16 Dnr 1222-2017/18 Anmälan mot statsrådet Karolina Skog gällande hennes agerande och uttalanden om statliga bolag och myndigheters representation i branschorganisationen Svenskt Flyg Statsrådet Karolina Skog har uttalat sig om att statligt ägda Swedavia och myndigheten

2018-02-16

KU-anmälning 2017/18:35 (1222-2017/18) av ANDERS ÅKESSON (C) (pdf, 49 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:761 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01016/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:761 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Utvisning av spetskompetens Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att säkerställa

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:761 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:756 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01010/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:756 av Johanna Jönsson (C) Utvisning av internationella studenter och forskare Johanna Jönsson har frågat mig vad jag avser att göra för att snabbt få till stånd en förändring

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Johanna Jönsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:756 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:755 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/01009/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:755 av Boriana Åberg (M) Skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning av lotter Boriana Åberg har frågat mig varför lotterier och speltjänster är undantagna från regeringens lagförslag

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:755 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:742 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:742 av Håkan Svenneling (V) Handelsrelationerna med Iran Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att avsluta eller fortsätta handelsrelationerna med Iran. Regeringen följer utvecklingen i Iran nära. Vi har tydligt markerat att

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:742 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:741 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/ 00580 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:741 Utlokalisering av myndigheter av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) har frågat mig vilka konkreta och positiva syften jag anser att man uppnår med den typ av utlokaliseringar av myndigheter

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:741 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:738 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:738 av Håkan Svenneling (V) Handeln med Filippinerna Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser förändra handelsrelationerna med Filippinerna med anledning av president Dutertes agerande. Sveriges engagemang för mänskliga rättigheter

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:738 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:719 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2017/18:719 av Sofia Fölster (M) Vinstbegränsning i välfärden Sofia Fölster har frågat närings- och innovationsministern om varför han och regeringen, enligt Sofia Fölsters uppfattning, avser begränsa entreprenörskap och valfrihet i stället för att motverka kvalitetsbristerna i välfärden. Arbetet i regeringen

Svarsdatum: 2018-02-15 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:719 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 87 kB)

Interpellation 2017/18:382 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:382 En exitskatt av Jörgen Warborn (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringens planerade exitskatt är ett slag i magen på alla familjeföretag i Sverige och kommer att riskera att generationsskiften i familjeföretag kompliceras till det yttersta. Om förslaget går igenom

Inlämnad: 2018-02-14 Svarsdatum: 2018-03-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:382 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2017/18:381 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2017/18:381 Självmord bland barn och unga i asylprocessen av Christina Höj Larsen (V) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Allt fler ensamkommande unga begår självmord i samband med avvisningsbeslut. Det går dock inte att veta helt säkert hur många det rör sig om då dödsorsak inte registreras vid

Inlämnad: 2018-02-14 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:381 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:746 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2018/00501/S U2018/00525/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:745 och fråga 2017/18:746 av Betty Malmberg (M) Samling för daglig rörelse och fler timmar i idrott och hälsa Betty Malmberg har frågat socialminister Annika Strandhäll när en tidsplan för projektet

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:746 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:745 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

U2018/00501/S U2018/00525/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:745 och fråga 2017/18:746 av Betty Malmberg (M) Samling för daglig rörelse och fler timmar i idrott och hälsa Betty Malmberg har frågat socialminister Annika Strandhäll när en tidsplan för projektet

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:745 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:744 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/00989/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:744 av Mats Persson (L) Utvisade arbetskraftsinvandrare Mats Persson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förändra lagen som reglerar arbetskraftsinvandringen. Jag

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:744 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:743 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:743 av Margareta Cederfelt (M) Situationen i Turkiet för oliktänkande och minoriteter Margareta Cederfelt har frågat mig om jag och regeringen avser att agera mot den förtryckande behandlingen av oliktänkande och minoriteter i Turkiet,

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:743 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:739 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:739 av Lars-Arne Staxäng (M) Tillgänglighet i det digitala samhället Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder eller initiativ jag avser att vidta för att motverka att det skapas en digital klyfta i vårt land. Regeringen har antagit strategin För ett hållbart digitaliserat Sverige – en

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:739 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:737 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/00971/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:737 av Jessika Roswall (M) Arbetskraftsinvandring och entreprenörskap Jessika Roswall har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att se till att arbetskraftsinvandrares hela

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:737 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:735 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju201 8 /00 982 /POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:735 av Cecilia Widegren (M) Fortsatt missbruk av pass Cecilia Widegren har frågat mig om vilka konkreta åtgärder som regeringen och jag avser att vidta för att se till att missbruket

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:735 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 66 kB)