Dokument & lagar (39 050 träffar)

Interpellation 2017/18:504 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Interpellation 2017/18:504 EU:s fiskeavtal med Marocko av Lotta Johnsson Fornarve V till Utrikesminister Margot Wallström S Den marockanska illegala ockupationen av Västsahara har nu pågått i 43 år, något som strider mot FN:s och den internationella domstolens beslut. Den västsahariska befolkningen utsätts dagligen av

Inlämnad: 2018-04-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:504 av Lotta Johnsson Fornarve (V) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2017/18:503 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2017/18:503 Förnybar energi på Gotland av Emma Wallrup V till Statsrådet Ibrahim Baylan S Gotland ska vara helt oberoende av elproduktion från omvärlden. Den goda tillgången på förnybar energi i form av vind och solkraft gör att Gotland även är intressant när det gäller att pröva teknik som lagrar elöverskott

Inlämnad: 2018-04-19 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:503 av Emma Wallrup (V) (pdf, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1142 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Ti ll riksdagen Svar på fråga 2017/18:1142 av Karin Enström M Informella EU-toppmötens förankring i riksdagen Karin Enström har frågat mig om hur jag ser på förankringen av Sveriges positioner i riksdagen inför informella EU-toppmöten. EU:s stats- och regeringschefer träffas i

Svarsdatum: 2018-04-19 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1142 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1139 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1139 av Karin Enström M Konsekvenser av EU:s sociala pelare Karin Enström har frågat mig hur jag ser på att de ökade ambitionerna inom EU:s sociala område med stor sannolikhet blir ett nytt kostnadsdrivande område inom EU:s budget och därmed

Svarsdatum: 2018-04-19 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1139 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Interpellation 2017/18:502 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2017/18:502 Rättsosäkerheten i Iran av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S I juni förra året greps den kurdiske politikern Ramin Hossein Panahi i den kurdiska staden Sanandaj i Iran. Han greps för att han förmodades vara medlem i organisationen Komala. Han har sedan dess suttit fängslad

Inlämnad: 2018-04-18 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:502 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 103 kB)

Interpellation 2017/18:499 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:499 Effekterna av den nya postförordningen av Saila Quicklund M till Statsrådet Peter Eriksson MP Postnord har svårt att leverera resultat varför regeringen tillsatte en utredning som ska ge svar på vilka åtgärder som krävs för att förbättra leveransen. Utredningen resulterade i en ny postförordning

Inlämnad: 2018-04-17 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2017/18:499 av Saila Quicklund (M) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1173 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1173 av Anders Österberg S Gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea Anders Österberg har frågat mig vad jag avser att göra för att bidra till att gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea uppmärksammas internationellt och att gränskommissionens

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1173 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1172 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:1172 av Eva Lohman M om vårdgarantin som en del av patientlagen Eva Lohman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att patienter ska få den vård de har laglig rätt till. I Sverige har vi inte en rättighetslagstiftning inom hälso- och sjukvården, något som det har varit en politisk enighet

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Eva Lohman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1172 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1171 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på frågorna 2017/18:1163 av Sten Bergheden M Säkerheten på landsbygden och 2017/18:1171 av Björn Söder SD Hat och attacker mot svenska bönder Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerheten på landsbygden och för lantbrukarna ska prioriteras på samma sätt som i städerna. Därtill har

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1171 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1169 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018 02240/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1169 av Dennis Dioukarev SD Försämrad kreditvärdighet efter kreditupplysning Dennis Dioukarev har frågat mig om jag har uppmärksammat att antalet lämnade kreditupplysningar kan påverka bedömningen

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1169 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1167 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02241/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1167 av Lars Beckman M Ökning av antalet brott i Gävleborg Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att vända utvecklingen i Gävleborg och i Sverige vad gäller anmälda brott

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1167 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1164 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 02340/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1164 av Ellen Juntti M Angående risk- och skyddsbedömning vid omhändertagande enligt LVU Ellen Juntti har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förtydliga regelverket kring risk- och skyddsbedömningar

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1164 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1163 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på frågorna 2017/18:1163 av Sten Bergheden M Säkerheten på landsbygden och 2017/18:1171 av Björn Söder SD Hat och attacker mot svenska bönder Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerheten på landsbygden och för lantbrukarna ska prioriteras på samma sätt som i städerna. Därtill har

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1163 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1161 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/0156 8 S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1161 av Jörgen Warborn M Skattemässig hantering av virtuella varor Jörgen Warborn har frågat mig om det ligger i direktivet om en översyn av mervärdesskattelagstiftningen att se över hur skattereglerna kring virtuella varor

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1161 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1160 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 02228 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1160 av Ellen Juntti M En bred kartläggning av sexualbrott Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att ge Brottsförebyggande rådet Brå i ytterligare uppdrag att även kartlägga gärningsmännens bakgrund vid sexualbrott.

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1160 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1159 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 02226 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1159 av Ellen Juntti M Utbyte av uppgifter mellan myndigheter och kommuner Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förstärka uppgiftsutbytet mellan myndigheter och kommuner. Frågan

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1159 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1158 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/02295/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1158 av Karin Rågsjö Bältesläggning Karin Rågsjö har frågat mig om jag avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att snabbutreda bältesläggning och konsekvenser av denna åtgärd. Det är en angelägen fråga som Karin Rågsjö lyfter fram.

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1158 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1157 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till ri ksdagen Svar på fråga 2017/18:1157 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Sveriges bistånd till Palestina Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag arbetar för att bättre säkerställa att den palestinska myndigheten och andra aktörer i området uppfyller

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1157 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1156 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 02265/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1156 av Boriana Åberg M Normalisering av barnäktenskap Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att myndigheter som faller under mitt ansvarsområde inte ska trivialisera/normalisera allvarliga brott såsom

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1156 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1155 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 02306/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1155 av Lars Hjälmered M GDPR införande och stöd till företag och företagare Lars Hjälmered har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att ta initiativ till för att säkerställa att implementeringen av GDPR

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1155 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 88 kB)