Dokument & lagar (3 380 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-12-14

Kommittéberättelse U 2017:10 utredningen, se dir. 2017:116

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10) Beteckning : U 2017:10 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-12-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:116 Lokal : Utredningen

2017-11-30

Kommittéberättelse Fi 2017:C uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE

Uppdrag att göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen (Fi 2017:C) Beteckning : Fi 2017:C Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-11-15 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-02 Direktiv för uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE Lokal :

2017-11-02

Kommittéberättelse Ju 2017:13 utredningen, se dir. 2017:105

Utredningen om aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Ju 2017:13) Beteckning : Ju 2017:13 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-11-22 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:105 Lokal :

2017-10-26

Kommittéberättelse Ku 2017:02 utredningen, se dir. 2017:106

Utredningen Översyn av arkivområdet (Ku 2017:02) Beteckning : Ku 2017:02 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-11-22 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:106 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-10-26

Kommittéberättelse M 2017:A

Andelsägd el (M 2017:A) Beteckning : M 2017:A Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-11-06 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-24 Direktiv för Lokal : Uppdraget beräknas vara slutfört 31 december 2017. Sammansättning Sekreterare:

2017-10-24

Kommittéberättelse U 2017:09 utredningen, se dir. 2017:104

Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster (U 2017:09) Beteckning : U 2017:09 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-11-02 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:104 Lokal : Utredningen

2017-10-19

Kommittéberättelse S 2017:07 utredningen, se dir. 2017:103

Utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 2017:07) Beteckning : S 2017:07 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-11-16 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:103 Lokal : Utredningen beräknas avsluta

2017-10-19

Kommittéberättelse UD 2017:A uppdraget, se dnr UD2017/17143/NIS

Uppdrag att utreda förutsättningarna för sammanslagna riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel (UD 2017:A) Beteckning : UD 2017:A Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2017-11-09 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för uppdraget,

2017-10-19

Kommittéberättelse N 2017:07 utredningen, se dir. 2017:99

Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:07) Beteckning : N 2017:07 Departement : Näringsdepartementet Senast ändrad : 2017-11-01 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:99 Lokal : Utredningen beräknas

2017-10-13

Kommittéberättelse Ku 2017:D uppdraget, se dnr Ku2017/02103/DISK

Uppdrag att ta fram en ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder i det civila samhället (Ku 2017:D) Beteckning : Ku 2017:D Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-11-09 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-09 Direktiv för uppdraget, se dnr

2017-10-09

Kommittéberättelse Ju 2017:O

Utreda kravet på tillstånd att anordna offentlig danstillställning (Ju 2017:O) Beteckning : Ju 2017:O Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-11-09 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-29 Direktiv för Lokal : Uppdraget beräknas vara slutfört 15 juni 2018. Sammansättning Rapporter

2017-09-29

Kommittéberättelse N 2017:A uppdraget, se dnr N2017/05965/PBB

Uppdrag att ta fram en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning samt förslag om ett nationellt forum för fysisk planering (N 2017:A) Beteckning : N 2017:A Departement : Näringsdepartementet Senast ändrad : 2017-11-09 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2017-09-26

Kommittéberättelse Ju 2017:N uppdraget, se dnr Ju2017/07406/LP

Polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ju 2017:N) Beteckning : Ju 2017:N Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-11-09 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-21 Direktiv för uppdraget, se

2017-09-21

Kommittéberättelse M 2017:07 utredningen, se dir. 2017:96

Utredningen om översyn av vattenförvaltningens organisation (M 2017:07) Beteckning : M 2017:07 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-10-02 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:96 Lokal : Utredningen

2017-09-14

Kommittéberättelse Ju 2017:M uppdraget, se dnr Ju2017/07137/LP

Utreda genomförandet av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser (Ju 2017:M) Beteckning : Ju 2017:M Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-11-09 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-08 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/07137/LP Lokal :

2017-09-08

Kommittéberättelse Fi 2017:07 utredningen, se dir. 2017:95

Utredningen om en organisation för lokal statlig service (Fi 2017:07) Beteckning : Fi 2017:07 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-10-26 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:95 Lokal : Utredningen

2017-09-07

Kommittéberättelse A 2017:04 utredningen, se dir. 2017:94

Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04) Beteckning : A 2017:04 Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2017-11-13 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:94 Lokal : Utredningen

2017-09-07

Kommittéberättelse Ku 2017:C uppdraget, se dnr. Ku2016/02210/DISK

Uppdrag att utreda frågan om säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets offentliga sammanträden (Ku 2017:C) Beteckning : Ku 2017:C Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-11-09 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-29 Direktiv för uppdraget,

2017-08-29

Kommittéberättelse Ju 2017:L uppdraget, se dnr Ju2017/06688/LP

Ytterligare insater för att förebygga brottslighet i socialt utsatta områden (Ju 2017:L) Beteckning : Ju 2017:L Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-08-23 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-18 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/06688/LP Lokal :

2017-08-18