Dokument & lagar (3 349 träffar)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-08-17

Kommittéberättelse 2017:M05 utredningen, se dir. 201:76

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05) Beteckning : M 2017:05 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-07-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29 Direktiv för utredningen, se dir. 201:76 Lokal : Utredningen beräknas

2017-06-29

Kommittéberättelse 2017:M04 utredningen, se dir. 2017:77

Utredningen om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer (M 2017:04) Beteckning : M 2017:04 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-07-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29 Direktiv för

2017-06-29

Kommittéberättelse 2017:KuB delegationen, se dir. 2010

Uppdrag att utreda om det är lämpligt med en reglering i sametingslagen av ekonomiska förmåner, inklusive pension (Ku 2017:B) Beteckning : Ku 2017:B Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-07-04 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-26 Direktiv

2017-06-26

Kommittéberättelse 2017:N06 utredningen, se dir. 2017:74

Kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk (N 2017:06) Beteckning : N 2017:06 Departement : Näringsdepartementet Senast ändrad : 2017-07-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:74 Lokal :

2017-06-22

Kommittéberättelse 2017:A03 utredningen, se dir. 2017:70

Utredningen om översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (A 2017:03) Beteckning : A 2017:03 Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2017-07-07 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:70 Lokal :

2017-06-22

Kommittéberättelse 2017:JuJ uppdraget, se dnr Ju2017/05633/LP

Hur Säkerhetspolisens arbete kan utvecklas för att öka sannolikheten att avvärja attentat liknande det som skedde den 7 april 2017 (Ju 2017:J) Beteckning : Ju 2017:J Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-07-04 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:

2017-06-22

Kommittéberättelse 2017:JuI uppdraget, se dnr Ju2017/05566/LP

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ju 2017:I) Beteckning : Ju 2017:I Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-07-05 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-21 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/05566/LP Lokal :

2017-06-21

Kommittéberättelse 2017:JuH uppdraget, se dnr. Ju2017/05435/LP

Uppdrag att överväga vissa frågor om barnpornografibrottet och om preskription ska avskaffas för sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn (Ju 2017:H) Beteckning : Ju 2017:H Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-06-19 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2017-06-16

Kommittéberättelse 2017:S06 utredningen, se dir. 2017:68

Utredningen om en översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden (S 2017:06) Beteckning : S 2017:06 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-07-04 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:68 Lokal : Utredningen

2017-06-15

Kommittéberättelse 2017:FI05 utredningen, se dir. 2017:69

Utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor (Fi 2017:05) Beteckning : FI 2017:05 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-07-07 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-15 Direktiv

2017-06-15

Kommittéberättelse 2017:Fi04 expertgruppen, se dir. 2017:62

Expertgruppen för digitala investeringar (Fi 2017:04) Beteckning : Fi 2017:04 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-07-07 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-08 Direktiv för expertgruppen, se dir. 2017:62 Lokal : Uppdraget ska revovisas senast

2017-06-08

Kommittéberättelse 2017:KuA uuppdraget, se dnr. KU2017/01479/DISK

Uppdrag att utreda inrättande av ett nationellt center för romska frågor (Ku 2017:A) Beteckning : Ku 2017:A Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-06-19 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-05 Direktiv för uuppdraget, se dnr. KU2017/01479/DISK Lokal :

2017-06-05

Kommittéberättelse 2017:M03 utredningen, se dir. 2017:58

Utredningen om öersyn av miljöövervakningen (M 2017:03) Beteckning : M 2017:03 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-07-07 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:58 Lokal : Utredningen beräknas

2017-06-01

Kommittéberättelse 2017:M01 utredningen, se dir. 2017:59

Utredningen betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten (M 2017:01) Beteckning : M 2017:01 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-06-13 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:59 Lokal :

2017-06-01

Kommittéberättelse 2017:Ju10 utredningen, se dir. 2017:55

Utredningen om stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (Ju 2017:10) Beteckning : Ju 2017:10 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-07-06 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:55 Lokal : Utredningen

2017-05-24

Kommittéberättelse 2017:A02 utredningen, se dir. 2017:56

Utredningen om trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet (A 2017:02) Beteckning : A 2017:02 Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2017-06-29 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-24 Direktiv för utredningen, se dir.

2017-05-24

Kommittéberättelse 2017:M02 utredningen, se dir. 2017:54

Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor som rör små avlopp (M 2017:02) Beteckning : M 2017:02 Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-07-06 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:54 Lokal :

2017-05-11

Kommittéberättelse 2017:JuG uppdraget, se dnr Ju2017/03958/LP

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ju 2017:G) Beteckning : Ju 2017:G Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-04 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-02 Direktiv för uppdraget,

2017-05-02

Kommittéberättelse 2017:Ju09 utredningen, se dir. 2017:45

Utredningen om åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar (Ju 2017:09) Beteckning : Ju 2017:09 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen,

2017-04-27