Dokument & lagar (3 330 träffar)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-05-24

Kommittéberättelse 2017:JuG uppdraget, se dnr Ju2017/03958/LP

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ju 2017:G) Beteckning : Ju 2017:G Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-04 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-02 Direktiv för uppdraget,

2017-05-02

Kommittéberättelse 2017:Ju09 utredningen, se dir. 2017:45

Utredningen om åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar (Ju 2017:09) Beteckning : Ju 2017:09 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen,

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:S05 utredningen, se dir. 2017:43

Utredningen om Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården (S 2017:05) Beteckning : S 2017:05 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-05-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:U05 utredningen, se dir. 2017:46

Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (U 2017:05) Beteckning : U 2017:05 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-05-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:46 Lokal : Utredningen

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:S04 utredningen, se dir. 2017:44

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04) Beteckning : S 2017:04 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-05-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:44 Lokal :

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:Fö03 utredningen, se dir. 2017:42

Utredningen Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Fö 2017:03) Beteckning : Fö 2017:03 Departement : Försvarsdepartementet Senast ändrad : 2017-05-17 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:A01 utredningen, se dir. 2017:41

Utredningen om flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete (A 2017:01) Beteckning : A 2017:01 Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2017-04-28 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:JuF uppdraget, se PM dnr Ju201703637/P

Ändrade EU-regler om aktieägares rättigheter (Ju 2017:F) Beteckning : Ju 2017:F Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-04-20 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-18 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju201703637/P Lokal : Uppdraget

2017-04-18

Kommittéberättelse 2017:S03 utredningen, se dir. 2017:39

Utredningen Översyn av socialtjänstlagen (S 2017:03) Beteckning : S 2017:03 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-04-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39 Lokal : Utredningen beräknas avsluta

2017-04-06

Kommittéberättelse 2017:Fi03 utredningen, se dir. 2017:38

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03) Beteckning : Fi 2017:03 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-05-04 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:38 Lokal : Utredningen

2017-04-06

Kommittéberättelse 2017:JuE uppdraget se, Dnr Ju2017/03110/LP

Uppdrag att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område (Ju 2017:E) Beteckning : Ju 2017:E Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-04-11 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-03 Direktiv för uppdraget se, Dnr Ju2017/03110/LP Lokal :

2017-04-03

Kommittéberättelse 2017:U04 utredningen, se dir. 2017:37

Utredningen organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet (U 2017:04) Beteckning : U 2017:04 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-04-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:37 Lokal :

2017-03-30

Kommittéberättelse 2017:Ju08 utredningen, se dir. 2017:32

Utredningen om utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn - tre frågor om säkerhetsskydd (Ju 2017:08) Beteckning : Ju 2017:08 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-03 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-23 Direktiv

2017-03-23

Kommittéberättelse 2017:Ku01 kommittén, se dir. 2017:33

Kommittén om inrättande av en delegation mot seregation (Ku 2017:01) Beteckning : Ku 2017:01 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-05-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-23 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:33 Lokal : Kommittén beräknas

2017-03-23

Kommittéberättelse 2017:JuD

Uppdrag att utreda behov av åtgärder med anledning av en ny EU-förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar (Ju 2017:D) Beteckning : Ju 2017:D Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens

2017-03-21

Kommittéberättelse 2017:SD

Uppdrag att göra en översyn av assistansersättningens utveckling och framväxten av marknaden för anordnare av personlig assistans (S 2017:D) Beteckning : S 2017:D Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-04-07 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:

2017-03-17

Kommittéberättelse 2017:Ju07 utredningen, se dir. 2017:28

Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07) Beteckning : Ju 2017:07 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-15 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:28 Lokal : Utredningen

2017-03-16

Kommittéberättelse 2017:Ju06 utredningen, se dir. 2017:25

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06) Beteckning : Ju 2017:06 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-16 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen, se

2017-03-09

Kommittéberättelse 2017:U03 utredningen, se dir. 2017:27

Utredningen om ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet (U 2017:03) Beteckning : U 2017:03 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-05-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen,

2017-03-09