Dokument & lagar (3 321 träffar)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-04-23

Kommittéberättelse 2017:JuF uppdraget, se PM dnr Ju201703637/P

Ändrade EU-regler om aktieägares rättigheter (Ju 2017:F) Beteckning : Ju 2017:F Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-04-20 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-18 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju201703637/P Lokal : Uppdraget

2017-04-18

Kommittéberättelse 2017:S03 utredningen, se dir. 2017:39

Utredningen Översyn av socialtjänstlagen (S 2017:03) Beteckning : S 2017:03 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-04-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39 Lokal : Utredningen beräknas avsluta

2017-04-06

Kommittéberättelse 2017:Fi03 utredningen, se dir. 2017:38

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03) Beteckning : Fi 2017:03 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-04-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:38 Lokal : Utredningen

2017-04-06

Kommittéberättelse 2017:JuE uppdraget se, Dnr Ju2017/03110/LP

Uppdrag att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område (Ju 2017:E) Beteckning : Ju 2017:E Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-04-11 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-03 Direktiv för uppdraget se, Dnr Ju2017/03110/LP Lokal :

2017-04-03

Kommittéberättelse 2017:U04 utredningen, se dir. 2017:37

Utredningen organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet (U 2017:04) Beteckning : U 2017:04 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-04-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:37 Lokal :

2017-03-30

Kommittéberättelse 2017:Ku01 kommittén, se dir. 2017:33

Kommittén om inrättande av en delegation mot seregation (Ku 2017:01) Beteckning : Ku 2017:01 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-04-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-23 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:33 Lokal : Kommittén beräknas

2017-03-23

Kommittéberättelse 2017:JuD

Uppdrag att utreda behov av åtgärder med anledning av en ny EU-förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar (Ju 2017:D) Beteckning : Ju 2017:D Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens

2017-03-21

Kommittéberättelse 2017:SD

Uppdrag att göra en översyn av assistansersättningens utveckling och framväxten av marknaden för anordnare av personlig assistans (S 2017:D) Beteckning : S 2017:D Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-04-07 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:

2017-03-17

Kommittéberättelse 2017:Ju07 utredningen, se dir. 2017:28

Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07) Beteckning : Ju 2017:07 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:28 Lokal : Utredningen

2017-03-16

Kommittéberättelse 2017:Ju06 utredningen, se dir. 2017:25

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06) Beteckning : Ju 2017:06 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-24 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen, se

2017-03-09

Kommittéberättelse 2017:U03 utredningen, se dir. 2017:27

Utredningen om ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet (U 2017:03) Beteckning : U 2017:03 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-04-11 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen,

2017-03-09

Kommittéberättelse 2017:S02 utredningen, se dir. 2017:26

Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (S 2017:02) Beteckning : S 2017:02 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-04-13 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:26 Lokal :

2017-03-09

Kommittéberättelse 2017:JuC

Juridisk kvalitetssäkring av en nyöversättning av brottsbalken till engelska (Ju 2017:C) Beteckning : Ju 2017:C Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-08 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-07 Direktiv för Lokal : Sammansättning Rapporter

2017-03-07

Kommittéberättelse 2017:S01 utredningen, se dir. 2017:24

Utredningen om samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården (S 2017:01) Beteckning : S 2017:01 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-03-28 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-02 Direktiv

2017-03-02

Kommittéberättelse 2017:UA

Uppdrag att se över skyddet för forskningsresultat för undanröjande v hinder för innovation (U 2017:A) Beteckning : U 2017:A Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-03-31 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-27 Direktiv för Lokal :

2017-02-27

Kommittéberättelse 2017:N05 utredningen, se dir. 2017:22

Kommittén om en genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m. (N 2017:05) Beteckning : N 2017:05 Departement : Näringsdepartementet Senast ändrad : 2017-04-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:22 Lokal : Kommittén

2017-02-23

Kommittéberättelse 2017:JuB uppdraget, se dnr Ju2017/1721/LP

Genomförande av EU-direktivet om rättshjälp för misstänktra och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (Ju 2017:B) Beteckning : Ju 2017:B Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-01 Status : Bokstavskommitté

2017-02-21

Kommittéberättelse 2017:Ju04 utredningen, se dir. 2017:16

Utredningen om datalagring och EU-rätten (Ju 2017:04) Beteckning : Ju 2017:04 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-03-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:16 Lokal : Utredningen beräknas avsluta

2017-02-16

Kommittéberättelse 2017:U02 utredningen, se dir. 2017:19

Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U 2017:02) Beteckning : U 2017:02 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-04-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-02-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:19 Lokal :

2017-02-16