Dokument & lagar (92 träffar)

utskottsdokument 2016/17:50

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:50 DATUM 2017-08-17 TID 11.47–13.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Statsrådet Helene Hellmark Knutssons agerande då det

2017-08-17

utskottsdokument 2016/17:49

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:49 DATUM 2017-06-20 TID 12.44–12.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:48. § 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar

2017-06-20

utskottsdokument 2016/17:48

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:48 DATUM 2017-06-13 TID 12.11–12.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:47. § 2 Granskning hösten 2017 Kanslichefen anmälde förslag till ämnen

2017-06-13

utskottsdokument 2016/17:47

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:47 DATUM 2017-06-08 TID 09.00–09.34 09.55–10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:46. § 2 Granskningsbetänkande (KU20) Utskottet behandlade

2017-06-08

utskottsdokument 2016/17:46

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:46 DATUM 2017-06-01 TID 09.00–10.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:45. § 2 Granskningsbetänkande (KU20) Utskottet behandlade utkast till

2017-06-01

utskottsdokument 2016/17:45

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:45 DATUM 2017-05-30 TID 11.37–12.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:42, 2016/17:43 och 2016/17:44. § 2 Pressträff Utskottet beslutade att

2017-05-30

utskottsdokument 2016/17:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:44 DATUM 2017-05-18 TID 11.33–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Anmälan Kanslichefen anmälde förslag till rubriker och disposition till granskningsbetänkandet 2016/17:KU20. § 2 Granskningsärende 23

2017-05-18

utskottsdokument 2016/17:43

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43 DATUM/TID 2017-05-15 13.03–15.10, 15.35–17.00, 17.10–19.10 2017-05-16 09.18–09.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Anmälan Kanslichefen anmälde uppteckning från utfrågningen med Stefan Löfven. § 2 Genomgång

2017-05-15

utskottsdokument 2016/17:42

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42 DATUM 2017-05-11 TID 09.44–10.09 11.54–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:40 och 2016/17:41. § 2 Granskningsärende 7 – Försvarsministerns

2017-05-11

utskottsdokument 2016/17:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 41 DATUM 2017-05-09 TID 12.23–13.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:39. § 2 Granskningsärende 1 9

2017-05-09

utskottsdokument 2016/17:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 40 DATUM 2017-05-08 TID 13.00–14.25 14.40–16.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister

2017-05-08

utskottsdokument 2016/17:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 39 DATUM 2017-05-04 TID 09.14–09.59 10.45–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:38. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2017-05-04

utskottsdokument 2016/17:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 38 DATUM 2017-05-02 TID 11.56–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:37. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2017-05-02

utskottsdokument 2016/17:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 3 7 DATUM 2017-04-27 TID 10.15–10.16 10.30–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:35 och 2016/17:36. § 2 Ajournering Utskottet

2017-04-27

utskottsdokument 2016/17:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 36 DATUM 2017-04-25 TID 11.00–12.05 12.15–12.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist Utskottet höll en offentlig utfrågning

2017-04-25

utskottsdokument 2016/17:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 35 DATUM 2017-04-24 TID 14.00–15.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med utbildningsminister Gustav Fridolin Utskottet höll en offentlig utfrågning med utbildningsminister

2017-04-24

utskottsdokument 2016/17:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 34 DATUM 2017-04-20 TID 10.01–11.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:33. § 2 Granskningsärende 25

2017-04-20

utskottsdokument 2016/17:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 33 DATUM 2017-04-18 TID 12.10–12.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:31 och 2016/17:32. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2017-04-18

utskottsdokument 2016/17:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 32 DATUM 2017-04-07 TID 09.00–10.03 10.07–11.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Utskottet höll en offentlig

2017-04-07

utskottsdokument 2016/17:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 31 DATUM 2017-04-06 TID 09.44–09.47 10.00–10.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:29 och 2016/17:30. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2017-04-06