Dokument & lagar (176 träffar)

minråd 2008/09:1639756 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2009-03-23 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigade för kommissionen att inleda och föra förhandlingar med Internationella vinorganisationen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1552559 Till p. 1

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2009-03-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioden i Bryssel den 18 och 19 februari


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1472426 Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2009-03-10 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför Europeiska rådets vårmöte 4. Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1472425 Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2009-03-10 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför Europeiska rådets vårmöte 4. Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1406300 Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft (inre marknad, industri och forskning) Datum: 2009-03-05 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan INRE MARKNADEN, INDUSTRI 3. Uppföljning av översynen av den inre marknaden Diskussion Antagande av rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1406301 Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2009-03-02 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Bidrag till Europeiska rådets vårmöte (19(20 mars 2009): Vidareutveckling av EU:s ståndpunkt om en övergripande klimatöverenskommelse för tiden efter 2012 Antagande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1333879 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2009-02-26 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till förordning om inrättandet av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor Föredragning av kommissionen och inledande debatt 4. (ev.)


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1333878 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2009-02-23 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioden i Strasbourg den 12-15 januari 2009 Informationspunkt 4. Förberedelser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1255798 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi Datum: 2009-02-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Energitrygghet 4. Olja och Gas Riktlinjedebatt 5. Övriga frågor ·. Energitoppmötet i Sofia Naturgas för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1255797 Till p.

Möte med ministerrådet Utbildning, ungdom och kultur Datum: 2009-02-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan UNGDOMSFRÅGOR 3. Centrala budskap till Europeiska rådets vårmöte om den europeiska ungdomspakten och det europeiska samarbetet på


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1215035 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2009-02-10 Preliminär dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 19(20 mars 2009) 4. (ev.) Avtal med Liechtenstein om bedrägeribekämpning 5. Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1077361 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2009-01-26 Preliminär dagordning 1. Presentation av ordförandeskapets prioriteringar (offentlig debatt) 2. Godkännande av den preliminära dagordningen 3. Antagande av A-punktslistan 4. Resolutioner, beslut och yttranden antagna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1037595 Till p. 1

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2009-01-20 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Föredragning 4. Uppföljning av Europeiska rådets möte i december: konsekvenser för rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:1037596 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2009-01-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Presentation 4. Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen att inleda


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:744508 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-12-18 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet: produktnormer, produktionskrav och kvalitetsordningar Riktlinjedebatt 4. Förslag till rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:635672 Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2008-12-04 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Lagstiftningspaketet för klimat och energi 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:635673 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2008-12-02 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelse inför Europeiska rådet (11–12 december 2008) 4. Finansiella tjänster 5. Beskattning 6. Presentation av revisionsrätten av årsrapporten för 2007 7. Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:635674 Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft (inre marknad, industri och forskning) Datum: 2008-12-01 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan INRE MARKNADEN 3. Reaktion på den ekonomiska krisen Kommissionens föredragning av sitt meddelande om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:596971 Till p. 4

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-11-28 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och (EG)


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2008/09:596972 Till p. 3

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi (telekommunikation) Datum: 2008-11-27 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Översyn av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 4. Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information