Dokument & lagar (54 055 träffar)

Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:171 av Mattias Ingeson KD Statliga arbetsgivares särskilda ansvar för en jämlik arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda offentliga arbetsgivares ansvar för jämlikt tillträde till arbetsmarknaden och tillkännager

2018-10-23

Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:170 av Mattias Ingeson KD Lika villkor för civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av stödet till idrottsrörelsen bör göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt Socialavgiftslagen 2000:980 2

2018-10-23

Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:140 av Mattias Ingeson KD Upprustning och utveckling av järnvägen NässjöOskarshamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utveckla tågtrafiken mellan Nässjö och Oskarshamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-22

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:139 av Mattias Ingeson KD Samverkan med civilsamhället vid behov av mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för samverkan mellan Trafikverket och det lokala civilsamhället vid behov

2018-10-22

Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:121 av Pia Steensland (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:121 av Pia Steensland KD Kombinationsanställning för forskare vid universitet eller högskola och lärare på gymnasieskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att en anställning som lärare eller forskare vid

2018-10-18

Motion 2018/19:121 av Pia Steensland (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:121 av Pia Steensland (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:120 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:120 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rusta upp Stångådals- och Tjustbanan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-10-18

Motion 2018/19:120 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:120 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:119 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:119 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson båda SD Polisbemanning på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att varje kommun ska ha rätt till en lagstadgad minimibemanning av poliser och tillkännager detta för regeringen.

2018-10-18

Motion 2018/19:119 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:119 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:118 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:118 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson båda SD Marinarkeologiskt museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att etablera ett museum för regalskeppet Kronan, regalskeppet Svärdet och amiralskeppet Mars

2018-10-18

Motion 2018/19:118 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:118 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:117 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:117 av Mattias Bäckström Johansson SD Öppen källkod Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en övergång till öppen källkod och öppna standarder inom den offentliga sektorn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Användandet av öppen

2018-10-18

Motion 2018/19:117 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:117 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:116 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:116 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson båda SD Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn i infrastrukturplaneringen

2018-10-18

Motion 2018/19:116 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:116 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:115 av Jimmy Loord (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:115 av Jimmy Loord KD Fler YH-utbildningar i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre geografisk spridning av YH-utbildningarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år får ett antal utbildningsanordnare chansen

2018-10-18

Motion 2018/19:115 av Jimmy Loord (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:115 av Jimmy Loord (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:114 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:114 av Magnus Persson SD Likställ våld mot polis- och bevakningshund med våld mot tjänsteman i straffskalan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa våld mot polis-och bevakningshund med våld mot tjänsteman i straffskalan och tillkännager

2018-10-16

Motion 2018/19:114 av Magnus Persson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:114 av Magnus Persson (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:113 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:113 av Magnus Persson SD Förbud mot fällfångst av vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot fällfångst av vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vildsvin är ett matnyttigt, stresskänsligt samt flocklevande

2018-10-15

Motion 2018/19:113 av Magnus Persson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:113 av Magnus Persson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:112 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:112 av Magnus Persson SD Licens på enhandsvapen för statliga eftersöksjägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jaktlicens på enhandsvapen för statliga eftersöksjägare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är mycket svårt

2018-10-15

Motion 2018/19:112 av Magnus Persson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:112 av Magnus Persson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:111 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:111 av Richard Jomshof SD Stopp för utländsk finansiering av moskéer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta reda på i vilken utsträckning muslimska församlingar och moskéer tar emot utländska bidrag, men också från vilka länder dessa

2018-10-12

Motion 2018/19:111 av Richard Jomshof (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:111 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:110 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:110 av Richard Jomshof SD Förbud mot heltäckande muslimsk slöja Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot heltäckande muslimsk slöja på alla offentliga platser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Från och

2018-10-12

Motion 2018/19:110 av Richard Jomshof (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:110 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:109 av Staffan Eklöf (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:109 av Staffan Eklöf SD Förfarande för faktagranskning av EU-domstolens underlag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att ett granskningsförfarande upprättas för det underlag som EU-domstolen har för sina domar och

2018-10-12

Motion 2018/19:109 av Staffan Eklöf (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:109 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:107 av Staffan Eklöf (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:107 av Staffan Eklöf SD Översyn av färdtjänstens funktion, sanktioner och kompensation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av färdtjänsten och tillkännager detta för regeringen. Motivering En fungerande färdtjänst gör att funktionshindrade

2018-10-12

Motion 2018/19:107 av Staffan Eklöf (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:107 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:106 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:106 av Robert Stenkvist SD En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett rimligt och attraktivt regelverk för kommunala skolor och fritidshem ska se ut och tillkännager detta

2018-10-12

Motion 2018/19:106 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:106 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:105 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:105 av Robert Stenkvist SD Låt inte elever komma ohjälpligt efter i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ordning där elever inte flyttas upp till nästa klass förrän de är godkända i kärnämnena svenska och matematik, och detta

2018-10-12

Motion 2018/19:105 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:105 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 69 kB)