Dokument & lagar (86 träffar)

Motion 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. v Ekonomisk politik för jobb, rättvisa och hållbar utveckling 1 Sammanfattning Sverige behöver en ekonomisk politik för jobb, rättvisa och jämställdhet. Svensk ekonomi är sedd ur de flesta perspektiv mycket stark. Tillväxttakten har varit hög under ett flertal år.


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 532 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt uppställning: UO 2 Samhällsekonomi


Utskottsberedning: 2006/07:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Solidariska principer för en grön bostadspolitik 4 Folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet 5 Barnets rätt 6 Hållbar samhällsplanering 6 Ett


Utskottsberedning: 2006/07:CU10 2006/07:CU18 2006/07:CU19 2006/07:CU9 2006/07:FiU1 2006/07:MJU12 2006/07:NU9 2006/07:SkU10 2006/07:SkU11 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU13 2006/07:SoU7 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 130 kB)

Motion 2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad 1 Sammanfattning Vi föreslår ökade resurser till kommunersättningar för flyktingamnesti och bättre flyktingmottagande. Vi avvisar regeringens förslag om att snabbavveckla Integrationsverket 1 juli 2007. När det gäller arbetsmarknadspolitiken


Utskottsberedning: 2006/07:AU4 2006/07:AU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 193 kB)

Motion 2006/07:A346 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A346 av Lars Ohly m.fl. v Arbetslöshetsförsäkringens roll och utveckling 1 Sammanfattning Vi avvisar regeringens föreslagna nedskärningar i arbetslöshetsförsäkringen i proposition 2006/07:1 vilka sammantaget leder till att försäkringen blir sämre, dyrare och mer orättvis. De aviserade förändringarna


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:AU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:A346 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 160 kB)

Motion 2006/07:Ub333 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub333 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 enligt vad som anförs i motionen. Riksdagen godkänner att under 2007 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Ub333 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. v Folkrätt och mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN bör verka för en tydligare och mer distinkt tolkning av vad som avses med självförsvar i internationella


Utskottsberedning: 2006/07:UU2 2006/07:UU8 2007/08:UU9 2008/09:UU11 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 79 kB)

Motion 2006/07:U253 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U253 av Peter Eriksson m.fl. mp Nollsvält 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 En dubbel strategi krävs 4 5 Det internationella samfundets åtaganden 5 6 Mat som mänsklig rättighet 6 7 Vatten som mänsklig rättighet 7 8 Jämställdhet 8 9 Vapenexport 8


Utskottsberedning: 2006/07:UU12 2006/07:UU2 2006/07:UU8 2007/08:UU9 2008/09:UU16
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2006/07:U253 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 95 kB)

Motion 2006/07:So439 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So439 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning: UO 9 Hälsovård,


Utskottsberedning: 2006/07:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So439 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 113 kB)

Motion 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. v Folkhälsopolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klassbunden hälsa 4 4 Kön påverkar hälsan 5 5 Hälsans etniska dimension 6 6 Barns hälsa 7 7 Funktionshinder och hälsa 8 8 Hälsoindex 9 9 Handlingsplan för ett lättare Sverige 9 10 Folkhälsa


Utskottsberedning: 2006/07:JuU10 2006/07:SkU13 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring. Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning: UO 8 Migration Regeringens förslag tkr Förändring tkr 12:1


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. v Offentliga trygghetssystem 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Översyn av socialförsäkringssystemet 3 5 Hetsjakten mot sjukskrivna 4 5.1 Åtgärder mot oegentligheter och felaktigheter 5 5.2 Regeringens förslag till åtstramningar 6


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 96 kB)

Motion 2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. v Individualiserad föräldraförsäkring 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Regeringens syn på jämställt föräldraskap 3 5 Individualiserad föräldraförsäkring 4 5.1 Delat uttag av föräldrapenningen 5 5.2 Hemma samtidigt 6 5.3 Jämställt


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 72 kB)

Motion 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. mp Ett öppnare Sverige 1 Sammanfattning Ingen människa är illegal. Ändå bygger Sverige och länder i vår närhet upp högre och högre murar som förhindrar människors resande, flyktingmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. Gränserna och övervakningen av dessa,


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:JuU1 2006/07:JuU3 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 95 kB)

Motion 2006/07:N311 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:N311 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 19 Regional utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med ändringar i förhållande till regeringens förslag anslaget under utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt uppställning: UO 19 Regeringens förslag tkr Förändring tkr 33: 6


Utskottsberedning: 2006/07:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N311 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Kr279 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr279 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 Sammanfattning av Vänsterpartiets förslag Vänsterpartiet begär inom utgiftsområde 17 en kraftig förstärkning av kultursatsningarna. Det gäller barnkultursatsningar och det gäller scenkonstens pensioner,


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr279 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2006/07:K349 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:K349 av Lars Ohly m.fl. v Den sverigefinska minoritetens rättigheter Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Språk och kultur 4 Utbildning och forskning 6 Minoritetspolitik och demokrati 7 Stöd till sverigefinska organisationer 8 Vård och omsorg 9 Förslag till


Utskottsberedning: 2006/07:KrU6 2006/07:SoU6 2007/08:KU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:K349 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 76 kB)