Dokument & lagar (86 träffar)

Motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens yrkande 12 (gällande avsnitt 6.6.9 i vårpropositionen). Riksdagen beslutar införa ett nytt utgiftsområde kallat Lika rättigheter. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:KU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 5 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 8 Det ekonomiska läget 8 Regeringens


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 697 kB)

Motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Vänsterpartiets motion är en skarp kontrast till den ekonomiska vårproposition som regeringen presenterat. Den som jämför vår ekonomiska politik med regeringens kommer


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21 2006/07:KU22
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 564 kB)

Motion 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Fler jobb – inte ökade klyftor Svensk ekonomi utvecklas starkt. Tillväxten är hög, sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Samtidigt är såväl inflation som räntor låga. Den


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 272 kB)

Motion 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. (v) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställning: Belopp i tusental


Utskottsberedning: 2006/07:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v) Socialavgifter och krediteringar med skatteanknytning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 5.3.1) samt avslå ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:SfU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Motion 2006/07:Fi246 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi246 av Peter Eriksson m.fl. (mp) Grön budget 1 Sammanfattning Sverige står i dag inför flera stora utmaningar. Vi måste ta vårt ansvar för att avstyra hotet mot vårt gemensamma klimat. Vi måste se till att nya jobb kan skapas och att förutsättningarna för att nya företag kan


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Fi246 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 676 kB)

Motion 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v) Ekonomisk politik för jobb, rättvisa och hållbar utveckling 1 Sammanfattning Sverige behöver en ekonomisk politik för jobb, rättvisa och jämställdhet. Svensk ekonomi är sedd ur de flesta perspektiv mycket stark. Tillväxttakten har varit hög under ett


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2006/07:Fi245 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 532 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med – inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt uppställning: UO


Utskottsberedning: 2006/07:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi242 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:Fi223 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi223 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m. 1 Sammanfattning Miljöpartiet avvisar huvuddelen av regeringens förslag på skatteområdet. Sammantaget har förslagen en tydlig inriktning som gynnar redan välbeställda grupper i samhället, en inriktning som ytterligare förstärks


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 47 avslag

Motion 2006/07:Fi223 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 505 kB)

Motion 2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i lagen om Sjätte AP-fonden (avsnitt 3.7 och 7.2.2 i propositionen) Riksdagen avslår förslaget att


Utskottsberedning: 2006/07:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 98 kB)

Motion 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändra ramar för utgiftsområden samt att anvisa ändrade och nya anslag enligt specifikation i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 62 kB)

Motion 2006/07:Fi1 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi1 av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av framst. 2006/07:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2006 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett nytt penningpolitiskt system. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fi1 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Solidariska principer för en grön bostadspolitik 4 Folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet 5 Barnets rätt 6 Hållbar samhällsplanering 6 Ett


Utskottsberedning: 2006/07:CU10 2006/07:CU18 2006/07:CU19 2006/07:CU9 2006/07:FiU1 2006/07:MJU12 2006/07:NU9 2006/07:SkU10 2006/07:SkU11 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU13 2006/07:SoU7 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 130 kB)

Motion 2006/07:C334 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:C334 av Lars Ohly m.fl. (v) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår vad regeringen föreslår om avtrappning av den statliga bostadsbyggnadssubventionen, det s.k. räntebidraget. Riksdagen anvisar med följande ändringar


Utskottsberedning: 2006/07:CU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:C334 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2006/07:C319 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:C319 av Lars Ohly m.fl. (v) Långsiktiga villkor för bostadsproduktionen 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Produktionsmål för bostadspolitiken 3 4 Nuvarande villkor för nyproduktion 3 5 Nuvarande villkor för ombyggnation 4 6 Framtidens


Utskottsberedning: 2006/07:CU1 2006/07:CU9 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2006/07:C319 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 101 kB)

Motion 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v) Folkrätt och mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN bör verka för en tydligare och mer distinkt tolkning av vad som avses med självförsvar i internationella


Utskottsberedning: 2006/07:UU2 2006/07:UU8 2007/08:UU9 2008/09:UU11 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 79 kB)

Motion 2006/07:U253 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U253 av Peter Eriksson m.fl. (mp) Nollsvält 1 Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Inledning 3 4En dubbel strategi krävs 4 5Det internationella samfundets åtaganden 5 6Mat som mänsklig rättighet 6 7Vatten som mänsklig rättighet 7 8Jämställdhet 8 9Vapenexport 8 10Livsmedelssuveränitet 9 11Ett


Utskottsberedning: 2006/07:UU12 2006/07:UU2 2006/07:UU8 2007/08:UU9 2008/09:UU16
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2006/07:U253 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 95 kB)

Motion 2006/07:C276 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:C276 av Lars Ohly m.fl. (v) Allas rätt till bostad 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hemlöshet: definitioner och räkningar 4 5 Hemlöshet bland olika grupper 6 5.1 Kvinnor 7 5.2 Barnfamiljer 8 5.3 Institutionsbehandlade 9 5.4 Asylsökande 9 6 Formella


Utskottsberedning: 2006/07:CU10 2006/07:CU9 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:C276 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 106 kB)