Dokument & lagar (20 träffar)

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. mp HBT-frågor Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 5 3 Äktenskap 6 4 Attityder och bemötanden 6 4.1 Vården 7 4.2 Smittskyddslagen 8 4.3 Skolan 8 4.4 Andra offentliga instanser 9 5 Diskriminering och hatbrott 10 6 Våld


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU5 2006/07:CU16 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:KU17 2007/08:SoU14 2007/08:UU2 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 128 kB)

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. v Handikappolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Funktionshindrades levnadsvillkor 4 5 Funktionshindrade är kvinnor och män 5 6 Rätt till hjälpmedel 6 7 LSS och personlig assistans 7 8 Diskrimineringslag 8 9 Tillgänglighetssatsning


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:SfU1 2006/07:SkU11 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU4 2006/07:SoU8 2006/07:TU4 2007/08:KU18
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 103 kB)

Motion 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. v Socialavgifter och krediteringar med skatteanknytning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:980 avsnitt 5.3.1 samt avslå ändring i lagen 1990:659 om särskild löneskatt avsnitten


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:SfU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Fi247 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring. Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning: UO 8 Migration Regeringens förslag tkr Förändring tkr 12:1


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. v Offentliga trygghetssystem 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Översyn av socialförsäkringssystemet 3 5 Hetsjakten mot sjukskrivna 4 5.1 Åtgärder mot oegentligheter och felaktigheter 5 5.2 Regeringens förslag till åtstramningar 6


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 96 kB)

Motion 2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. v Individualiserad föräldraförsäkring 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Regeringens syn på jämställt föräldraskap 3 5 Individualiserad föräldraförsäkring 4 5.1 Delat uttag av föräldrapenningen 5 5.2 Hemma samtidigt 6 5.3 Jämställt


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 72 kB)

Motion 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. mp Ett öppnare Sverige 1 Sammanfattning Ingen människa är illegal. Ändå bygger Sverige och länder i vår närhet upp högre och högre murar som förhindrar människors resande, flyktingmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. Gränserna och övervakningen av dessa,


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:JuU1 2006/07:JuU3 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 95 kB)

Motion 2006/07:Ju316 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju316 av Peter Eriksson m.fl. mp Mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Mäns våld mot och sexuella övergrepp av kvinnor 3 Den förebyggande verksamheten 4 Nationellt kunskapscentrum för mäns våld mot kvinnor 4 4


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU7 2006/07:SfU7 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2006/07:Ju316 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 79 kB)

Motion 2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. v Integrationspolitik mot rasism och diskriminering 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning och utgångspunkter 7 4 Fattiga och rika i Sverige 8 5 Integrationspolitik och generella insatser 9 5.1 Regeringens förslag 9 5.2 De första


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU13 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU6 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:CU19 2006/07:CU9 2006/07:JuU1 2006/07:JuU6 2006/07:KrU1 2006/07:KrU3 2006/07:KU11 2006/07:SfU8 2006/07:SoU13 2006/07:SoU6 2006/07:UbU10 2006/07:UbU6 2006/07:UbU8 2007/08:FöU3 2007/08:KU15
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 191 kB)

Motion 2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. v Minskad ohälsa i arbetslivet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Problemens uppkomst 5 5 Ett förändrat arbetsliv 6 6 En arbetsplatsförankrad strategi för minskad ohälsa 7 6.1 En utvecklad arbetsmiljölagstiftning 8 6.2 Arbetsmiljöutbildning 9


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:AU9 2006/07:SfU1 2006/07:SoU13 2006/07:UbU4 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 130 kB)

Motion 2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Studenternas högskola och arbetsmarknad 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Studenters ekonomi 4 4.1 Studiemedel 5 4.2 Ersättning vid sjukdom 6 4.3 Ersättning vid arbetslöshet 7 4.4 Försörjningsstöd 7 4.5 Kunskap


Utskottsberedning: 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:CU1 2006/07:CU9 2006/07:SfU1 2006/07:SoU7 2006/07:UbU2 2006/07:UbU4 2006/07:UbU5 2006/07:UbU6
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 102 kB)

Motion 2006/07:So332 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So332 av Lars Ohly m.fl. v Socialpolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Socialtjänstens insatser för arbetslösa 4 4.1 Kooperativ för egenmakt 5 4.2 Socioekonomiska bokslut 6 4.3 Främja de sociala arbetskooperativen 7 4.4 Lagen om offentlig upphandling 8


Utskottsberedning: 2006/07:NU6 2006/07:SfU2 2006/07:SoU10 2006/07:SoU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2006/07:So332 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 106 kB)

Motion 2006/07:So309 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So309 av Lars Ohly m.fl. v En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Sjukvården och samhället 6 5 Jämställd vård 6 6 Asylsökandes vård 7 7 Nationella minoriteter i vård och omsorg 7 8 Behoven går före vinsten 8


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8 2006/07:SoU13 2006/07:SoU8 2007/08:KU13
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2006/07:So309 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 119 kB)

Motion 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Varför drivs människor på flykt 6 4.1 Vapenexport 6 4.2 Konkurrens om råvaror 8 4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 8 4.4 Riktiga flyktingar


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8 2006/07:UU12 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 184 kB)

Motion 2006/07:Sf220 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf220 av Lars Ohly m.fl. v Rättvist pensionssystem 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Vad ska ett pensionssystem ge 3 5 Det nuvarande pensionssystemets grundprinciper 5 5.1 Jämlika kvalifikationsmöjligheter 6 5.2 Pensionssystemets


Utskottsberedning: 2006/07:FiU6 2006/07:SfU1 2006/07:SfU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:Sf220 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 113 kB)

Motion 2006/07:C276 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:C276 av Lars Ohly m.fl. v Allas rätt till bostad 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hemlöshet: definitioner och räkningar 4 5 Hemlöshet bland olika grupper 6 5.1 Kvinnor 7 5.2 Barnfamiljer 8 5.3 Institutionsbehandlade 9 5.4 Asylsökande 9 6 Formella


Utskottsberedning: 2006/07:CU10 2006/07:CU9 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:C276 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 106 kB)

Motion 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. v Lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 6 4 Internationellt HBT-arbete 7 4.1 Asylsökande HBT-personer 8 5 Rättstrygghet


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU7 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU6 2006/07:JuU9 2006/07:KrU4 2006/07:KU12 2006/07:SfU8 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:FöU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:KU17
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 157 kB)