Dokument & lagar (229 645 träffar)

Motion 2018/19:151 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:151 av Charlotte Quensel m.fl. SD Statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statligt ägande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringens mål om minst 40 procent

2018-10-23

Motion 2018/19:151 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:151 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. SD Stärkt trygghet för Sveriges butiksägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det betydligt lättare än i dag att få tillstånd till kameraövervakning kring butiker

2018-10-23

Motion 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. SD Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillföra riktade innovationsmedel med syfte att vården och omsorgen tidigt ska kunna använda innovativa lösningar och göra

2018-10-23

Motion 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. SD Sveaskog AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveaskogs bildande av buffertzoner runt naturreservat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveaskog AB har nyligen beslutat att bruka 2 000 hektar

2018-10-23

Motion 2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. SD Svenska institutet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att ta vara på potentialen hos Svenska institutets stipendiater och tillkännager

2018-10-23

Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. SD Telia Company AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, it-infrastruktur respektive telekomverksamhet, där regeringen ges ett bemyndigande

2018-10-23

Motion 2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:145 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:145 av Tobias Andersson m.fl. SD Tillsättande av en industrikommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en industrikommission med kommittédirektiv i linje med förslagen i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-23

Motion 2018/19:145 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:145 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. SD Turism och besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om turismens betydelse och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för

2018-10-23

Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:143 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:143 av Charlotte Quensel m.fl. SD Upphovsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att modernisera upphovsrätten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vidgade

2018-10-23

Motion 2018/19:143 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:143 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. SD Vattenfall AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av uppdraget för statligt ägda Vattenfall AB och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

2018-10-23

Motion 2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. SD Ökad flexibilitet för egenföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa åldersgränsen för egenföretagare och göra det möjligt att även efter 55 års ålder fritt ändra karenstid i sjukförsäkringen,

2018-10-23

Motion 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:140 av Mattias Ingeson KD Upprustning och utveckling av järnvägen NässjöOskarshamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utveckla tågtrafiken mellan Nässjö och Oskarshamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-22

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:139 av Mattias Ingeson KD Samverkan med civilsamhället vid behov av mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för samverkan mellan Trafikverket och det lokala civilsamhället vid behov

2018-10-22

Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. SD Åtgärder mot unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt straffmyndighetsålder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om borttagen straffrabatt

2018-10-22

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. SD Sveriges vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensfrågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

2018-10-22

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. SD Straff och påföljder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för våldsbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff för vapenbrott

2018-10-22

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. SD Ny Brårapport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beställa en ny Brårapport om invandrarbrottslighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det var över 10 år sedan Brottsförebyggande rådet kom

2018-10-22

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. SD Krafttag mot radikalism, extremism och terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt regelverk och tillsyn gällande bidrag till ideella föreningar och trossamfund och tillkännager detta för regeringen.

2018-10-22

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. SD Krafttag mot brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt

2018-10-22

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 131 kB)

Motion 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. SD En modern och effektiv poliskår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 7 000 fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett relativt rikttal för

2018-10-22

Motion 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 130 kB)