Dokument & lagar (147 933 träffar)

Motion 2017/18:137 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:137 av Said Abdu (L) Industrimuseer för att öka turismen och stärka intresset för teknisk utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att komma med förslag på hur antalet svenska industrimuseer

2017-09-21

Motion 2017/18:137 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:137 av Said Abdu (L) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:136 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:136 av Said Abdu (L) Förverkligande av förslagen i SOU-utredning 2016:2 Effektiv vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp där företrädare för professionerna

2017-09-21

Motion 2017/18:136 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:136 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:135 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:135 av Said Abdu (L) Inkluderande av intjänad inkomst- och premiepension i giftorättsgodset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta intjänad inkomst- och premiepension ingå i giftorättsgodset och tillkännager detta för regeringen. Motivering Pensionen

2017-09-21

Motion 2017/18:135 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:135 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:134 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:134 av Said Abdu (L) Översyn för att stärka den svenska klockindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med uppdraget att genomföra en översyn av hur den svenska

2017-09-21

Motion 2017/18:134 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:134 av Said Abdu (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:133 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:133 av Said Abdu (L) Inrätta en kommunal standard i välfärdssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en kommunal standard i välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige säger

2017-09-21

Motion 2017/18:133 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:133 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:132 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:132 av Said Abdu (L) Öka andelen inhemsk produktion av matråvaror och halvfabrikat som har ursprung i andra matkulturer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att komma med förslag till hur

2017-09-21

Motion 2017/18:132 av Said Abdu (L) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:132 av Said Abdu (L) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:131 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:131 av Said Abdu (L) Erfarenheter av svenska avtynade branscher inför framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag  att tillsätta en tvärvetenskaplig utredning/kommission med syftet att

2017-09-21

Motion 2017/18:131 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:131 av Said Abdu (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:130 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:130 av Said Abdu (L) Miljöavgifter – en strategisk plan för Vänern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en strategisk plan för att skydda Vänern från miljögifter och tillkännager detta för regeringen. Motivering En

2017-09-21

Motion 2017/18:130 av Said Abdu (L) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:130 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:129 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:129 av Said Abdu (L) Underlätta för den svenska träindustrin som ett led i en hållbar klimat- och sysselsättningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna betydelsen av den svenska träindustrin och underlätta för

2017-09-21

Motion 2017/18:129 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:129 av Said Abdu (L) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:128 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2017/18:128 av Roger Haddad (L) Krav på att vara lärare innan man påbörjar rektorsutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vara krav på att vara lärare innan man påbörjar rektorsutbildningen och tillkännager detta

2017-09-21

Motion 2017/18:128 av Roger Haddad (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:128 av Roger Haddad (L) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:127 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:127 av Said Abdu (L) Tiggeri ur ett näringspolitiskt perspektiv – ekonomiskt stöd utan motprestation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte reglera formerna för att lämna ekonomiskt stöd utan motprestation/tiggeri och tillkännager

2017-09-21

Motion 2017/18:127 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:127 av Said Abdu (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:126 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:126 av Said Abdu (L) Avskaffande av preliminärskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preliminärskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag förväntas företag betala skatt för inkomster

2017-09-21

Motion 2017/18:126 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:126 av Said Abdu (L) (pdf, 52 kB)

Motion 2017/18:125 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:125 av Edward Riedl (M) Förtroendet för allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av allemansrätten i syfte att stärka förtroendet för denna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den

2017-09-21

Motion 2017/18:125 av Edward Riedl (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:125 av Edward Riedl (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:124 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:124 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Bygglov för vindkraftsparker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur bygglov kan göras mer ändamålsenliga för etablering av vindkraftsparker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige

2017-09-21

Motion 2017/18:124 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:124 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:123 av Allan Widman (L)

Motion till riksdagen 2017/18:123 av Allan Widman (L) Förbud mot skyddsvästar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda inköp, innehav och nyttjande av skyddsvästar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polismyndigheten har, i samband

2017-09-21

Motion 2017/18:123 av Allan Widman (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:123 av Allan Widman (L) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:122 av Allan Widman (L)

Motion till riksdagen 2017/18:122 av Allan Widman (L) Medalj för särskilt berömvärda internationella insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om instiftande av en medalj för särskilt berömvärda internationella insatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen

2017-09-21

Motion 2017/18:122 av Allan Widman (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:122 av Allan Widman (L) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:121 av Allan Widman (L)

Motion till riksdagen 2017/18:121 av Allan Widman (L) Bilmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bilmålvakter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bilmålvakter är, enligt Transportstyrelsens definition, personer som registreras som

2017-09-21

Motion 2017/18:121 av Allan Widman (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:121 av Allan Widman (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:119 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:119 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:206 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kapacitetsanpassat


Utskottsberedning: 2017/18:SfU8

Motion 2017/18:119 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:119 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:118 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:118 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:206 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fördjupade analyser på migrationsområdet


Utskottsberedning: 2017/18:SfU8

Motion 2017/18:118 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:118 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta motionens förslag till lag om ändring

2017-09-20

Motion 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 85 kB) Motion 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 126 kB)