Dokument & lagar (229 587 träffar)

Motion 2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. C med anledning av prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om muntlig handläggning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Centerpartiet välkomnar


Utskottsberedning: 2018/19:CU4

Motion 2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:52 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:52 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga barn ska vara gifta i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:CU4

Motion 2018/19:52 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:52 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:64 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:64 av David Lång m.fl. SD Tullverkets inriktning 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tullverket bör ges i uppdrag att ytterligare intensifiera sitt arbete mot den organiserade kriminaliteten och tillkännager detta för regeringen.

2018-10-10

Motion 2018/19:64 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:64 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 107 kB)

Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:63 av David Lång m.fl. SD Skatteverkets inriktning 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tydligare fokus på utveckling av skatteavtal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

2018-10-10

Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:62 av David Lång m.fl. SD Kronofogdemyndighetens inriktning 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att utveckla metoderna för indrivning och att motverka de negativa effekterna för samhället av vissa

2018-10-10

Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:51 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:51 av Björn Söder SD Återför ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra regeringsformen så att statschefen åter får ansvaret att föreslå ny statsminister för riksdagen,

2018-10-10

Motion 2018/19:51 av Björn Söder (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:51 av Björn Söder (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:43 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:43 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:285. Motivering Liberalernas


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:43 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:43 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:46 av Helena Gellerman och Christer Nylander (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:46 av Helena Gellerman och Christer Nylander båda L med anledning av prop. 2017/18:299 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digital service som hänför sig till undervisningen inom skolväsendet


Utskottsberedning: 2018/19:TU2

Motion 2018/19:46 av Helena Gellerman och Christer Nylander (båda L) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:46 av Helena Gellerman och Christer Nylander (båda L) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:42 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:42 av Allan Widman m.fl. L med anledning av skr. 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om redovisning av livscykelkostnaden för ett medelräckviddigt luftvärnssystem och tillkännager detta för


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:42 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:42 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:47 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:47 av Richard Jomshof SD Neutrala polisuniformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all myndighetsutövning ska vara neutral och att uniformer därmed ska vara helt fria från såväl religiösa som politiska markörer och tillkännager detta

2018-10-09

Motion 2018/19:47 av Richard Jomshof (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:47 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:45 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:45 av Robert Stenkvist SD Utländska investeringar av strategisk betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att direktinvesteringar och köp av strategisk infrastruktur ska godkännas av regeringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-09

Motion 2018/19:45 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:45 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. SD Uppåkra Arkeologiska Center Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör visa större intresse för Uppåkra Arkeologiska Center och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fornlämningen efter järnåldersstaden

2018-10-09

Motion 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:41 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:41 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att säkerställa att


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:41 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:41 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 100 kB)

Motion 2018/19:40 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:40 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:271 Ändrade regler för FörstaFjärde AP-fonderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gränsvärdena för AP-fondernas ägande i svenska aktiebolag bör höjas och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:FiU14

Motion 2018/19:40 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:40 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:37 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:37 av Jonas Millard m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:287 Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i den del som avser ett slopande av kravet på att visa legitimation när en röstberättigad som inte är igenkänd


Utskottsberedning: 2018/19:KU9

Motion 2018/19:37 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:37 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:39 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:39 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. SD En likvärdig och bra psykiatri över hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att införa nationella riktlinjer för den psykiatriska vården och tillkännager detta för

2018-10-04

Motion 2018/19:39 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:39 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:38 av Robert Stenkvist och Fredrik Lindahl (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:38 av Robert Stenkvist och Fredrik Lindahl båda SD Inför tidsgränser för användandet av språktolk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tidsgränser för användandet av språktolk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi

2018-10-04

Motion 2018/19:38 av Robert Stenkvist och Fredrik Lindahl (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:38 av Robert Stenkvist och Fredrik Lindahl (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:36 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:36 av Richard Jomshof SD Folkomröstning om invandringspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta svenska folket få besluta om den svenska invandringspolitiken i en folkomröstning och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-03

Motion 2018/19:36 av Richard Jomshof (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:36 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:35 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:35 av Richard Jomshof SD Förbud mot icke-medicinsk omskärelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan om religiös omskärelse,

2018-10-03

Motion 2018/19:35 av Richard Jomshof (SD) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:35 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:34 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:34 av Richard Jomshof SD Beslagtagande av asylsökandes ägodelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till Sverige kan få sina värdesaker beslagtagna med syftet

2018-10-03

Motion 2018/19:34 av Richard Jomshof (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:34 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 75 kB)