Dokument & lagar (151 768 träffar)

Motion 2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Kränkande behandling, frånvaro och psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, BUP, elevhälsa och föräldrar för att förhindra


Utskottsberedning: UbU 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) En bättre lärarutbildning och fler skickliga lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärarnas tidsanvändning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ökade kunskaper om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor på bästa sätt


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S) Vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen för att klara arbetsmarknadens behov och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3228 av Michael Svensson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3228 av Michael Svensson (M) Bygg testreaktorn Electra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge tillstånd för byggandet av testreaktorn Electra vid Oskarshamns kärnkraftverk och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3228 av Michael Svensson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3228 av Michael Svensson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3200 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3200 av Saila Quicklund (M) Entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja entreprenörskap redan i grundskolan och i större omfattning än i dag och tillkännager detta för regeringen. Motivering ”Entreprenörskap


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3200 av Saila Quicklund (M) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:3200 av Saila Quicklund (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) Hedersförtryck, utbildningsinsatser och samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla nyanlända flyktingar inte bara ska få lära sig svenska i sfi-undervisningen utan tidigt också


Utskottsberedning: AU UbU 2017/18:JuU1 2017/18:KrU3 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Sex- och samlevnadsundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sex- och samlevnadsundervisning som obligatorisk del av lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Avskaffande av fribelopp för studiemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa fribeloppet avseende lånedelen i studiemedlen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fribeloppets


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11

Motion 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Fri tentamensrätt vid högskolor och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av en fri tentamensrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Reformeringen av


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3141 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3141 av Saila Quicklund (M) Elevhälsa i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förslaget om förstärkt elevhälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fysisk inaktivitet blir mer förekommande bland


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3141 av Saila Quicklund (M) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:3141 av Saila Quicklund (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3137 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3137 av Saila Quicklund (M) Barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering  Förskolan spelar en viktig roll i arbetslinjen,


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3137 av Saila Quicklund (M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3137 av Saila Quicklund (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Motion 2017/18:3116 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3116 av Marta Obminska (M) Obligatorisk utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld på socionomutbildningarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld på socionomutbildningarna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3116 av Marta Obminska (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3116 av Marta Obminska (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3112 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3112 av Saila Quicklund (M) Utbildningscentrum för högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningscentrum för högre utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Landsbygdkommittén föreslår


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3112 av Saila Quicklund (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3112 av Saila Quicklund (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:3111 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3111 av Saila Quicklund (M) Anpassning av utbildningar för de lokala arbetsmarknaderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Målet


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3111 av Saila Quicklund (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3111 av Saila Quicklund (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) Främja företagande och entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3042 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3042 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) Gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de effekter och resultat som styrdokumenten har fått i verksamheten när det gäller hållbar utveckling och entreprenöriellt


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3042 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 49 kB) Motion 2017/18:3042 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) Forskning för mer kunskap och fler innovationer i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det övergripande målet för utbildnings- och forskningspolitiken bör vara att Sverige


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:3040 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3040 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) Nyanländas skolgång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör rikta en del av karriärtjänsterna till utanförskapsområdena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:3040 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3040 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 69 kB)