Dokument & lagar (229 645 träffar)

Motion 2018/19:91 av Angelica Lundberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:91 av Angelica Lundberg SD Skatteväxla för folkhälsan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatteväxla för folkhälsan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkhälsan i Sverige är god ur ett internationellt perspektiv men

2018-10-11

Motion 2018/19:91 av Angelica Lundberg (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:91 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:90 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:90 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson båda SD Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reservera barnbidrag vid vårdnadstvister och tillkännager detta för regeringen. Motivering I de fall

2018-10-11

Motion 2018/19:90 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:90 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:89 av Staffan Eklöf (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:89 av Staffan Eklöf SD Underlättande av folkinitiativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra kommunallagen för att underlätta folkinitiativ och tillkännager detta för regeringen. Motivering Demokrati förutsätter att folket har möjlighet

2018-10-11

Motion 2018/19:89 av Staffan Eklöf (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:89 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:88 av Staffan Eklöf (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:88 av Staffan Eklöf SD Möjliggöra återinträde i akademisk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra återinträde i akademisk forskning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den akademiska forskningskarriären

2018-10-11

Motion 2018/19:88 av Staffan Eklöf (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:88 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:87 av Alexander Christiansson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:87 av Alexander Christiansson SD Stöd förföljda kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja förföljda kristna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den katolska organisationen Aid to the church in need kom i början

2018-10-11

Motion 2018/19:87 av Alexander Christiansson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:87 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:86 av Alexander Christiansson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:86 av Alexander Christiansson SD Stoppa bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa allt bistånd till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under år 2017

2018-10-11

Motion 2018/19:86 av Alexander Christiansson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:86 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:85 av Alexander Christiansson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:85 av Alexander Christiansson SD Flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-11

Motion 2018/19:85 av Alexander Christiansson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:85 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:84 av Alexander Christiansson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:84 av Alexander Christiansson SD Avkvotering av föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avkvotera föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi en fin tradition av att ge nyblivna

2018-10-11

Motion 2018/19:84 av Alexander Christiansson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:84 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. SD Landsbygdens kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Jordbruksverket tillsammans med andra myndigheter i högre grad än i dag bör verka för att bevara och utveckla hag- och betesmarkerna och tillkännager

2018-10-11

Motion 2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:82 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:82 av Runar Filper m.fl. SD Kriminell djurrättsaktivism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Rikspolisstyrelsen ska åläggas att ta ett nationellt helhetsansvar för att kartlägga, bekämpa och lagföra de individer och organisationer som

2018-10-11

Motion 2018/19:82 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:82 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. SD Fiske och vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta offentliga institutioner prioritera svenskfångad fisk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-10-11

Motion 2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:80

Motion till riksdagen 2018/19:80 Motionen utgår.

2018-10-11

Motion 2018/19:79 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:79 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg båda SD Gör bankkontonummer flyttbara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra bankkontonummer flyttbara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett idag högst konkurrensbegränsande

2018-10-11

Motion 2018/19:79 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:79 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. SD Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en obligatorisk,

2018-10-11

Motion 2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:77 av Mikael Eskilandersson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:77 av Mikael Eskilandersson SD Digitalt röstningsförfarande vid allmänna val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur valsystemet kan förbättras genom användandet av ny teknik och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-11

Motion 2018/19:77 av Mikael Eskilandersson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:77 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:76 av Mikael Eskilandersson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:76 av Mikael Eskilandersson SD Minska antalet riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska antalet riksdagsledamöter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har Sverige 349 ledamöter i riksdagen. Historiskt

2018-10-11

Motion 2018/19:76 av Mikael Eskilandersson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:76 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång båda SD Rimlig rätt till försörjningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga socialtjänstlagen så att det klart framgår att utlänningar som vistas illegalt i landet inte har rätt till

2018-10-11

Motion 2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång båda SD Utse Granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Granskningsnämnden för radio och tv genom en parlamentarisk grupp samt skärpa påföljderna för

2018-10-11

Motion 2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:69 av Roger Haddad m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2018/19:69 av Roger Haddad m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att återkomma med förslag på lagstiftning som likställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:69 av Roger Haddad m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:69 av Roger Haddad m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:67 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:67 av Lars Adaktusson m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:285 Avtal om politisk


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:67 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:67 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 96 kB)