Dokument & lagar (151 768 träffar)

Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Nineveslätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja bevarandet av identiteten för Nineveslättens invånare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU 2017/18:UFöU2

Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3620 av Larry Söder (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3620 av Larry Söder (KD) Stoppa allt ekonomiskt bistånd till den palestinska myndigheten tills stödet för terrorism upphör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige snarast bör upphöra med sitt ekonomiska bistånd till den


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3620 av Larry Söder (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3620 av Larry Söder (KD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Internationellt demokratiarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för upprättandet av en checklista med kriterier som ska uppfyllas och utgöra grund för om det internationella


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Säkerhetspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4 2017/18:FöU8 2017/18:UU11 2017/18:UU2 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 6 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 169 kB)

Motion 2017/18:3519 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3519 av Josef Fransson (SD) Åtgärder för att rädda den inre marknaden och skapa ett långsiktigt hållbart europeiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivera artikel 50 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: NU UU

Motion 2017/18:3519 av Josef Fransson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3519 av Josef Fransson (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3379 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3379 av Finn Bengtsson (M) Sveriges förbindelser med Republiken Kina (Taiwan) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges förbindelser med Republiken Kina (Taiwan) och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3379 av Finn Bengtsson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3379 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3370 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3370 av Jonas Eriksson (MP) Utökad definition av konfliktmineraler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att verka för att även kobolt ska räknas som konfliktmineral och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3370 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3370 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Fredsprocessen i Israel–Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av resolution 2091 bör erkänna Islamiska statens terrorkampanj i Irak och Syrien under


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3330 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3330 av Amineh Kakabaveh (V) Kurdistans självbestämmanderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör understödja de strävanden till ett demokratiskt styre som finns i provinsen Rojava, vilka kan tjäna som modell för


Utskottsberedning: NU UU

Motion 2017/18:3330 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3330 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 109 kB)

Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) Svenskt Natomedlemskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fred och säkerhet


Utskottsberedning: 2017/18:UU11

Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) EU-samarbetet nu och i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU-samarbetet ska användas för att hitta lösningar på gränsöverskridande problem och om att problem som bäst hanteras på nationell


Utskottsberedning: MJU NU UU 2017/18:FiU20 2017/18:FiU5 2017/18:JuU13 2017/18:KU34 2017/18:KU36 2017/18:UU11

Motion 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 130 kB)

Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) Frihet, fred och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: NU UU 2017/18:UU11 2017/18:UU2 2017/18:UU8 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 8 avslag, 34 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 114 kB) Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 271 kB)

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: NU SfU TU UU 2017/18:AU9 2017/18:FiU20 2017/18:FiU5 2017/18:JuU13 2017/18:JuU15 2017/18:KU36 2017/18:KU37 2017/18:KU38 2017/18:SoU13 2017/18:UU11

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Motion 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Åtgärder för att utrota barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på att biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Säkra aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkra aborter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många länder som accepterar vissa sexuella och reproduktiva rättigheter


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Kampen mot könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på att biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete med att bekämpa


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Stockholm Statement of Commitment – Skydda, värna och stärka mänskliga rättigheter, SRHR och ökad jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förmedla deklarationen Stockholm Statement


Utskottsberedning: UU 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) Kampen mot mödradödlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på hur biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete för att bekämpa


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)