Dokument & lagar (229 645 träffar)

Motion 2018/19:31 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:31 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad båda SD Nationella riktlinjer och kontroll av valobservatörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas nationella riktlinjer avseende utbildning och kontroll av kommunala s.k. valinformatörer

2018-10-02

Motion 2018/19:31 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:31 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:30 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:30 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad båda SD Utbildning i hedersproblematik för skolpersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa utbildning för skolpersonal i hedersproblematik och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-02

Motion 2018/19:30 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:30 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:27 av Jimmy Ståhl och Thomas Morell (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:27 av Jimmy Ståhl och Thomas Morell båda SD med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 20182029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket ska ges nya uppdrag om samhällsekonomiska kalkyler


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:27 av Jimmy Ståhl och Thomas Morell (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:27 av Jimmy Ståhl och Thomas Morell (båda SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L)

Motion till riksdagen 2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. M, C, KD, L med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 20182029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Alliansens transportpolitiska utgångspunkter och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) (pdf, 125 kB)

Motion 2018/19:20 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:20 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 20182029 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:20 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:20 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:28 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:28 av Pia Steensland m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Motivering Statistik och forskning visar att de äldsta drabbas mycket


Utskottsberedning: 2018/19:SoU4

Motion 2018/19:28 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:28 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:25 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:25 av Lina Nordquist m.fl. L med anledning av prop. 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bastjänstgöring ska vara möjlig att genomföra på Åland och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2018/19:SoU5

Motion 2018/19:25 av Lina Nordquist m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:25 av Lina Nordquist m.fl. (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det för att säkerställa hög utbildningskvalitet krävs en regelbunden och obligatorisk extern kvalitetsgranskning


Utskottsberedning: 2018/19:SoU5

Motion 2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:22 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:22 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att bastjänstgöringen inom primärvården uppgår till 56 månader


Utskottsberedning: 2018/19:SoU5

Motion 2018/19:22 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:22 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:18 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:18 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda föräldrarna ska ha lagstadgad rätt att närvara vid besök hos mödravården under hela


Utskottsberedning: 2018/19:SfU7

Motion 2018/19:18 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:18 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:29 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD, L)

Motion till riksdagen 2018/19:29 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, KD, L med anledning av skr. 2017/18:140 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att sälja statliga bolag som inte har


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:29 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD, L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:29 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD, L) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i sin helhet. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ny utredning


Utskottsberedning: 2018/19:KrU2

Motion 2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:19 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:19 av Jonas Millard m.fl. SD med anledning av framst. 2017/18:RS8 EU-arbetet i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår riksdagsstyrelsens förslag till ny behandling av grön- och vitböcker. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga proportionalitetsbedömningen


Utskottsberedning: 2018/19:KU7

Motion 2018/19:19 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:19 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:17 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:17 av Jonas Millard m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:286 Stärkt skydd för valhemligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i den del som avser tillhandahållande av valsedlar på en avskärmad plats. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gemensamma


Utskottsberedning: 2018/19:KU12

Motion 2018/19:17 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:17 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:21 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:21 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Propositionens huvudsakliga innehåll 4Inledning 5Vänsterpartiets ståndpunkt 6Vänsterpartiets förslag 6.1Regional


Utskottsberedning: 2018/19:CU2

Motion 2018/19:21 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:21 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2018/19:16 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:16 av Björn Söder SD Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphöra med allt bistånd till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ger idag

2018-09-27

Motion 2018/19:16 av Björn Söder (SD) (docx, 2270 kB) Motion 2018/19:16 av Björn Söder (SD) (pdf, 2488 kB)

Motion 2018/19:15 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:15 av Björn Söder SD Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att formellt erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-09-27

Motion 2018/19:15 av Björn Söder (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:15 av Björn Söder (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:14 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:14 av Björn Söder SD Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges EU-medlemskap inte ska stå inskrivet i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-09-27

Motion 2018/19:14 av Björn Söder (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:14 av Björn Söder (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:13 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:13 av Björn Söder SD Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium och tillkännager

2018-09-27

Motion 2018/19:13 av Björn Söder (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:13 av Björn Söder (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:12 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:12 av Björn Söder SD Låt Alma Johansson få en plats i de goda gärningarnas rum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Alma Johansson en plats i de goda gärningarnas rum i riksdagen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering

2018-09-27

Motion 2018/19:12 av Björn Söder (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:12 av Björn Söder (SD) (pdf, 88 kB)