Dokument & lagar (151 731 träffar)

Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD) Utbyggnad av E4:an i Gävleborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 4 i Gävleborgs län och tillkännager detta för regeringen. Motivering E4


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3506 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3506 av Johan Hedin (C) Den svenska motorhobbyn och det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i samverkan med andra myndigheter ett brett uppdrag att se över regelverket för ombyggda och amatörbyggda


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3506 av Johan Hedin (C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3506 av Johan Hedin (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3502 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3502 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket ska få i uppdrag att identifiera 10–15 större OPS-projekt och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3502 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3502 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3496 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3496 av Per Åsling (C) Infrastruktursatsningar i Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ändrade prioriteringar i syfte att åtgärda infrastruktur i Jämtlands län och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3496 av Per Åsling (C) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3496 av Per Åsling (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C) Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i samverkan med Inlandsbanan AB och näringslivet i uppdrag att se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan inklusive samtliga


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3486 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3486 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) Turisttrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att tillsammans med näringslivet och övriga berörda myndigheter undersöka behovet av att anpassa infrastrukturen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3486 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3486 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) Trygghet i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för upprepade olovliga körningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: CU JuU TU

Motion 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3469 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3469 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) Järnväg Göteborg–Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att få dubbelspår på järnvägen hela sträckan i korridoren Oslo–Göteborg–Köpenhamn och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3469 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3469 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) Transport och it Förslag till riksdagsbeslut 1.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om infrastruktur för hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. 2.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU SkU TU UbU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 134 kB)

Motion 2017/18:3457 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3457 av Lars Beckman (M) Höjd maxhastighet till 130 km/tim Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja högsta tillåtna hastighet på motorvägar till 130 km/tim och tillkännager detta för regeringen. Motivering Säkerheten


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3457 av Lars Beckman (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3457 av Lars Beckman (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3454 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3454 av Runar Filper (SD) Avskaffande av pumplagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förutsättningarna för att


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3454 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3454 av Runar Filper (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3430 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3430 av Robert Halef (KD) Spårväg Södertälje–Norsborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra till Trafikverket att utreda en spårväg mellan Södertälje och Norsborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kapacitetsbristen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3430 av Robert Halef (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3430 av Robert Halef (KD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3427 av Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus (båda KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3427 av Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus (båda KD) Alternativ finansiering av Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av avlastnings- och omledningsmöjligheter i det svenska järnvägsnätet och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3427 av Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus (båda KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3427 av Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus (båda KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheten att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: NU TU

Motion 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3401 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3401 av Erik Ottoson (M) Drönare i skyddsvärda naturområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda reglerna för flygning med obemannade luftfartyg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet drönare


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3401 av Erik Ottoson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3401 av Erik Ottoson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3392 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3392 av Erik Bengtzboe (M) Högersväng vid rödljus på svenska vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta högersväng vid rödljus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att tillåta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3392 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3392 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:3374 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3374 av Runar Filper (SD) Det undermåliga värmländska vägnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade länsanslag till det värmländska vägnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering De statliga länsanslag


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3374 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3374 av Runar Filper (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP) Snabbare tåg Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att investeringar på järnvägssträckan Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm finns med i


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) Främja elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: SkU TU

Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) Ökade polisiära vägkontroller mot den olagliga yrkestrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att ändra fördelningen av kontroller av kör- och vilotider


Utskottsberedning: JuU TU

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) (pdf, 60 kB)