Dokument & lagar (5 538 träffar)

Motion 1998/99:Fi32 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi32 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Den av regeringen förda politiken resulterar i minskat nyföretagande, ökad arbetslöshet och betydande flykt av kompetens och företag från landet. För att få till stånd fler riktiga jobb


Utskottsberedning: --1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi31 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Vissa skattefrågor Det som präglar regeringens vårproposition är avsaknaden av konkreta förslag på skatteområdet. Endast fyra lagförslag finns med. I övrigt rör det sig om texter som aviserar


Utskottsberedning: -----1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi30 av Claes-Göran Brandin och Marianne Carlström (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi30 av Claes-Göran Brandin och Marianne Carlström s med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Inom Regeringskansliet bereds frågan om en möjlighet att fr.o.m. beskattningsåret 1999 jämställa förmånsvärdet för elbilar, elhybridbilar och bilar som drivs med


Utskottsberedning: -1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi29 av Berit Jóhannesson och Stig Sandström (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi29 av Berit Jóhannesson och Stig Sandström v med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Räddningsverket har klargjort behovet av och sitt intresse för att bygga upp svensk civil minröjningskapacitet. Med anledning av detta hemställde i januari 1999 Räddningsverket


Utskottsberedning: --1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi28 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi28 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Botniabanan Den totala kostnaden för Botniabanan är ännu inte redovisad, vilket gör det omöjligt att politiskt ställa detta järnvägsprojekt mot andra angelägna infra- strukturinvesteringar.


Utskottsberedning: ---1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi27 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi27 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, kd, c med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Inledning Regeringen har till riksdagen överlämnat proposition 1998/99:100, 1999 års ekonomiska vårproposition. I såväl finansministerns anmälan av densamma i kammaren som i


Utskottsberedning: --------1998/99:FiU20 1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi26 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi26 av Leif Jakobsson m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Långtidsarbetslösas situation I vårpropositionen stäms målen om halverad öppen arbetslöshet till år 2000 och en förvärvsfrekvens på 80 av mot utvecklingen, och regeringen föreslår fler


Utskottsberedning: -1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi25 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi25 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition I statsbudgeten för 1999 finns cirka 42 miljoner kronor avsatta för genomförande av försöksverksamhet med lärlingsutbildning. Bakgrunden är att regeringen i den förra utvecklingsplanen samt


Utskottsberedning: --1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Riksdagen beslutade 1995 att det skulle genomföras en registerbaserad folk- och bostadsräkning FoB år 2000. Regeringen har därefter informerat riksdagen om att arbetet är försenat. Den genomförda


Utskottsberedning: --1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi23 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi23 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Svenska jordbrukets energiskatter Inom den europeiska unionen har vi en gemensam jordbrukspolitik. Syftet med den gemensamma politiken är att primärproduktionen/bönderna skall kunna


Utskottsberedning: ---1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi22 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi22 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Höjning av avgiften till brottsofferfonden I regeringens förslag till tilläggsbudget för budgetåret 1999 föreslås, efter förslag från Brottsofferutredningen 1998:40att avgiften till brottsofferfonden


Utskottsberedning: --1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi21 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi21 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Den tragiska händelseutvecklingen i Kosovo har fäst uppmärksamheten på behovet av en kraftfull och effektiv gemensam europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige bör fullt ut vara


Utskottsberedning: --1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi20 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi20 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Anställningsstöd för långtidsarbetslösa Regeringen föreslår att ett förstärkt anställningsstöd införs under år 1999 för arbetslösa med långa inskrivningstider på arbetsförmedlingen.


Utskottsberedning: --1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi19 av Yvonne Ångström (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi19 av Yvonne Ångström fp med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition I regeringens förslag till tilläggsbudget för år 1999 föreslås det under utgiftsområde 22 att anslaget D 2 Köp av interregional persontrafik skall minskas med 10,6 miljoner kronor. Pengarna


Utskottsberedning: -1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi18 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi18 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition En stängning av Barsebäck skadar Sverige Inledning En förtida kärnkraftsavveckling får betydande konsekvenser för energiförsörjningen, miljön, hushållens ekonomi, investeringarna, industrisysselsättningen


Utskottsberedning: -1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi17 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi17 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition 1 Inledning Människovärdet är större än penningvärdet. Därför är den ekonomiska politikens avgörande problem, arbetslösheten, något som går långt utöver det ekonomiska. Eget jobb betyder


Utskottsberedning: ---------------1998/99:FiU20 1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi16 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi16 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning I denna motion redovisas Centerpartiets ekonomiska politik och alternativ till regeringens vårbudgetproposition. Huvudtema i vår ekonomiska politik är tillväxt förenad


Utskottsberedning: ------------------------1998/99:FiU20 1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1999 års ekonomiska vårproposition är ytterligare en i raden av ekonomisk-politiska propositioner som saknar konkreta förslag som skulle kunna öka tillväxten i den svenska


Utskottsberedning: -------------1998/99:FiU20 1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition InnehållSammanfattning Inledning De övergripande målen för den ekonomiska politiken bör vara att skapa förutsättningar för snabb tillväxt, en kraftig ökning av antalet nya arbetstillfällen,


Utskottsberedning: ---------1998/99:FiU20 1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So25 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:So25 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Propositionens innehåll I propositionen föreslås att beloppsgränsen för högkostnadsskyddet vid köp av läkemedel höjs fr.o.m. den 1 juni 1999 från 1 300 kr till 1 800 kr. I korthet


Utskottsberedning: ------1998/99:SoU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation