Dokument & lagar (394 träffar)

Motion 1998/99:N24 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:N24 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Bakgrund 1.1 Miljöpartiets kritik av elmarknadsreformen Miljöpartiet de gröna har sedan länge kritiserat att svenska hushåll måste betala 2 500 kronor för att byta


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N23 av Inger Strömbom (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N23 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Bakgrund I propositionen föreslås vissa ändringar i ellagen 1997:857 som syftar till att möjliggöra undantag från grundprincipen om timvis mätning för vissa elanvändare.


Utskottsberedning: -------1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström c med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Bakgrund Regeringen föreslår i propositionen bl.a. förändringar i utformning av garantipris för el från små elleverantörer från och med den 1 november


Utskottsberedning: -----1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N21 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N21 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Inledning Införandet av schablonberäkning på elmarknaden innebär ett viktigt steg mot en konkurrensutsatt och fri energimarknad. Elmarknadsreformerna ökar valfriheten


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N20 av Lennart Värmby (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N20 av Lennart Värmby m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Genom de förslag om ändringar i ellagen som framförs i propositionen kommer från och med november 1999 också de vanliga hushållskunderna att kunna köpa sin el helt fritt.


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N19 av Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:N19 av Hans Stenberg m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. I proposition 1998/99:137 behandlas bl.a. de ekonomiska villkoren för småskalig elproduktion. I dag är ersättningen till de små elproducenterna ca 25 öre/kWh. Lekoutredningen


Utskottsberedning: -1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N18 av Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N18 av Harald Bergström m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:102 Handel med ädelmetallarbeten Inledning Sedan urminnes tider har smycken och prydnader av ädla metaller varit ett mått på en persons, en familjs eller ett samhälles välstånd. Guld har i alla tider varit symbolen för


Utskottsberedning: --1999/2000:NU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N17 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N17 av Sven Bergström m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS I propositionen föreslås att riksdagen skall ställa sig bakom det framförhandlade avtalet mellan Sveriges och Norges regeringar om ett samgående mellan Telia AB och Telenor AS. Centerpartiet


Utskottsberedning: ----1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N16 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N16 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Folkpartiet har sedan lång tid tillbaka drivit frågan om en utförsäljning, privatisering, av statliga företag. Vi noterar att regeringen sent omsider börjar röra sig i samma riktning


Utskottsberedning: --1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Inledning Propositionen tar upp sammanslagningen av Telia AB, som ägs av staten, med Telenor AS, som ägs av norska staten. I avtalet gäller att svenska staten skall, initialt, tilldelas


Utskottsberedning: --1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N14 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N14 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Principiella utgångspunkter Svenska staten är den enskilt största ägaren av rent kommersiella varu- och tjänsteproducerande företag. Det sammanlagda marknadsvärdet av de statliga


Utskottsberedning: ----1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N13 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:N13 av Ewa Larsson mp med anledning av skr. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen Jämställda tillväxtavtal Just nu pågår ett intensivt arbete över hela landet med att skriva lokala tillväxtavtal. På ett seminarium i februari som tog upp genusaspekten på tillväxtavtalen


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N12 av Lena Ek (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N12 av Lena Ek m.fl. c med anledning av skr. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen Med anledning av det pågående arbetet med de regionala tillväxtavtalen har centerkvinnorna genom en enkät till länsstyrelsernas jämställdhetsexperter undersökt hur och i vilken grad


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N11 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N11 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen I Sverige råder en stor politisk enighet om jämställdhetens betydelse för samhällets utveckling. I detta ligger att kvinnors och mäns kompetens och erfarenhet skall tillvaratas.


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N10 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N10 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen Tillväxtavtalen inget huvudspår för tillväxt Med regionala tillväxtavtal, som riksdagen beslutade om i maj 1998, fogades ytterligare ett begrepp till den redan så snåriga


Utskottsberedning: -1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N9 av Runar Patriksson och Yvonne Ångström (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N9 av Runar Patriksson och Yvonne Ångström fp med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler De internationella kontakterna och handelsförbindelserna har varit och är en oundgänglig förutsättning för tillväxt i den svenska ekonomin och därmed den höjning av levnadsstandard


Utskottsberedning: -1998/99:NU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N8 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N8 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler Behovet av globala spelregler Hållbar utveckling regionalt och globalt kräver fördjupat internationellt samarbete. Internationellt samarbete i fasta former ligger i de mindre staternas


Utskottsberedning: -----1998/99:NU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N7 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N7 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler Inledning Frihandel är, vid sidan av grundläggande marknadsekonomiska institutioner, äganderätt och rättsstat, den starkaste välståndsskapande kraft vi känner. För världens fattigaste länder är


Utskottsberedning: ---------1998/99:NU13
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U211 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U211 av Gudrun Schyman m.fl. v MAI-avtalet Inledning Dagens värld präglas av skriande fattigdom jämsides med lyx och överflöd. Världen står inför stora miljöproblem, bristande demokrati, förakt för mänskliga rättigheter, ojämlikhet mellan kvinnor och män och utsugning av fattiga. De 254


Utskottsberedning: -------1998/99:NU13 1998/99:UU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U207 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U207 av Peter Eriksson m.fl. mp MAI- avtalet MAI MAI Multilateral Agreement on Investment har kallats den globala ekonomins grundlag. Arbetet med avtalet syftade redan från början till bindande regler för globala investeringar. Tanken har varit att skydda investeringar och särskilt


Utskottsberedning: --1998/99:NU13