Dokument & lagar (309 träffar)

Motion 1998/99:U17 av Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U17 av Lars Ångström mp med anledning av prop. 1998/99:117 Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen WEAG och Finland Inledning WEAG är ett forum för samarbete på försvarsmaterielområdet mellan de tio medlemsländerna i Västeuropeiska unionen VEU samt Danmark,


Utskottsberedning: -1999/2000:UU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U16 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U16 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av skr. 1998/99:116 Om kryptografi Behov av kryptering I ett informationssamhälle kan information vara en handelsvara, en viktig del av den personliga integriteten eller ett vapen. Beroende på omständigheterna behövs därför skydd mot avlyssning,


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U15 av Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U15 av Lars Ångström mp med anledning av skr. 1998/99:128 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 Inledning Miljöpartiet de gröna konstaterar att man trots existensen av ett regelverk för olika kategorier av krigsmateriel varje år har kunnat konstatera att svensk krigsmateriel


Utskottsberedning: --------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U14 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U14 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:128 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 Innehåll 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud är att den svenska


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo 1 Inledning och sammanfattning På tröskeln till 2000-talet är Europa i krig. Det är en politisk och humanitär katastrof. Europas 1900-tal har förpestats av kommunism och förvänd


Utskottsberedning: -------1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Konfliktens bakgrund och utveckling När demokratiseringen började inom östblocket 1989 spred den sig också till Jugoslavien och dess olika delar. Kommunistpartierna tvingades


Utskottsberedning: ----1998/99:UFöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Vi delar regeringens slutsatser vad gäller ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo, efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse och efter ett beslut av


Utskottsberedning: -----1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U10 av Göran Lennmarker (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U10 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av förs. 1998/99:1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1998 Vi moderater vill med fortsatta reformer av Nordiska rådets arbetsformer göra rådet till en dynamisk och kraftfull församling med fokusering


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U9 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U9 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av skr. 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 Inledning Regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska Unionen under 1998 ger i huvudsak en bra och översiktlig bild över den snabba utveckling som nu


Utskottsberedning: ------------1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U8 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U8 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Sveriges deltagande i det internationella samarbetet för demokrati, säkerhet och utveckling får aldrig begränsas till vårt närområde och till Europa utan måste även


Utskottsberedning: ---------------1998/99:UU11
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U7 av Murad Artin m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U7 av Murad Artin m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. I Asien växte de tidigaste högkulturerna fram. Där har flera av de stora världsreligionerna vuxit fram. Asiatiska tänkare bildade skolor som fick betydelse för Europa.


Utskottsberedning: -1998/99:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U6 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U6 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Asien och Sverige några perspektiv Med drygt 1,2 miljarder människor i Folkrepubliken Kina, snart en miljard i Indien, ca 200 miljoner i Indonesien och mellan


Utskottsberedning: ----1998/99:UU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U5 av Pär Axel Sahlberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U5 av Pär Axel Sahlberg s med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Religionsperspektivet i Asienstrategin Regeringens skrivelse 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet fokuserar fem huvudteman: Asien


Utskottsberedning: -1998/99:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U4 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U4 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Regeringsskrivelsen bygger på ett i många avseenden väl genomarbetat bakgrundsmaterial. Men den presenterar en svensk strategi byggd på den gamla bilden av Sverige


Utskottsberedning: ---1998/99:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U3 av Karin Falkmer (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U3 av Karin Falkmer m med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Utvecklingen i Asien har mycket stor betydelse för den globala ekonomin, och för Sverige har de ekonomiska relationerna med Asien i hög grad påverkat vårt lands ekonomi.


Utskottsberedning: ----1998/99:UU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U2 av Marianne Samuelsson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U2 av Marianne Samuelsson mp med anledning av prop. 1998/99:27 Ändringar i lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner Internationella sanktioner syftar i första hand till att förmå en stat eller exempelvis en regim att ändra sitt beteende. Erfarenheten visar att det i vissa fall


Utskottsberedning: -1998/99:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U1 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U1 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:27 Ändringar i lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner Den 27 april beslöt Europeiska rådet om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien, vilket innebar att den svenska riksdagen måste


Utskottsberedning: -1998/99:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U903 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U903 av Eva Flyborg fp Havsrättskonventionen I samband med sitt godkännande av FN:s havsrättskonvention beslutade riksdagen om vissa ändringar i svensk lag utrikesutskottets betänkande 1995/96:UU17Bl.a. försvagades stödet för ingripanden till skydd för havs- miljön. Mest uppmärksammat


Utskottsberedning: ---1998/99:JuU9 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U902 av Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U902 av Holger Gustafsson kd Djurskyddsorganisationernas internationella verksamhet Djurskyddsfrågorna har blivit allt mer internationaliserade. I många fall krävs engagemang i internationella fora för att man ska kunna åstadkomma förbättringar inom landet. Ett ökat internationellt engagemang


Utskottsberedning: --1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U901 av Sten Andersson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U901 av Sten Andersson m Köpenhamns kolkraftverk Regeringen bör snarast uppta förhandlingar med Danmarks regering och begära att danska kol- och oljekraftverk, främst de belägna i Köpenhamnsområdet, bör stängas. De nämnda kraftverkens utsläpp orsakar skador på människor och miljö, i Skåne


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation